Θά πληρώσει ἡ Ἑλλάς τά σπασμένα ΗΠΑ – Γερμανίας στό Ἀφγανιστάν;

Ὁ ΣΥΡΙΖΑ δέν λέει λέξη γιά τίς εὐθύνες τοῦ Μπάιντεν καί τῆς Μέρκελ καί ζητεῖ ἀπό τήν Κυβέρνηση νά μήν φυλάσσει τά σύνορα!

Ο ΤΖΟ ΜΠΑΪΝΤΕΝ ὑπεκφεύγει, χωρίς νά δίδει ἀπάντηση σέ ὅσες ἐρωτήσεις τοῦ τίθενται γιά τόν ἐξευτελισμό πού ὑφίστανται οἱ ΗΠΑ στό Ἀφγανιστάν. Ἡ Ἄγγελα Μέρκελ ὁμολογεῖ τήν ἀποτυχία τῆς πολιτικῆς τῆς χώρας της ἐνῶ δέχεται πυρά ἀκόμη καί ἀπό κυβερνητικούς βουλευτές. Ἡ ἀντιπολίτευσις ζητεῖ τήν παραίτηση τῆς κυβερνήσεως (πού οὕτως ἤ ἄλλως θά ἀλλάξει σέ ἕνα περίπου μῆνα πού θά γίνουν ἐκλογές). Ὅμως ὡς ἀποδιοπομπαῖος τράγος προβάλλεται ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Χάικο Μάας στόν ὁποῖο καταλογίζεται ἡ πολιτική εὐθύνη γιά ἐσφαλμένες ἀποφάσεις. Ὁ Χάικο Μάας ἐγκαλεῖται γιά τήν ἐσφαλμένη ἐκτίμηση τῆς καταστάσεως καί τήν ἀποτυχία τοῦ ὑπουργείου νά δεῖ τό αὐτονόητο, ὅτι δηλαδή οἱ Ταλιμπάν ἐπικρατοῦσαν. Ἀφ’ ἑτέρου θεωρεῖται ὑπεύθυνος γιά τήν ἔλλειψη συντονισμοῦ τῶν ἐπιχειρήσεων ἀπεγκλωβισμοῦ Γερμανῶν καί Ἀφγανῶν ἀπό τό ἀεροδρόμιο τῆς Καμπούλ.

Καί ἐνῶ ὅλα αὐτά συμβαίνουν σέ ΗΠΑ καί Γερμανία ὅπου ἔχει ξεσπάσει πολιτική θύελλα γιά τίς εὐθύνες τοῦ ναυαγίου τῆς Δύσεως στό Ἀφγανιστάν στήν Ἑλλάδα, ὁ ἀνεύθυνος ΣΥΡΙΖΑ ἐπιχειρεῖ μέ ἀφορμή τήν συνεδρίαση τοῦ ΚΥΣΕΑ καί τίς ἀποφάσεις πού ἐλήφθησαν ἐκεῖ νά ἐπιρρίψει προκαταβολικῶς τίς εὐθύνες γιά τήν ἐπικείμενη προσφυγική κρίση στήν Ἑλλάδα! Ἡ ὁποία κατά τήν λογική τῆς ἀριστερᾶς πρέπει νά προσέλθει προθύμως σέ διεθνῆ κέντρα ἀποφάσεων καί νά πληρώσει τά σπασμένα γιά τίς πολιτικές τῶν Ἀμερικανῶν καί τῶν Γερμανῶν. Ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ τμήματος ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων της δέν λέει λέξη γιά τούς Μπάιντεν – Μέρκελ καί ἐπιτίθεται στήν Κυβέρνηση γιά τήν ἀπόφασή της νά φυλάξει τά σύνορα. Σέ μιά πρωτοφανῆ ἐπίδειξη ἀνευθυνότητος, ὁ ΣΥΡΙΖΑ μέ ἀνακοίνωσή του δείχνει ὅτι ἀδιαφορεῖ γιά τά ἐθνικά σύνορα καί ἀσχολεῖται περισσότερο μέ τούς πιθανούς παρανόμους μετανάστες παρά μέ τούς Ἕλληνες.

Καί τοῦτο, τήν στιγμή πού ἡ Ἑλλάς εἶναι πολύ πιό κοντά στό Ἀφγανιστάν ἀπό ὅ,τι ἡ Γερμανία. Τήν στιγμή πού ἡ Ἑλλάς εἶναι στό στόχαστρο τοῦ Πακιστάν καί τῆς Τουρκίας, τῶν δύο χωρῶν δηλαδή πού μπορεῖ νά γίνουν ὁ διάδρομος ἀπό τήν Καμπούλ πρός τήν Εὐρώπη (δηλαδή τήν Ἑλλάδα). Αὐτό βεβαίως σημαίνει ἀεροπορική μεταφορά ἐπιδόξων μεταναστῶν ἀπό τό Καράτσι στήν Τουρκία. Ὅμως μέ τέτοιο τρόπο ἔχουν φθάσει στά σύνορά μας «καραβιές» ὁλόκληρες ἀπό τήν Ἀσία καί τήν Ἀφρική. Τόν δρόμο καί τήν μέθοδο τόν γνωρίζουν καί οἱ Τοῦρκοι καί οἱ Πακιστανοί. Καί θά διαμορφώσουν τά πράγματα ἔτσι, ὥστε τά «σπασμένα» τῶν δυτικῶν στό Ἀφγανιστάν νά τά πληρώσει ἡ χώρα μας. Καί ὅλα αὐτά, τήν στιγμή πού οἱ κύριοι ὑπεύθυνοι, Ἀμερικανοί καί Γερμανοί, ἀναλίσκονται σέ ἀλληλοκατηγορίες καί ἐπιδιώκουν ἁπλῶς νά μετατοπίσουν τά προβλήματα ἀπό τούς ὤμους τους.

Ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι στήν Γερμανία ἡ ἀριστερά (ἡ ὁποία κάποτε πρότεινε τόν Ἀλέξη Τσίπρα γιά πρόεδρο τῆς Κομμισσιόν) ἐπιδεικνύει λογική πού εἶναι ξένη πρός τούς Ἕλληνες ὁμοϊδεάτες της. «Εἶναι δύσκολο νά φανταστεῖ κανείς μεγαλύτερη ἀποτυχία ἔπειτα ἀπό 20 χρόνια ἔνοπλων ἐπιχειρήσεων μεγάλης κλίμακος ἀπό τήν Δύση καί τόν ὁμοσπονδιακό στρατό (Bundeswehr)» ἐδήλωσε ἡ ἐπί κεφαλῆς τῆς γερμανικῆς ἀριστερᾶς, Σουζάνε Χέννιγκ-Βέλσοφ, ἡ ὁποία ἐτόνισε: «Εἶναι ἠθικά ἐπιτακτική ἀνάγκη ἡ ὁμοσπονδιακή κυβέρνησις νά φέρει πίσω τώρα τούς Γερμανούς πολῖτες ἀπό τήν Καμπούλ. Τώρα πρέπει νά γίνει μία μή γραφειοκρατική μαζική ἐκκένωση. Ὁ ὁμοσπονδιακός ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Χάικο Μάας εἶναι ὑπεύθυνος γιά ὅλους ἐκείνους πού δέν μποροῦν πλέον νά σώσουν τόν ἑαυτό τους καί τίς οἰκογένειές τους».

Στήν Ἑλλάδα τήν ἴδια στιγμή ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐκδίδει ἀνακοινώσεις γιά νά μᾶς πεῖ ὅτι «θά στηρίξει μέ ἐπιμονή κάθε προσπάθεια στόν ἀγῶνα γιά τήν εἰρήνη, τήν δημοκρατία, τήν ἑνότητα, τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, τήν κοινωνική χειραφέτηση τοῦ ἀφγανικοῦ λαοῦ». Οὔτε λέξη γιά τίς εὐθύνες ἐκείνων πού ἄφησαν νά διαμορφωθεῖ αὐτή ἡ κατάστασις.

Τό χειρότερο ὅμως εἶναι ὅτι καταφέρεται κατά τῆς Κυβερνήσεως, ἐπικρίνοντας συγκεκριμένα τήν συνεδρίαση τοῦ ΚΥΣΕΑ πού ἀπεφάσισε τό αὐτονόητο. Τήν προστασία τῶν συνόρων μας. Δέν θά ἔπρεπε νά μᾶς προκαλεῖ ἔκπληξη αὐτό, δεδομένου ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὡς κυβέρνησις ἐδήλωνε ὅτι «δέν ὑπάρχουν σύνορα στήν θάλασσα» καί ἄφηνε στρατιές παρανόμων μεταναστῶν νά «λιάζονται» στήν Ὁμόνοια. Καί παραμένει ἀμετανόητος, ἀφοῦ στήν ἀνακοίνωσή του ὑποστηρίζει:

«Ἕνας ἀλλόκοτος “Μυστικός Δεῖπνος” τό Κυβερνητικό Συμβούλιο Ἐξωτερικῶν καί Ἄμυνας.

“Μυστικός Δεῖπνος” μέ βασικό μενού Ἀφγανούς πρόσφυγες καί μάλιστα χωρίς Χριστό!

Καί πῶς θά μποροῦσε νά συμμετέχει ἄλλως τε Χριστός, ὅταν σέ αὐτό τό τραπέζι βρισκόντουσαν οἱ συγκεκριμένοι δώδεκα μαθητές; Δώδεκα ζηλωτές τοῦ δόγματος ἀποτροπῆς ἀπέναντι σέ κάθε κατατρεγμένο,
δώδεκα ὑποψήφιοι ἀριστοῦχοι τοῦ μαθήματος καταπάτησης κάθε κανόνα διεθνοῦς δικαίου πού προστατεύει τούς πρόσφυγες.

Ὁ κύριος Μητσοτάκης καί δώδεκα ὑπουργοί, πολιτικοί προϊστάμενοι στρατοῦ καί ἀστυνομίας, στρατηγοί καί σύμβουλοι Ἐθνικῆς Ἀσφάλειας διαβεβαιώνουν τόν Ἑλληνικό λαό ὅτι θά κάνουν ὅ,τι εἶναι δυνατόν γιά νά ἀντιμετωπίσουν ἕνα νέο κῦμα προσφύγων. Εἰσβολέων ὅπως τούς λένε συχνά. Ὄχι μέ προστασία καί ἀλληλεγγύη, ὄχι μέ τήν δίκαιη καί πολιτικά ὀρθή ἀπαίτηση γιά μοίρασμα τῆς εὐθύνης σέ ὅλες τίς εὐρωπαϊκές χῶρες, ἀλλά μέ κλειστά σύνορα καί δυνάμεις ἀποτροπῆς.

Δηλαδή μέ ἐπικίνδυνες γιά τήν ζωή τῶν προσφύγων ἐπαναπροωθήσεις στήν θάλασσα, μέ παγίδες θανάτου στόν Ἕβρο, μέ φράχτες, σειρηνοφόρα ὀχήματα πού τρελαίνουν μέ τήν ἔνταση τοῦ ἤχου πού ἐκπέμπουν, μέ ἐκτοξευτῆρες νεροῦ πού δέν εἶναι γιά νά σβήνουν φωτιές, ἀλλά γιά νά διαλύουν τά σώματα καί νά σβήνουν τίς ἐλπίδες τῶν ἀνθρώπων.

Καί ὅλα αὐτά –καταλήγει καθησυχαστικά ἡ ἀνακοίνωση– μέ ἕνα κοινό σχέδιο καί σέ ἀπόλυτη συνεννόηση μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση.

Τήν Ε.Ε. πού ἀφοῦ χύσει κροκοδείλια δάκρυα γιά τόν χειμαζόμενο ἀφγανικό λαό, θά τοῦ κλείσει στά μοῦτρα τήν πόρτα καί θά ζητήσει ἀπό τόν κύριο Μητσοτάκη νά ὑπερασπιστεῖ καί τά δικά της σύνορα στόν ρόλο ἑνός κανονικοῦ κροκόδειλου αὐτή τήν φορά πού στόν φράχτη καί τίς τάφρους τῆς εὐρωπαϊκῆς ἠπείρου θά κυνηγᾶ κατατρεγμένους πρόσφυγες ἔναντι πινακίου φακῆς. Καί τώρα μιλᾶμε γιά τό Ἀφγανιστάν. Γιά τούς ἀνθρώπους πού ἡ ἀπελπισία τους, τούς γκρεμίζει ἀπό τίς ρόδες καί τά φτερά τῶν ἀεροπλάνων. Γιά τούς Ἀφγανούς πρόσφυγες πού μέχρι προχθές ἡ Ἑλληνική κυβέρνηση πρωτοστατοῦσε ὥστε νά ἐπιστέφονται στήν “ἀσφαλῆ τους χώρα”.

Ὅλα αὐτά στόν ἐπίλογο μιᾶς καταστροφικῆς παρουσίας δεκαετιῶν, μεγάλων δυνάμεων καί μικρῶν κολαούζων στό ἐσωτερικό τῆς πολύπαθης χώρας –πάντα γιά τό καλό της– μιᾶς παρουσίας πού ἀφήνει τώρα πίσω της συντρίμμια, κυρίαρχους τούς Ταλιμπάν καί ἀκόμη μεγαλύτερο φόβο.

Τό Τμῆμα Προσφυγικῆς-Μεταναστευτικής Πολιτικῆς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία θά στηρίξει μέ ἐπιμονή κάθε προσπάθεια στόν ἀγῶνα γιά τήν εἰρήνη, τήν δημοκρατία, τήν ἑνότητα, τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, τήν κοινωνική χειραφέτηση τοῦ ἀφγανικοῦ λαοῦ. Γιά τήν ἰσότητα καί τά πλήρη δικαιώματα τῶν Ἀφγανῶν γυναικῶν, τῶν παιδιῶν, τῶν μειονοτήτων, τῆς ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας».

Καί γιά νά μήν μένουν σέ κανέναν ἀμφιβολίες, ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ δέν συμπαρατάσσεται στήν προσπάθεια διασφαλίσεως τῶν ἐθνικῶν συνόρων, ἡ ἀνακοίνωσις καταλήγει: «Ταυτόχρονα καί ὑπό τίς σημερινές συνθῆκες θά ὑπερασπιστοῦμε τό ἀπόλυτο δικαίωμα γιά τήν ἀναγνώριση καθεστῶτος ἀσύλου σέ εὐρωπαϊκό ἔδαφος, σέ ὅσους/ες πολῖτες τῆς χώρας ἀναγκασθοῦν νά τήν ἐγκαταλείψουν». Γιά τά δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων στόν τόπο τους, οὔτε λέξις!!!!

Κεντρικό θέμα