ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022

Ἡ κυβερνητική ἀδράνεια ἀποκαλύπτεται μετά τίς φωτιές

Ἔχει ἐγκαταλειφθεῖ καί ἡ Βόρειος Εὔβοια

ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ ἀπό τό γεγονός ὅτι ἡ Κυβέρνησις, 10 μῆνες μετά τήν βιβλική καταστροφή τῆς Βορείου Εὐβοίας, «δέν ἔχει δώσει οὔτε ἕνα εὐρώ», δηλώνει ὁ δήμαρχος Ἱστιαίας-Αἰδηψοῦ Γιάννης Κοντζιᾶς. «Ἐπί τέλους νά ἀκουστεῖ ἡ ἀλήθεια τῶν 10 μηνῶν» εἶπε ὁ δήμαρχος ἐξηγῶντας ὅτι ἄν καί ἔχουν δοθεῖ χρηματοδοτήσεις ἑκατομμυρίων γιά τά ἀντιπλημμυρικά, δέν ἔχει γίνει τό παραμικρό ἔργο. Ἀπό τήν κριτική του δέν γλύτωσε καί ἡ ἐπιτροπή Μπένου πού ἔχει ἀναλάβει τό ἔργο τῆς ἀνοικοδομήσεως τῆς περιοχῆς. «Τό Πρόγραμμα Ἀνασυγκρότησης τῆς Βόρειας Εὔβοιας, ἀρχικά μᾶς κάλεσε νά ὀνειρευτοῦμε τό αὔριο αὐτοῦ τοῦ τόπου καί ἡ πραγματικότητα εἶναι ὅτι δέν ὀνειρεύεται κανείς. (…) Ἡ κυβέρνηση τῆς Νέας Δημοκρατίας εἶναι ἀποῦσα» εἶπε καί προσέθεσε ὅτι ἄφησε τά νοσοκομεῖα τῆς περιοχῆς χωρίς ἀσθενοφόρα, ὑπεβάθμισε τά σχολεῖα καί δέν ἔχει προχωρήσει ἡ χρηματοδότησις γιά τά ἀντιπλημμυρικά ἔργα στήν Ἱστιαία. Ἐξέπεμψε ἐκ νέου μήνυμα κινδύνου ἐνῶ ἀπεκάλυψε ὅτι τά χρήματα γιά τήν ἀντιπυρική προστασία τῆς ἐλάχιστης δασικῆς ἐκτάσεως πού ἔμεινε ἀνέπαφη, εἶναι ἐφέτος λιγώτερα! Σέ ἐκεῖνο τό σημεῖο τῆς ὁμιλίας τοῦ δημάρχου παρενέβη ὁ Σταῦρος Μπένος γιά νά τοῦ πεῖ ὅτι εἶναι ἐξασφαλισμένη ἡ χρηματοδότησις γιά νά λάβει τήν ἀπάντηση: «Σταῦρο, εἶμαι ἐνήμερος. Μοῦ εἶπες ὅτι θά ἀποτελέσει προεκλογική δέσμευση». «Οἱ κάτοικοι τῆς Βόρειας Εὔβοιας δέν μποροῦν νά ὀνειρευτοῦν. Ἐπί τέλους νά ἀκουστεῖ ἡ ἀλήθεια τῶν 10 μηνῶν! Οὔτε ἕνα εὐρώ δέν ἔχει δοθεῖ στό δῆμο. Αὐτή εἶναι ἡ ἀλήθεια, δέν ἔχει πέσει οὔτε ἕνα κυβικό σκυρόδεμα γιά νά θωρακιστοῦμε» συνέχισε ὁ δήμαρχος. «Κρούω κώδωνα κινδύνου. SOS πρός τά ἀνώτατα κλιμάκια τῆς χώρας. SOS πρός τήν κορυφή τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας. Γιά αὐτόν τόν τόπο δέν ἔχει πέσει οὔτε ἕνα εὐρώ. Ἄς μέ διαψεύσει ὅποιος θέλει» εἶπε καταλήγοντας ὁ κ. Κοντζιᾶς.

Ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος Γιάννης Οἰκονόμου σχολίασε τίς καταγγελίες τοῦ δημάρχου τίς ὁποῖες τίς ἀπέδωσε στήν ἀγωνία γιά τόν τόπο του. Ὡστόσο δέν διέψευσε ὅσα εἶπε νωρίτερα ὁ κ. Κοντζιᾶς, καθώς ἀνέφερε καί αὐτός ὅτι ἔχουν μέν ἐκταμιευθεῖ ἑκατομμύρια εὐρώ, ἀλλά δέν ἔκανε τήν παραμικρή νύξη σέ κάποιο ἔργο πού εὑρίσκεται ἤδη σέ ἐξέλιξη. «Πολλές φορές ἀκούγονται ὑπερβολές καί ἄδικα πράγματα» παρατήρησε ὁ κ. Οἰκονόμου.

Ὑπενθύμισε ὅτι ὁ κ. Κοντζιᾶς εἶχε χαρακτηρίσει προσφάτως «success story τῆς ἑλληνικῆς Πολιτείας» τό κυβερνητικό σχέδιο τῶν 300 ἑκατ. εὐρώ γιά τήν Βόρεια Εὔβοια.

Ἐν τῷ μεταξύ, μόνο γέλιο μπορεῖ νά προκαλέσει ἡ δικαιολογία τοῦ ΔΕΔΔΗΕ γιά τό πώς ἐπεκτάθηκε ἡ φωτιά στόν ὑποσταθμό τῆς ΔΕΗ στήν ἄνω Γλυφάδα. Ὁ πρόεδρος Ἐργαζομένων ΔΕΔΔΗΕ, Κώστας Μανιάτης, δήλωσε μέ σοβαρό ὕφος στήν τηλεόραση ὅτι γιά τήν φωτιά εὐθύνεται ἕνα πουλί. «Ἡ φωτιά πού δημιουργήθηκε καί ἄν δημιουργήθηκε στόν ὑποσταθμό ἐκεῖ, πού ἀνήκει στόν ΔΕΔΔΗΕ, εἶναι ἀπό ἐξωγενῆ παράγοντα. Ἐνημερώθηκα ὅτι ὑπῆρχε ἕνα πουλί πού αὐτό δημιούργησε τό πρόβλημα, καθώς μετέφερε τήν φωτιά ἔξω ἀπό τόν ὑποσταθμό. Αὐτό δημιούργησε τό πρόβλημα, πῆραν φωτιά τά φτερά του καί ἔπεσε ἔξω ἀπό τόν χῶρο»! Ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, ἡ ἐξήγησις πού ἔδωσε προεκάλεσε ποικίλα σχόλια, ὅπως καί τό γεγονός ὅτι ὁ ἕνας ἐπιρρίπτει τήν εὐθύνη στόν ἄλλον, γιά τό ποιός ἔχει τήν εὐθύνη καθαρισμοῦ τῶν ἀλσυλλίων καί τῶν οἰκοπέδων, ποιός θά κόψει τά κλαδιά τῶν δέντρων, ποιός θά γεμίσει μέ νερό τίς δεξαμενές καί μέχρι ποῦ εἶναι τά ὅρια τῶν δήμων, τῆς περιφέρειας καί τῆς δασικῆς ὑπηρεσίας. Ὁ περιφερειάρχης Ἀττικῆς ἀνεγνώρισε ὅτι ἐμπλέκονται πολλοί φορεῖς στήν ἀποψίλωση καί ἐπεσήμανε ὅτι καί οἱ κάτοικοι τῶν περιοχῶν φέρουν εὐθύνη γιά τήν καθαριότητα τοῦ χώρου. Ἀντιπαράθεσις ὑπάρχει καί μεταξύ τῶν δημάρχων Γλυφάδας καί Ἑλληνικοῦ γιά τό ποιός εὐθύνεται πού ὁ Ὑμηττός δέν ἔχει καθαρισθεῖ καί εἰδικώτερα ἡ περιοχή ἀπό ὅπου ξεκίνησε ἡ πυρκαϊά τοῦ Σαββάτου.

Ειδήσεις / Άρθρα

Περιοδεία πρόκλησις τοῦ Προέδρου τῆς τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ὁ Μουσταφᾶ Σεντόπ συνάντησε τόν νέο ψευδομουφτῆ συνοδευόμενος ἀπό δέκα Τούρκους βουλευτές καί τόν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ – Ἀμφισβητεῖ τήν κυριαρχία τήν στιγμή πού περιοδεύουν στήν περιοχή ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ καί ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς

Γιατί ἡ Ἑλλάς εἶναι ἀντίθετη μέ τά δημοψηφίσματα τοῦ Πούτιν

Μανώλης Κοττάκης
Ἀλλά καί γιατί αὐτά μπορεῖ νά εἶναι ὁ καταλύτης γιά τήν τελική ἔκβαση τοῦ πολέμου

Ἀνταλλαγή ἀξιωματικῶν τοῦ «Ἀζοφστάλ» μέ τόν Βίκτωρ Μεντβέντσουκ

Εφημερίς Εστία
Εν μέσῳ τῆς παγκοσμίας κατακραυγῆς γιά τό διάγγελμα Πούτιν…

Εἴμαστε δίπλα στίς ἡρωικές γυναῖκες τοῦ Ἰράν

Δημήτρης Καπράνος
Ἑνώνουμε τήν φωνή καί τήν ψυχή μας μέ τίς γυναῖκες τοῦ Ἰράν…

Σάββατον, 22 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ