518.000 κατασχέσεις μισθῶν, ἐνοικίων καί συντάξεων τό 2022

ΜΠΑΡΑΖ κατασχέσεων σέ περισσοτέρους ἀπό 518.000 ὀφειλέτες τοῦ Δημοσίου κατεγράφη τό 2022, ὅπως ἀποτυπώνεται στά στοιχεῖα τῆς ΑΑΔΕ πού καταγράφονται στήν ἔκθεση ἀπολογισμοῦ τοῦ προηγουμένου ἔτους.

Ὅπως προκύπτει, ὁ συνολικός ἀριθμός τῶν μέτρων ἀναγκαστικῆς εἰσπράξεως πού ἐλήφθησαν τό ἔτος 2022 ἀπό τίς ΔΟΫ καί τά Ἐλεγκτικά Κέντρα ἀνῆλθε σέ 518.622, αὐξημένος κατά 104,9% ἔναντι τοῦ 2021 (253.083), μέ τίς κατασχέσεις εἰς χεῖρας τρίτων (τραπεζικῶν λογαριασμῶν, ἐνοικίων κ.λπ.) νά παρουσιάζουν τήν μεγαλυτέρα συχνότητα (93,4%).

Σημειώνεται, βεβαίως, κατά τό πρῶτο τετράμηνο τοῦ 2021 ὅτι ὑφίστατο ἀναστολή διαδικασιῶν ἀναγκαστικῆς ἐκτελέσεως καί διενεργείας πλειστηριασμῶν, σέ συνέχεια κοινῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας Covid-19. Ὁ ἀριθμός τῶν ΑΦΜ μέ ληξιπρόθεσμες ὀφειλές πού ἔχουν ὑπαχθεῖ σέ ἀναγκαστικά μέτρα, ἀνῆλθε σέ 1.412.322, μέ ἀποτέλεσμα τό ποσοστό τῶν ὀφειλετῶν ὑπό μέτρα ἀναγκαστικῆς εἰσπράξεως (δείκτης ληξιπροθέσμων ΑΦΜ σέ μέτρα) τῆς φορολογικῆς διοικήσεως νά ἀνέρχεται σέ 69,34% τήν 31/12/2022, αὐξημένο κατά 1,08% σέ σχέση μέ τήν 31/12/2021 (68,26%), καί ὑπερκαλύπτοντας τόν ἐτήσιο στόχο (66,0%).

Οἱ εἰσπράξεις ληξιπροθέσμων τελωνειακῶν ὀφειλῶν ἀνῆλθαν σέ 28,45 ἑκατ. εὐρώ, παρουσιάζοντας αὔξηση κατά 11,9% σέ σχέση μέ τό ἀποτέλεσμα τοῦ 2021 (25,43 ἑκατ. εὐρώ). Τό σύνολο τῶν ὀφειλετῶν μέ ληξιπρόθεσμες τελωνειακές ὀφειλές γιά τούς ὁποίους ἐλήφθησαν ἀναγκαστικά μέτρα εἰσπράξεως, ἀνέρχεται σέ 15.580, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τό 74,4% τοῦ συνόλου τῶν ὀφειλετῶν (20.939), γιά τούς ὁποίους ἡ Τελωνειακή Διοίκησις δύναται νά λάβει μέτρα, ὑπερκαλύπτοντας τόν ἐτήσιο στόχο (70%) καί σημειώνοντας αὔξηση κατά 2,3 ποσοστιαῖες μονάδες σέ σχέση μέ τό ἀποτέλεσμα τοῦ 2021 (72,1%). Ἐπισημαίνεται πώς τό σύνολο τῶν ληξιπροθέσμων ὀφειλῶν πρός τήν Τελωνειακή Διοίκηση στίς 31/12/2022 ἀνῆλθε στό ποσό τῶν 6.423 ἑκατ. εὐρώ.

Ὅσον ἀφορᾶ τά μεγάλα χρέη, ἀπό τήν παρακολούθηση τῶν ὑποθέσεων καί τήν λήψη ὅλων τῶν ἀναγκαστικῶν μέτρων οἱ εἰσπράξεις ἀνῆλθαν σέ 657,0 ἑκατ. εὐρώ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 02.06 με την Εστία: Διπλή προσφορά!

Εφημερίς Εστία
Στις 02.06 η Εστία της Κυριακής  παρουσιάζει: Αφιέρωμα στον ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ!

Το Σάββατο 01.06 με την Εστία: Eνα αριστούργημα της λογοτεχνίας για να επιλέξεις

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 01.06 και κάθε Σάββατο με την Εστία: Τα πολύτιμα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, σε σκληρόδετες πολυτελείς εκδόσεις!

Tην Παρασκευή 31.05 με την Εστία: Nέα σειρά – Ψυχολογία

Εφημερίς Εστία
Την Παρασκευή 31.05 και κάθε Παρασκευή με την Εστία η νέα εκδοτική σειρά «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»

Ρεζίλι διεθνῶς γιά τήν βία

Εφημερίς Εστία
Συμπλοκές Ἑλλήνων «φιλάθλων» στό Βερολῖνο – Ἕξι μῆνες μετά τά ἐπεισόδια στoῦ Ρέντη, οἱ ὀπαδικές ὀργανώσεις, ἐνεργές καί ἱκανές νά ὀργανώσουν ἐπιθέσεις καί ἐκτός τῆς χώρας

Τό ἁμάρτημα τοῦ Καποδίστρια

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕΘΑΥΡΙΟ ὁ Ἑλληνισμός θυμᾶται τήν ἀποφράδα μέρα.