ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Ἡ δύναμη τῆς ἑλληνικῆς Ναυτιλίας εἶναι πολιτική

Τήν ἄποψη ὅτι ἡ Ἑλλάς ἔχει ἀρχίσει πλέον νά ἐκμεταλλεύεται καί νά ἀξιοποιεῖ τήν ἰσχύ πού τῆς προσδίδει στά διεθνῆ φόρα ἡ μεγάλη της Ναυτιλία, ἐξέφρασε χθές σέ συνέντευξη Τύπου ὁ ὑπουργός Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας, Χρῆστος Στυλιανίδης.

Ὅπως ἀνέφερε χαρακτηριστικά, αἴσθησή του εἶναι ὅτι ἀλλάζει στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση συνεχῶς πρός τό εὐνοϊκότερο τό κλῖμα ὅσον ἀφορᾶ στά ζητήματα τῆς Ναυτιλίας, καί τά ὄργανα τῆς Ἑνώσεως ἀρχίζουν νά ἀποδέχονται τίς θέσεις τῆς Ἑλλάδος σχετικῶς μέ τήν «Πράσινη Ναυτιλία», μέ τήν, δύσκολη σήμερα, χρηματοδότηση τῶν πλοίων, τῶν λιμένων καί ἄλλων δραστηριοτήτων τῆς Ναυτιλίας…

«Ἐσχάτως ἔχουμε ἀναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες καί ἔχουμε συζητήσει μέ ἁρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες στίς Βρυξέλλες, στό Παρίσι, στό Βερολῖνο καί φαίνεται ὅτι πλέον ἔχουν ἀλλάξει ἀρκετά πράγματα σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τίς θέσεις τους» εἶπε χαρακτηριστικά.

«Τό ζητούμενο ὑπό τίς παροῦσες συνθῆκες, ἐντός τῶν ὁποίων ἀλλάζουν τά πάντα, νά διατηρήσουμε τά πρωτεῖα μας στήν Ναυτιλία, δεδομένου ὅτι τώρα κρίνονται ποιοί θά μείνουν καί ποιοί θά φύγουν ἀπό τίς θαλάσσιες μεταφορές. Ὡς ἔχοντες τήν ἰδιαιτερότητα τῶν νησιῶν, θά πρέπει νά ἐνισχύσουμε ὡς κράτος τήν ἑλληνική Ἀκτοπλοΐα, γιά νά ἔχουμε καθημερινή σύνδεση μέ τά νησιά» ἀνέφερε ὁ ὑπουργός.

Κατά τόν κ. Στυλιανίδη, ἡ Ἑλλάς ὀφείλει νά καταστεῖ ἡ γέφυρα μεταξύ τοῦ Διεθνοῦς Ναυτιλιακοῦ Ὀργανισμοῦ (ΙΜΟ) καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, μέ στόχο τήν ἐναρμόνιση τῶν πρακτικῶν πού ἀφοροῦν στήν Ναυτιλία. Πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση ἔγιναν συναντήσεις μέ τόν ἐκτελεστικό ἀντιπρόεδρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Valdis Dombrovskis, τόν ἀντιπρόεδρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Μαργαρίτη Σχοινᾶ, τήν ἐπίτροπο Μεταφορῶν Adina Vălean καί τήν γενική διευθύντρια τῆς DG REGIO Θέμιδα Χριστοφίδου.

Στό ἐπίκεντρο τῶν συναντήσεων τοῦ ὑπουργοῦ, πού ἔγιναν σέ πολύ καλό κλῖμα, συζητήθηκαν καί οἱ πρωτοβουλίες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς στά θέματα πού ἐπηρεάζουν τόν κλάδο τῆς Ναυτιλίας στούς τομεῖς τῆς «πράσινης μετάβασης» καί τῆς ναυτικῆς ἐκπαιδεύσεως.

Στόχος τοῦ ὑπουργείου εἶναι, ἐπίσης, ἡ προώθηση μιᾶς ἀνταγωνιστικῆς «πράσινης ναυτιλίας», ἀφοῦ προηγουμένως θά ἔχουν ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν οἱ γεωπολιτικές παράμετροι.

«Ἡ Εὐρώπη δέν πρέπει νά αὐτοτραυματισθεῖ μέ τήν υἱοθέτηση μή ρεαλιστικῶν χρονοδιαγραμμάτων καί ὑπέρμετρων οἰκονομικῶν ἐπιβαρύνσεων γιά τά πλοῖα πού καταπλέουν σέ εὐρωπαϊκούς λιμένες. Γι’ αὐτό καί ἔγιναν δεκτές οἱ ἑλληνικές ἀπόψεις ὅτι θά πρέπει σταδιακά ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση νά υἱοθετήσει τίς προδιαγραφές καί νά ἐναρμονισθεῖ μέ τά μέτρα καί τήν νομοθεσία τοῦ ΙΜΟ» διευκρίνισε ὁ ὑπουργός.

Γιά τήν Ἀκτοπλοΐα, ἀνέφερε ὅτι ἀπαιτεῖται ἡ χρήση χρηματοδοτικῶν ἐργαλείων μέσῳ ΕΣΠΑ, RRF, Ταμείου Ἀνάκαμψης, Τραπεζῶν καί ἄλλων ταμείων, γιά τήν ἀνανέωση τοῦ στόλου, ὥστε νά ἐπιτευχθεῖ ἡ «πράσινη μετάβαση» μέσα στά χρονοδιαγράμματα πού ἔχει θέσει ἡ ΕΕ. Ὅπως δέ ἀνέφερε, γιά τήν Ἀκτοπλοΐα ἔχουν ἐξασφαλισθεῖ 80 ἑκ. Εὐρώ, τά ὁποῖα προσδοκᾶται νά αὐξηθοῦν. Ὁ ὑπουργός ἐπανέλαβε ὅτι τό 2024 εἶναι ἔτος «Ναυτικῆς Ἐκπαιδεύσεως» καί ἄφησε ἀνοιχτό τό θέμα τῆς λειτουργίας Μή Κρατικῶν Ἀκαδημιῶν Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ.

Απόψεις

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία
Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τί μᾶς κρύβουν γιά τό μεταναστευτικό: 10.594 «εἴσοδοι» τό πρῶτο τρίμηνο!

Εφημερίς Εστία
Μειώνονται οἱ ροές ἀπό τήν Τουρκία, ἀλλά αὐξάνονται δραματικά ἀπό τήν Ἀφρική – Τί δείχνουν τά στατιστικά στοιχεῖα – Ρεκόρ ὀκταετίας, σύμφωνα μέ τόν ΟΗΕ

Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα καί ὁ ἀπό μηχανῆς «Θεός»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ χαρακτηριστικά τῶν προσεχῶν εὐρωεκλογῶν ὅπως αὐτά διαμορφώνονται μέχρι στιγμῆς, εἶναι τά ἑξῆς:

Προσωρινή διακοπή τοῦ Flyover Θεσσαλονίκης λόγῳ… ἐκλογῶν!

Εφημερίς Εστία
ΟΙ Επικείμενες Εὐρωεκλογές ὁδήγησαν στήν ἀναστολή τῶν ἐργασιῶν γιά τήν κατασκευή τοῦ πολυδιαφημισμένου ὑπερσύγχρονου δρόμου ταχείας κυκλοφορίας Flyover στήν Θεσσαλονίκη.

Ἡ παντελής ἄγνοια ὡς πολιτικό προσόν

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ φίλος μου εἶναι ἄνθρωπος σοβαρός. Κινεῖται στόν χῶρο τῆς ἀριστερᾶς, εἶναι «ἰντελεκτυέλ», τοῦ ἀρέσει ἡ καλή ζωή, λατρεύει τήν καλή μουσική καί ἀπολαμβάνει, κατά τό δυνατόν, τήν ζωή του.