Τήν προδοσία πολλοί ἠγάπησαν…

Μέλος τοῦ πολιτικοῦ συμβουλίου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὑβρίζει Ἑλλάδα – Κύπρο ὡς τυχοδιῶκτες

Η «ΕΣΤΙΑ» ὑπερασπίζεται τό δικαίωμα στήν διαφορετική γνώμη, ἐκτός ἄν τίθεται ζήτημα ὠμῆς παραβιάσεως θεμελιωδῶν δημοκρατικῶν ἀρχῶν. Ἡ ἐλευθερία τῆς ἐκφράσεως εἶναι δικαίωμα συνταγματικῶς κατοχυρωμένο. Καί κατά τοῦτο διαφωνεῖ μέ τήν ἀπόφαση τοῦ καθηγητοῦ Νεωτέρας Ἱστορίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μέλους τοῦ πολιτικοῦ συμβουλίου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἐπιφανοῦς ἐκσυγχρονιστοῦ Ἀντώνη Λιάκου νά «κατεβάσει» τήν ἀνάρτησή του ἀπό τό Facebook μέ τήν ὁποία θεωρεῖ ἕωλη, τυχοδιωκτική καί μοιραία γιά τήν Ἑλλάδα τήν συμφωνία γιά τόν ἀγωγό EastMed. Οἱ ἐλεύθεροι ἄνθρωποι διατυπώνουν τήν γνώμη τους ἀδιαφορῶντας γιά τίς ἀντιδράσεις τῶν ἄλλων. Αὐτός εἶναι ὁ ὁρισμός τῆς ἐλευθερίας κατά Γιῶργο Θεοτοκᾶ. Νά ἀπολαμβάνεις τήν ἀντιπάθεια τῶν ἄλλων. Ἐμεῖς θεωροῦμε τήν δήλωση τοῦ κ. Λιάκου –ὁ ὁποῖος ἐδέχθη πρόταση ἀπό τήν Γιάννα Ἀγγελοπούλου νά μετάσχει στήν ἐπιτροπή 2021, ἀλλά εὐτυχῶς τήν ἀπέρριψε– μνημεῖο τῆς Νεωτέρας Ἱστορίας μας, γι’ αὐτό καί σήμερα θά τήν «ἀνεβάσουμε» ξανά. Εἶναι ἐνδεικτική μιᾶς νοοτροπίας πολιτῶν τούς ὁποίους ὁ Ἴων Δραγούμης ὀνόμαζε δηκτικῶς «οἱ ἀντικειμενικοί Ἕλληνες». Ἕλληνες πού ἐφαρμόζουν τό δόγμα τῆς ἀψόγου στάσεως. Ἡ δήλωσις τοῦ κ. Λιάκου μέ τήν ὁποία κερδίζει μέ τό σπαθί του τήν ἀντιπάθειά μας, ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Φοβᾶμαι ὅτι ἡ σημερινή μέρα τῆς ὑπογραφῆς τοῦ ἀγωγοῦ EastMed θά ἀποδειχθεῖ μοιραία. Πρέπει νά ἀπευχηθοῦμε τήν πραγματοποίησή του. Μέ τήν συμφωνία τῶν πολιτικῶν δυνάμεων στήν ὑλοποίησή του, ἀκούγεται ὡς αἱρετική καί περιθωριακή φωνή κάθε ἀντίθετη ἄποψη, πού λέει ὅτι δέν μπορεῖ νά ἀποκλειστεῖ ἡ Τουρκία ἀπό τά ὅποια κοιτάσματα τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, ὅτι εἶναι ἕωλη καί τυχοδιωκτική ἡ συμμαχία Ἑλλάδας – Κύπρου (πού ἔχει ἰδιαίτερες εὐθύνες) – Ἰσραήλ καί Αἰγύπτου, καί ὅτι μπλέκουμε σέ διαμάχες πού ἡ Ἑλλάδα δέν μπορεῖ νά ἐλέγξει. Ἐπιτρέψτε μου, ἀλλά τή θεωρῶ πολιτική αὐτοχειριασμοῦ. Ἑλλάδα καί Τουρκία, καί ἀπό τή γεωγραφία καί ἀπό τήν ἱστορία, εἶναι καταδικασμένες νά ζοῦν μαζί, νά διαπραγματεύονται, νά λύνουν τίς διαφορές τους καί νά συνεργάζονται. Ὄχι νά βγάζει ἡ μία τά μάτια τῆς ἄλλης. Ὁπότε τό ἔκαναν τό πλήρωσαν ἀκριβά ἑκατέρωθεν».

Μία ἁπλή ἀντιπαραβολή νά ἔκανε ὁ κ. καθηγητής πού ἀμείβεται μέσω τῶν πιστώσεων τοῦ τακτικοῦ Προϋπολογισμοῦ, ἀντιπαραβολή τῆς δηλώσεώς του μέ τίς τελευταῖες δηλώσεις Ἐρντογάν καί Ἀκάρ ἐννοοῦμε, θά διεπίστωνε ἔντρομος πώς ταυτίζεται ἀπολύτως μέ τίς ἀπόψεις τοῦ Σουλτάνου τῆς Ὀθωμανίας. Εἶναι δέ τυχερός πού ἡ Τουρκία εἶναι ἕνα κράτος μέ αὐτοπεποίθηση καί δέν ἀναζητεῖ δικαίωση σέ δηλώσεις καθηγητῶν ἑλληνικῶν πανεπιστημίων. Ἀλλιῶς θά ἦταν πρῶτο θέμα στόν τουρκικό Τύπο καί ἡ φωτογραφία του θά φιγουράριζε παντοῦ. Τό πρόβλημα κατά τήν ἄποψή μας δέν εἶναι πώς ὁ καθηγητής τάσσεται ὑπέρ τῆς συνεκμεταλλεύσεως μέ τήν ὁποία συμφωνεῖ κατά βάθος καί τό κόμμα του. Τό πρόβλημα μέ τίς δηλώσεις του ἔχει δύο διαστάσεις. Ἡ πρώτη ἀφορᾶ τήν βαθειά ἀπαξία μέ τήν ὁποία ὁμιλεῖ ἐναντίον τῆς Κύπρου μας. Ἡ λέξις «τυχοδιωκτική» καί ἡ φράσις «ἔχει εὐθύνες ἡ Κύπρος» εἶναι ἐθνικῶς ἀπαράδεκτη. Χλευαστική. Εἶναι δυνατόν τέτοιοι ἄνθρωποι νά ἔχουν θέση σέ ἀνώτατα ὄργανα πολιτικῶν κομμάτων, ἰδίως στό κόμμα τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως; Μέσα στόν φιλελευθερισμό τῆς ἀφέλειάς τους προδίδουν ἐθνικές θέσεις καί προσβάλλουν τόν Ἑλληνισμό χωρίς νά τό καταλαβαίνουν. Ἄλλο νά εἶσαι ὁ καθηγητής Ἱστορίας πού δέν δεσμεύει κανέναν μέ τήν ἄποψή του καί τό πολύ-πολύ νά σέ ἐπικρίνει ἡ «Ἑστία», καί ἄλλο νά εἶσαι μέλος τοῦ πολιτικοῦ συμβουλίου τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως. Ἐθνομηδενισμός μέ ἐπίσημη βούλα, μέ συμμετοχή σέ ὄργανο πού μετέχει ὁ τέταρτος τῆ τάξει πολιτειακός παράγων τῆς χώρας, ὁ ἀρχηγός τῆς Ἀντιπολιτεύσεως, δέν νοεῖται. Τυχοδιωκτική ἡ συμμαχία μέ τήν Κύπρο;; Τί εἴδους Ἕλλην εἶναι αὐτός πού τολμᾶ καί τό λέει;;

Ἡ δεύτερη διάστασις ὅμως εἶναι πιό σημαντική. Ἡ δήλωσις Λιάκου εἶναι ἀποκαλυπτική μιᾶς νοοτροπίας πού σπεύδει πάντα νά δώσει δίκιο στόν ἐπίβουλο καί ὄχι στήν πατρίδα. Ὅλα τά ἔθνη καί ὅλα τά κράτη ὑποστηρίζουν πώς ἔχουν τό δίκαιο μέ τό μέρος τους. Οὐδεμία ἀντίρρησις. Τό ζήτημα εἶναι μέ ποίου τό δίκαιο εἶσαι! Μέ ποιᾶς χώρας τό δίκαιο. Τό ζήτημα εἶναι ποιά μηνύματα στέλνεις ἀπέναντι ὅταν ἀρχίζει, ὑποτίθεται, μιά διαπραγμάτευσις. Κατεβάζεις τά παντελόνια μέ τό «καλημέρα»; Ἐγκαταλείπεις τήν θέση σου; Συμβιβάζεσαι ἀμέσως; Τό ζήτημα ἐν τέλει εἶναι ποιά φανέλλα φορᾶς. Καί ἐπειδή ἡ συζήτησις περί φανέλλας μπορεῖ νά θεωρηθεῖ βαθειά ἐθνοκεντρική ἀπό τόν κ. καθηγητή, τόν καλοῦμε νά ἀναρωτηθεῖ: Γιατί κανένας Τοῦρκος συνάδελφός του, μέλος ἀντιστοίχου πολιτικοῦ κόμματος, δέν ἔκανε κάτι ἀντίστοιχο μέ αὐτόν καί δέν ἀνεγνώρισε τά ἑλληνικά δίκαια; Ἄς μήν τό ψάχνει! Γιατί στήν γείτονα ἡ προδοσία καταδιώκεται. Τό νά προδίδεις τίς ἐθνικές θέσεις δέν χειροκροτεῖται ὡς ἐλευθερία ἔκφρασης.

Ἐμεῖς στήν «Ἑστία» δέν υἱοθετοῦμε ἀβασάνιστα τέτοιους χαρακτηρισμούς καί δέν θεωροῦμε τόν κ. Λιάκο τέτοιον. Δέν πιστεύουμε πώς ἔχει δόλο. Ὅμως μέ τίς δηλώσεις του βλάπτει ἀντικειμενικά τό ἐθνικό συμφέρον. Ἐξ ἀμελείας, ἔστω. Ἀλλά τό βλάπτει. Καί αὐτό ξέρει μέ τί ἰσοδυναμεῖ.

Κεντρικό θέμα