ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Ἀκυρώσεις Φραγκογιάννη, Σδούκου, Ἀναστασάτου στό συνέδριο τοῦ Παπαντωνίου

Η ΧΘΕΣΙΝΗ ἀποκάλυψις τῆς «Ἑστίας» γιά τά…

… κυβερνητικά στελέχη πού θά συμμετάσχουν στό συνέδριο τοῦ Κέντρου Προοδευτικῆς Πολιτικῆς τοῦ Γιάννου Παπαντωνίου στίς 21 Ὀκτωβρίου, προεκάλεσε ἀρχικῶς τήν ἔκπληξη καί ἐν συνεχείᾳ τήν ἀντίδραση τῶν ἐμπλεκομένων. Ὁ ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, ἁρμόδιος γιά τήν οἰκονομική διπλωματία Κώστας Φραγκογιάννης, ἐπικοινώνησε μέ τήν «Ἑστία» καί γνωστοποίησε ὅτι εἶχε ἐνημερώσει ἐγκαίρως τούς διοργανωτές τοῦ συνεδρίου πώς δέν δύναται νά παρευρεθεῖ. Τό ὄνομά του ὅμως περιλαμβάνεται στόν κατάλογο μέ τούς ὁμιλοῦντες στήν εἰδική συνεδρία μέ θέμα «Ἡ Ἑλλάδα στό ἐπίκεντρο γεωπολιτικῶν ἀνακατατάξεων σέ Μέση Ἀνατολή καί Ἀνατολική Μεσόγειο». Τό ἴδιο συνέβη καί μέ τήν ΓΓ Ἐνέργειας καί Ὀρυκτῶν Ὑλῶν τοῦ Ὑπουργείου Περιβάλλοντος Ἀλεξάνδρα Σδούκου, ἡ ὁποία καί αὐτή χθές ἐνημέρωσε ὅτι δέν θά δώσει τό «παρών». Ὁ Δρ. Τάσος Ἀναστασᾶτος, ἐπί κεφαλῆς οἰκονομολόγος τῆς Eurobank, περιελήφθη στόν ἀρχικό κατάλογο τῶν ὁμιλητῶν χωρίς νά ἐρωτηθεῖ, καί εἶχε ἀπαντήσει ἀρνητικῶς. Ἄγνωστο παραμένει ἐάν ὁ ὑπουργός Ἐνέργειας Κώστας Σκρέκας θά μιλήσει στό συνέδριο δίπλα στόν κ. Παπαντωνίου.

Ειδήσεις / Άρθρα

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;