Ἀλλάζει τό χρονοδιάγραμμα γιά τίς λιγνιτικές μονάδες ὁ κ. Μητσοτάκης

ΑΛΛΑΖΕΙ τό χρονοδιάγραμμα τῆς ἀπολιγνιτοποιήσεως ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης…

… μεταθέτοντας τό ὁριστικό κλείσιμο ὅλων τῶν λιγνιτικῶν μονάδων γιά τό 2028 ἔναντι τοῦ 2025. Μόλις πρίν ἀπό ἕναν μῆνα, στό βῆμα τῆς 76ης Συνελεύσεως τοῦ ΟΗΕ στήν Νέα Ὑόρκη, ὁ Πρωθυπουργός εἶχε ἀνακοινώσει περιχαρής ὅτι ἡ χώρα μας προσπαθεῖ νά ἐπισπεύσει τό πρόγραμμα τῆς ἀπολιγνιτοποιήσεως καί ἴσως τό ὁλοκληρώσει τό 2025, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τό 2023. Χθές ὅμως στήν σύντομη τοποθέτησή του στήν σύνοδο γιά τήν κλιματική ἀλλαγή στήν Γλασκώβη, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε ἕνα διαφορετικό χρονοδιάγραμμα γιά τό κλείσιμο τῶν μονάδων λιγνίτου. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν σταδιακή ἀπεξάρτηση ἀπό τόν ἄνθρακα, μεταβαίνουμε σέ ἠλεκτροδότηση χαμηλῶν ἐκπομπῶν ἄνθρακα μέ ταχύτερο ρυθμό σέ σχέση μέ πολλές εὐρωπαϊκές χῶρες. Ἡ Ἑλλάδα θά ἔχει ἀπαλλαγεῖ ἀπό τόν λιγνίτη τό ἀργότερο μέχρι τό 2028, ἐνῶ ὅλες οἱ παλιές λιγνιτικές μονάδες θά κλείσουν σταδιακά ἕως τό 2023». Συνεπῶς δέν πρόκειται νά ἀπαλλαγοῦμε ἕως τό 2025 ἀπό τό συγκεκριμένο καύσιμο, ὅπως εἶχε ἀναφέρει ἐπανειλημμένως πρίν καί μετά τίς ἐκλογές. Ἐπίσης ἐπανέλαβε ὅτι ἡ Ἑλλάς μεταμορφώνεται σέ ἕναν περιφερειακό κόμβο πράσινης ἐνέργειας. «Ἡ πρόσφατη συμφωνία μας μέ τήν Αἴγυπτο γιά μία νέα ἠλεκτρική διασύνδεση ἀποτελεῖ ἀπόδειξη. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἐπίσης τό λογικό σημεῖο εἰσόδου στήν εὐρωπαϊκή ἀγορά γιά τό πράσινο ὑδρογόνο πού παράγεται στή Μέση Ἀνατολή καί τή Βόρεια Ἀφρική», σημείωσε.

Ὁ Πρωθυπουργός ἐνημέρωσε τήν διεθνῆ κοινότητα ὅτι ἡ χώρα σκοπεύει νά ἀπαγορεύσει τήν ἁλιεία στό 10% τῶν θαλασσῶν της μέχρι τό 2030, ἐνῶ θά ἐνισχυθοῦν προγράμματα πού ἀφοροῦν στήν προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος τῶν ἑλληνικῶν βουνῶν. Τέλος, δήλωσε ὅτι ἡ Ἑλλάς πρόκειται νά εἶναι πρωτοπόρος καί στήν ὑπεράκτια αἰολική ἐνέργεια μέ ἐγκατεστημένη βασική ἰσχύ 2 GW ἕως τό 2030.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐπιρρεπής στήν …ἀνοησία

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα ἐπίθεσις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Στέφανου Κασσελάκη κατά τῆς «Ἑστίας» μέ ἀπρεπεῖς χαρακτηρισμούς, γιατί ἀναδείξαμε τίς παλινωδίες του γιά τήν «Χαμάς»

Ὁ ἀντιαεροπορικός «θόλος»

Εφημερίς Εστία
ΜΕΡΙΚΕΣ πολιτικές κινήσεις θά μποροῦσαν νά χαρακτηρισθοῦν ὡς «κινήσεις πλακάτ».

Ὁ Κυρ. Μητσοτάκης ἀπαντᾶ γιά τήν ἀκρίβεια μέσῳ τοῦ Κων. Καραμανλῆ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ τόνους πού σέ κάποιο σημεῖο ὁδήγησαν τόν Πρωθυπουργό νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν αἴθουσα τῆς Ὁλομελείας διεξήχθη χθές ἡ πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτησις γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀκρίβειας στήν Βουλή.

Εὐτυχῶς πού ὑπάρχει ὁ ἀθλητισμός καί τά σπόρ…

Δημήτρης Καπράνος
«Μά, καλά, θά αἰσθανθεῖς ἐθνικά ὑπερήφανος ἐάν μιά ἑλληνική ὁμάδα κατακτήσει τό πρωτάθλημα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μπάσκετ στό Βερολῖνο ἤ ἐάν μιά ἄλλη ἑλληνική ὁμάδα κερδίσει τό “Κόνφερενς λήγκ” στό ποδόσφαιρο;» μέ ρώτησε ὁ καλός φίλος.

ΜΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 27 Μαΐου 1924