Την Κυριακή 06.08 με την Εστία: Ιωάννης Μεταξάς

Στις 06.08 η Εστία της Κυριακής προσφέρει: Ιωάννης Μεταξάς • Ο στρατιωτικός, ο πολιτικός, ο κυβερνήτης!

Η πιο πλήρης και αξιόπιστη βιογραφία του Εθνικού Κυβερνήτη της Ελλάδος, με την υπογραφή του ακαδημαϊκού Σπύρου Μελά.

Για την επέτειο ανόδου στην εξουσία!

Μαζί, το περιοδικό ΕΣΤΙΑζω!

Κεντρικό θέμα