ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Πῶς πρέπει νά ὀργανώνεται μία σοβαρή ἐκδήλωση

Δέν μπορεῖ νά εἶναι τυχαῖο τό ὅτι ὁ Ἀνδρέας Παχατουρίδης ἐκλέγεται ἐπί εἴκοσι χρόνια δήμαρχος στό Περιστέρι

Ἡ μεγάλη αὐτή πόλη ἔχει ἀλλάξει ριζικά ἐπί τῶν ἡμερῶν του. Ἀξιοποίησε στό ἔπακρο τά ὀφέλη ἀπό τούς Ἀγῶνες τοῦ 2004, ἀλλά καί ἀπό τήν χάραξη τοῦ «Μετρό», ἔχει κατορθώσει νά κρατᾶ καθαρή μία τόσο δύσκολη περιοχή, ἔχει δώσει ἀνάσες μέ πλατεῖες, πάρκα, μέ συνεχεῖς παρεμβάσεις. Ἐκφράζουμε τόν θαυμασμό μας καί ἐπικροτοῦμε τήν πορεία καί τό ἔργο του.

Ὅταν, ὅμως, εἶσαι ἕνας δήμαρχος μέ τέτοιες ἐπιτυχίες, προσέχεις πλέον τίς «λεπτομέρειες». Ὅπως ἔπρεπε νά γίνει μέ τήν προχθεσινή ἐκδήλωση πρός τιμήν τοῦ Σταύρου Ξαρχάκου. Δέν γνωρίζουμε ποιός ἦταν ὁ ἄνθρωπος ἤ ἡ ὁμάδα πού ἀνέλαβε τήν εὐθύνη τῆς διοργανώσεως, ἀλλά σέ τέτοιες μεγάλες στιγμές, δέν συγχωροῦνται τά λάθη! Ἡ διοργάνωση μιᾶς τέτοιας ἐκδηλώσεως ἄξιζε μεγαλύτερης προσοχῆς καί οἱ ἐπιλογές ἔπρεπε νά εἶναι πολύ προσεκτικές.

Ἐκ πείρας, στίς μεγάλες διοργανώσεις ὁμιλοῦντες, ἔχουμε νά ποῦμε ὅτι ἔπρεπε ὅλα νά εἶναι ἕτοιμα, στήν ἐντέλεια. Ἔπρεπε νά ἔχουν γίνει ἀπό τό πρωΐ «πρόβες», νά ἔχουν δοκιμασθεῖ ὅλα τά μηχανήματα, νά ἔχει προβλεφθεῖ καί “planB”, γιά τήν περίπτωση πού θά παρουσιαζόταν κάποιο –τεχνικό συνήθως– πρόβλημα. Τί κάνεις ὅταν ἔχεις καλεσμένο τόν Ξαρχάκο μέ «ἐλεύθερη εἴσοδο», ἄρα ὅταν περιμένεις κάποιες χιλιάδες κόσμο; Μετρᾶς καί τό τελευταῖο δευτερόλεπτο! Ἔχεις χρονομετρήσει δύο καί τρεῖς φορές τήν ἐκδήλωση, ἔχεις ἐξηγήσει στούς (δύο τό πολύ) ὁμιλητές ὅτι πρέπει νά εἶναι σύντομοι, ἔχεις φροντίσει νά κάνεις τό ἴδιο καί μέ τόν παρουσιαστή, ὥστε ἡ ἐκδήλωση νά ἀρχίσει στήν ὥρα της καί ὅλα «νά πᾶνε ρολόϊ». Τί εἶδε ὁ κόσμος, πού πῆγε μέ ὄρεξη νά ἀπολαύσει ἕναν μεγάλο δημιουργό (καί νά τόν δεῖ νά διευθύνει) καί νά ἀκούσει τραγούδια πού ἔχουν σημαδέψει τήν Ἑλλάδα; Εἶδε μία κακή διοργάνωση, εἶδε –ἀκόμη καί ὅταν πλέον εἶχε ἐπέλθει ἐκνευρισμός στό κοινό λόγω τῆς καθυστερήσεως– νά περνᾶ ἡ ὥρα μέ ὁμιλίες, πού θά μποροῦσαν νά εἶναι ἁπλοῖ χαιρετισμοί καί ἄκουσε τραγουδιστές ἐμφανῶς ἐκνευρισμένους, πού εἶχαν προσφερθεῖ γιά νά τιμήσουν τόν συνθέτη, ἀλλά ὑπέστησαν καί ἐκεῖνοι τήν βάσανο τῆς ἀδικαιολόγητης καθυστερήσεως καί –τό κυριότερο– τό μουσικό μέρος, πού ὑπό κανονικές συνθῆκες θά ξεσήκωνε τό κοινό, ἦταν ὑποτονικό, χωρίς νά ὑπάρξει οὔτε ἕνα «ἀνκόρ», σέ μία τόσο καλή ὀρχήστρα, τήν ὁποία δέν διηύθυνε ὁ τιμώμενος!

Θά ἐπαναλάβουμε ὅτι ὅποιος εἶχε τήν εὐθύνη τῆς διοργανώσεως, ἀπέτυχε παταγωδῶς. Ὁ Σταῦρος Ξαρχάκος εἶναι μοναδικό μέγεθος. Μαζί μέ τόν Γιάννη Μαρκόπουλο, εἶναι οἱ τελευταῖοι ζωντανοί θρῦλοι ἐκείνης τῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς, ἡ ὁποία μπορεῖ ἀκόμη νά συνεπάρει τόν κόσμο. Προχθές, στό Περιστέρι, ἔπρεπε ὅλα νά εἶναι διαφορετικά καί προσεγμένα. Ὅταν καλεῖς τόσο ἐπιφανῆ πρόσωπα νά μιλήσουν γι’ αὐτόν, ἔχεις χρονομετρήσει καί τό πέταγμα τῆς νυχτερίδας! Μία «καλησπέρα», οἱ ὁμιλητές (δύο τό πολύ) σέ πεντάλεπτες –τό πολύ– ἀναφορές, ἔπειτα τό –πολύ καλό, ὁμολογουμένως– φιλμάκι (ἡ ὀρχήστρα ἀνεβαίνει ἀθόρυβα στήν σκηνή, ἐνῶ παίζεται τό φίλμ) καί μέ τό πού τελειώνει ἡ προβολή, ἀρχίζει ἡ εἰσαγωγή τοῦ μουσικοῦ μέρους! Ἁπλᾶ πράγματα, ἡ «ἀλφαβήτα» τῶν καλῶν διοργανώσεων. Φαίνεται ὅτι ἐκεῖνοι πού ὀργάνωσαν τήν προχθεσινή ἐκδήλωση, δέν τήν ἔχουν μάθει ἀκόμη!

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;