ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022

Ἄν ὁ Τζών λέ Καρέ ζοῦσε στήν Ρόδο

Τώρα, γιά νά καταλάβουμε

Συνελήφθησαν –ἔπειτα ἀπό παρακολούθηση μηνῶν– δύο Ἕλληνες ὑπήκοοι, μουσουλμάνοι στό θρήσκευμα, ὡς διενεργοῦντες κατασκοπία ὑπέρ τῆς Τουρκίας! Ὑπάλληλος τοῦ Προξενείου τῆς Τουρκίας στήν Ρόδο ὁ ἕνας, ἐπαγγελματίας μάγειρας σέ σκάφος πού πήγαινε Ρόδο – Καστελλόριζο ὁ ἄλλος. Ὁ δεύτερος, μάλιστα, ὁμολόγησε λέγοντας «ὅ,τι ἔκανα, τό ἔκανα γιά τήν μητέρα πατρίδα».

Συνελήφθησαν, λοιπόν, στήν Ρόδο καί …ἀφέθησαν ἐλεύθεροι μέχρι νά ἀπολογηθοῦν! Ἄν δέν κάνουμε λάθος, δύο Ἕλληνες στρατιωτικοί, πού εἶχαν εἰσέλθει κατά λάθος –λόγω ὁμίχλης– κάποιες δεκάδες μέτρα στό τουρκικό ἔδαφος στόν Ἕβρο, κρατήθηκαν στίς φυλακές τοῦ Ἐρντογάν γιά ἕνα ἑξάμηνο! Θά πεῖτε «νά μήν γίνουμε σάν τούς Τούρκους». Ναί, ὅμως, ὁ ἕνας εἶπε ὅτι «τό ἔκανε γιά τήν μητέρα πατρίδα». Ἀλλά εἶναι Ἕλληνας, γεννήθηκε καί μεγάλωσε στήν Ἑλλάδα, ἔχει διαβατήριο ἑλληνικό –ΕΕ. Πατρίδα του (πρέπει νά) εἶναι ἡ Ἑλλάδα!

Δηλαδή ἐμφανίζονται δύο τύποι καί –κατά πως λένε οἱ ἀρχές– διενεργοῦν κατασκοπία εἰς βάρος τῆς χώρας τους, δηλώνει ὅτι μητέρα πατρίδα τους εἶναι ἡ Τουρκία καί «ἀφέθηκαν ἐλεύθεροι μέχρι τήν ἀπολογία τους;» Κάτι δέν πάει καλά! Πάλι θά πεῖτε: «Μά, καλά, τήν στιγμή πού μέ τά “ντρόν” τοῦ γαμπροῦ του, τοῦ Ἀλμπαϊράκ, ὁ Ἐρντογάν μπορεῖ νά φωτογραφίσει μέχρι καί τήν τελευταία βίδα τῶν πλοίων μας στό Αἰγαῖο, εἶναι δυνατόν νά διενεργεῖ κατασκοπία ἕνας μάγειρας ἀπό ἕνα ἡμερόπλοιο Ρόδος – Καστελλόριζο;»… Εἶναι καί παραεῖναι! Κι ἄν δέν εἶχε ἐκδημήσει χθές ὁ μέγας Τζών Λέ Καρέ, νά εἶστε βέβαιοι ὅτι τό καινούριο του βιβλίο θά μύριζε Βόσπορο καί Αἰγαῖο!
Μήπως εἴμαστε λίγο παραπάνω «σόφτ» ἀπό ὅ,τι πρέπει; Γιατί θέλουμε νά «εἴμαστε ἀνώτεροι» ὅταν ὁ ἀπέναντί μας ἔχει ταράξει στήν ἀνομία; Κι ἄν, λέω, ὁ προσήλυτος καί ὁ «ἐγκέφαλος» πήγαιναν στό τουρκικό προξενεῖο τῆς Ρόδου καί ζητοῦσαν «ἄσυλο, τί θά γινόταν; Πῶς τούς ἀφήνεις, κύριε, ἐλεύθερους πρίν ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἀνάκριση καί πρίν ἐξηγήσουν πῶς καί γιατί ἐνεργοῦσαν εἰς βάρος τῆς χώρας;

Ἐκτός ἄν νομίζουμε ὅτι μέ τό πού τούς ἀφήσαμε, θά ἀρχίσουν νά τηλεφωνοῦν σέ διάφορους συνδέσμους, θά πᾶνε νά συναντήσουν τούς ἐντολοδόχους τους ἤ θά ἀποκαλύψουν, μέ τίς κινήσεις τους, τό παρελθόν τους. Μακάρι νά κάνουμε λάθος, ἀλλά ἐδῶ κάτι δέν ἔχει πάει καλά. Μακάρι νά ὑπάρχει κάποιο σχέδιο ἤ κάποια –χρήσιμη– σκοπιμότης πίσω ἀπό τήν μή κράτηση ὑπό περιορισμό τῶν δύο ὑπόπτων μέχρι νά ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἀνάκριση καί νά ἀποφασίσουν ἀνακριτής καί εἰσαγγελεύς γιά τά περαιτέρω. Σέ μιά ὑπόθεση κατασκοπίας, ἀκόμη καί στήν πιό ἁπλή, ἐκεῖνο πού ἔχει σημασία εἶναι νά αἰφνιδιάσεις τούς κατασκόπους. Νά τούς συλλάβεις καί νά τούς ἀποκόψεις ἀπό τίς ἐπαφές τους! Ἄν ἀποκοποῦν, ἄν αἰσθανθοῦν μόνοι, ἄν τούς δοθεῖ νά καταλάβουν ὅτι «τούς ἐγκατέλειψαν ἐκεῖνοι πού τούς ἔμπλεξαν σ’ αὐτή τήν ἱστορία», μπορεῖ πιό εὔκολα νά «σπάσουν» καί νά ἀποκαλύψουν τίς ὅποιες –ἄν ἔχουν διαπράξει– παράνομες πράξεις τους. Δέν ἔχουν, ἀλήθεια, διαβάσει Τζών Λέ Καρέ οἱ ἑλληνικές ἀρχές; Ἄν ὄχι, νά διαβάσουν. Κι ὕστερα νά περάσουν στόν Γιού Νεσμπού (Τζό Νέσμπο τόν λέμε οἱ Ἕλληνες, ἀλλά εἶναι Νορβηγός)…

Απόψεις

Μειονότης οἱ Χριστιανοί στήν Ἀγγλία!

Εφημερίς Εστία
Ἀπό 70% τοῦ πληθυσμοῦ τό 2001, ἐμειώθησαν σήμερα στό 46,2% – Ραγδαία αὔξησις τῆς ἀθεΐας καί τῶν μουσουλμάνων – Τί δείχνει ἡ ἀπογραφή τῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου

Περί τῆς ἐλευθερίας τοῦ Τύπου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΠΕΙΔΗ κάνουμε πώς δέν καταλαβαίνουμε τί μᾶς λένε οἱ ξένες ἐφημερίδες καί…

Ποιοί «γλυτώνουν» τήν ἔντοκη ἀπόδοση τῆς ἐπιστρεπτέας προκαταβολῆς

Εφημερίς Εστία
Δεύτερη εὐκαιρία σέ χιλιάδες ἐπιχειρήσεις πού…

Καφενεῖα καί περίπτερα, εἴδη πρός ἐξαφάνιση…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἐκεῖνο πού μοῦ λείπει πιό πολύ, ὅταν φεύγω ἀπό τήν Ἑλλάδα, εἶναι τά περίπτερα καί τά καφενεῖα.»

Σάββατον, 1 Δεκεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ