Μητσοτάκης: Νά τά βροῦμε ὅπως ὁ Βενιζέλος μέ τόν Κεμάλ

ΧΕΙΡΑ φιλίας στόν τουρκικό λαό ἔτεινε χθές τό βράδυ ἀπό…

… τό βῆμα τῆς Συνελεύσεως τοῦ ΟΗΕ ὁ Πρωθυπουργός θυμίζοντας ὅτι ὀκτώ χρόνια μετά τήν Μικρασιατική Καταστροφή οἱ ἡγέτες τῶν δύο χωρῶν (Ἐλευθέριος Βενιζέλος καί Μουσταφᾶ Κεμάλ) εἶχαν τό θάρρος νά ὑπογράψουν συμφωνία φιλίας. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ὅτι ἐκτός ἀπό τόν δρόμο τῆς προκλήσεως καί τῶν ἀπειλῶν πού ἀκολουθεῖ ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος «ὑπάρχει καί ἄλλη ὁδός.» Ἀπευθυνόμενος στόν τουρκικό λαό, εἶπε ὅτι οἱ Ἕλληνες δέν ἀποτελοῦν ἀπειλή γιά τήν χώρα τους, καί «εἴμαστε γείτονες, σεβόμαστε τήν φιλία πού ὑπάρχει μεταξύ Ἑλλήνων καί Τούρκων.» «Ἄς προχωρήσουμε σέ ἕνα πνεῦμα φιλίας καί ἀμοιβαίου σεβασμοῦ» προσέθεσε μέ ἔμφαση ὁ Πρωθυπουργός.

Ὡστόσο, ἐπέκρινε τήν τουρκική ἡγεσία ἐπειδή τά τελευταῖα χρόνια ἐργαλειοποιεῖ τό μεταναστευτικό καί δέν παρέλειψε νά πεῖ στά μέλη τοῦ ΟΗΕ ὅτι «μόλις χθές σώσαμε περισσότερους ἀπό 130 μετανάστες καί μικρά παιδιά.» Κάλεσε τήν Τουρκία νά συνεργασθεῖ μέ τήν Ἑλλάδα γιά νά ἀντιμετωπισθεῖ ἡ μεταναστευτική κρίσις. Ἐπετέθη στόν Ἐρντογάν ἐπειδή χρησιμοποιεῖ ὅλο καί περισσότερη φιλοπόλεμη γλῶσσα καί ἀπειλεῖ ὅτι «θά ἔρθουμε μιά νύκτα»!

Νά σημειωθεῖ ὅτι λίγο ἐνωρίτερα, πρίν ἀπό τήν ὁμιλία Μητσοτάκη, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Τούρκου Προέδρου Ἰσμαήλ Καλίν εἶχε ἀναφέρει ὅτι ὁ Ἐρντογάν θά κάνει ἕνα βῆμα μπροστά ἄν ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει «μία δημόσια χειρονομία»!

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!