«Βόμβες» Ἀναστασιάδη ἐναντίον Μητσοτάκη

Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Κύπρου κατηγορεῖ τόν Πρωθυπουργό ὅτι προωθοῦσε τό αἴτημα τῶν ΗΠΑ γιά διακοπή (!) τῶν γεωτρήσεων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἐντός τῆς ΑΟΖ, προκειμένου νά προχωρήσει ὁ ἑλληνοτουρκικός διάλογος! – Γιά τόν ἴδιο λόγο προωθοῦσε τήν ἰδέα τῆς κατασκευῆς ἀγωγοῦ ἀερίου γιά ἀπ’ εὐθείας σύνδεση Ἀνατολικῆς Μεσογείου-Τουρκίας, μέ παράκαμψη τῆς Κύπρου! – Τί ἐξομολογήθηκε ὁ Κύπριος Πρόεδρος στόν ἐκδότη Κωστῆ Χατζηκωστῆ στό βιβλίο  «7 Προεδρικά Πορτραῖτα» – «Οἱ χαρακτηρισμοί Ἀναστασιάδη ἐξευτελίζουν τήν πολιτική ἀξιότητα τοῦ Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ γιά τά ἑλληνοτουρκικά» «Ἡ Κύπρος δέν εἶναι στίς προτεραιότητες τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς» – Ἔπαινοι γιά Νῖκο Δένδια καί Ἀλέξη Τσίπρα

Τό φθινόπωρο τοῦ 2015 γνώρισα στήν «Βιβλιοθήκη» τῆς πλατείας Κολωνακίου τόν διακεκριμένο Κύπριο ἐκδότη καί καναλάρχη, προσωπικό φίλο τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ἀλλά καί ἄλλων Ἑλλήνων πολιτικῶν, Κωστῆ Χατζηκωστῆ. Τελοῦσε ἀκόμη ὑπό τό κράτος τοῦ σόκ, ἐξ αἰτίας τῆς σχετικά πρόσφατης δολοφονίας τοῦ υἱοῦ του Ἄντη ἀπό στέλεχος τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ Sigma. Ὡστόσο, λίγες ἡμέρες μετά τήν πρώτη αὐτήν συνάντηση, ἔλαβα τό νέο βιβλίο τοῦ κ. Χατζηκωστῆ «6 Προεδρικά Πορτραῖτα» (ἔχει γράψει πολλά), τό ὁποῖο ἤδη κυκλοφοροῦσε στήν Μεγαλόνησο ἀπό τίς ἐκδόσεις «Γερμανός».

  • Tοῦ Μανωλη Κοττακη

Σέ αὐτό περιλαμβάνονταν ὅλα τά πορτραῖτα τῶν Προέδρων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, μέσα ἀπό διαλόγους πού εἶχε ὁ συγγραφέας μαζί τους, ὡς κορυφαῖο καί ἐπίλεκτο μέλος τῆς κυπριακῆς κοινωνίας –πλήν τοῦ ἐν ἐνεργείᾳ τότε Προέδρου Νίκου Ἀναστασιάδη. Στό βιβλίο δημοσιεύονταν, λοιπόν, τά πορτραῖτα τοῦ Μακάριου (μέ συγκλονιστικές ἀποκαλύψεις γιά τό πῶς «βοήθησε» ἀκουσίως μέ μιά ὁμιλία του στόν ΟΗΕ γιά τό ἐναντίον του πραξικόπημα κατά τέτοιον τρόπο, ὥστε νά τεκμηριωθεῖ ἡ παραβίαση τῆς συμφωνίας ἐγγυήσεων ἀπό τήν Ἑλλάδα καί νά θεμελιωθεῖ τό δικαίωμα ἐπέμβασης τῆς ἐγγυήτριας δύναμης Τουρκίας μέσῳ τοῦ Ἀττίλα), τοῦ Σπύρου Κυπριανοῦ, τοῦ Γιώργου Βασιλείου, τοῦ Γλαύκου Κληρίδη, τοῦ Τάσσου Παπαδόπουλου καί τοῦ Δημήτρη Χριστόφια.

Ἤθελε νά ὑπονομεύσει τά συμφέροντα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας

Ἀπό τότε πέρασαν ὀκτώ ὁλόκληρα χρόνια, ἀλλά ὁ κ. Χατζηκωστῆς, παλαιᾶς κοπῆς ἐκδότης (ἔχει στήν ἰδιοκτησία του τήν «Σημερινή»), δέν ξέχασε τήν ὀφειλή του. Ἔπρεπε νά κυκλοφορήσει ἐκ νέου τό βιβλίο του μέ τό «Προεδρικό Πορτραῖτο» τοῦ Νίκου Ἀναστασιάδη, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ πρῶτος μετά τούς Παπαδόπουλο καί Χριστόφια πού ὁλοκλήρωσε δύο πλήρεις προεδρικές θητεῖες. Στήν χορεία αὐτήν ἀνήκουν ὁ Γλαῦκος Κληρίδης, ὁ Σπῦρος Κυπριανοῦ, καί βεβαίως μακράν ὅλων, μέ πολυετῆ θητεία ἀπό τό 1960 ἕως τό 1977, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μακάριος.

Τό βιβλίο, πού κυκλοφόρησε πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες, ἀφοῦ «ἀφυπηρέτησε» ὁ Πρόεδρος, περιέχει σπουδαῖες ἀποκαλύψεις, μερικές ἀπό τίς ὁποῖες προκαλοῦν σόκ καί ἀφοροῦν στίς σχέσεις τοῦ Κυπρίου Προέδρου μέ τόν Ἕλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στούς διαλόγους πού εἶχε μέ τόν κ. Χατζηκωστῆ ὁ Κύπριος Πρόεδρος βάλλει εὐθέως κατά τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ, ὅτι σέ δύο περιπτώσεις θέλησε νά ὑπονομεύσει εὐθέως τά συμφέροντα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ἐνῶ ἀντιθέτως ἐπαινεῖ τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Νῖκο Δένδια καί τόν ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξη Τσίπρα.

Ὁ ἐξευμενισμός τῶν Τούρκων

Πιό συγκεκριμένα, ὁ κ. Ἀναστασιάδης κατηγορεῖ τόν κ. Μητσοτάκη ὅτι προωθοῦσε τήν ἰδέα τῆς διακοπῆς τῶν γεωτρήσεων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, προκειμένου νά ἐξευμενιστοῦν οἱ Τοῦρκοι, καί ὅτι τασσόταν ὑπέρ τῆς κατασκευῆς ἀγωγοῦ ἀερίου Ἰσραήλ-Τουρκίας, ὁ ὁποῖος θά παρέκαμπτε τήν Κύπρο! Κατά τόν Κύπριο Πρόεδρο, ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός ἐπιθυμοῦσε νά θυσιάσει τά συμφέροντα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, προκειμένου νά ἠρεμήσει ὁ Ἐρντογάν καί νά ἀρχίσει ἐκ νέου ὁ διάλογος Ἀθηνῶν-Ἀγκύρας, ἀδιαφορῶντας γιά τίς ἐπιπτώσεις.

Ἡ ματαίωση τῶν γεωτρήσεων

Στήν σελίδα 338 τῆς ἐπικαιροποιημένης ἔκδοσης τοῦ βιβλίου του ὁ κ. Χατζηκωστῆς γράφει, ἀναφερόμενος στόν διάλογο πού εἶχε μέ τόν κ. Ἀναστασιάδη, τά ἑξῆς: «Ρώτησα στή συνέχεια γιά τή “συμπαράσταση” τῆς Ἑλλάδος. Ἐπανέλαβε ὅτι ἡ Κύπρος δέν εἶναι στίς προτεραιότητες τῆς ἐξωτερικῆς της πολιτικῆς. Πρόσθεσε ὅτι ἡ Ἑλλάδα κάνει ὅ,τι μπορεῖ νά μή βρίσκει μπροστά της “τό πρόβλημα τῆς Κύπρου”. Ἀποκάλυψε ὅτι ὁ Μητσοτάκης τόν βολιδοσκόπησε ἐάν θά ἦταν διατεθειμένος νά διακόψει τό γεωτρητικό πρόγραμμα τῆς Κύπρου, χάριν τῆς ἐπανέναρξης τοῦ διαλόγου. Ἡ ἀποκάλυψη αὐτή ἔχει πολυσήμαντη ἀξία γιά τίς προθέσεις καί ἴσως σχετικές ἀποφάσεις τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, παρατήρησα…

“Ἔχω”, εἶπε, “ἄριστη συνεργασία μέ τόν Μητσοτάκη καί τόν Δένδια. Ὁ πρῶτος, παρ’ ὅλο πού ἔχει δυνατότητες, ἀκόμη δέν ἔχει ἀποκτήσει τήν πεῖρα τοῦ Τσίπρα στό δεύτερο μισό τῆς θητείας του. Ὁ Τσίπρας στό τελευταῖο διάστημα τύγχανε τοῦ ἀπόλυτου σεβασμοῦ καί ἀπό τούς Ἀμερικανούς καί ἀπό τούς Εὐρωπαίους. Ὁ Δένδιας εἶναι πολύ πιό ἀποτελεσματικός καί σοβαρός ἀπό τόν Κοτζιᾶ…”

Τόν ρώτησα γιά τίς σχετικές κινήσεις ὡς πρός τίς προσεχεῖς Προεδρικές ἐκλογές στήν Κύπρο. “Ἀπό τόν χῶρο τοῦ ΔΗΣΥ”, εἶπε, “φαίνεται ὑπάρχουν τρεῖς ἐνδιαφερόμενοι. Ἀβέρωφ, Χριστοδουλίδης καί Γεωργιάδης. Θεωρῶ ὅτι ὁ πρῶτος, ὡς ἀρχηγός κόμματος, ἔχει προβάδισμα, τό ὁποῖο ἀναγνωρίζουν οἱ ἄλλοι δύο”. Τήν ἴδια ὥρα ὅμως ὑπογράμμισε τή λαοφιλία καί τήν ἤρεμη εἰκόνα πού ἐκπέμπει καί σέ ἄλλους χώρους ὁ Χριστοδουλίδης. Ἔκανε ἰδιαίτερη ἀναφορά στήν ἀποτελεσματικότητά του καί στό ἦθος του. Γιά τόν Γεωργιάδη εἶπε ὅτι ἔχει καί αὐτός πολύ καλά χαρίσματα, ἀλλά ἔχει ὑποστεῖ φθορά λόγῳ τῶν ἐξελίξεων στήν οἰκονομία, καί ἐπίσης τόνισε ὅτι εἶναι καί λίγο ἀπόμακρος».

«Μά θά παρακάμψουν καί τήν Ἑλλάδα»

Στήν σελίδα 351 τοῦ βιβλίου του ὁ κ. Χατζηκωστῆς ἐμφανίζει τόν Πρόεδρο Ἀναστασιάδη –σέ νεώτερη συνομιλία τους– ἐκτός ἑαυτοῦ μέ τόν Ἕλληνα Πρωθυπουργό καί τίς περίεργες ἰδέες του. Ὁ συγγραφέας, μάλιστα, σοκαρισμένος ἀπό τά… γαλλικά Ἀναστασιάδη κατά τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ, ἀνακοινώνει ὅτι δέν θά περιλάβει στό βιβλίο αὐτούσιους τούς χαρακτηρισμούς πού ἄκουσε καί ὅτι θά περιοριστεῖ σέ μιά γενική περιγραφή ὅλων ὅσα ἄκουσε ἀπό τά προεδρικά χείλη.

Ὁ κ. Χατζηκωστῆς μεταφέρει, ἔτσι, «λογοκριμένο» τόν διάλογό του μέ τόν κ. Ἀναστασιάδη γιά τούς χειρισμούς στό Κυπριακό. Γράφει: «Τόν ρώτησα πῶς συμπεριφέρεται ὁ Μητσοτάκης καί ἄν βοηθάει. Ἤθελα νά μάθω πῶς τόν κρίνει καί τί περιμένει ἀπό τήν Ἑλλάδα. Καθώς παρατήρησα ὅτι “Στίς ἑκάστοτε δηλώσεις σας παρουσιάζεστε στήν Κοινή Γνώμη ὅτι συμφωνεῖτε, πολεμᾶτε, ἀγωνίζεστε μαζί γιά τούς ἴδιους στόχους καί μέ τίς ἴδιες σχετικές στρατηγικές σκέψεις”. Ὁ Πρόεδρος ἀπάντησε: “Κωστῆ, μοῦ ἀνοίγεις τό θέμα Μητσοτάκη. Εἶναι σοβαρό. Δέν θά ἀσχοληθῶ μέ λεπτομέρειες…”. Θά ἀποφύγω τήν καταγραφή χαρακτηρισμῶν γιά τόν Μητσοτάκη. Κρίνω ὅτι ἔτσι προστατεύω τόν Πρόεδρο ἀπό τή χρήση μή κολακευτικῶν λέξεων, ἀλλά καί τόν Μητσοτάκη ἀπό ἐπίσημους χαρακτηρισμούς, πού κυριολεκτικά ἐξευτελίζουν τήν πολιτική ἀξιότητά του στά Ἑλλαδοτουρκικά καί κυρίως στό Κυπριακό. Γιά νά ἐνισχύσει τούς λόγους τῆς ἀπογοήτευσής του ἀπό τήν ἔλλειψη ἐνδιαφέροντος γιά τήν Κύπρο ἐκ μέρους τοῦ κ. Μητσοτάκη, εἶπε μεταξύ ἄλλων: “Ὁ Μητσοτάκης μοῦ ἀνέφερε ὅτι μία ἀπό τίς εἰσηγήσεις του γιά βελτίωση τῶν σχέσεων Ἑλλάδος-Τουρκίας ἦταν καί ἡ παράκαμψη τῆς Κύπρου ἀπό τήν κατασκευή τοῦ ἀγωγοῦ φυσικοῦ ἀερίου ἀπό τήν Ἀνατολική Μεσόγειο πρός τήν Εὐρώπη καί ἡ κατεύθυνσή του πρός τήν Τουρκία, καί ἀπό ἐκεῖ πρός Ἑλλάδα καί Εὐρώπη.

Ἐνοχλημένος”, εἶπε ὁ κ. Ἀναστασιάδης, “τοῦ ἔδειξα στόν χάρτη ὅτι σέ τέτοια περίπτωση γιατί νά μήν παρακάμψει καί τήν Ἑλλάδα. Πέραν δέ τούτου, ἐφόσον θά περάσει ἀπό τά χωρικά ὕδατα τῆς Κύπρου, τότε ἡ Κυπριακή Δημοκρατία δικαιοῦται νά ζητήσει ἐνοίκιο-ἀποζημιώσεις γιά τή χρήση τοῦ δικοῦ της θαλάσσιου χώρου”. Εἶναι συγκλονιστικό τό πόσο ἐκτός πραγματικότητας κινεῖται ὁ Μητσοτάκης στά θέματα μέ τήν Τουρκία…».

Αὐτά ἀποκαλύπτει ὁ κ. Ἀναστασιάδης σήμερα, ἀπαλλαγμένος ἀπό τίς δεσμεύσεις τοῦ ἀξιώματός του. Θά εἶχε ἐνδιαφέρον στήν ἑπόμενη ἔκδοση τοῦ βιβλίου νά μαθαίναμε καί τίς ἐντυπώσεις τοῦ νέου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη ἀπό τήν πρόσφατη συνάντησή του μέ τόν Πρωθυπουργό στό Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί, ἄν ἰσχύουν ὅσα μαθαίνουμε, μᾶλλον μέ τίς ἴδιες ἐντυπώσεις ἀναχώρησε γιά τήν Λευκωσία: Ἡ Κύπρος κεῖται μακράν γιά (αὐτήν) τήν Ἀθήνα. ▲▼

Κεντρικό θέμα