ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020

Νάρκες στήν «καθαρή ἔξοδο»

Σφυροκοποῦνται οἱ τράπεζες – Ἀβεβαιότης στήν Οἰκονομία

«ΝΑΡΚΕΣ» στό ἀφήγημα τῆς «καθαρῆς» ἐξόδου ἀπό τό μνημόνιο βάζει ἡ κατακρήμνισις τῶν τραπεζῶν, ὁ Ἁρμαγεδδών στήν χρηματιστηριακή ἀγορά, ἡ νέα ἐκτίναξις τῶν ἀποδόσεων τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων καί ἡ καθυστέρησις στήν ὑλοποίηση τῶν ἰδιωτικοποιήσεων πού θέτει ἐν ἀμφιβόλω τήν ἐκταμίευση τῆς πρώτης δόσεως ἀπό τήν ἐπιστροφή τῶν κερδῶν τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων, τά ὁποῖα διεκρατήθησαν ἀπό τήν ΕΚΤ καί τίς εὐρωπαϊκές τράπεζες. Μέ τήν χώρα νά εἶναι ἀποκλεισμένη γιά ἔνατο μῆνα ἀπό τίς ἀγορές, τά ἔσοδα τῶν τραπεζῶν νά εὑρίσκονται ὑπό πίεσιν, τήν ἀπομόχλευση τῶν χαρτοφυλακίων νά γεννοῦν ἀμφιβολίες γιά τήν κεφαλαιακή ἐπάρκειά τους, τά ξένα χαρτοφυλάκια ξεπουλοῦν τίς τραπεζικές μετοχές ἐνῶ οἱ ἐπενδυτές δέν φαίνεται νά πείθονται γιά τό ἑλληνικό success story. Οἱ «σορτάκηδες» πουλοῦν καί ἀγοράζουν καί οἱ ἐπενδυτές διαισθάνονται ὅτι ἡ ἑλληνική ἀγορά καί ἡ οἰκονομία τίθενται ἀκόμη σέ ἀβέβαιη περίοδο.

Ἡ ἀγορά περιμένει τήν ὑλοποίηση συγκεκριμένων δεσμεύσεων, ὅπως τήν ἐξόφληση τῶν ληξιπροθέσμων ὀφειλῶν τοῦ Δημοσίου πρός τούς ἰδιῶτες, τήν ταχύτατη ὑλοποίηση τῶν ἰδιωτικοποιήσεων καί τήν μείωση τῶν «κόκκινων» δανείων, καί ὅσο δέν προχωροῦν καί ἡ Κυβέρνησις κινεῖται σέ «προεκλογικούς ρυθμούς τό κλῖμα στήν οἰκονομία θά ἐπιδεινώνεται.

Στόν ἀντίποδα τῆς δημοσιονομικῆς ὑπεραποδόσεως, ἡ ὁποία ὀφείλεται στήν δυσβάστακτη φορολόγηση φυσικῶν προσώπων καί ἐπιχειρήσεων καί τήν στάση πληρωμῶν, οἱ τράπεζες κινδυνεύουν νά βρεθοῦν μπροστά σέ μία τέταρτη ἀνακεφαλαιοποίηση, μέ τό 50% τῶν κεφαλαίων ἀπό τήν τρίτη ἀνακεφαλαιοποίηση νά ἔχουν χαθεῖ καί τίς συνολικές ἀπώλειες τῶν τελευταίων ἐτῶν νά ἀγγίζουν τά 35 μέ 40 δισ. εὐρώ. Γιά πρώτη φορά ἡ κεφαλαιοποίησις τῶν τεσσάρων συστημικῶν τραπεζῶν ὑπεχώρησε στήν χθεσινή συνεδρίαση στά 3,95 δισ. εὐρώ, ὅταν στίς ἀρχές τοῦ 2018 ἀνήρχετο στά 8,7 δισ. εὐρώ. Ἡ κεφαλαιοποίησις τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης ἔφθασε σήμερα τά 916 ἑκατ. εὐρώ, τῆς Eurobank στά 977 ἑκατ. εὐρώ, ἐνῶ τῆς Πειραιῶς εἶναι στά 410,4 ἑκατ. εὐρώ καί τῆς Alpha Bank στό 1,65 δισ. εὐρώ.

Ἡ νέα τραπεζική αἱμορραγία βρῆκε τόν κλαδικό δείκτη νά κάνει βουτιά 6,34%, ἐκτοξεύοντας τίς ἀπώλειες τῆς τελευταίας ἑβδομάδος κοντά στό 12%. Οἱ τραπεζικές μετοχές ἔχουν ἀπολέσει τό 38,97% τῆς ἀξίας τους σέ ἕνα τρίμηνο καί περισσότερο ἀπό τό 50% σέ διάστημα ἕξι μηνῶν, ἐν μέσω ἐντεινομένων ἀνησυχιῶν γιά τά «κόκκινα» δάνεια καί τήν ἐπίπτωση πού θά ἔχουν οἱ αὐστηροί στόχοι γιά τήν μείωσή τους στήν κεφαλαιακή βάση τους. Τόν τόνο συνεχίζουν νά δίδουν οἱ κινήσεις τῶν index funds, πού περιορίζουν τίς θέσεις τους σέ τραπεζικές μετοχές καί ἀναδιαρθρώνουν τά χαρτοφυλάκιά τους.

Μεῖζον ζήτημα γιά τήν ἀγορά παραμένουν τά «κόκκινα» δάνεια καί οἱ ἐνδεχόμενες κεφαλαιακές ἀνάγκες τῶν τραπεζῶν, γιά τίς ὁποῖες διεθνεῖς οἶκοι ὅπως ἡ UBS καί ἡ Deutsche Bank σπεύδουν νά προεξοφλήσουν συρρίκνωση τῶν ἐσόδων, ἐπιβαρύνσεις ἀπό ΝΡΕs καί ἀδύναμη κερδοφορία. Ἡ Deutsche Bank προβλέπει πτώση στά καθαρά ἔσοδα ἀπό τόκους τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν κατά 3,3% στά ἀποτελέσματα τρίτου τριμήνου.

Στό χρηματιστήριο ἐξανεμίσθηκαν χθές 1,2 δισ. ευρώ, πέμπτη ἡμέρα μετά τήν καταιγίδα πού ξέσπασε μέ τήν ἀναθεώρηση τῶν δεικτῶν MSCI καί μέ τόν Γενικό Δείκτη νά «προσγειώνεται» στίς 593,05 μονάδες.

Ἡ ἐπιδείνωσις τοῦ κλίματος στήν χρηματιστηριακή ἀγορά ἐπιβάρυνε καί τήν εἰκόνα τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων. Ἡ ἀπόδοσις τοῦ ἑλληνικοῦ 10ετοῦς ὁμολόγου σημείωσε ἄνοδο περίπου 2,4% καί ἀνῆλθε στό 4,67%, στά ὑψηλότερα ἐπίπεδα ἀπό τίς ἀρχές Ὀκτωβρίου. Ἀκόμη μεγαλύτερη ἦταν ἡ ἐκτόξευσις τῆς ἀποδόσεως τοῦ 5ετοῦς ἑλληνικοῦ ὁμολόγου, ἡ ὁποία διαμορφώθηκε στό 3,605% μέ ἄνοδο 3,2% καί στά ὑψηλότερα ἐπίπεδα ἀπό τίς ἀρχές Ὀκτωβρίου.

Μέ τίς σημερινές συνθῆκες ἡ ἔξοδος τῆς χώρας στίς ἀγορές μοιάζει ἀνέφικτη, γεγονός πού προβληματίζει τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο, καθώς ἐπιδιώκει νά στείλει μήνυμα τόσο στό ἐσωτερικό ὅσο καί διεθνῶς γιά ἐπιστροφή στήν κανονικότητα.

Ειδήσεις / Άρθρα

Τά Ἔθνη ἔχουν ὑπερηφάνεια

Μανώλης Κοττάκης
ΟΣΟΙ τό διαβάσατε, τό γνωρίζετε

Διπλή πρώτη δόσις τοῦ ΕΝΦΙΑ

Εφημερίς Εστία
Τήν Παρασκευή ἡ ἀνάρτησις τῶν ἐκκαθαριστικῶν

Ὁ Χιώτης τιμονιέρης Φραγκίσκος Ἄλμπος

Δημήτρης Καπράνος
Τό βιβλίο «βαρύ», χρυσογάλαζο

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 1960

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ολοκληρώνεται η Κτηματογράφηση στον Δήμο της Αθήνας

Εφημερίς Εστία
Για πρώτη φορά όλη η διαδικασία ψηφιακά