Μαθητές κατά Κεραμέως μέ πέτρες καί λοστάρια

Ἐκτεταμένες φθορές στό γραφεῖο τοῦ πρυτάνεως τοῦ Μετσοβίου

ΔΥΣΤΥΧΩΣ τά δύο σοβαρά ἐπεισόδια πού ἐσημειώθησαν χθές καί σχετίζονται μέ τήν κατάσταση στά σχολεῖα καί τά πανεπιστήμια καταδεικνύουν τήν δυσκολία νά ἀλλάξουν νοοτροπίες δεκαετιῶν, καί ἐπί τέλους ἡ Παιδεία στήν χώρα μας «νά ἀνεβεῖ λίγο ψηλότερα». Οἱ λιγοστοί πλέον μαθητές πού ἐπιμένουν νά κάνουν καταλήψεις ἀλλά χωρίς νά παίρνουν ἀπουσίες, βάσει τῆς ἀποφάσεως τῆς ὑπουργοῦ Νίκης Κεραμέως, καί οἱ γνωστοί μπαχαλάκηδες πού λυμαίνονται τούς χώρους τῶν πανεπιστημίων, ἔδωσαν δυναμικό «παρών» μέ πέτρες, λοστάρια, φωτοβολίδες, εἰσβολές καί ἀπειλές.

Χθές τό μεσημέρι ἐπραγματοποιήθη ἕνα ἀκόμη μαθητικό συλλαλητήριο ἔξω ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας στό Μαρούσι, στό ὁποῖο συμμετεῖχαν καί ἐκπαιδευτικοί. Ὁμάς μαθητῶν ἀπεκόπη ἀπό τόν κύριο ὄγκο τῶν διαδηλωτῶν, ὁ ὁποῖος δέ ξεπερνοῦσε τά 500-600 ἄτομα, καί ἄρχισε νά ἐπιτίθεται μέ ὅ,τι εὕρισκε μπροστά της ἐναντίον τῶν δυνάμεων τῶν ΜΑΤ. Παιδιά ἀμούστακα, μαθητές γυμνασίου καί λυκείου οἱ περισσότεροι, ἔδειξαν πῶς ἀντιλαμβάνονται τόν ἀγῶνα γιά τήν ὑλοποίηση τῶν αἰτημάτων τους. Μᾶλλον θεωροῦν ὅτι οἱ αἴθουσες στά σχολεῖα μέχρι 15 μαθητές γίνεται πιό ἐπίκαιρη ὅταν ἀρχίζεις νά βρίζεις, νά σπᾶς καί νά θέτεις σέ κίνδυνο τήν δημόσια ἀσφάλεια. Ἐκτιμοῦν ἀκόμη ὅτι ἡ πρόσληψις ἐκπαιδευτικῶν γιά τήν κάλυψη τῶν κενῶν γίνεται πιό ἐπείγουσα ὅταν ὑπάρχει τό κυνήγι μέ τά ΜΑΤ καί ἡ ἐκτόξευσις δακρυγόνων. Οἱ μαθητές σχεδόν εἰσῆλθαν σέ γνωστό πολυκατάστημα τοῦ Ἀμαρουσίου γιά νά ἀποφύγουν τήν σύλληψη. Τά ὅποια αἰτήματά τους ἐχάθησαν ὅταν γιά πολλοστή φορά ἡ μειοψηφία ἐπέβαλε τήν «τάξη», ὅπως ἔκανε καί μέ τά λουκέτα στά σχολεῖα. Ἐκτός ἀπό τήν ἐνίσχυση τοῦ προσωπικοῦ καθαριότητος στά σχολεῖα, ὥστε νά μπορέσουν νά ἐφαρμοσθοῦν οἱ σχετικές ὁδηγίες τοῦ ΕΟΔΥ, οἱ διαδηλωτές ἀπαίτησαν ἐκ νέου καί νά κάνουν καταλήψεις καί νά μήν παίρνουν ἀπουσίες.

Σχεδόν τήν ἴδια ὥρα, στήν Πολυτεχνειούπολη στοῦ Ζωγράφου, κουκουλοφόροι προεκάλεσαν ἐκτεταμένες φθορές στό γραφεῖο τοῦ πρυτάνεως τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ἀνδρέα Μπουντουβῆ. Συμφώνως πρός πληροφορίες, μόλις ἔγινε ἀντιληπτό ὅτι ἡ ὁμάς τῶν 15 κουκουλοφόρων ἑτοιμάζει νά εἰσβάλει στό γραφεῖο, ὁ πρύτανις φυγαδεύθηκε ἀπό πλαϊνή πόρτα. Ἔτσι ἀπεφεύχθησαν τά χειρότερα. Οἱ δρᾶστες τῆς ἐπιθέσεως ἔρριξαν μπογιές στό γραφεῖο, ἔγραψαν συνθήματα καί πέταξαν φέιγ βολάν πού ἔγραφαν «Κάτω τά χέρια ἀπό τό κτίριο Γκίνη καί τό κάτω Πολυτεχνεῖο». Οἱ ἀντιεξουσιαστές ἰσχυρίσθηκαν ὅτι ἡ δρᾶσις τους ἀποτελεῖ «πολιτική παρέμβαση». Γιά περίπου τρία λεπτά πού διήρκεσε ἡ ἐπίθεσις, οἱ κουκουλοφόροι ἔκαναν ὅ,τι ἤθελαν, χωρίς νά ὑπάρχει κάποιος νά τούς ἐμποδίσει. Ἡ προστασία τοῦ πανεπιστημιακοῦ ἀσύλου εἶναι καί αὐτή μία ἀκόμη δύσκολη ὑπόθεσις, παρά τίς προσπάθειες τῆς Κυβερνήσεως νά ἐπιβάλει τήν τάξη σέ μιά ἄναρχη κατάσταση πού ἐξακολουθεῖ νά ὑφίσταται. Οἱ μπαχαλάκηδες θέλησαν νά στείλουν μήνυμα στόν πρύτανι, ἐπειδή στίς 15 Μαρτίου ἡ Γενική Ἀστυνομική Διεύθυνσις Ἀττικῆς εἶχε πραγματοποιήσει ἐπιχείρηση στό Πολυτεχνεῖο καί εἰδικώτερα στήν αἴθουσα «Γκίνη», ὅπου διέμεναν περίπου 100 ἀλλοδαποί. Οἱ ἀστυνομικοί εἶχαν ἀπομακρύνει τά ἄτομα, τά ὁποῖα μετεφέρθησαν στήν Διεύθυνση Ἀλλοδαπῶν Ἀττικῆς γιά νά ταυτοποιηθοῦν. Ἡ ἐν λόγω κατάληψις, ἀπό τίς παλαιότερες στό Πολυτεχνεῖο, ἠνώχλησε τούς ἀντιεξουσιαστές πού θέλησαν μέ τόν δικό τους βίαιο τρόπο νά ἀπειλήσουν τόν πρύτανι νά μήν τολμήσει νά ἐπιβάλει τήν τάξη στό κτίριο, σύμβολο τῶν Ἐξαρχείων.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐκλογές πρός τό τέλος τοῦ χρόνου Συνεργασία μέ τό ΠΑΣΟΚ, ἄν τό θέλει ὁ λαός

Εφημερίς Εστία
Ἐπίθεσις κατά Κομμισσιόν καί φόν ντέρ Λάυεν γιά τήν ὀλιγωρία στήν ἐνεργειακή κρίση –Τά ἔχουν χαμένα

Ὁ ἀτλαντισμός διαλύει τήν εὐρωπαϊκή ἑνότητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΝΤΟΡΑ τά εἶπε μιά χαρά χθές στόν «Σκάι»

Ἐπαναπροσέγγιση μέ τό Ἰσραήλ συζητεῖ ὁ Τσαβούσογλου

Εφημερίς Εστία
Τήν Eπανεκκίνηση τῆς πρωτοβουλίας τῆς…

Ἡ κόρη τοῦ πάστορα καί ἡ ἐξάρτηση τῆς Εὐρώπης

Δημήτρης Καπράνος
Ἄν κατάλαβα καλά, ὁ ὑπουργός τῶν Οἰκονομικῶν τῆς Γερμανίας μᾶς…

Σάββατον, 26 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ