Ρεσιτάλ ἐθνικῆς ἀνευθυνότητος ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ

Σφοδρές ἀντιδράσεις στήν δήλωση τοῦ Γ. Τσίπρα ὅτι «ἡ ἄμυνα τῆς χώρας δέν εἶναι αὐτοσκοπός»

ΠΟΛΛΑ ἀκούσαμε κατά τήν συζήτηση στήν Βουλή τῶν συμβάσεων γιά τήν ἀπόκτηση τῶν φρεγατῶν Belh@rra καί τῶν μαχητικῶν Rafale. Καί δέν μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι μᾶς προεκάλεσε ἔκπληξη τό ρεσιτάλ ἐθνικῆς ἀνευθυνότητος στό ὁποῖο ἀπεδύθησαν οἱ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. «Ἡ ἄμυνα τῆς χώρας δέν εἶναι αὐτοσκοπός» εἶπε ὁ βουλευτής Γιῶργος Τσίπρας, ἀναπληρωτής τομεάρχης ἀμύνης τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως. Δέν μᾶς εἶπε βεβαίως τί εἶναι, ἀφοῦ ἁπλῶς ὑπεστήριξε ὅτι «τό ζήτημα τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς εἶναι αὐτό πού πρέπει νά ὑπηρετεῖ τήν ἄμυνα τῆς χώρας!». Μία φράσις, πού ἐνθυμίζει τόν ἰσχυρισμό τοῦ Θεόδωρου Πάγκαλου ὁ ὁποῖος ἐδήλωνε ὅτι προτιμᾶ ἕναν «καλό διπλωμάτη ἀπό ἕνα σύνταγμα πεζικοῦ.» Προφανῶς ὅσοι τά λέγουν αὐτά οὔτε ἀπό ἐξωτερική πολιτική γνωρίζουν οὔτε βεβαίως ἔχουν γνώση ὅτι τά συντάγματα πεζικοῦ ἀνήκουν στό παρελθόν, καί ὁ Στρατός εἶναι πολύ διαφορετικά ὀργανωμένος στόν 21ο αἰῶνα.

Τί μπορούσαμε ὅμως νά περιμένουμε ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ, ὁ ὁποῖος κατά τήν διακυβέρνησή του δέν ἠγόρασε οὔτε μία βίδα γιά τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις; Τόν ΣΥΡΙΖΑ πού εἶχε στό ὑπουργικό συμβούλιο τόν Γιάννη Μπαλάφα, ὁ ὁποῖος ἀναισχύντως ἔλεγε ὅτι μέ τούς Τούρκους «θά τό ρισκάρουμε»!

«Δέν ὑπάρχει θωράκιση ὅταν ὁ λαός ὑπόκειται σέ πολιτικές οἰκονομικῆς ἀσφυξίας, ὅταν οἱ ἑπόμενοι προϋπολογισμοί ἐπιβαρύνονται μέ ὑπέρογκα ποσά» εἶπε ἀκόμη ὁ Γιῶργος Τσίπρας χθές στήν Βουλή, δείχνοντας ἄγνοια γιά τό γεγονός ὅτι ἀνάπτυξις χωρίς ἐθνική ἀσφάλεια δέν ὑφίσταται.

Στήν ἴδια λογική ὅμως ἐκινήθη καί ὁ Ἀλέξης Τσίπρας, ὁ ὁποῖος ὑπεστήριξε ὅτι «ἡ πολιτική τῆς Κυβέρνησης γιά τήν ἀκρίβεια ἀφήνει ἀπροστάτευτη τήν κοινωνία.» Κατηγόρησε δέ τόν Πρωθυπουργό ὅτι ὁμιλεῖ γιά ὑπεύθυνη διαχείριση «τήν ὥρα πού ψηφίζετε 7 δισ. ἐξοπλισμούς-7 δισ. χωρίς ἕνα εὐρώ νά μπαίνει στήν ἀμυντική βιομηχανία.» Παραγνωρίζει βεβαίως ὅτι ὁ ἴδιος ὡς Πρωθυπουργός ὄχι μόνον οὐδόλως ἐνίσχυσε τήν ἀμυντική βιομηχανία, ἀλλά καί ἄφησε νά καταρρεύσουν τά προγράμματα διασώσεως τῶν κρατικῶν ἐργοστασίων, τά ὁποῖα οἱ προκάτοχοί του εἶχαν ἐκπονήσει. Σέ αὐτούς τούς ἰσχυρισμούς, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἀπήντησε μέ χαρακτηριστική εὐκολία, ὑπογραμμίζοντας ὅτι γιά τήν Νέα Δημοκρατία ἡ ἄμυνα τῆς χώρας εἶναι ὁ ὑπέρτατος σκοπός καί ἐζήτησε νά σταλεῖ μήνυμα ὅτι κάθε πολιτική διαφωνία σταματᾶ ἐκεῖ πού ξεκινᾶ τό συμφέρον τῆς πατρίδος.

Ἀπαριθμῶν ἐξ ἄλλου ἁπλῶς τί δέν ἔχει κάνει ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἀπευθυνόμενος πρός τόν Ἀλέξη Τσίπρα, εἶπε: «Δέν ψηφίσατε τή συμφωνία μερικῆς ὁριοθέτησης θαλασσίων ζωνῶν μέ τήν Αἴγυπτο. Εἴπατε παρών. Καταψηφίσατε τή συμφωνία στρατηγικῆς συνεργασίας μέ τή Γαλλία. Καταψηφίσατε τίς ἀμυντικές δαπάνες τῆς χώρας. Δέν ὑπερψηφίζετε τίς σημερινές συμφωνίες ἐπικαλούμενος τή διαφωνία μέ τήν πρόσθετη ἀγορά τῶν ἕξι Rafale. Καταγράφετε ἡ ψῆφος σας ὡς ἕνα ἠχηρό παρών. Ἀντιλαμβάνομαι ὅτι θά καταψηφίσετε καί τή συμφωνία ἀμυντικῆς συνεργασίας μέ τίς ΗΠΑ. Μετά ἀπορεῖτε γιατί σᾶς ἀποκαλοῦμε ἐθνική παραφωνία».

Ἀναφερόμενος δέ στό γεγονός ὅτι συζητήσεις γιά τίς φρεγάτες Belh@rra εἶχαν ἀρχίσει ἐπί ΣΥΡΙΖΑ ἐπεσήμανε: «Ἀναφερθήκατε ὅτι εἴχατε προχωρήσει ὡς κυβέρνηση σέ διαπραγματεύσεις γιά τήν ἀπόκτηση δύο φρεγατῶν Belh@rra. Δέν εἴχατε κἄν ἀποστείλει τήν ἀρχική ἔκφραση ἐνδιαφέροντος. Θυμᾶμαι κάποιες δηλώσεις τοῦ τότε ὑπουργοῦ Ἄμυνας κ. Καμμένου. Καμμία οὐσιαστική διαπραγμάτευση δέν εἴχατε κάνει».

Ὁ Πρωθυπουργός ἀνεφέρθη καί στίς αἰτιάσεις περί ἀμυντικῆς βιομηχανίας: «Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι σήμερα ἡ χώρα ἔχει πιά τή δυνατότητα νά ἔχει τό Ναυπηγεῖο Σκαραμαγκᾶ τό ὁποῖο νά εἶναι σέ θέση νά κατασκευάσει μεγάλα πλοῖα ἐπιφανείας ἤ νά ἐπισκευάσει». Προσέθεσε δέ ὅτι: «Ταυτόχρονα μέ τήν ἀπόκτηση τῶν φρεγατῶν Belh@rra ὑπογράψαμε συμφωνία ἀμυντικῆς συνεργασίας μέ ρήτρα ἀμυντικῆς συνδρομῆς, καί τήν καταψηφίζετε».

Τά δεδομένα αὐτά ὁδήγησαν τήν ἀξιωματική Ἀντιπολίτευση νά ὑπερψηφίσει τήν ἀγορά τῶν νέων φρεγατῶν. «Κανείς δέν ἀμφιβάλλει γιά τή σημασία τῆς ἐνίσχυσης τῆς ἀποτρεπτικῆς δυνατότητας τῆς χώρας» ἐδήλωσε ὁ Ἀλέξης Τσίπρας, καί ξεκαθάρισε ὅτι ὑπερψηφίζει τήν ἀγορά τῶν φρεγατῶν, ἀλλά προσέθεσε ὅτι «εἶναι θράσος νά μᾶς κουνᾶτε τό δάχτυλο γιατί δέν σᾶς δίνουμε λευκή ἐπιταγή.»

Ὁ Πρωθυπουργός πάντως ἀνεκοίνωσε ἀπό τό βῆμα τῆς Βουλῆς τήν πρόθεση τῆς Κυβερνήσεως νά προχωρήσει στήν ἀγορά τεσσάρων μικρότερων πλοίων, δηλαδή κορβεττῶν, δηλώνοντας ὅτι ἡ σχετική ἀπόφασις θά ληφθεῖ πρίν ἀπό τό τέλος τοῦ καλοκαιριοῦ. Ἀνακεφαλαιώνοντας δέ γιά τά ἐξοπλιστικά προγράμματα πού ἔχουν παρουσιασθεῖ στήν Βουλή μέ τήν κατάθεση τοῦ Σχεδίου Νόμου γιά τήν ἐνίσχυση τῆς ἀμυντικῆς θωρακίσεως τῆς χώρας, ἐδήλωσε: «Μέ τό τελευταῖο καύχημα τῆς εὐρωπαϊκῆς ναυπηγικῆς, ἡ ἐπιφάνεια καί ὁ βυθός τῶν θαλασσῶν μας θωρακίζονται ἀπόλυτα. Οἱ νέες φρεγάτες συνεργάζονται ἰδανικά καί μέ τά νέα μαχητικά Rafale, τά πρῶτα ἀπό τά ὁποῖα καλωσορίσαμε στήν Τανάγρα πρίν ἀπό λίγες ἑβδομάδες. Ὅπως θά μποροῦν νά συντονίζουν καί τίς ἐνέργειές τους μέ τά ἀνθυποβρυχιακά ἑλικόπτερα Romeo, τά καλύτερα τοῦ κόσμου στό εἶδος τους, τά ὁποῖα καί σύντομα θά ἐνταχθοῦν στίς δυνατότητες τῶν Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Συνδέονται αὐτές οἱ ἐπιλογές ἐπίσης, μέ τήν ταυτόχρονη προμήθεια τορπιλλῶν βαρέως τύπου πού προσθέτουν μιά νέα ἰσχύ στά ὑπερσύγχρονα ὑποβρύχιά μας, ἐνῶ οἱ νέες φρεγάτες θά εἶναι ἕτοιμες νά ὑποδεχθοῦν δίπλα τους 4 ἀκόμα νέα, μικρότερα, πλοῖα ἐπιφανείας μέ γνώμονα πάντα τίς εἰσηγήσεις τοῦ Ναυτικοῦ μας».

Καί κατέληξε: «Πρόκειται μέ ἄλλα λόγια, καί σέ ἀντίθεση μέ αὐτά τά ὁποῖα ἄκουσα κυρίως ἀπό τήν Ἀξιωματική Ἀντιπολίτευση, γιά ἕνα συνεκτικό καί καλά διαρθρωμένο ἐπιχειρησιακό σχέδιο τό ὁποῖο ἁπλώνεται καί στούς τρεῖς Κλάδους τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ἀφοῦ προβλέπονται καί σημαντικές πρόνοιες γιά τόν Στρατό Ξηρᾶς, εἰδικά στόν τομέα τῶν πυρομαχικῶν καί τῶν ἁρμάτων μάχης».

Κεντρικό θέμα