Πᾶσα ὁμοιότης, ἀπολύτως ἀκριβής…

Ἀπορῶ μέ ὅσα συμβαίνουν στήν Ἑλληνική Ἀστυνομία. Ἄς δοῦν πῶς ἔθετε τούς κανόνες ὁ διοικητής τοῦ ἀστυνομικοῦ τμήματος Ματαράγκας Καρδίτσης, μέ ἀνακοίνωσή του, στίς 8 Δεκεμβρίου 1907!

«Πρός ἁπάσας τάς ἀρχάς πού διοικοῦν τό χωρίον Ματαράγκα Καρδίτσης: Δήμαρχο, ἱερέα τοῦ χωριοῦ, Δάσκαλο καί ἅπαντας τούς προὔχοντας τοῦ χωρίου. Ἦρθα εἰς Ματαράγκαν κατόπιν διαταγῆς τοῦ διοικητοῦ μου μετά ἑνός χωροφύλακος πρός ἐπιβολήν τῆς τάξεως, ἀπό ἄκρου εἰς ἄκρον τοῦ χωρίου, ἄνευ χρονοτριβῆς καί ἄμεσα.

Διότι προχθές στό σιργιάνη μετά τήν Θίαν καί Ἱεράν Λιτουργίαν ἐν τῷ ναό ὅταν ἔπεζαν τά κλαρῖνα καί τά ὄργανα ὁ Κώστας (ἄς μήν ἀναφέρο τό ὄνομά του) χόρεβε σινέχεια μπροστά χορίς νά ἀφίνῃ καί τούς ἄλους νά χορέψουν μπροστά μέ κατά συνέπια παραξιγιθήκατε καί πλακoθίκατε στό ξίλο μέ τά παλούκια καί τά μαχέρια μέ ἀποτέλεσμα καί κατά σινέπια νά τραβματιστοῦν πολλοί ἄνθροποι.

Πάραφτα νά ἐφαρμόσετε ἁπάσας τά ἑξίς διαταγάς μου:

1. Ἄν ξανασιμβῇ τιάφτη πράξης ἐν τῷ χωρίο νά γνορίζετε ὅτι θά σᾶς συλλάβω καί ἄνεφ χρονοτριβῆς ἀμέσος θά σᾶς κλείσο στή φυλακή. Ὅταν πέζουν τά κλαρῖνα καί τά μουσικά ὄργανα στό σιργιάνη στό πανιγίρη καί στό γάμο πρέπη νά χορέβουν μπροστά ἅπαντες πού ἐπιθιμοῦν νά χορέψουν καί ὄχι μόνο ὁ ἴδιος ἄνθροπος. Ἀφτό εἶνε γαηδουριά.

2. Μοῦ ἀναφέρθικε ὅτι ὁ γάηδαρος τοῦ χαντζόπουλου τόν Σεπτέμβριο μπίκε στό καλαμπόκι τοῦ Βάϊου (ἄς μήν ἀναγράψο τό ἐπίθετο) καί ὁ Βάϊος ἐκνεβρίστικε καί κάρφοσε τόν γάηδαρο μέ τήν ἀξάλη στό ἕνα καπούλι. Καταλαβένετε ὁ γάηδαρος δέν εἶναι ὄνος ἀλά ὁ Βάϊος. Ἄνεφ πόλον σκέψεον καταλαβένη κανής ὅτι τό κεφάλη δέν ἔχει μιαλό ἀλά κολοκιθόσπορο. Ἀπαγορεύετε νά ξαναγίνῃ ἐκ νέου τέτιο ἀπαράδεκτο ἤ παρόμιο πρᾶγμα.

3. Πίγα στό μαγαζή γιά καφέ καί ἀπό ἔξο βρομοῦσε κατρουλιό. Ἀπαγορεύετε νά κατουρᾶτε ἔξω στόν τίχο τοῦ μαγαζιοῦ.

4. Ἀπαγορεύετε τό βρισίδιν τό φονασκίν καί ἐντός τοῦ καφενίου τό ἀνεμίζιν διότι εἶναι χιμόνας καί ἐσθάνετέ τις ἀποφορά ἀπό τί βρόμα. Ὅστις ἐπιθιμῇ νά ἀνεμιστῆ νά ἐξέρχετε ἔξοθεν τοῦ καφενίου.

5. Ὅταν λίαν προίαν πᾶτε τά γελάδια στό γελαδάρη καί γιρίζοντας πρέπῃ ἀνιπερθέτος νά μαζέβετε τίς βονιές τῶν ζῶον ἀπό τό δρόμο, τό ἴδιο νά κάνετε καί τό βράδη διότι δέν ἔχῃ ποῦ νά πατίσῃ ὅστις βαδίζῃ εἰς τάς ὁδούς τοῦ χωρίου. Καί ἐκτός τοῦ τιούτου σᾶς χριάζοντε αἱ βονιές νά ζεστένεστε στό μπουχαρί τό χιμόνα μέ τά κρία.

6. Νά μίν πίνετε πολί ἰνοπνεμβατόδη ποτά τσίπουρα καί ἴνους καί μετά ξερνοβολᾶτε καί κάνετε χαζαμάρες.

7. Νά τιρίσετε ἄνεφ ἀντιρίσεος καί χρονοτριβῆς τήν ἄνοθεν τάφτην διαταγήν μου ἄνθροπη, σκύλη καί γινέκες διότι ὅπιος συληφθῇ παραβάτις θά τόν σιλάβο, θά τόν κλίσο στό σχολίο καί ἀλίμονό του θά τόν ταράξο καί θά τόν μαβρίσο στό ξίλο.

8. Νά μέ σιγχορίτε ἄν ἔκανα κάπιο σιντακτικό λάθος καθότι τελίοσα καί ἐγώ τήν Τρίτη τοῦ Δημοτικοῦ σχολίου διότι δέν μέ ἔστιλε ὁ πατέρας μου ἀπό τό χωρίον εἰς τίν Λάρισσαν γιά νά μάθο περισσότερα γράματα.

Σάν γκαραγκούνις πού εἶμε καί ἐγό καταλαβένετε ἅπαντες τάς γραφάς μου τάς ὁπίας θέλετε δέν θέλετε νά τάς τιρίσετε ἀνιπερθέτος.»
«…»

Πᾶσα ὁμοιότητης μέ τά συμβαίνοντα σήμερα, ἀπολύτως ἀκριβής!

Απόψεις

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου

Βήματα ἀναγνωρίσεως τοῦ ψευδοκράτους ἐνῷ ἡ Ἑλλάς ἀδρανεῖ

Εφημερίς Εστία
Μιά πρόσφατη ἐξέλιξις ἀποδεικνύει τίς προθέσεις τήν Ἀγκύρας γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ παράνομου ψευδοκράτους στήν Κύπρο.

Ἡ Κυβέρνηση χάνει τήν ἀγορά

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ-καταγγελίες πού ἔκανε χθές ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Ἐπιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου γιά τά ποσά πού ζητοῦν ἀπό ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καί μικρομεσαίους ἐπιχειρηματίες οἱ ἑταιρεῖες παροχῆς ρεύματος νά ἐπιστρέψουν ἆρον ἆρον (ἀπό μειώσεις στήν τιμή τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος τήν περίοδο 2022-2024 ἐπειδή αὐτά δέν ἐγκρίθηκαν ὡς ἐπιδοτήσεις ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση) ἀποτελοῦν τήν κορυφή τοῦ παγόβουνου στήν σχέσεις τῆς Κυβερνήσεως μέ τήν ἀγορά.

MRB: Χαμηλές πτήσεις γιά ὅλο τό πολιτικό σύστημα

Εφημερίς Εστία
Χαμηλές ἐπιδόσεις γιά ὅλα τά κόμματα διαπιστώνει δημοσκόπησις τῆς MRB, ἡ ὁποία διεξήχθη στό διάστημα 27 Ἰουνίου μέ 4 Ἰουλίου. Πρώτη παραμένει ἡ ΝΔ στίς προτιμήσεις τῶν ψηφοφόρων ἄν καί τό ποσοστό της βαίνει μειούμενο.

Ἁπλές συστάσεις ἀπό ΗΠΑ στούς Σκοπιανούς γιά τήν παραβίαση τῶν Πρεσπῶν

Εφημερίς Εστία
Σε «ΑΠΛΕΣ» συστάσεις πρός τούς Σκοπιανούς ἐξαντλοῦνται οἱ προσπάθειες τῶν ΗΠΑ γιά τήν τήρηση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Αὐτό ἐδήλωσε μάλιστα ὁ πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα, Τζώρτζ Τσούνης, σέ συνέντευξη πού παρεχώρησε στό ΕΡΤ NEWS.