Τό νέο ἀντιμνημόνιο εἶναι ἡ πατρίδα!!

Καί τό νέο μνημόνιο πού προωθεῖ τό ἱερατεῖο εἶναι ὁ συμβιβασμός στό Αἰγαῖο καί ἡ ἐγκατάστασις χιλιάδων μεταναστῶν στήν Ἑλλάδα

ΑΥΤΟ πού συμβαίνει τίς τελευταῖες ἑβδομάδες στήν χώρα μας εἶναι πράγματι ἐκπληκτικό! Δυνάμεις πού κατοικοῦν στό ἐσωτερικό τῶν μεγάλων ἀλλά καί τῶν μικροτέρων κομμάτων, δυνάμεις πού ἐκκινοῦν ἀπό διαφορετικές ἰδεολογικές καί πολιτικές ἀφετηρίες, συμφωνοῦν εἴτε ἀνοικτά εἴτε κεκαλυμμένα ὅτι ἡ Ἑλλάς πρέπει νά γίνει χῶρος ἐγκαταστάσεως χιλιάδων μεταναστῶν μέ ἀντάλλαγμα τήν ἐπιείκεια γιά τά πλεονάσματα. Ὁ Γιάνης Βαρουφάκης τοῦ ΜέΡΑ 25 καί τό μέλος τοῦ πολιτικοῦ γραφείου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ἀντώνης Λιάκος εἶναι οἱ σημαιοφόροι τῆς ἰδέας νά ἐγκατασταθοῦν στήν Ἑλλάδα 1 ἑκατομμύριο πρόσφυγες. Ἡ νεολαία ΣΥΡΙΖΑ πού ἐπιτίθεται στούς κατοίκους τῆς Λέσβου καί τῆς Χίου ἀποκαλῶντας τους «φασίστες» καί «ἐγκληματίες» ἀκολουθεῖ. Ἔχει ἄλλωστε παρελθόν στήν ταύτισή της μέ τούς συμμάχους. Τό 2008, ἐπί ἡγεσίας Τζανακόπουλου, ἦταν ἀναφανδόν ὑπέρ τῶν θέσεων τοῦ Προέδρου Μπούς γιά τήν ἀναγνώριση τῶν Σκοπίων μέ τό ὄνομα Μακεδονία.

Στίς δυνάμεις αὐτές προστίθενται καί κορυφαῖες φωνές τῆς ΝΔ, οἱ ὁποῖες ὑποστηρίζουν στά ραδιόφωνα πώς «δέν εἶναι ἀντίπαλοί μας οἱ φουκαράδες οἱ μετανάστες, οἱ πεινασμένοι, ἀλλά οἱ Τοῦρκοι». Τό γεγονός ὅτι οἱ «φουκαράδες» ἔφεραν ὁπλισμό γιά νά παραβιάσουν σύνορα καί ὑβρίζουν χυδαῖα τούς Ἕλληνες στά ἑλληνικά ὡς «γ…ους», ὅτι στήνουν ψεύτικα ἐπεισόδια δολοφονίας ὁμοεθνῶν τους ὡς κοινοί ἀπατεῶνες, δέν τούς λέει κάτι. Καί βεβαίως στήν συμμαχία αὐτή ἐντάσσονται ποικίλες μηντιακές δυνάμεις πού στοχοποιοῦν τούς πολῖτες στά νησιά τοῦ Αἰγαίου ὡς φασίστες καί ἀγανακτισμένους χρησιμοποιῶντας μνημονιακούς ὅρους τοῦ 2011! Ὅλοι αὐτοί πού προτιμοῦν νά δυσαρεστοῦν συνειδητά (ξέρουν τί κάνουν!) τόν λαό παρά τούς διεθνεῖς συνομιλητές τους, κράτη ἐπιχειρηματίες καί ὑπερκείμενες ἀρχές, κάνουν τά ἴδια λάθη τοῦ 2011. Κατασκευάζουν μόνοι τους, μέ τίς ἄφρονες ἐπιλογές τους, ταυτοχρόνως, καί τό νέο μνημόνιο καί τό νέο ἀντιμνημόνιο. Τό μνημόνιο πού προβλέπει ὅτι ὁ πλοῦτος τοῦ Αἰγαίου θά μοιραστεῖ κατά τίς ἐπιθυμίες τῶν συμμάχων. Τό μνημόνιο πού προορίζει τήν Ἑλλάδα νά γίνει ἀνθρώπινη χωματερή μεταναστῶν γιά νά μή φθάσουν στήν αὐλή τῆς Ἑσπερίας. Καί τό ὡραιότερο, κατασκευάζουν τό μνημόνιο πού ἀνέχεται τήν ἀλλοίωση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ τρόπου ζωῆς. Πού προσβάλλει τόν πυρῆνα τῶν εὐρωπαϊκῶν ἀξιῶν.

Ὅλες αὐτές οἱ δυνάμεις κάνουν ὅ,τι περνᾶ ἀπό τό χέρι τους γιά νά φουσκώσει ξανά τό ρεῦμα τοῦ πατριωτισμοῦ καί τοῦ ἀντιδυτικισμοῦ, αὐτό πού νομίζουν πώς εἶναι ἡ παλαιά μειοψηφική Ἀκροδεξιά. Τό φουσκώνουν, τό δημιουργοῦν μέ τίς προκλήσεις τους, γίνονται χορηγοί του (ὅπως ἔγινε μέ τήν κυβέρνηση τεχνοκρατῶν τό 2011), τό κάνουν πλειοψηφία, κῦμα θεόρατο καί μετά τό …καταγγέλλουν ὅτι θά τούς πνίξει! Ἐνῶ οἱ αἰτίες γεννήσεώς του εἶναι στήν ἴδια τήν συμπεριφορά τους. Στήν πιστή τήρηση τῶν γραμμῶν τῆς Μέρκελ, τοῦ Σόρος, τοῦ ἱερατείου τῶν Βρυξελλῶν.

Ζοῦμε σέ μία νέα φάση, τήν τρίτη τῆς ἑλληνικῆς παρακμῆς. Στήν πρώτη μέ τά μνημόνια, ἡ Ἑλλάς ἀποδυναμώθηκε ἐσκεμμένως οἰκονομικά, τραπεζικά καί ἀμυντικά. Οὔτε κονδύλια γιά ἀνταλλακτικά τῶν μαχητικῶν δέν ἐνέκρινε ἡ τρόικα. Στήν δεύτερη φάση μέ τίς Πρέσπες καί τήν ἀπεμπόληση τοῦ βέτο, ἡ Ἑλλάς ἀποδυναμώθηκε καί στό ΝΑΤΟ. Τήν τρίτη φάση τήν ζοῦμε τώρα. Ζητεῖται οὐσιαστικῶς ἔναντι ἀνταλλαγμάτων τό τελικό γονάτισμα. Ἡ γεωπολιτική ἀχρήστευσίς της. Ἡ μετατροπή της ἀπό χώρα σέ χῶρο. Οἱ πολῖτες ὑποδέχονται αὐτή τήν μεταβολή μέ νέα συνείδηση. Βλέπουν τίς ὁριζόντιες ἀνίερες συμμαχίες ὑπέρ μεταναστῶν καί ὑπέρ ἐπώδυνων συμβιβασμῶν μέσα στόν ΣΥΡΙΖΑ, τήν ΝΔ, τό ΚΙΝΑΛ, τήν ΜέΡΑ 25. Ζοῦν τό πολιτικό κενό.

Στήν πραγματικότητα εἶναι σέ ἐξέλιξη ἡ διεργασία γιά τό νέο ἀντιμνημόνιο πού κατά πρωτότυπο τρόπο κατασκευάζουν οἱ μνημονιακές δυνάμεις τοῦ συμβιβασμοῦ: τό ἀντιμνημόνιο τῆς πατρίδος. Ἀλλά στό μέτρο πού ἡ Δύσις καί ὁ Χριστιανισμός –μέρος τῆς εὐρωπαϊκῆς ταυτότητος– γεννήθηκαν ἐδῶ, εἶναι καί μία μάχη ὑπέρ τῆς ἀληθινῆς Εὐρώπης καί τῆς αὐθεντικῆς Δύσεως. Εἶναι μία μάχη γιά νά μήν νοθευθεῖ ἡ Εὐρώπη μας.

Ὁ ἀντιδυτικισμός πού εἶναι στά σπάργανα ἀφορᾶ τήν κορυφή. Αὐτήν ἀποστρέφεται τό νέο ἀντιμνημόνιο. Ὄχι τήν κληρονομιά τῆς Δύσεως. Αὐτή εἶναι, τέλος, μία μάχη γιά τούς ἀκρῖτες. Γιά τήν Μακεδονία πού κινδυνεύει μέ ἐρήμωση ἐξ αἰτίας τῆς ἀποβιομηχανίσεως. Γιά τήν Θράκη πού δοκιμάζεται τώρα. Γιά τά νησιά τοῦ Αἰγαίου, τό πετράδι τοῦ στέμματος. Μήν ἔχει κανείς ἀμφιβολία. Θά τήν δώσουμε ὅλοι μαζί. Εἶναι ἡ τελευταία στροφή!

Κεντρικό θέμα