ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Διάστασις ἀπόψεων Ἀθηνῶν – Λευκωσίας γιά τόν ΙΜΟ

ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ μετά τήν ἀποκάλυψη τῆς «Ἑστίας» γιά τά ὅσα κατήγγειλε ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Κύπρου κ. Νῖκος Ἀναστασιάδης εἰς βάρος τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ, ἦλθε ἡ ἐπιβεβαίωσις γιά τό σοβαρό χάσμα στήν ἐξωτερική πολιτική Ἀθηνῶν – Λευκωσίας, εἰδικῶς μετά τήν ἀνάληψη τῆς νέας Κυβερνήσεως.

«Δέν μᾶς δεσμεύει μέ ὁποιονδήποτε τρόπο ἡ ἀπόφαση τῆς Ἑλλάδας νά στηρίξει τήν τουρκική ὑποψηφιότητα γιά τήν Γενική Γραμματεία τοῦ Διεθνοῦς Ναυτιλιακοῦ Ὀργανισμοῦ (ΙΜΟ), καί ἀσφαλῶς δέν μποροῦμε νά στηρίξουμε τήν ὑποψηφιότητα τῆς Τουρκίας» δήλωσε ὁ νέος κυβερνητικός ἐκπρόσωπος κ. Κωνσταντῖνος Λετυμπιώτης. Ἡ Κύπρος, ὅπως εἶπε, ἐξετάζει ὅποιες ἐπιλογές ἔχει καί πῶς θά διαμορφωθοῦν μέχρι τήν ψηφοφορία, δηλώνοντας λακωνικῶς ὅτι κρίνεται ὡς θετική ἐξέλιξις ἡ βελτίωσις τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων μετά τούς σεισμούς.

Ἐν τῷ μεταξύ, μεγάλο ἐνδιαφέρον ἔχει ὅσα καταγράφονται στό ἐπικαιροποιημένο βιβλίο τοῦ ἐκδότου τῆς ἐφημερίδος «Σημερινή» τῆς Κύπρου Κωστῆ Χατζηκωστῆ «7 Προεδρικά Πορτρέτα», τά ὁποῖα δημοσίευσε ἡ «Ἑστία τῆς Κυριακῆς».

Ὁ κ. Ἀναστασιάδης ἐξομολογήθηκε στόν κ. Χατζηκωστῆ ὅτι ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός προωθοῦσε τήν ἰδέα τῆς διακοπῆς τῶν γεωτρήσεων στήν Κύπρο, προκειμένου νά ἐξευμενισθοῦν οἱ Τοῦρκοι, καί ὅτι ἐτάσσετο ὑπέρ τῆς κατασκευῆς ἀγωγοῦ ἀερίου Ἰσραήλ – Τουρκίας, ὁ ὁποῖος θά παρέκαμπτε τήν Κύπρο! Στήν σελίδα 338 τῆς ἐπικαιροποιημένης ἐκδόσεως ὁ κ. Χατζηκωστῆς γράφει, ἀναφερόμενος στόν διάλογο πού εἶχε μέ τόν κ. Ἀναστασιάδη: «Ρώτησα στή συνέχεια γιά τή “συμπαράσταση” τῆς Ἑλλάδος. Ἐπανέλαβε ὅτι ἡ Κύπρος δέν εἶναι στίς προτεραιότητες τῆς ἐξωτερικῆς της πολιτικῆς. Πρόσθεσε ὅτι ἡ Ἑλλάδα κάνει ὅ,τι μπορεῖ νά μή βρίσκει μπροστά της “τό πρόβλημα τῆς Κύπρου”. Ἀποκάλυψε ὅτι ὁ Μητσοτάκης τόν βολιδοσκόπησε ἐάν θά ἦταν διατεθειμένος νά διακόψει τό γεωτρητικό πρόγραμμα τῆς Κύπρου, χάριν τῆς ἐπανέναρξης τοῦ διαλόγου. “Ἡ ἀποκάλυψη αὐτή ἔχει πολυσήμαντη ἀξία γιά τίς προθέσεις καί ἴσως σχετικές ἀποφάσεις τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως” παρατήρησα».

Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Κύπρου ἀναφέρει ὅτι ὁ κ. Κυριάκος Μητσοτάκης ἦταν πρόθυμος νά θυσιάσει τά συμφέροντα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, προκειμένου νά ἠρεμήσει ὁ Ἐρντογάν καί νά ἀρχίσει ἐκ νέου ὁ ἑλληνοτουρκικός διάλογος, ἀδιαφορῶντας γιά τίς ἐπιπτώσεις.

Ὁ κ. Χατζηκωστῆς ἐπισημαίνει ὅτι ἔχει «λογοκρίνει» ὅσο μποροῦσε τόν διάλογο πού εἶχε μέ τόν τέως Πρόεδρο, γιατί χρησιμοποίησε ἰδιαίτερα σκληρή γλῶσσα γιά τόν κ. Μητσοτάκη.

Ὁ κ. Χατζηκωστῆς μεταφέρει, ἔτσι, «λογοκριμένο» τόν διάλογό του μέ τόν κ. Ἀναστασιάδη γιά τούς χειρισμούς στό Κυπριακό: «Τόν ρώτησα πῶς συμπεριφέρεται ὁ Μητσοτάκης καί ἄν βοηθάει. Ἤθελα νά μάθω πῶς τόν κρίνει καί τί περιμένει ἀπό τήν Ἑλλάδα. Καθώς παρατήρησα ὅτι “στίς ἑκάστοτε δηλώσεις σας παρουσιάζεστε στήν κοινή γνώμη ὅτι συμφωνεῖτε, πολεμᾶτε, ἀγωνίζεστε μαζί γιά τούς ἴδιους στόχους καί μέ τίς ἴδιες σχετικές στρατηγικές σκέψεις”.

Ὁ Πρόεδρος ἀπάντησε: “Κωστῆ, μοῦ ἀνοίγεις τό θέμα Μητσοτάκη. Εἶναι σοβαρό. Δέν θά ἀσχοληθῶ μέ λεπτομέρειες…”. Θά ἀποφύγω τήν καταγραφή χαρακτηρισμῶν γιά τόν Μητσοτάκη. Κρίνω ὅτι ἔτσι προστατεύω τόν Πρόεδρο ἀπό τή χρήση μή κολακευτικῶν λέξεων, ἀλλά καί τόν Μητσοτάκη ἀπό ἐπίσημους χαρακτηρισμούς, πού κυριολεκτικά ἐξευτελίζουν τήν πολιτική ἀξιότητά του στά Ἑλλαδοτουρκικά καί κυρίως στό Κυπριακό. Γιά νά ἐνισχύσει τούς λόγους τῆς ἀπογοήτευσής του ἀπό τήν ἔλλειψη ἐνδιαφέροντος γιά τήν Κύπρο ἐκ μέρους τοῦ κ. Μητσοτάκη, εἶπε μεταξύ ἄλλων: “Ὁ Μητσοτάκης μοῦ ἀνέφερε ὅτι μιά ἀπό τίς εἰσηγήσεις του γιά βελτίωση τῶν σχέσεων Ἑλλάδος – Τουρκίας ἦταν καί ἡ παράκαμψη τῆς Κύπρου ἀπό τήν κατασκευή τοῦ ἀγωγοῦ φυσικοῦ ἀερίου ἀπό τήν Ἀνατολική Μεσόγειο πρός τήν Εὐρώπη καί ἡ κατεύθυνσή του πρός τήν Τουρκία, καί ἀπό ἐκεῖ πρός τήν Ἑλλάδα καί Εὐρώπη. Ἐνοχλημένος”, εἶπε ὁ κ. Ἀναστασιάδης, “τοῦ ἔδειξα στόν χάρτη ὅτι σέ τέτοια περίπτωση γιατί νά μήν παρακάμψει καί τήν Ἑλλάδα. Πέραν δέ τούτου, ἐφόσον θά περάσει ἀπό τά χωρικά ὕδατα τῆς Κύπρου, τότε ἡ Κυπριακή Δημοκρατία δικαιοῦται νά ζητήσει ἐνοίκιο – ἀποζημιώσεις γιά τή χρήση τοῦ δικοῦ της θαλάσσιου χώρου’’».

«Εἶναι συγκλονιστικό τό πόσο ἐκτός πραγματικότητας κινεῖται ὁ Μητσοτάκης στά θέματα μέ τήν Τουρκία…» εἶπε χαρακτηριστικά ὁ κ. Ἀναστασιάδης. Τήν συνεργασία του πάντως μέ τόν κ. Μητσοτάκη καί τόν κ. Δένδια τήν χαρακτήρισε «ἄριστη». Καί ἐξειδίκευσε: «Ὁ πρῶτος, παρ’ ὅλο πού ἔχει δυνατότητες, ἀκόμη δέν ἔχει ἀποκτήσει τήν πεῖρα τοῦ Τσίπρα στό δεύτερο μισό τῆς θητείας του. Ὁ Τσίπρας στό τελευταῖο διάστημα τύγχανε τοῦ ἀπόλυτου σεβασμοῦ καί ἀπό τούς Ἀμερικανούς καί ἀπό τούς Εὐρωπαίους. Ὁ Δένδιας εἶναι πολύ πιό ἀποτελεσματικός καί σοβαρός ἀπό τόν Κοτζιᾶ…».

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ