Τό βρήκαμε τώρα: Γιά τά λάθη τῶν θεσμῶν φταίει ὁ «μηδενιστικός λαϊκισμός»!

Οἱ δικαστές κατηγοροῦν τούς πολῖτες ὅταν ἐκεῖνοι δέν καταλαβαίνουν τίς ἀποφάσεις τους – Τά κόμματα κατηγοροῦν τούς ἀντιπάλους τους ὅταν ἐκπίπτουν οἱ προσδοκίες πού καλλιεργοῦν

ΜΕΧΡΙ ΠΡΟ ΤΙΝΟΣ ἦταν πολύ τῆς μόδας νά χρησιμοποιοῦν τά κόμματα τήν λέξη λαϊκισμός, ὅταν δέν μποροῦσαν νά δώσουν ἀπαντήσεις στά αἰτήματα τῶν πολιτῶν καί ὅταν δέν μποροῦσαν νά ἑρμηνεύσουν τίς ἐξελίξεις καί τίς νέες τάσεις τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος. Καθετί πού δέν καταλαβαίνει τό πολιτικό μας σύστημα, ὅταν φεύγει τό ἔδαφος κάτω ἀπό τά πόδια του, τό ὀνομάζει λαϊκισμό. Χωρίς νά ρωτᾶ τόν ἑαυτό του, σέ συνθῆκες ὑποτιθέμενης πλήρους κυριαρχίας του μέσα στούς ἁρμούς τοῦ συστήματος, γιατί αὐτός ὁ λεγόμενος λαϊκισμός θεριεύει.

  • Tοῦ Μανώλη Κοττάκη

Μετά τήν ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου γιά τό Μάτι καί τίς ἀντιδράσεις τῆς κοινῆς γνώμης τίς ὁποῖες φαίνεται ὅτι συμμερίστηκε ἔντρομη ἡ Kυβέρνηση πού προανήγγειλε ἀπαραδέκτως τήν ἄσκηση ἐφέσεως ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο, ἡ λέξη λαϊκισμός ἄρχισε νά γίνεται τῆς μόδας, ἐκτός ἀπό τόν χῶρο τῆς πολιτικῆς, τῆς διανόησης καί τῆς δημοσιογραφίας, καί στόν χῶρο τῆς Δικαιοσύνης. Μετά τόν «ἀπολίτικο λαϊκισμό» –νέα ἔννοια ὑποτίθεται προχωρημένη, ὁ ὁποῖος ἀποδόθηκε ἀπό τό Μαξίμου στόν νέο ἀρχηγό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ὑποδεχόμαστε μία ἀκόμη νεώτερη ἔννοια, τόν «μηδενιστικό λαϊκισμό».

Τήν ἔννοια πού συναντήσαμε σέ ἀνακοινώσεις τῆς Ἕνωσης Δικαστῶν καί Εἰσαγγελέων. Γιά νά εἴμαστε δίκαιοι, ἡ πρώτη πού εἰσήγαγε στό λεξιλόγιο τῶν δικαστῶν αὐτήν τήν ἔννοια, ἦταν ἡ εἰσαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου στό Φόρουμ τῶν Δελφῶν, ἡ ὁποία ἀπαντῶντας σέ ἐπικρίσεις γιά τόν τρόπο πού ἀσκεῖ τά καθήκοντά της ἐπιτέθηκε στήν κοινωνία, ὅτι «διολισθαίνει στόν λαϊκισμό παρασυρόμενη ἀπό τά ἀνεξέλεγκτα μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης καί ἀπό μᾶζες πού ὑπηρετοῦν σκοπιμότητες», ἐνῷ ὑποστήριξε ὅτι «ὁ λαϊκισμός εἶναι τό προστάδιο τοῦ αὐταρχισμοῦ.»

Ὅλα αὐτά καλά, ἀλλά θυμίζουν τήν φράση ἑνός γνωστοῦ διανοουμένου, ὁ ὁποῖος μέ σκωπτικό τρόπο κάποια στιγμή ἀναγκάστηκε νά ὁμολογήσει ὅτι «ὁ λαϊκισμός δίνει τίς λάθος ἀπαντήσεις, ἀλλά θέτει σχεδόν πάντοτε τά σωστά ἐρωτήματα.» Σέ αὐτό τό σημεῖο ἴσως βρισκόμαστε σήμερα. Καί ὅσοι ρίχνουμε ἀνάθεμα στόν λαϊκισμό καί ἀρνούμαστε νά παρατηρήσουμε τί τόν γεννᾶ, θά ἔπρεπε νά μελετήσουμε καλύτερα ἕναν πολύ ἐνδιαφέροντα πίνακα τῆς τελευταίας μετρήσεως τῆς ἑταιρείας δημοσκοπήσεων Kapa Research, ἡ ὁποία γιά μία ἀκόμη φορά μετρᾶ τήν ἐμπιστοσύνη καί τήν ἀποδοχή τῶν Ἑλλήνων σέ συγκεκριμένους θεσμούς. Θά ἤθελα νά ζητήσω ἀπό ὅλους τούς δικαστές, ἀπό ὅλους τούς πολιτικούς, ἀπό ὅλους τούς ἐκκλησιαστικούς μας ἡγέτες κι ἀπό ὅλους ἐμᾶς, τούς δημοσιογράφους, νά δοῦμε σέ ποιά θέση μᾶς κατατάσσουν οἱ Ἕλληνες σήμερα, καί σέ ποιά θέση μᾶς κατέτασσαν πρίν ἀπό 10 χρόνια! Θά διαπιστώσουμε ὅλοι, ἔντρομοι, ὅτι ὁ βαθμός ἐμπιστοσύνης γιά τήν Δικαιοσύνη, τήν Ἐκκλησία, τήν πολιτική, τά μέσα ἐνημερώσεως, βρίσκεται σέ ἐλεύθερη πτώση. Ὑπάρχει κατρακύλα. Καί ἡ κατρακύλα αὐτή δέν μπορεῖ νά ἀπαντηθεῖ μέ τσιτάτα περί λαϊκισμοῦ.

Περίπου, δηλαδή, εἶναι κατηγορούμενοι οἱ πολῖτες πού ἔχασαν τήν ἐμπιστοσύνη τους στούς δημοσιογράφους, στούς δικαστές καί στούς πολιτικούς. Κάτι πρέπει νά φταίει γιά νά ἀδειάζει ἡ κερκίδα καί νά ἀρνοῦνται νά μᾶς παρακολουθήσουν. Πῶς γέμιζε ἡ κερκίδα στό παρελθόν καί μᾶς ἐμπιστεύονταν, καί τώρα ἀδειάζει; Θά τό ἐξηγήσουν αὐτό οἱ ὑπουργοί καί οἱ βουλευτές μας; Θά τό ἐξηγήσουν οἱ δικαστές καί εἰσαγγελεῖς μας; Θά τό ἐξηγήσουμε ἐμεῖς οἱ δημοσιογράφοι στούς ἑαυτούς μας; Ἔχουμε τό κουράγιο νά κάνουμε ὅλοι μαζί αὐτήν τήν δύσκολη συζήτηση; Τό νά κατηγορεῖς τούς πολῖτες εἶναι πάρα πολύ εὔκολη ὑπόθεση, ἀλλά δέν σοῦ λύνει τό πρόβλημα. Σταδιακά δημιουργεῖται στήν ἑλληνική κοινωνία ἕνα κενό ἐμπιστοσύνης καί ἕνα κενό ἐξουσίας.

Τό ὁποῖο βεβαίως δέν δημιουργήθηκε ἀπό τήν μία ἡμέρα στήν ἄλλη, ἀλλά οἰκοδομήθηκε πάνω σέ συγκεκριμένες πράξεις πασῶν τῶν ἐξουσιῶν μέσα στόν χρόνο. Τά βουνά δέν σχηματίζονται ἀπό τήν μία μέρα στήν ἄλλη οὔτε γκρεμίζονται ἀπό τήν μία μέρα στήν ἄλλη.

Ἀντί λοιπόν νά κουνᾶμε τό δάχτυλο στόν κόσμο καί νά τόν κατηγοροῦμε γιά μηδενιστή καί νά λέμε βαρύγδουπες θεωρίες γιά τήν μεταπολιτική, χωρίς νά ἐξηγοῦμε σέ τί φταίει ἡ πολιτική, καλό εἶναι νά σκύψουμε, παρά τά προβλήματα, γιά νά δοῦμε τί ἔχουμε κάνει ἐμεῖς λάθος. Διότι ὅσο δέν τό κάνουμε ἐμεῖς τόσο θά ξεμακραίνει ὁ κόσμος ἀπό τήν στεριά.

Καί θά ἀνοίγει τά πανιά του γιά ἄλλα λιμάνια. Πού ἐμεῖς θά τά ὀνομάσουμε μέσα στήν ἀδυναμία μας καί στήν ἀλαζονεία μας λαϊκίστικα. Τόν κακό μας τόν καιρό.

Ὑστερόγραφο: γιά τήν ἀκρίβεια νά θυμίσουμε ὅτι ὁ Ποινικός Κώδικας πού ἐφάρμοσαν οἱ δικαστές γιά νά ἐκδώσουν τήν ἀπόφαση γιά τό Μάτι ψηφίστηκε τό καλοκαίρι τοῦ 2019 ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ καί τό Ποτάμι, ἐνῷ ἡ Νέα Δημοκρατία καί τό ΠΑΣΟΚ δέν τόν καταψήφισαν, ἀλλά ἀπεῖχαν, γιατί μέ τίς διατάξεις του τακτοποιοῦντο αἰτήματα τῆς διαπλοκῆς. Ἡ μισή ἡγεσία τῆς Siemens ἀθωώθηκε μέ τόν νέο ποινικό κώδικα, ἀπό τήν ψήφιση τοῦ ὁποίου ἡ Νέα Δημοκρατία τοῦ κυρίου Μητσοτάκη …ἀπεῖχε.

Ὅσο κι ἄν ψάξουμε στά πρακτικά ἐκείνης τῆς Βουλῆς, ὅσο κι ἄν ψάξουμε στόν Τύπο τῆς ἐποχῆς, δέν θά βροῦμε οὔτε βουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας νά προειδοποιεῖ ὅτι μέ τίς νέες διατάξεις οἱ ἔνοχοι γιά τό Μάτι θά πέσουν στά μαλακά, οὔτε ἀνακοινώσεις τῶν Ἑνώσεων Δικαστῶν καί Εἰσαγγελέων πού νά προειδοποιοῦν γιά τίς ἐπιπτώσεις τοῦ νομοθετήματος στό ἔργο τῶν δικαστικῶν λειτουργῶν κατά τήν ἔκδοση τῶν ἀποφάσεων.

Κανείς δέν μίλησε ὅταν συντελέστηκε τό νομοθετικό ἔγκλημα.

Ὅταν ἔχουν συμβεῖ ὅλα αὐτά λοιπόν, ἀλλοῦ νά ψάξει κανείς γιά τόν μηδενισμό κι ἀλλοῦ γιά τόν λαϊκισμό.

Ὄχι στούς πολῖτες, πάντως.

Κεντρικό θέμα