ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΒΡΟΧΗ… ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΩΝ

«Εἰς τήν πλατεῖαν τοῦ χωριοῦ Ἅγιος Νικόλαος τῆς Χαλκιδικῆς καί πρό τῆς οἰκίας Κ. ἐξερράγη χειροβομβίς, χωρίς νά προκαλέσῃ θύματα. Ἀπό τάς ἀνακρίσεις προέκυψεν, ὅτι ἡ χειροβομβίς ἐκ τῆς οἰκίας Κ. παρεσύρθη ἀπό τά ὄμβρια ὕδατα καί ἀπό τήν στέγην κατέπεσεν ἐπί τοῦ ἐδάφους καί ἐξερράγη. Εἰς τήν σκέπην τῆς οἰκίας Κ. κατά τήν ἐπισκευήν της, πρό ἡμερῶν εὑρέθη καί ἄλλη χειρομβομβίς, ἀποκρυβεῖσα κατά τόν συμμοριτοπόλεμον». Δέν φθάνει, ὅτι τά ἀνθρωποκτόνα αὐτά ἐνθύμια τοῦ Πολέμου ἔχουν ἐγκατασπαρῇ εἰς τά χωράφια καί τῇς μάνδρες καί ἐνεδεύουν ἐναντίον τῶν παιδιῶν καί τῶν μεγάλων. Τώρα, ἐμφωλεύουν καί εἰς τάς στέγας τῶν σπιτιῶν, ὥστε μέ κάθε δυνατήν βροχήν, νά… βρέχῃ χειροβομβίδας!… Doux pays, ὡς λέγουν καί οἱ Γάλλοι!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΥΝΕΚΡΟΣ ΕΚΡΗΞΙΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ
ΙΝΔΙΑΝΟΠΟΛΙΣ

Ἀνεκοινώθη, ὅτι 55 ἄτομα ἐφονεύθησαν χθές τήν νύκτα συνεπείᾳ ἐκρήξεως γεννήτριας κατά τήν διάρκειαν χορευτικῆς ἐπιδείξεως ἐπί πάγου εἰς τόν κρατικόν χῶρον θεαμάτων. Κατά τάς πρώτας ληφθείσας πληροφορίας, οἱ τραυματίαι ἀνέρχονται εἰς 950. Πιστεύεται ἐπίσης ὅτι πολλά ἄτομα ἐπαγιδεύθησαν ὑπό τά ἐρείπια. Αὐτόπτης μάρτυς ἐδήλωσεν, ὅτι «ἑκατοντάδες», ἀτόμων ἐτραυματίσθησαν, ἐνῷ πολλοί ἄλλοι ὑπέστησαν νευρικόν κλονισμόν. Ὑπολογίζεται, ὅτι πλέον τῶν 6.000 ἀτόμων παρηκολούθουν τήν παράστασιν.

Απόψεις

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923