Η ΤΗΕΟΝ ΙΝΤΕRNATIONAL PLC ανακοινώνει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2023 επιτυγχάνοντας νέο υψηλότερο επίπεδο κερδοφορίας

Οι παραγγελίες ανήλθαν σε ρεκόρ €506 εκατ., για το οικονομικό έτος 2023, σημειώνοντας αύξηση 51,7% σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2022, με αποτέλεσμα ο δείκτης Book-to-Bill να είναι 2,3x.

Επιπλέον, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο  των παραγγελιών ανήλθε σε €540,2 εκατ., που αντιστοιχεί σε 2,5 φορές τα έσοδα του 2023

Τα έσοδα εκτινάχθηκαν σε €218,7 εκατ. το οικονομικό έτος 2023, αντανακλώντας αξιοσημείωτη αύξηση 53,1% σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2022

Το προσαρμοσμένο EBIT ανήλθε σε €56,8 εκατ. το οικονομικό έτος 2023, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 41,3% σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2022 και υποδηλώνοντας περιθώριο κέρδους 26,0%, το καλύτερο στην κατηγορία του μεταξύ των ανταγωνιστών

Στις 31 Δεκεμβρίου 2023, η εταιρία ανέφερε θετική ταμειακή θέση ύψους 13,9 εκατ. ευρώ, σε αντίθεση με την καθαρή δανειακή θέση ύψους 10,9 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου οικονομικού έτους

Λόγω των ισχυρών λειτουργικών επιδόσεων, την ανθεκτική παραγωγή ταμειακών ροών και των αισιόδοξων προοπτικών για το 2024, το διοικητικό συμβούλιο προτίθεται να προτείνει στη ΓΣ τη διανομή μερίσματος 40% σε σχέση με τα αποτελέσματα της χρήσης 2023, ένα χρόνο νωρίτερα από ότι είχε ήδη ανακοινωθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο της Δημόσιας Εγγραφής.

 

Η THEON INTERNATIONAL PLC (THEON), κορυφαίος κατασκευαστής συστημάτων νυχτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης για αμυντικές εφαρμογές και εφαρμογές ασφαλείας με παγκόσμιο αποτύπωμα, ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το σύνολο του έτους 2023. Επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα και δέσμευση στην καινοτομία, η THEON σημείωσε μεγάλη επιτυχία, ξεπερνώντας τις προσδοκίες και θέτοντας νέα σημεία αναφοράς στον κλάδο.

Η THEON πέτυχε έσοδα €218,7 εκατ., σημειώνοντας ετήσια αύξηση 53,0%, με προσαρμοσμένο EBIT €56,8 εκατ., που αντιστοιχεί σε περιθώριο 26,0%. Τα τελευταία 5 χρόνια η εταιρία αναπτύσσεται με μέσο ρυθμό 50% ετησίως, διατηρώντας το πολύ υψηλό επίπεδο κερδοφορίας της. Η συνεχώς αυξανόμενη πελατειακή βάση της THEON εκτείνεται πλέον σε 69 χώρες σε όλο τον κόσμο, 24 από τις οποίες αποτελούν μέλη του ΝΑΤΟ.

Η THEON  ιδρύθηκε το 1997 και έκτοτε έχει γίνει ένας από τους σημαντικότερους κατασκευαστές οργάνων νυχτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης στην παγκόσμια αγορά. Διαθέτει παγκόσμιο αποτύπωμα με γραφεία, μεταξύ άλλων, στην Αθήνα, τη Λευκωσία, το Arlington, το Abu Dhabi, το Dubai, και τη Σιγκαπούρη, καθώς και 3 εγκαταστάσεις παραγωγής στην Αθήνα, το Wetzlar (Γερμανία) και το Plymouth (ΗΠΑ). Μέσα από αυτό το δίκτυο εταιριών, γραφείων και εγκαταστάσεων σε όλο τον κόσμο, η THEON διαθέτει περισσότερα από 150.000 συστήματα σε υπηρεσία σε Ένοπλες και Ειδικές Δυνάμεις σε όλο τον κόσμο.

Διευρύνοντας την παρουσία της στην αγορά,  η THEON ανακοίνωσε, πριν από το τέλος του 2023,  ότι ανατέθηκε στην Elbit Systems of America πενταετής σύμβαση IDIQ ύψους $500 εκατ. δολαρίων για την προμήθεια των συστημάτων Squad Binocular Night Vision Goggle (SBNVG) στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ (USMC) με υπεργολάβο τη THEON. Την ίδια περίοδο, η ΤΗΕΟΝ υπέγραψε δύο συμφωνίες-πλαίσιο διάρκειας έως 7 και έως 5 ετών με τον Οργανισμό Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ (NSPA) για την προμήθεια θερμικών συστημάτων, ενώ άλλη μία σύμβαση ανατέθηκε σε ευρωπαϊκό κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ για τα συστήματα Extra Long Range THERMIS.

Τον Δεκέμβριο του 2023,  η εταιρία σε κοινοπραξία με τη Hensoldt προσκλήθηκε στην τελετή υπογραφής της τροποποίησης της σύμβασης 2.1 (που υπογράφθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2024). Η τροποποίηση αυτή περιλαμβάνει 3.500 όργανα νυχτερινής όρασης για το Βέλγιο, καθώς και 16.041 όργανα νυχτερινής όρασης και 8.423 συστήματα στήριξης κεφαλής για τη Γερμανία, τα οποία εγκρίθηκαν πρόσφατα από το γερμανικό κοινοβούλιο. Επιπλέον, η εν λόγω σύμβαση περιλαμβάνει δικαίωμα προαίρεσης για έως και 50.000 επιπλέον όργανα νυχτερινής όρασης για το Βέλγιο και τη Γερμανία. 

Η πολυετής εξωστρεφής στρατηγική της THEON επέτρεψε στην εταιρία να αξιοποιήσει τις αναδυόμενες ευκαιρίες και να ενισχύσει τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα. Οι εξαγωγές της THEON αντιπροσωπεύουν το 97% του συνολικού κύκλου εργασιών της, εκ των οποίων το 81% κατευθύνεται στην Ευρώπη, το 7% στη Βόρεια Αμερική και το 9% στη Μέση Ανατολή.

Η THEON συνεχίζει να επενδύει στην έρευνα και την ανάπτυξη, υλοποιώντας περισσότερες από 400 ώρες εκπαίδευσης, προσλαμβάνοντας κατά 50% επιπλέον άτομα στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης και παρουσιάζοντας νέα πρωτοποριακά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών της και στις τάσεις της αγοράς, όπως το TALOS, το πρώτο σταθεροποιημένο πολλαπλών αισθητήρων σύστημα που παρουσιάστηκε επίσημα κατά τη διάρκεια της έκθεσης DSEI 2023 στο Λονδίνο. Επενδύοντας στην καινοτομία, η THEON από το 2023  αναπτύσσει νέες τεχνολογίες στον τομέα της σύντηξης (θερμικών και νυχτερινών) εικόνων και συστημάτων επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality-AR) για τη σειρά φορητών προϊόντικών λύσεων της εταιρίας, προσφέροντας έτσι εξελιγμένες λύσεις optronics για πιο ολοκληρωμένη διασύνδεση του σύγχρονου στρατιώτη.

Η προσφορά στην κοινωνία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής κουλτούρας της THEON. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023, η THEON συμμετείχε ενεργά σε διάφορες πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, υποστηρίζοντας ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, προωθώντας τον εθελοντισμό των εργαζομένων, διαχειριζόμενη το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, υποστηρίζοντας το ποικιλόμορφο εργασιακό περιβάλλον, αυξάνοντας τις προσλήψεις γυναικών κατά 4%, αλλά και ενισχύοντας τη διασύνδεση των εργαζομένων με την εταιρία. 

Η THEON έχει κερδίσει για το 2023 την πιστοποίηση Great Place To Work ™, γεγονός που αποδεικνύει ότι η εταιρεία ξεχωρίζει για την  εταιρική της κουλτούρα και το εργασιακό της περιβάλλον. Πρόσφατα μάλιστα, η THEON συμπεριλήφθηκε στη λίστα FINANCIAL TIMES & STATISTA με τις 1000 Ταχύτερα Αναπτυσσόμενες Εταιρίες στην Ευρώπη για το 2024. 

“Καθ’ όλη τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2023, είχαμε εξαιρετικές επιδόσεις με πολλαπλές δραστηριότητες στον κλάδο μας, και είμαστε υπερήφανοι που κατορθώσαμε περισσότερα από όσα υποστηρίζαμε κατά τη διαδρομή της εταιρίας προς το Χρηματιστήριο. Τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό χωρίς την αφοσίωση των στελεχών μας, τα οποία θέλω να ευχαριστήσω για τον επαγγελματισμό, την ποιότητα και τη σκληρή δουλειά τους”, σχολίασε ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής και CEO της THEON.

Ειδήσεις / Άρθρα

Κάνει πίσω ὁ κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης γιά πάρκα στό Αἰγαῖο καί Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
«Δέν ἔχουν χωροθετηθεῖ, δέν συνδέονται μέ ἄσκηση κυριαρχίας-κυριαρχικῶν δικαιωμάτων, εἶναι… περιβαλλοντικό ζήτημα» – Ἀπόπειρα κατευνασμοῦ τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Ἄγκυρα – Ἄτακτος ὑποχώρησις στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης – Θά ἀπόσχει ἡ Ἑλλάς, μετά τίς σφοδρές ἀντιδράσεις τῆς Σερβίας

Διακομματική κραυγή ἀγωνίας γιά τήν βιομηχανία μας

Εφημερίς Εστία
ΚΑΠΟΤΕ ἔλεγαν πώς εἶναι ζήτημα κύρους γιά μιά χώρα νά ἔχει δική της ἀμυντική βιομηχανία μέ αὐτόνομη παραγωγή πολεμικοῦ ὑλικοῦ.

Ἄνοιγμα Μητσοτάκη στόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου κ. Κ. Μουτζούρη

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ χθεσινή ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Λέσβο, μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση ἑνός νέου αὐτοκινητoδρ;oμου ἀπό τήν Καλλονή στό Σιγρί, τίς ἐντυπώσεις ἔκλεψαν οἱ φιλοφρονήσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου.

Στίς πλαγιές τοῦ Παρνασσοῦ, στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Δημήτρης Καπράνος
Τό διάβασα στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. «Μόλις προχθές ἔλεγα σέ κάποιο φίλο, “δές τί ὡραῖα πού τά πάει ἡ ‘Ἀλεξάνδρα’ στήν Καλλιθέα, πόσο καλά δουλεύει τόν προγραμματισμό της, καί πόσο καλή εἶναι ἡ προβολή της.

Ο ΣΑΚΑΤΗΣ

Εφημερίς Εστία
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Ἀπριλίου 1924