ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Μέτοχος τῆς ΕΛΛΑΚΤΩΡ ὁ κ. Βαρδινογιάννης

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ κατασκευῶν ἐπεκτείνεται ὁ ὅμιλος Βαρδινογιάννη…

… καθώς συνεφώνησε γιά τήν ἀγορά τοῦ περίπου 30,1% (σ.σ. 29,784% μέ βάση τήν τελευταία γνωστοποίηση) πού κατέχουν στήν ΕΛΛΑΚΤΩΡ οἱ ἐφοπλιστές Δημήτρης Μπάκος καί Ἰωάννης Καϋμενάκης. Μέ αὐτόν τόν τρόπο θά γίνει ἑταῖρος τῆς ὁλλανδικῆς Reggeborgh, πού ἔχει λίγο μεγαλύτερο ποσοστό. Ὅπως ἀνεκοινώθη ἀπό τήν Greenhill Investments Limited καί Kiloman, συμφερόντων τῶν κ. Μπάκου-Καϋμενάκη, «ἡ ἀποδοχή τῆς ἑλκυστικῆς πρότασης πού δεχθήκαμε ἀπό Motor Oil κλείνει τόν κύκλο τῆς ἐπένδυσης πού εἶχε ξεκινήσει μέ διαφορετικές προοπτικές, στρατηγική καί ὅραμα, ἀλλά ταυτόχρονα ἐλπίζουμε ὅτι θά τερματίσει καί τίς ἐνδομετοχικές διαμάχες πού ἐπί μακροῦ χρόνου λάμβαναν χώρα στήν ἑταιρεία.»

Ἐν ἀναμονῇ ἐπιβεβαιώσεως τῶν πληροφοριῶν γιά τό deal στήν Ἑλλάκτωρ, ἀνεστάλη προσωρινῶς ἡ διαπραγμάτευσις τῆς μετοχῆς της, μέ ἀπόφαση τῆς Διοικήσεως τοῦ ΧΑ, μετά ἀπό αἴτημα τῆς Ἐπιτροπῆς Κεφαλαιαγορᾶς.

Πρόκειται γιά μία μεγάλη συμφωνία, πού θά ἀλλάξει τά δεδομένα τόσο στό ἐσωτερικό τῆς ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ἐνῶ θά «ἀνακατέψει τήν τράπουλα» στόν εὐρύτερο τομέα τῶν ὑποδομῶν συμπεριλαμβανομένων αὐτῶν τῆς ἐνέργειας, τῆς διαχειρίσεως ἀπορριμμάτων. Ταυτοχρόνως θά θέσει τέλος στή μετοχική διαμάχη μεταξύ Reggeborgh καί τῶν δύο ἐφοπλιστῶν πού «κρατάει» ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2021 καί ἔχει ἐξελιχθεῖ σήριαλ μέ πολλά καί ἔντονα «ἐπεισόδια». Οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ὁ Ὅμιλος Βαρδινογιάννη θά ἐξαγοράσει ἀπό τήν Ἑλλάκτωρ τήν θυγατρική τῆς «Ἄνεμος», πού διαθέτει μεγάλα αἰολικά πάρκα καί ἄδειες γιά ἐγκατάσταση νέων μονάδων ἠλεκτροπαραγωγῆς ἀπό ΑΠΕ. Ἡ ἐξαγορά τῆς «Ἄνεμος» θά γίνει μέσῳ τοῦ ὁμίλου Motor Oil, πού ἐπιδιώκει νά ἐνισχύσει τήν παρουσία του στήν ἀγορά ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας ἀπό ΑΠΕ καί νά βελτιώσει τούς πράσινους δεῖκτες του.

Συμφώνως πρός πληροφορίες, ἑταιρεία τοῦ ὁμίλου Βαρδινογιάννη θά καταβάλλει 185 ἑκατ. εὐρώ γιά τήν ἐξαγορά τοῦ πακέτου μετοχῶν τῆς Ἑλλάκτωρ πού κατέχουν οἱ ἐφοπλιστές.

Οἱ ἐφοπλιστές Καϋμενάκης-Μπάκος πού ἔδωσαν σκληρές μάχες μέ τήν Reggeborgh, θά ἀποχωρήσουν προφανῶς ἱκανοποιημένοι. Δέν κατώρθωσαν νά ἐλέγξουν τόν ὅμιλο, ἀλλά φεύγουν μέ κεφαλαιακό κέρδος τῆς τάξεως τῶν 50 ἑκατ. εὐρώ, δεδομένου ὅτι ἔχουν δαπανήσει περίπου 135 ἑκατ. εὐρώ γιά τήν ἀπόκτηση τῆς συμμετοχῆς τους.

Ειδήσεις / Άρθρα

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ