«Σώου» Τσίπρα στήν Πνύκα μέ προσωπικό κονφερανσιέ

Στό βῆμα πού ὁμίλησαν ὁ Περικλῆς καί ὁ Κολοκοτρώνης, ὁ… ΣΥΡΙΖΑ!

Ο ΛΟΦΟΣ τῆς Πνύκας στόν ὁποῖο κατά τήν ἀρχαία Ἑλλάδα συνεκαλεῖτο ἡ Ἐκκλησία τοῦ Δήμου, ἡ Συνέλευσις τῶν Ἀθηναίων, ὑπῆρξε στό παρελθόν τόπος ἐκφωνήσεως ἱστορικῶν ὁμιλιῶν. Ἐκεῖ ὁμίλησαν ὁ Θεμιστοκλῆς, ὁ Κλεισθένης, ὁ Δημοσθένης, ὁ Αἰσχίνης καί ὁ Περικλῆς. Ὁ τελευταῖος μάλιστα ἐξεφώνησε τόν διάσημο «Ἐπιτάφιο» γιά τούς πρώτους νεκρούς τοῦ Πελοποννησιακοῦ Πολέμου. Στήν σύγχρονη ἱστορία ὁ Κολοκοτρώνης ὁμίλησε τό 1838 στήν Πνύκα σέ μαθητές τοῦ βασιλικοῦ Γυμνασίου. Ὁ λόγος του ἀνεφέρετο στήν ἐπανάσταση, τήν θρησκεία καί τό ἔνδοξο παρελθόν τῶν Ἑλλήνων. Στό τέλος τῆς ὁμιλίας του ἀπευθύνθηκε στούς μαθητές λέγοντας: «Εἰς ἐσᾶς μένει νά ἰσάσετε καί νά στολίσετε τόν τόπο, ὁπού ἡμεῖς ἐλευθερώσαμε καί, διά νά γίνῃ τοῦτο, πρέπει νά ἔχετε ὡς θεμέλια τῆς πολιτείας τήν ὁμόνοια, τήν θρησκεία, τήν καλλιέργεια τοῦ θρόνου καί τήν φρόνιμον ἐλευθερία». Ἡ Πνύκα ἦταν ἀφιερωμένη στόν Δία, ὁ ὁποῖος ἐθεωρεῖτο προστάτης τῆς δημοκρατίας.

Ἀπό τόν λόφο τῆς Πνύκας ἀπευθύνθηκε ἐπίσης στούς Χριστιανούς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες ὁ Πάπας Ἰωάννης Παῦλος, παρουσία τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, καί βεβαίως πέρυσι ὁ Πρόεδρος τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας Ἐμμανυέλ Μακρόν. Αὐτό τό δύσκολο καί ἀπαιτητικό βῆμα ἐπιλέγει συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας» καί ὁ Πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας, προκειμένου ἐκεῖ στήν σκιά τοῦ Παρθενῶνος νά ἀναγγείλει, στίς 30 Αὐγούστου, τό… τέλος τῶν μνημονίων γιά τήν Ἑλλάδα. Καί ἄν εἶναι εὐνοϊκές οἱ συνθῆκες μέ τούς πιστωτές καί τίς ἀγορές καί… τήν «καθαρή ἔξοδο». Βεβαίως, ὅπως θά διαβάσετε καί σέ ἄλλες στῆλες, ἡ Κυβέρνησις ἔχει πολλά ἐμπόδια νά ὑπερπηδήσει μέχρι νά φθάσει –ἄν φθάσει– στήν ἐπίτευξη τοῦ τελικοῦ στόχου ὅπως αὐτή τόν προσδιορίζει. Αὐτό ὅμως δέν ἐμποδίζει τόν ὀνειροπόλο Πρωθυπουργό καί τό ἐπιτελεῖο του –προχθές ἔφθασε νά συγκαλέσει στό Μαξίμου Συμβούλιο Ἐπικοινωνιακῆς πολιτικῆς– νά ἑτοιμάζει ἀπό τώρα τίς λεπτομέρειες τῆς φιέστας πού θά τόν δοξάσει γιά τήν ἐπιτυχία τῆς λήξεως τῶν μνημονίων! Τό περίφημο αὐτό Συμβούλιο τοῦ ὁποίου προΐσταται ὁ Γενικός Γραμματεύς Ἐνημερώσεως Λευτέρης Κρέτσος ὑποτίθεται ὅτι συνεδρίαζε ἐπί δυόμισυ ὧρες τήν Παρασκευή στό Μαξίμου γιά τήν προβολή τῆς εἰκόνος τῆς Ἑλλάδος.

Ὡστόσο, συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», μεταξύ τῶν θεμάτων πού ἐτέθησαν πρός συζήτηση ἦταν καί ὁ ἑορτασμός τῆς λήξεως τῶν μνημονίων. Ἀρχικῶς εἶχε «πέσει» στό τραπέζι ἡ ἰδέα νά διοργανωθεῖ συγκέντρωσις καί συναυλία στό Παναθηναϊκό Στάδιο, ἀλλά ἐπειδή στούς μεγαλυτέρους ἀνακαλοῦσε μνῆμες ἀπό ἄλλες ἐποχές, ἀνάγκασε τούς προπαγανδιστές τῆς Κυβερνήσεως νά στραφοῦν σέ ἄλλο μνημεῖο τῆς πολιτισμικῆς μας κληρονομίας. Καί γιά νά λάβει τήν δέουσα ἐπισημότητα ἡ Κυβέρνησις μελετᾶ τήν πιθανότητα νά μετακαλέσει στήν Ἑλλάδα διεθνοῦς φήμης παρουσιαστή μέ μεγάλο «γκέλ» γιά νά προλογίσει ὡς κονφερανσιέ τόν κ. Τσίπρα. Μά τόν… Δία, αὐτό σχεδιάζουν!

Κεντρικό θέμα