Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Συνολικῶς ψήφισαν 299 βουλευτές, κατά τήν ὀνομαστική φανερή ψηφοφορία πού ἔγινε μέ ἠλεκτρονικό τρόπο χωρίς «δυσάρεστα ἀπρόοπτα» σέ χρόνο. Ἀπών ἦταν ὁ ἀνεξάρτητος βουλευτής Ἀνδρέας Πάτσης. Αἴσθηση προεκάλεσε τό γεγονός, ὅτι οἱ δύο πρώην Πρωθυπουργοί, Ἀντώνης Σαμαρᾶς καί Κώστας Καραμανλῆς, ἔστειλαν ἐπιστολική ψῆφο. Ὁ πρῶτος δέν μπόρεσε νά παρευρεθεῖ στήν συζήτηση καί ψηφοφορία γιατί ταλαιπωρεῖται ἀπό ἴωση καί ὁ δεύτερος εὑρίσκεται στήν βόρειο Ἑλλάδα.

Τό ΠΑΣΟΚ δέν πρέπει νά εἶναι ἱκανοποιημένο ἀπό τήν ἐμφάνιση τῶν βουλευτῶν του, ἀφοῦ ὁ Πρόεδρός του Νῖκος Ἀνδρουλάκης, ἐκ τῶν πρωταγωνιστῶν τοῦ σκανδάλου, ὡς θῦμα ὑποκλοπῶν, πού δέν εἶναι βουλευτής, δέν μποροῦσε νά ἀνέβει στό βῆμα καί νά τοποθετηθεῖ ἐπί τῶν εὑρημάτων τῆς ΑΔΑΕ.

Στήν ἄνευρη τοποθέτησή του ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς Κ.Ο. τοῦ ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης ἐπετέθη σέ ΝΔ καί ΣΥΡΙΖΑ ἐπειδή «ἔχουν ἐπιφέρει τεράστια ζημιά στήν χώρα, στήν δημοκρατία, στό κράτος δικαίου» καί ἀποτελοῦν, πλέον, παράγοντες θεσμικῆς ἐκτροπῆς καί ἀνωμαλίας. «Συνιστοῦν ἀπειλή γιά τήν πολιτική, οἰκονομική καί κοινωνική σταθερότητα ἀλλά καί γιά τήν ἴδια τή λειτουργία τῶν θεσμῶν» εἶπε ὁ κ. Κατρίνης καί προσέθεσε ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἔχει ἀπολέσει ἐδῶ καί ἀρκετό καιρό τήν ἐμπιστοσύνη τῆς μεγάλης πλειοψηφίας τῶν πολιτῶν. Ὑπεστήριξε ὅτι ἡ παρακολούθησις τοῦ κ. Ἀνδρουλάκη ἦταν ὀργανωμένο σχέδιο ἀπό τό Μέγαρο Μαξίμου καί δήλωσε ὅτι ἡ χώρα δέν μπορεῖ νά προχωρήσει στό μέλλον μέ τέτοιες σκιές. «Τό τέλος της θά ἔρθει ἀπό τήν κάθαρση, τήν ἀποκάλυψη τῆς ἀλήθειας καί τήν τιμωρία τῶν ἐνόχων» ἀνέφερε ὁ κ. Κατρίνης, ὁ ὁποῖος ὑπερασπίστηκε τίς ἐνέργειες τοῦ προέδρου τῆς ΑΔΑΕ Χρήστου Ράμμου. Τέλος, ἔστειλε τό μήνυμα ὅτι τό ΠΑΣΟΚ θά σεβασθεῖ τό ἐκλογικό ἀποτέλεσμα, τό ὁποῖο «θά ἐμπεριέχει καί τήν λύση στό πολιτικό πρόβλημα τῆς χώρας. Θά διαχειριστεῖ μέ ὅρους σύνεσης, εὐθύνης καί ἐθνικοῦ συμφέροντος τή δύναμη πού θά τοῦ δώσουν οἱ πολῖτες στήν κάλπη.»

Ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτης Πικραμμένος σχολιάζοντας τά ὅσα ἀκούγονται γιά τόν τρόπο λειτουργίας τῆς ΑΔΑΕ ὑπενθύμισε ὅτι ἤδη ἀπό τό 2009 ὑπάρχει γνωμοδότησις τοῦ τότε εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου, πού ξεκαθαρίζει ὅτι ἡ ἀνεξάρτητη Ἀρχή δέν λειτουργεῖ πέρα καί πάνω ἀπό τίς ἐξουσίες ἤ τίς ἁρμοδιότητες τῆς Δικαιοσύνης. «Ἡ συσταθεῖσα μέ τό νόμο τοῦ 2003 Ἀρχή Διασφάλισης τοῦ Ἀπορρήτου τῶν Ἐπικοινωνιῶν οὔτε νομιμοποιεῖται οὔτε δικαιοῦται νά ἐλέγξει μέ ὁποιοδήποτε τρόπο, ἀμέσως ἤ ἐμμέσως, τό ἐάν ἡ Δικαιοσύνη διά τῶν ὀργάνων ἄσκησε συννόμως ἤ μή τό δικαίωμα ἄρσεως τοῦ ἀπορρήτου τῶν ἐπικοινωνιῶν, ἐνῶ ἡ θέσπιση τέτοιας διατάξεως θά εὑρίσκετο ἐκτός τῆς συνταγματικῆς τάξεως» συνέχισε ὁ κ. Πικραμμένος, διερωτώμενος γιά ποιό λόγο ἀντιδροῦν τώρα οἱ συνταγματολόγοι, ἐνῷ τότε δέν εἶχε ὑπάρξει ἡ παραμικρή διαφωνία. Ἐπέκρινε τόν ΣΥΡΙΖΑ γιατί ἀποδέχεται μόνο τίς ἀποφάσεις τῆς Δικαιοσύνης πού τήν ἱκανοποιοῦν. «Ἄς ἀφήσουμε λοιπόν τή Δικαιοσύνη νά κάνει ἥσυχη τή δουλειά της, ἄς μήν τήν ἐργαλειοποιοῦμε ἀνάλογα μέ τό ἄν μᾶς ἀρέσουν ἤ ὄχι οἱ ἀποφάσεις της. Καί νά μήν σπεύδουμε νά λέμε ὅτι ἐμεῖς ξέρουμε τί κάνουμε καί οἱ ἄλλοι ὑπερβαίνουν τίς ἁρμοδιότητες καί τά καθήκοντά τους» προσέθεσε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣτΕ.

Ὁ γ.γ. τῆς ΚΕ τοῦ ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας μίλησε ἐκτενῶς γιά τήν παρακολούθηση τοῦ τηλεφωνικοῦ κέντρου τοῦ κόμματος καί κατηγόρησε ΝΔ καί ΣΥΡΙΖΑ ὅτι ὅλα αὐτά τά χρόνια ἔκαναν ὅ,τι μποροῦσαν γιά νά «θάψουν ὅσο πιό βαθιά στό μαῦρο σκοτάδι τήν ὑπόθεση.» Ἐπέκρινε τήν Κυβέρνηση γιά τό ὄψιμο ἐνδιαφέρον της γιά τίς ὑποκλοπές στό ΚΚΕ, σημειώνοντας ὅτι ἡ ὑπόθεσις ἀπεκαλύφθη τό 2016, ὅμως ὑπῆρξε κροῦσμα καί τό 2020 καί τό τελευταῖο κροῦσμα τόν Ἀπρίλη τοῦ 2022, δηλαδή ἐπί τῶν ἡμερῶν τῆς ΝΔ. Ἀπευθυνόμενος πρός τούς βουλευτές της τούς εἶπε ὅτι ἐπί τῶν ἡμερῶν τῆς ΝΔ, «σάν συνέχεια πού εἶστε βέβαια τῆς προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, συνεχίσατε τό θάψιμο τῆς ἀλήθειας. Ἐξ ἄλλου ἐσεῖς, πού τώρα τάχα κόπτεστε γιά τίς εὐθῦνες τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, αὐτές τίς δύο μέρες στήν ὑπόθεση τοῦ ΚΚΕ, διατηρήσατε τήν ἀλλαγή τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα, διατηρήσατε δηλαδή τήν παραβίαση τοῦ ἀπορρήτου ὡς πλημμέλημα.»

Ειδήσεις / Άρθρα

Γιατί ἡ Ἑλλάς δέν καταγγέλλει τήν παραβίαση τῆς Διακηρύξεως τῶν Ἀθηνῶν;

Εφημερίς Εστία
Ὁ Ἐρντογάν τήν παρεβίασε δύο φορές: Μέ τίς προκλητικές δηλώσεις γιά τήν κατάληψη τῆς ἐλεύθερης Κύπρου καί μέ τό βέτο πού θέτει στήν ἄσκηση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας μας στίς Ἀνατολικές Κυκλάδες – Θά νομιμοποιήσουμε διά τοῦ διαλόγου τίς γκρίζες ζῶνες;

Ροῦχα μαζί πού πλύθηκαν

Μανώλης Κοττάκης
ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΠΟΛΥ νά πάρω στά σοβαρά τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Κασσελάκη, ἀλλά λυπᾶμαι. Δέν δύναμαι.

«Θαῦμα» Κασσελάκη: Διέγραψε τόν Παπανώτα

Εφημερίς Εστία
ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ τῶν ὑποψήφιων εὐρωβουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Σοφίας Μπεκατώρου καί Δώρας Τσαμπάζη, ὅπως καί τοῦ ὑπουργοῦ Ὑγείας κ. Ἄδωνι Γεωργιάδη, ὑπέκυψε ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης.

Στόν Ὑμηττό, στόν Ἰλισσό καί στόν ὑπέροχο Μᾶνο

Δημήτρης Καπράνος
Κι ἔχει ἀνάψει ἡ κουβέντα περί μουσικῆς κι ἔχουμε φθάσει στό κεφάλαιο «Μᾶνος Χατζιδάκις».

Σάββατον, 18 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΜΠΕΛΗΔΩΝ ΕΟΡΤΗ!