Πρός ἀποφυλάκισιν ἡ «17Ν» μέ τόν ποινικό κώδικα ΣΥΡΙΖΑ

Πῶς τά ἑνδεκάκις ἰσόβια θά μετατραποῦν σέ 18 χρόνια καθείρξεως γιά τόν δολοφόνο τοῦ Παύλου Μπακογιάννη!

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΥΕΛΛΑ, ἡ ὁποία δημιουργεῖ ἀμηχανία στόν ΣΥΡΙΖΑ, προκαλεῖ ἡ παρέμβασις 68 πανεπιστημιακῶν ὑπέρ τῆς μεταγωγῆς τοῦ βαρυποινίτου Δημήτρη Κουφοντίνα ἀπό τίς φυλακές Δομοκοῦ στίς φυλακές Κορυδαλλοῦ μέ τήν ἐπίκληση λόγων ὑγείας. Ὁ ἐξάδελφος τοῦ τέως Πρωθυπουργοῦ, βουλευτής Ἀττικῆς Γιῶργος Τσίπρας, ἔσπευσε νά λάβει ἀποστάσεις τόσο ἀπό τίς πρωτοβουλίες πρώην βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὅσο καί πανεπιστημιακῶν προσκειμένων στήν Ἀνανεωτική Ἀριστερά, καθώς ἡ Κουμουνδούρου, ἔντρομη, διαπιστώνει ὅτι αὐτοί οἱ ἀκτιβισμοί τήν ἀπομακρύνουν ἀπό τόν μέσο πολίτη καί τήν βυθίζουν περαιτέρω στίς δημοσκοπήσεις. Ὡστόσο, ὅπως ἀποκαλύπτει σήμερα ἡ «Ἑστία», οὐδείς ἀναμάρτητος στόν ΣΥΡΙΖΑ. Ὁ βαρυποινίτης Κουφοντίνας ἑτοιμάζεται νά ὑποβάλει αἴτηση ἀποφυλακίσεως στά ἁρμόδια ὄργανα, βέβαιος ὅτι τό προσεχές φθινόπωρο θά μπορεῖ νά ἐκτίσει τό ὑπόλοιπο τῆς ποινῆς του στήν οἰκία του. Καί τό δικαίωμα αὐτό δέν τό παρέχουν στόν κύριο Κουφοντίνα οὔτε οἱ 68 πανεπιστημιακοί πού ὑπερασπίζονται ἕναν κοινό δολοφόνο οὔτε βεβαίως καί οἱ πρώην βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πού ἐκθέτουν σήμερα τό κόμμα τους. Τό δικαίωμα αὐτό τοῦ τό παρέχει ὁ νέος Ποινικός Κῶδιξ ΣΥΡΙΖΑ πού εἰσηγήθηκε στό Κοινοβούλιο λίγο πρίν ἀπό τήν διάλυσή του ἡ Κυβέρνησις τῆς Ἀριστερᾶς καί ψήφισε σύμπασα ἡ πλειοψηφία του. Μέ τήν ἀνοχή τῆς ἀντιπολιτεύσεως, μείζονος καί ἐλάσσονος, ἡ ὁποία ἀπεῖχε γιά δικούς της λόγους ἀπό τήν ψηφοφορία. Μέ τό ἄρθρο 110Α τοῦ Κώδικος αὐτοῦ λοιπόν ἐπιτρέπεται ἡ ἀποφυλάκισις πολυισοβιτῶν μετά 17 χρόνια παραμονῆς στήν φυλακή, μέ τήν προϋπόθεση ὅτι θά ἐκτίσουν τό ὑπόλοιπο τῆς ποινῆς των κατ’ οἶκον. Στήν κατηγορία αὐτή ἀνήκει μεταξύ ἄλλων καί ὁ Δημήτρης Κουφοντίνας, ὁ ὁποῖος συμπληρώνει ἐφέτος 18 χρόνια στήν φυλακή. Κατά πᾶσα πιθανότητα καί ἄν δέν γίνει διαφορετική ἑρμηνεία τοῦ νόμου, θά ἀποφυλακισθεῖ τό φθινόπωρο. Ἔτσι ἀντί γιά ποινή ἑνδεκάκις σέ ἰσόβια καί 25 χρόνια κάθειρξη πού τοῦ ἐπεβλήθη γιά 11 δολοφονίες προσώπων, θά δεῖ τό φῶς τῆς ἐλευθερίας μετά 18 χρόνια. Μόλις. Εὐθύνῃ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

Ἀναλυτικῶς: Μέ τό ἄρθρο 105Β (παράγραφος 6) ὁρίζεται ὅτι «σέ κάθε περίπτωση ὁ καταδικασθείς μπορεῖ νά ἀπολυθεῖ ἄν ἔχει παραμείνει στό κατάστημα γιά 20 ἔτη καί ἐάν ἐκτίει περισσότερες ποινές ἰσόβιας κάθειρξης, ἄν ἔχει παραμείνει 25 ἔτη».

Πρόκειται γιά μία διάταξη τήν ὁποία εἶναι δεδομένο πώς θά «ἀξιοποιήσουν» οἱ καταδικασθέντες γιά τήν δράση τους στήν ὀργάνωση «17 Νοέμβρη» προκειμένου νά ἐξέλθουν ἀπό τίς φυλακές, καθώς ξεκάθαρα ὁρίζεται σέ αὐτήν ὅτι καί οἱ πολυισοβίτες μποροῦν νά ἀποφυλακισθοῦν ἐφ’ ὅσον ἔχουν παραμείνει στίς φυλακές 25 ἔτη.

Ταυτοχρόνως, οἱ πολυισοβίτες κρατούμενοι γιά τήν δράση τους στήν τρομοκρατική ὀργάνωση μποροῦν νά κάνουν χρήση τῆς διατάξεως τοῦ ἄρθρου 110Α, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο μποροῦν νά ἀπολυθοῦν μέ τόν ὅρο τῆς κατ’ οἶκον ἐκτίσεως τῆς ποινῆς τους μέ ἠλεκτρονική ἐπιτήρηση. Ἡ μόνη προϋπόθεσις πού τίθεται εἶναι νά ἔχουν παραμείνει 17 ἔτη στίς φυλακές! Πλέον, τά μέλη τῆς «17 Νοέμβρη» ἔχουν συμπληρώσει αὐτό τό χρονικό ὅριο, καθώς ἐφυλακίσθησαν τό 2002. Πρακτικά, αὐτό σημαίνει ὅτι ἀπό τήν 1η Ἰουλίου μποροῦν νά ὑποβάλουν αἴτηση γιά νά ὑπαχθοῦν στό καθεστώς τῆς κατ’ οἶκον ἐκτίσεως τῆς ποινῆς τους.

Στούς 68 πανεπιστημιακούς πού ὑπογράφουν τήν ἐπιστολή, ὑπάρχουν τά ὀνόματα προβεβλημένων στελεχῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὅπως τῶν κ.κ. Κουράκη, Σπάθη καί Ρήγου. Κατ’ ἀρχήν ἐκφράζουν τήν ἔντονη ἀνησυχία τους γιά τήν καθημερινή ἐπιδείνωση τῆς ὑγείας τοῦ ἐκτελεστοῦ τῆς τρομοκρατικῆς ὀργανώσεως καί ἐπισημαίνουν ὅτι «ὁ εὐρωπαϊκός νομικός πολιτισμός δέν συνάδει μέ τήν ἀπώλεια ζωῆς ὁποιουδήποτε ἀπεργοῦ πείνας». Κατηγοροῦν τήν Πολιτεία ὅτι ἐκδικεῖται τόν τρομοκράτη καί τοῦ καταπατᾶ τά δικαιώματά του. Ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ Κουφοντίνας εὑρίσκεται συχνά «κατά παράβαση τοῦ σωφρονιστικοῦ κώδικα» ἀντιμέτωπος μέ πρόσθετες ποικιλόμορφες ποινές ἐντός τῆς φυλακῆς. Μεταξύ αὐτῶν εἶναι καί ἡ μεταγωγή του ἀπό τίς ἀγροτικές φυλακές Κασσαβετείας στίς φυλακές Δομοκοῦ, ἀντί τοῦ Κορυδαλλοῦ πού εἶναι πλησίον στήν οἰκία του! Φθάνουν στό σημεῖο νά ὑπενθυμίσουν ὅτι τελευταία φορά πού στήν Εὐρώπη πέθανε ἀπεργός πείνης ἦταν στό μακρυνό 1981. «Ἐμεῖς, οἱ πανεπιστημιακοί δάσκαλοι πού ὑπογράφουμε αὐτό τό κείμενο, θεωροῦμε ὅτι τό κράτος δικαίου δέν μπορεῖ νά ἰσχύει κατά περίπτωση. Ἐπισημαίνουμε ὅτι ἡ δικαιοσύνη ὀφείλει νά εἶναι ἀπρόσωπη καί οἱ νόμοι νά ἐφαρμόζονται γιά ὅλους, ἀνεξαρτήτως τῶν ἀδικημάτων πού ἔχουν διαπράξει. Προασπιζόμαστε τά δικαιώματα τῶν κρατουμένων καί ὑπενθυμίζουμε ὅτι στόχος τοῦ σωφρονιστικοῦ συστήματος δέν εἶναι ἡ ἐξόντωση τοῦ κρατούμενου» καταλήγουν οἱ πανεπιστημιακοί.

Ὁ Γ. Τσίπρας δέν ἔκρυψε τήν ἐνόχλησή του γιά τήν πρωτοβουλία 15 τέως βουλευτῶν καί στελεχῶν τοῦ κόμματος νά στηρίξουν τά αἰτήματα ἑνός τρομοκράτου. Ἄν καί τόνισε ὅτι οἱ σύντροφοί του δέν ἔλαβαν τό μέρος τοῦ πολυισοβίτου, ἦταν ξεκάθαρος ὅτι αὐτές οἱ ὑπογραφές δέν ἔπρεπε νά ὑπάρχουν κάτω ἀπό τό κείμενο, σημειώνων ὅτι «δέν πρέπει νά βγαίνει πρός τά ἔξω ἡ εἰκόνα ὅτι κάτι ἰδιαίτερο συμβαίνει μέ τόν Κουφοντίνα». Ὁ κ. Τσίπρας εὐθέως τούς ἐπέκρινε γιά τήν κίνησή τους, ὅτι αὐτό πού ἐκπέμπουν «δέν εἶναι καλό γιά τόν ΣΥΡΙΖΑ» καί οἱ πολῖτες θέλουν πολιτικές καί «ὄχι κείμενα ἐπί κειμένων καί ὁμαδοποιήσεις».

Ἀπάντηση στά αἰτήματα τῶν στελεχῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔδωσε χθές ὁ ὑφυπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτου Λευτέρης Οἰκονόμου. Ὁ Κουφοντίνας ἐπιχειρεῖ νά ἐκβιάσει τήν Πολιτεία γιά νά τύχει προνομιακῆς μεταχειρίσεως ἔναντι ἄλλων κρατουμένων. «Ἡ Δημοκρατία δέν ἐκδικεῖται, ἀλλά ταυτόχρονα δέν ἐκβιάζεται» ἦταν τό μήνυμα πού ἔστειλε ὁ κ. Οἰκονόμου. «Ἔχει καί θά ἔχει ὅλα τά δικαιώματα καί τίς ὑποχρεώσεις πού ἔχουν καί οἱ ἄλλοι κρατούμενοι τῆς χώρας» κατέληξε ὁ ἴδιος.

Κεντρικό θέμα