ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

To Σάββατο 30.12 με την Εστία: ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το Σάββατο 30.12 με την Εστία ένα μεγαλειώδες έργο, για την ιστορία του Βυζαντινού Ελληνισμού.

4 αυτόνομοι τόμοι, για την χιλιόχρονη ελληνική αυτοκρατορία, που κυριάρχησε και εκπολίτισε τον σύγχρονο δυτικό κόσμο • Αυτό το Σάββατο μη χάσετε τον Δ’ τόμο!

Κεντρικό θέμα