Ἀλλάζει τό χρονοδιάγραμμα γιά τίς λιγνιτικές μονάδες ὁ κ. Μητσοτάκης

ΑΛΛΑΖΕΙ τό χρονοδιάγραμμα τῆς ἀπολιγνιτοποιήσεως ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης…

… μεταθέτοντας τό ὁριστικό κλείσιμο ὅλων τῶν λιγνιτικῶν μονάδων γιά τό 2028 ἔναντι τοῦ 2025. Μόλις πρίν ἀπό ἕναν μῆνα, στό βῆμα τῆς 76ης Συνελεύσεως τοῦ ΟΗΕ στήν Νέα Ὑόρκη, ὁ Πρωθυπουργός εἶχε ἀνακοινώσει περιχαρής ὅτι ἡ χώρα μας προσπαθεῖ νά ἐπισπεύσει τό πρόγραμμα τῆς ἀπολιγνιτοποιήσεως καί ἴσως τό ὁλοκληρώσει τό 2025, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τό 2023. Χθές ὅμως στήν σύντομη τοποθέτησή του στήν σύνοδο γιά τήν κλιματική ἀλλαγή στήν Γλασκώβη, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε ἕνα διαφορετικό χρονοδιάγραμμα γιά τό κλείσιμο τῶν μονάδων λιγνίτου. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν σταδιακή ἀπεξάρτηση ἀπό τόν ἄνθρακα, μεταβαίνουμε σέ ἠλεκτροδότηση χαμηλῶν ἐκπομπῶν ἄνθρακα μέ ταχύτερο ρυθμό σέ σχέση μέ πολλές εὐρωπαϊκές χῶρες. Ἡ Ἑλλάδα θά ἔχει ἀπαλλαγεῖ ἀπό τόν λιγνίτη τό ἀργότερο μέχρι τό 2028, ἐνῶ ὅλες οἱ παλιές λιγνιτικές μονάδες θά κλείσουν σταδιακά ἕως τό 2023». Συνεπῶς δέν πρόκειται νά ἀπαλλαγοῦμε ἕως τό 2025 ἀπό τό συγκεκριμένο καύσιμο, ὅπως εἶχε ἀναφέρει ἐπανειλημμένως πρίν καί μετά τίς ἐκλογές. Ἐπίσης ἐπανέλαβε ὅτι ἡ Ἑλλάς μεταμορφώνεται σέ ἕναν περιφερειακό κόμβο πράσινης ἐνέργειας. «Ἡ πρόσφατη συμφωνία μας μέ τήν Αἴγυπτο γιά μία νέα ἠλεκτρική διασύνδεση ἀποτελεῖ ἀπόδειξη. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἐπίσης τό λογικό σημεῖο εἰσόδου στήν εὐρωπαϊκή ἀγορά γιά τό πράσινο ὑδρογόνο πού παράγεται στή Μέση Ἀνατολή καί τή Βόρεια Ἀφρική», σημείωσε.

Ὁ Πρωθυπουργός ἐνημέρωσε τήν διεθνῆ κοινότητα ὅτι ἡ χώρα σκοπεύει νά ἀπαγορεύσει τήν ἁλιεία στό 10% τῶν θαλασσῶν της μέχρι τό 2030, ἐνῶ θά ἐνισχυθοῦν προγράμματα πού ἀφοροῦν στήν προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος τῶν ἑλληνικῶν βουνῶν. Τέλος, δήλωσε ὅτι ἡ Ἑλλάς πρόκειται νά εἶναι πρωτοπόρος καί στήν ὑπεράκτια αἰολική ἐνέργεια μέ ἐγκατεστημένη βασική ἰσχύ 2 GW ἕως τό 2030.

Ειδήσεις / Άρθρα

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε