Θηλυκός Σαρτζετάκης ἀριστερῶν ἀποχρώσεων στήν Προεδρία τῆς Δημοκρατίας

Ἡ Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου πρώτη γυναίκα ἀνώτατος ἄρχων στήν συνταγματική ἱστορία μας. Τολμηρή πρότασις Μητσοτάκη – «Ναί» ἤ «παρών» ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ

ΣΕ ΜΙΑ ΤΟΛΜΗΡΗ πρωτοποριακή ἐπιλογή ὡς πρός τό φῦλο, ἀσφαλῆ ὡς πρός τήν πλειοψηφία πού θά τήν ἐκλέξει, ἀλλά μέ ρίσκο, γιατί εἶναι γνωστή ἡ ἀπόλυτη προσήλωσίς της στόν Τύπο καί τήν οὐσία τοῦ Συντάγματος –στούς κύκλους τῆς Δικαιοσύνης ἀποκαλεῖται θετικά θηλυκός Σαρτζετάκης– κατέληξε ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης γιά τό ἀξίωμα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Στήν Πρόεδρο τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου, ἡ ὁποία προήχθη ἐπί ΣΥΡΙΖΑ στό ἀξίωμά της καί θεωρεῖται ἀπό τόν Ἀλέξη Τσίπρα ἀριστερῶν ἀποχρώσεων. Δέν ἀποκλείεται μάλιστα νά τήν ψηφίσει ἤ νά δηλώσει «παρών», καθώς δέν πρόκειται νά προτείνει ὡς ἀντιπολίτευσις ἄλλο πρόσωπο.

Ἡ κ. Σακελλαροπούλου –τήν ὑποψηφιότητα τῆς ὁποίας ἀπεκάλυψε πρώτη ἡ «Ἑστία» στίς 6 Νοεμβρίου– εἶναι ἡ πρώτη γυναίκα πού ἐκλέγεται στό ἀξίωμα καί ἡ τρίτη κατά σειράν δικαστής. Εἶχαν προηγηθεῖ ὁ ἀντιπρόεδρος τοῦ ΣτΕ Μιχάλης Στασινόπουλος τό 1974 ὡς μεταβατικός πρόεδρος καί ὁ Ἀρεοπαγίτης Χρῆστος Σαρτζετάκης τό 1985, ὁ ὁποῖος ἔμεινε στήν ἱστορία γιά τήν ἄψογη ἐφαρμογή τοῦ Συντάγματος στίς διερευνητικές ἐντολές γιά τήν συγκρότηση τῆς οἰκουμενικῆς κυβερνήσεως Ζολώτα. Ἡ κ. Σακελλαροπούλου, κόρη τοῦ ἀντιπροέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου ἐπί ΠΑΣΟΚ, ἀποτελεῖ εἰσήγηση τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη καί διατηρεῖ ἄριστες σχέσεις μέ τόν Εὐάγγελο Βενιζέλο. Εἶχε καταψηφίσει ὡς ἀντισυνταγματικό τόν νόμο Παππᾶ γιά τίς τηλεοπτικές ἄδειες. Ὁ Πρωθυπουργός πρίν προχωρήσει στό διάγγελμά του ἐπικοινώνησε μέ τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο καί σέ μιά συνομιλία διαρκείας ἑνός μόνον λεπτοῦ τόν ἐνημέρωσε μᾶλλον ἄκομψα γιά τήν ἀπόφασή του.

Ἐνωρίτερα, ὁ κ. Μητσοτάκης εἶχε ἐπικοινωνήσει μέ τήν κ. Σακελλαροπούλου γιά νά τήν ἐνημερώσει ὅτι προτίθεται νά τήν προτείνει γιά τό ἀνώτατο πολιτειακό ἀξίωμα. Ὅταν ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἀπαραίτητες ἐπαφές ἠκολούθησε τό διάγγελμα:

«Μέ εὐθύνη, τόλμη, ἀλλά καί μεγάλη αἰσιοδοξία, ἀνακοινώνω, σήμερα, τήν πρόταση τῆς κυβερνητικῆς πλειοψηφίας γιά τόν νέο ΠτΔ. Καί μιλῶντας πάντα στή γλῶσσα τῆς ἀλήθειας, ἐπιθυμῶ νά ἐξηγήσω στόν Ἑλληνικό λαό τήν ἐπιλογή μου. Ἡ ἀπόφαση πού κλήθηκα νά πάρω δέν ἦταν καθόλου εὔκολη. Ὁ ΠτΔ εἶναι, κατά τό Σύνταγμα, ρυθμιστής τοῦ πολιτεύματος. Ἐνσαρκώνει τήν ἑνότητα τοῦ Ἔθνους. Καί γι’ αὐτό ὀφείλει νά ἔχει αἴσθηση καθήκοντος. Ὥστε νά ὑπηρετεῖ ἄξια τό θεσμικό βάρος τοῦ ἀξιώματός του. Πρέπει, ἐπίσης, νά διαθέτει γνώσεις, κῦρος καί διεθνῆ ἐμπειρία. Ὥστε νά συνδράμει δημιουργικά στήν ἐσωτερική ζωή τῆς χώρας. Ἀλλά καί νά τήν ἐκπροσωπεῖ μέ ἀξιοπρέπεια καί αὐτοπεποίθηση στό ἐξωτερικό. Ὁ Καταστατικός μας Χάρτης δέν ἐπιφυλάσσει στόν Πρόεδρο οὐσιαστικές ἁρμοδιότητες. Αὐτό, ὅμως, καθιστᾶ τόν συμβολισμό τῆς ἐπιλογῆς του ἀκόμα πιό σημαντικό. Καί σέ μιά ἐποχή πού ὁ τόπος μας ἀφήνει πίσω τήν κρίση καί κάνει πράξη τήν ἐθνική του ἀναγέννηση, ἔκρινα ὅτι τό πρόσωπο τοῦ ἀνώτατου ἄρχοντα πρέπει νά συμβαδίζει μέ αὐτήν τήν πορεία: Ὅλοι μαζί ἀνοίγουμε ἕνα μεγάλο παράθυρο στό μέλλον. Μέ πρῶτον, τόν πρῶτο πολίτη. Ὁ πολίτης εἶναι γένους ἀρσενικοῦ. Ἡ Δημοκρατία, ἡ Ἑλλάδα καί ἡ Πρόοδος, ὡστόσο, εἶναι γένους θηλυκοῦ. Καί αὐτές μᾶς καλοῦν στήν μεγάλη ὑπέρβαση. Θεωρῶ ὅτι εἶναι ἡ ὥρα νά ἀποκτήσει ἡ πατρίδα μας μία ἄξια Ἑλληνίδα στήν κορυφαία πολιτειακή της θέση: Προτείνω, λοιπόν, γιά ΠτΔ τήν πρόεδρο τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, κ. Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου. Ἡ κ. Σακελλαροπούλου εἶναι μία ἐξαίρετη νομικός μέ διεθνεῖς περγαμηνές, δικαστής μέ λαμπρή πορεία στό ἀνώτατο δικαστήριο, τοῦ ὁποίου ἔγινε ἡ πρώτη γυναίκα πρόεδρος. Μέ πρόταση, μάλιστα, τοῦ προηγούμενου πρωθυπουργοῦ καί μέ ὁμόφωνη ἀπόφαση τῆς κυβέρνησής του. Ἔχει μακρά θητεία στό 5ο τμῆμα τοῦ δικαστηρίου, ὅπου διαμορφώθηκε μία πρωτοποριακή νομολογία γιά τά σωστά ὅρια μεταξύ τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος καί τῆς ἀνάπτυξης. Ἡ ἴδια, ἄλλωστε, διετέλεσε καί Πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας Δικαίου τοῦ Περιβάλλοντος. Διακρίνεται γιά τή μετριοπάθειά της. Τήν εὐθυκρισία της. Ἀλλά καί τό ἐνδιαφέρον της γιά τήν προστασία τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων, μέ τά ὁποῖα ἔχει ἀσχοληθεῖ ἰδιαιτέρως. Ὅλοι ἀναγνωρίζουν τίς δημοκρατικές ἀναφορές καί τήν κοινωνική εὐαισθησία της. Καί, ἀπό ὅσο ξέρω, δέν προέρχεται ἀπό τή δική μας πολιτική οἰκογένεια. Μία ἀνώτατη δικαστής στό ὕπατο ἀξίωμα τῆς χώρας σηματοδοτεῖ τήν προσήλωσή μας στήν Δικαιοσύνη ὡς κεντρικοῦ ἁρμοῦ τῆς Δημοκρατίας. Τή διάθεση τῆς κοινωνίας νά ἀρθεῖ πάνω ἀπό διχασμούς καί κομματισμούς καί νά ζήσει μέ κανόνες, ἀσφάλεια καί εὐημερία. Ἀλλά καί στό μέτωπο τῶν διεθνῶν μας σχέσεων ἀναδεικνύει τόν σταθερό προσανατολισμό τῆς Ἑλλάδος νά ἀντιμετωπίζει τίς ἐθνικές προκλήσεις εἰρηνικά καί πάντα μέ γνώμονα τό Δίκαιο. Καί ναί, ἡ κ. Σακελλαροπούλου εἶναι γυναίκα. Διακεκριμένη ἐπιστήμων καί ἐνεργός πολίτης. Ἄς μήν κρυβόμαστε πίσω ἀπό τό δάχτυλό μας, ἡ ἑλληνική κοινωνία χαρακτηρίζεται ἀκόμα ἀπό πολλές διακρίσεις σέ βάρος τῶν γυναικῶν. Ἔ, λοιπόν, αὐτό ἀλλάζει, ξεκινῶντας ἀπό τήν κορυφή. […] Δέν εἶναι πολλές οἱ ἐμβληματικές εὐκαιρίες πού ἔχει ἕνας πρωθυπουργός νά ἀφήσει τό προσωπικό του ἀποτύπωμα γιά τό μέλλον. Ἡ ἐπιλογή τῆς πρώτης γυναίκας Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας εἶναι μιά ἀπό αὐτές. Καί εἶμαι περήφανος πού τήν εἰσηγοῦμαι, ὡς ἕνα τολμηρό βῆμα ὅλων μας πρός τό αὔριο. Σέβομαι ἀπόλυτα τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, πού ὁλοκληρώνει τή θητεία του. Προβληματίστηκα πολύ. Ὅμως, εἶμαι σίγουρος ὅτι ἡ τελική μου ἀπόφαση εἶναι ἡ ὀρθή. Ἡ κ. Σακελλαροπούλου εἶναι μία πρόταση ἑνωτική, ὑπερκομματική, προοδευτική. Καί ἔχει ὅλες τίς προϋποθέσεις νά ψηφιστεῖ ἀπό τό σύνολο τῶν βουλευτῶν, τιμῶντας στό πρόσωπό της τήν σύγχρονη Ἑλληνίδα. Καλῶ τίς πολιτικές δυνάμεις τοῦ τόπου νά ἐξετάσουν τήν προσωπικότητα τῆς ὑποψηφιότητας πού προτείνω. Τό ἐπιστημονικό ἔργο, ἀλλά καί τήν κοινωνική παρουσία μίας αὐτοδημιούργητης γυναίκας μέ καταγωγή ἀπό τήν Ξάνθη, πού ξεκίνησε ἀπό τήν Θεσσαλονίκη γιά νά κερδίσει τή διεθνῆ ἀναγνώριση. Τίς καλῶ ἐπίσης νά σκεφτοῦν καί τήν ἀντίληψη πού ἐκπέμπει ἡ εἰσήγησή μας: Γιά Πρόεδρο τῆς Βουλῆς πρότεινα τόν κ. Τασούλα ὁ ὁποῖος ἐξελέγη μέ 283 ψήφους, τίς περισσότερες πού ἔλαβε ποτέ κανείς σ’ αὐτήν τή θέση. […] Στήν ψηφοφορία γιά τήν ἐκλογή Προέδρου, ὅλοι θά ἀναλάβουμε τήν εὐθύνη τοῦ τελικοῦ ἀποτελέσματος. Εὔχομαι ἀπό καρδιᾶς νά ἀποτυπώσει τή συναίνεση, πού τόσο ἐπιθυμοῦν οἱ Ἕλληνες. Σέ μία κρίσιμη συγκυρία, ἡ παροῦσα Βουλή ἔχει τή δυνατότητα νά γράψει ἱστορία. Καί εἶμαι σίγουρος ὅτι θά τό κάνει!».

Ἡ κ. Σακελλαροπούλου εὐχαρίστησε τόν Πρωθυπουργό γιά τήν ἄκρως τιμητική ἐπιλογή καί προσέθεσε ὅτι «μέ τήν πρόταση αὐτή τιμᾶται, στό πρόσωπό μου, τόσο ἡ Δικαιοσύνη ὅσο καί ἡ σύγχρονη Ἑλληνίδα. Μέ αἴσθημα εὐθύνης ἀποδέχομαι τήν πρόταση καί, σέ περίπτωση ἐκλογῆς μου, θά ἀφιερώσω ὅλες μου τίς δυνάμεις ὥστε νά ὑπηρετήσω τό ὑψηλό καθῆκον, ὅπως ὁρίζεται ἀπό τό Σύνταγμα». Ἡ κ. Σακελλαροπούλου ἐγεννήθη στήν Θεσσαλονίκη τό 1956. Σπούδασε στήν Νομική Ἀθηνῶν καί τό 1982 διορίσθηκε εἰσηγητής στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας. Τό 1988 προήχθη στόν βαθμό τοῦ παρέδρου καί ἐτοποθετήθη στό Γ΄ Τμῆμα. Τό 2000 προήχθη στόν βαθμό τοῦ συμβούλου καί ἐτοποθετήθη στό Ε΄ Τμῆμα. Στίς 23.10.2015 προήχθη στόν βαθμό τοῦ ἀντιπροέδρου καί ἐτοποθετήθη στό Γ΄ Τμῆμα, ὡς ἀναπληρώτρια πρόεδρος. Στίς 17.10.2018 προήχθη στόν βαθμό τοῦ προέδρου τοῦ δικαστηρίου. Εἶναι ἰδιαίτερα εὐαίσθητη σέ περιβαλλοντικά θέματα, ὡς σύμβουλος Ἐπικρατείας ἦταν εἰσηγήτρια σέ πολλές μεγάλες ὑποθέσεις ὅπως ἡ ἐκτροπή τοῦ Ἀχελώου ποταμοῦ στόν Θεσσαλικό κάμπο, ἡ διάσωσις τῶν προσφυγικῶν τῆς Λεωφόρου Ἀλεξάνδρας ὡς διατηρητέων κ.λπ.

Κεντρικό θέμα