ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Ἀλλάζει τό χρονοδιάγραμμα γιά τίς λιγνιτικές μονάδες ὁ κ. Μητσοτάκης

ΑΛΛΑΖΕΙ τό χρονοδιάγραμμα τῆς ἀπολιγνιτοποιήσεως ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης…

… μεταθέτοντας τό ὁριστικό κλείσιμο ὅλων τῶν λιγνιτικῶν μονάδων γιά τό 2028 ἔναντι τοῦ 2025. Μόλις πρίν ἀπό ἕναν μῆνα, στό βῆμα τῆς 76ης Συνελεύσεως τοῦ ΟΗΕ στήν Νέα Ὑόρκη, ὁ Πρωθυπουργός εἶχε ἀνακοινώσει περιχαρής ὅτι ἡ χώρα μας προσπαθεῖ νά ἐπισπεύσει τό πρόγραμμα τῆς ἀπολιγνιτοποιήσεως καί ἴσως τό ὁλοκληρώσει τό 2025, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τό 2023. Χθές ὅμως στήν σύντομη τοποθέτησή του στήν σύνοδο γιά τήν κλιματική ἀλλαγή στήν Γλασκώβη, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε ἕνα διαφορετικό χρονοδιάγραμμα γιά τό κλείσιμο τῶν μονάδων λιγνίτου. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν σταδιακή ἀπεξάρτηση ἀπό τόν ἄνθρακα, μεταβαίνουμε σέ ἠλεκτροδότηση χαμηλῶν ἐκπομπῶν ἄνθρακα μέ ταχύτερο ρυθμό σέ σχέση μέ πολλές εὐρωπαϊκές χῶρες. Ἡ Ἑλλάδα θά ἔχει ἀπαλλαγεῖ ἀπό τόν λιγνίτη τό ἀργότερο μέχρι τό 2028, ἐνῶ ὅλες οἱ παλιές λιγνιτικές μονάδες θά κλείσουν σταδιακά ἕως τό 2023». Συνεπῶς δέν πρόκειται νά ἀπαλλαγοῦμε ἕως τό 2025 ἀπό τό συγκεκριμένο καύσιμο, ὅπως εἶχε ἀναφέρει ἐπανειλημμένως πρίν καί μετά τίς ἐκλογές. Ἐπίσης ἐπανέλαβε ὅτι ἡ Ἑλλάς μεταμορφώνεται σέ ἕναν περιφερειακό κόμβο πράσινης ἐνέργειας. «Ἡ πρόσφατη συμφωνία μας μέ τήν Αἴγυπτο γιά μία νέα ἠλεκτρική διασύνδεση ἀποτελεῖ ἀπόδειξη. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἐπίσης τό λογικό σημεῖο εἰσόδου στήν εὐρωπαϊκή ἀγορά γιά τό πράσινο ὑδρογόνο πού παράγεται στή Μέση Ἀνατολή καί τή Βόρεια Ἀφρική», σημείωσε.

Ὁ Πρωθυπουργός ἐνημέρωσε τήν διεθνῆ κοινότητα ὅτι ἡ χώρα σκοπεύει νά ἀπαγορεύσει τήν ἁλιεία στό 10% τῶν θαλασσῶν της μέχρι τό 2030, ἐνῶ θά ἐνισχυθοῦν προγράμματα πού ἀφοροῦν στήν προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος τῶν ἑλληνικῶν βουνῶν. Τέλος, δήλωσε ὅτι ἡ Ἑλλάς πρόκειται νά εἶναι πρωτοπόρος καί στήν ὑπεράκτια αἰολική ἐνέργεια μέ ἐγκατεστημένη βασική ἰσχύ 2 GW ἕως τό 2030.

Ειδήσεις / Άρθρα

Αὐξάνεται ἡ στρατιωτική παρουσία τῆς Ἑλλάδος στίς ἐμπόλεμες περιοχές!

Εφημερίς Εστία
Κατά 20% – Τί ἀπεφάσισε τό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων γιά τήν ἐμπλοκή στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ ἀποστολές τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ – Σύστασις μισθοφορικοῦ ἐπαγγελματικοῦ στρατοῦ ἡ ἐπικρατοῦσα ἰδέα στό Πεντάγωνο – Ὁ Κασσελάκης ἐπηρεάζει τούς …στρατηγούς!

Ἡ περίληψη τοῦ ποιοί εἴμαστε

Μανώλης Κοττάκης
ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ πρίν ἀπό τήν ἐπέλαση τοῦ καταστροφικοῦ Daniel στήν Θεσσαλία ἡ ὁποία ὁδήγησε μεταξύ ἄλλων καί στήν μετάθεση τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά ἑπτά μέρες, εἶχα τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσω μέ κορυφαῖο μέλος, στέλεχος τῆς ὁμάδας τῆς Ἔφης Ἀχτσιόγλου.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκάβουν τόν λάκκο τοῦ νέου ἀρχηγοῦ μέ τό «καλημέρα»

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ὥρα μέ τήν ὥρα ὅτι ἡ διάσπασις στόν ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ἀπομάκρυνσις στελεχῶν πού ἐναντιώνονται στήν πιό κεντρώα πορεία πού θέλει νά χαράξει ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ κόμματος, εἶναι προδιαγεγραμμένη.

Στήν πολιτική δέν ἰσχύει τό pacta sunt servanda

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι δά καί τόσο εὐχάριστο νά ἔχεις τό τραπέζι στρωμένο, νά ἔχεις ἑτοιμάσει τά πάντα, νά ἑτοιμάζεσαι νά σερβίρεις τούς καλεσμένους καί, ξαφνικά, νά ἔρχεται ἕνας ἄγνωστος καί νά σοῦ διαλύει τό σκηνικό.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΒΗ