Πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες: Συνυποσχετικό γιά γκρίζες ζῶνες

Καί γιά ἀποστρατιωτικοποίηση – Τί ζητοῦν οἱ Τοῦρκοι γιά νά δεχθοῦν τήν δικαιοδοσία τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου – Πρός συνάντησιν Μητσοτάκη – Ἐρντογάν

ΜΕ ΗΠΙΟΤΗΤΑ καί ὁμαλότητα ἐξελίχθηκε ἡ ἐπίσημος ἐπίσκεψις Τσαβούσογλου στήν Ἀθήνα. Οἱ οἰκοδεσπότες προσεποιήθησαν ὅτι δέν εἶχαν ἀντιληφθεῖ τήν… ἀνωμαλία τῆς ἀνεπισήμου ἐπισκέψεως τοῦ Τούρκου ὑπουργοῦ στήν Θράκη. Ὅτι δέν εἶχαν ἀντιληφθεῖ τήν πατριωτική ὅσο καί ρεαλιστική στάση τῶν συμπατριωτῶν μας Πομάκων. Καί ἔτσι ἡ ἐπίσκεψις κύλησε ἐν μέσω ἐναγκαλισμῶν, χαριεντισμῶν καί ἀναφορῶν στό μπάσκετ. (Ἡ Ἀναντολού Ἐφές ἐκέρδισε τήν Μπαρτσελῶνα στήν Εὐρωλήγκα τοῦ μπάσκετ.) Ἐλέχθησαν καί ὁρισμένα –οὐσιαστικά– γιά τά ἐμβόλια κατά τοῦ κορωνοϊοῦ καί τήν ἀμοιβαία ἀναγνώριση τῶν σχετικῶν πιστοποιητικῶν καί… ὅλα ἦσαν μία «ὡραία ἀτμόσφαιρα», ἀνάλογη ἐκείνης τῆς παλαιᾶς ἑλληνικῆς ταινίας μέ τόν ἀμήχανο Ντῖνο Ἠλιόπουλο.

Πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες ὅμως ἡ ἀτμόσφαιρα δέν ἦταν καθόλου εὐχάριστη. Ἡ Τουρκία, διά στόματος Τσαβούσογλου, ἔδειξε τήν πονηρία της. Τώρα δέν ζητεῖ νά μᾶς σύρει στήν Χάγη μέ ἀνοικτή ἀτζέντα. Ἔχει ἀντιληφθεῖ πώς τό χαρτί τῆς στρατιωτικῆς ἰσχύος προσέκρουσε στούς φράκτες τοῦ Ἕβρου καί στά ἀτσάλινα τείχη τῶν πλοίων τοῦ Στόλου μας. Ὁ νέος ἑλιγμός τῶν Τούρκων εἶναι τό συνυποσχετικό. Δυστυχῶς στά ἀνώτατα κυβερνητικά κλιμάκια ἐξακολουθοῦν νά πιστεύουν ὅτι τά ἑλληνο-τουρκικά μπορεῖ νά ἐπιλυθοῦν στήν Χάγη. Καί αὐτό ἡ Ἄγκυρα τό ἐκμεταλλεύεται μέ τήν συνήθη πονηρία της. Ὁ Τσαβούσογλου δέν ὁμιλεῖ πλέον γιά ἀνοικτή ἀτζέντα. Δέχεται τό συνυποσχετικό. Ἀπαιτεῖ ὅμως σέ αὐτό νά γίνεται δεκτή ἀπό τήν Ἑλλάδα ἡ ὕπαρξις τῶν «γκρίζων ζωνῶν». Συζητεῖ ἀκόμη τό ζήτημα τῆς ἀποστρατιωτικοποιήσεως τῶν νησιῶν μας καί ὅλα τά ζητήματα τῶν διεκδικήσεων πού ἐγείρει ἡ Τουρκία. Ἕνα τέτοιο συνυποσχετικό θά συνιστοῦσε ἀπό μόνο του ἀναγνώριση τῶν διεκδικήσεων αὐτῶν.

«Ἔχουμε πλήρη ἐπίγνωση τῶν διαφορετικῶν καί σέ ἀρκετά, ἰδιαίτερα σοβαρά, θέματα τῶν διαμετρικά ἀντίθετων θέσεων πού πρεσβεύουμε, ἐμεῖς καί ἡ Τουρκία» δήλωσε ὁ Νῖκος Δένδιας: «Σκοπός τῆς σημερινῆς μας συνάντησης ἦταν νά ἐπιχειρήσουμε μιά διαδικασία πρώτης συνεννόησης καί ἄν αὐτό καταστεῖ δυνατόν, σταδιακῆς ὁμαλοποίησης τῆς κατάστασης σέ βάθος χρόνου». Ἔδωσε δηλαδή ἐνδείξεις καλῆς θελήσεως. Ὅπως συνήθως πράττει ἡ Ἑλλάς.

Καί θά ἦταν δεδομένον ὅτι αὐτήν τήν στάση πρέπει νά τηρήσουμε, ἀπό τήν στιγμή πού καί ἡ Ἄγκυρα θά ἔδειχνε σημεῖα συνδιαλλαγῆς. Ὄχι ὅταν ἔχει προηγηθεῖ ἕνα Σαββατοκύριακο διαστρεβλώσεως τῆς πραγματικότητος ἀπό τόν Τσαβούσογλου στήν Θράκη. Διαστρεβλώσεως τήν ὁποία τό ἴδιο τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν κατήγγειλε μέ ἀνακοίνωσή του. Πέρα ἀπό αὐτό ὅμως, τό περασμένο Σαββατοκύριακο τά τουρκικά κατασκοπευτικά καί μαχητικά ἀεροσκάφη ὄργωναν τούς οὐρανούς τοῦ Αἰγαίου. Πρᾶγμα ἀσυνήθιστο γιά ἡμέρες ἀργιῶν. Ἦταν ἆραγε τυχαῖο πού οἱ Τοῦρκοι ἐπέλεξαν αὐτό ἀκριβῶς τό Σαββατοκύριακο, γιά νά παραβιάσουν τήν παγία πρακτική τῆς ἀποφυγῆς τῶν παρανόμων πτήσεων;

Ἀλήθεια, τό θέμα αὐτό ἐτέθη στόν κ. Τσαβούσογλου «φίλο καί ὁμόλογό» του, ὅπως τόν χαρακτήρισε ὁ κ. Δένδιας; Ἤ μήπως δέν ἄφησε τέτοιο περιθώριο ὁ «περιορισμένος κατάλογος θεμάτων οἰκονομικῆς συνεργασίας» πού κατά τίς δηλώσεις τοῦ Ἕλληνος ὑπουργοῦ συνεζητήθη;

Μέ τήν προοπτική αὐτοῦ τοῦ συνυποσχετικοῦ συνεζητήθη καί ὁριστικοποιήθηκε ἡ συνάντησις Μητσοτάκη – Ἐρντογάν στό περιθώριο τῆς Συνόδου Κορυφῆς τοῦ ΝΑΤΟ, στίς 14 Ἰουνίου. Τί ἆρά γε θά συζητήσουν ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός μέ τόν Τοῦρκο Πρόεδρο; «Τήν ἀμοιβαία βούληση γιά τήν προώθηση μιᾶς θετικῆς ἀτζέντας» στήν ὁποία ἀνεφέρθησαν μή κατονομαζόμενοι κύκλοι στήν Ἀθήνα. Πόσο «ἀμοιβαία» εἶναι ἀλήθεια αὐτή ἡ βούλησις, ὅταν ἡ Τουρκία ἐμμένει στίς κουτοπονηρίες καί τίς ἀπαιτήσεις της;

Κεντρικό θέμα