Μητσοτάκης: Νά τά βροῦμε ὅπως ὁ Βενιζέλος μέ τόν Κεμάλ

ΧΕΙΡΑ φιλίας στόν τουρκικό λαό ἔτεινε χθές τό βράδυ ἀπό…

… τό βῆμα τῆς Συνελεύσεως τοῦ ΟΗΕ ὁ Πρωθυπουργός θυμίζοντας ὅτι ὀκτώ χρόνια μετά τήν Μικρασιατική Καταστροφή οἱ ἡγέτες τῶν δύο χωρῶν (Ἐλευθέριος Βενιζέλος καί Μουσταφᾶ Κεμάλ) εἶχαν τό θάρρος νά ὑπογράψουν συμφωνία φιλίας. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ὅτι ἐκτός ἀπό τόν δρόμο τῆς προκλήσεως καί τῶν ἀπειλῶν πού ἀκολουθεῖ ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος «ὑπάρχει καί ἄλλη ὁδός.» Ἀπευθυνόμενος στόν τουρκικό λαό, εἶπε ὅτι οἱ Ἕλληνες δέν ἀποτελοῦν ἀπειλή γιά τήν χώρα τους, καί «εἴμαστε γείτονες, σεβόμαστε τήν φιλία πού ὑπάρχει μεταξύ Ἑλλήνων καί Τούρκων.» «Ἄς προχωρήσουμε σέ ἕνα πνεῦμα φιλίας καί ἀμοιβαίου σεβασμοῦ» προσέθεσε μέ ἔμφαση ὁ Πρωθυπουργός.

Ὡστόσο, ἐπέκρινε τήν τουρκική ἡγεσία ἐπειδή τά τελευταῖα χρόνια ἐργαλειοποιεῖ τό μεταναστευτικό καί δέν παρέλειψε νά πεῖ στά μέλη τοῦ ΟΗΕ ὅτι «μόλις χθές σώσαμε περισσότερους ἀπό 130 μετανάστες καί μικρά παιδιά.» Κάλεσε τήν Τουρκία νά συνεργασθεῖ μέ τήν Ἑλλάδα γιά νά ἀντιμετωπισθεῖ ἡ μεταναστευτική κρίσις. Ἐπετέθη στόν Ἐρντογάν ἐπειδή χρησιμοποιεῖ ὅλο καί περισσότερη φιλοπόλεμη γλῶσσα καί ἀπειλεῖ ὅτι «θά ἔρθουμε μιά νύκτα»!

Νά σημειωθεῖ ὅτι λίγο ἐνωρίτερα, πρίν ἀπό τήν ὁμιλία Μητσοτάκη, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Τούρκου Προέδρου Ἰσμαήλ Καλίν εἶχε ἀναφέρει ὅτι ὁ Ἐρντογάν θά κάνει ἕνα βῆμα μπροστά ἄν ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει «μία δημόσια χειρονομία»!

Ειδήσεις / Άρθρα

Βάλαμε τό Βυζάντιο σέ παρένθεση

Μανώλης Κοττάκης
«Κατασκευάζεται» νέος λαός μηδενικῆς ἐθνικῆς μνήμης

Ἅλωση: Ἡ ἀνοιχτὴ πικρὴ πληγὴ τοῦ Γένους

Εφημερίς Εστία
Η ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Ἄνασσα, ἡ Πόλις, ἡ Βασιλὶς τῶν πόλεων, ἡ ἐπὶ 1123 ἔτη Ἑλληνικὴ Κοσμόπολις, βεβηλώνεται ἀπὸ τοὺς Ἀσιᾶτες βαρβάρους. Εὐθὺς ἀμέσως, ἡ Συλλογικὴ Συνείδηση ἀναλαμβάνει τὸ ἔργο τῆς ἐθνικῆς συσπείρωσης καὶ ἀνασυγκρότησης. Καθιερώνεται ὡς ἀποφράδα ἡμέρα, ἡ Τρίτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος.

Ὁ Ἐρντογάν «τελειώνει» τόν κεμαλισμό

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΤΕΛΟΣ τοῦ κεμαλισμοῦ διεκήρυξε ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν μετά τήν χθεσινή ὁριστική ἐπικράτησή του στίς ἐκλογές.

«Παραμπέλλουμ», πιάτα Νεμέας καί «μπέρι-μπέρι»

Δημήτρης Καπράνος
Σκεφθεῖτε νά μήν ἀπαγορευόταν ἡ ὁπλοκατοχή καί ἡ ὁπλοχρησία στήν χώρα μας!

Τετάρτη, 29 Μαΐου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΨΑΡΕΥΜΑ