Ὄνειρο ἀπατηλό πλέον τό ταξίδι στά νησιά

Μέ τήν αὔξηση στά ναυτιλιακά καύσιμα νά ἔχει φθάσει στό 168% καί μέ τό μέλλον ἄδηλον…

… τά εἰσιτήρια τῆς Ἀκτοπλοΐας θυμίζουν εἰσιτήρια βασιλικοῦ θεωρείου στή Σκάλα τοῦ Μιλάνου!

Ἀπό σήμερα, ἰσχύει ἡ τρίτη κατά σειράν αὔξηση τῆς τιμῆς τῶν εἰσιτηρίων μέσα σέ ἕνα χρόνο σέ ποσοστό 7%-8% μέ τήν συνολική αὔξηση, στούς τελευταίους 12 μῆνες, νά φθάνει στό 34%! Ἄς δοῦμε κάποιες ἐνδεικτικές περιπτώσεις:

Πειραιεύς-Ἰκαρία: Ἕνα εἰσιτήριο κατάστρωμα, τόν Ἰούνιο τοῦ 2021 ἦταν στά 42 εὐρώ, τόν Ἰούνιο τοῦ 2022 πέταξε στά 54,5 εὐρώ ( +29,7%) καί ἀπό σήμερα κοστίζει 58,5 εὐρώ (+ ἀκόμη 7,3% μέσα σέ ἕναν μῆνα).

Πειραιεύς-Σάμος: Α΄ θέσις, Ἰούνιος τοῦ 2021, κόστος 63 εὐρώ, Ἰούνιος τοῦ 2022 ἅλμα στά 82 εὐρώ (+ 30%) καί ἀπό σήμερα 88 εὐρώ (+ ἄλλο ἕνα 7,3% μέσα σέ ἕναν μῆνα).

Πειραιεύς-Πάρος: Κατάστρωμα, τόν Ἰούνιο τοῦ 2021, κόστος 36 εὐρώ, τόν Ἰούνιο τοῦ 2022 ἔφθασε τά 46,5 εὐρώ ( +10,5%) καί ἀπό σήμερα 50 εὐρώ (ἄλλο ἕνα +7,5% μέσα σέ ἕναν μῆνα).

Πειραιεύς-Σῦρος: Οἰκονομική θέση, τόν Ἰούνιο τοῦ 2021 κόστος 32,5 εὐρώ, τόν Ἰούνιο τοῦ 2022 φθάνει τά 42,5 εὐρώ (+30,7%) καί ἀπό σήμερα στά 45,5 εὐρώ (+ 7% μέσα σέ ἕναν μῆνα).

Πειραιεύς-Μύκονος: Οἰκονομική θέση, τόν Ἰούνιο τοῦ 2021 στά 37,5 εὐρώ, τόν Ἰούνιο τοῦ 2022 στά 48,5 εὐρώ (+29,3%) καί σήμερα κοστίζει 52 εὐρώ (+7,2% μέσα σέ ἕναν μῆνα).

Γιά ἕνα Ι.Χ. τό κόμιστρο τόν Ἰούνιο τοῦ 2021 ἦταν 86 εὐρώ, τόν Ἰούνιο τοῦ 2022 ἔφθασε αἰσίως στά 111,5 εὐρώ (+29,6%) καί ἀπό σήμερα κοστίζει 120 εὐρώ (+7,6% μέσα σέ ἕναν μῆνα).

Πειραιεύς-Ρόδος: Μιά τετραμελής οἰκογένεια γιά νά ταξιδέψει οἰκονομική θέση μέ Ι.Χ. μετ’ ἐπιστροφῆς χρειάζεται νά πληρώσει 1.029 εὐρώ!

Ὁ Σύνδεσμος Ἐπιχειρήσεων Ἐπιβατηγοῦ Ναυτιλίας ἔχει καταθέσει σέ ὅλους τούς ἁρμόδιους ὑπουργούς τρισέλιδη ἐπιστολή μέ προτάσεις, ὅπως: Πλαφόν τιμῶν, μέ σημεῖο ἀναφορᾶς τή μέση τιμή καυσίμων τοῦ Δεκεμβρίου τοῦ 2021. Ἡ ἐπιδότηση προτάθηκε νά καλυφθεῖ ἀπό πόρους προερχόμενους ἀπό τά ταμεῖα τῆς Ε.Ε. Ἐκτιμώμενη δαπάνη γιά τόν κλάδο 12-18 ἑκατ. εὐρώ ἀνά μῆνα.

Προσωρινή μείωση ΦΠΑ στόν χαμηλό συντελεστή τοῦ 6% μέχρι νά ἐπανέλθει ἡ μέση τιμή τῶν καυσίμων στήν ἀντίστοιχη τοῦ Δεκεμβρίου 2021 καί στή συνέχεια διατήρησή του στόν μεσαῖο συντελεστή, πού εἶναι τό 13%.
Ἐπιδότηση ἐργοδοτικῶν εἰσφορῶν τῶν ναυτικῶν. Ἐκτιμώμενη δαπάνη γιά ὅλο τόν κλάδο 2 ἑκ. εὐρώ τόν μῆνα.

Αὔξηση κατά 30% τῆς ἀποζημιώσεως ὑφιστάμενων συμβάσεων ἐξυπηρετήσεως γραμμῶν δημόσιας ὑπηρεσίας μονοετοῦς διάρκειας. Ἐκτιμώμενη δαπάνη 2,3 ἑκ. εὐρώ ἀνά μῆνα ἐφαρμογῆς τοῦ μέτρου καί μέχρι τήν 31η Ὀκτωβρίου 2022.

Ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος μέ ἄμεση καταβολή τῶν 50 ἑκ. εὐρώ πού ὀφείλονται στίς ἑταιρεῖες ἀπό τήν ἐκτέλεση δρομολογίων δημοσίας ὑπηρεσίας (ἄγονες γραμμές).

Προσωρινή ἀναστολή ὑποχρεωτικῶν ἐκπτώσεων ἤ ἀποζημίωση τοῦ ἀπολεσθέντος ἐσόδου βάσει προσκομίσεως παραστατικῶν μέχρι τήν ἐπαναφορά τῶν καυσίμων στή μέση τιμή τοῦ Δεκεμβρίου 2021. Ἐκτιμώμενη δαπάνη περίπου 4 ἑκ. εὐρώ ἀνά μῆνα ἐφαρμογῆς τοῦ μέτρου.

Απόψεις

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ