Περίοδος χάριτος, τέλος!

Ἡ κοινωνία δυσανασχετεῖ μέ τό δεύτερο lockdown, ἀλλά θά κάνει ὑπομονή ἕως τίς 30/11

Η ΧΘΕΣΙΝΗ συνέντευξις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη γιά τήν ἐξαγγελία τοῦ δεύτερου lockdown εἶχε ἰσχυρότατη δόση πολιτικοῦ ρίσκου. Μολονότι ὁ Πρωθυπουργός ἀξιοποίησε ὡς ἀσπίδα συνυπευθυνότητας τόν «Σωτήρη» (μέ αὐτόν τόν τόνο οἰκειότητος ἀποκαλοῦσε διαρκῶς τόν καθηγητή κύριο Τσιόδρα) καί μολονότι ἐγκατέλειψε τά μοναχικά ἡγετικά διαγγέλματα, στήν οὐσία ὁ κύριος Μητσοτάκης ἐκτέθηκε πρώτη φορά κατά τήν διάρκεια τῆς πρωθυπουργίας του σέ μείζονα πολιτικό κίνδυνο. Ἐν γνώσει του. Ὁ αὐτοσχεδιασμός στόν δημόσιο λόγο, οἱ γκριμάτσες ἀκόμη καί τά χαμόγελα κρύβουν παγίδες σέ σύγκριση μέ τό ἕτοιμο κείμενο πού ἀναγιγνώσκεται ἀπό τό μηχάνημα πού ἀγγλιστί ὀνομάζεται auto cue. Ἡ συνέντευξις εἶχε καί μαστίγιο (τό δεύτερο καθολικό ἐθνικό lockdown μέ περιορισμούς στήν κυκλοφορία καί ἀναστολή οἰκονομικῶν καί σχολικῶν δραστηριοτήτων πού κατ’ ἀρχάς θά διαρκέσουν ἕως τίς 30 Νοεμβρίου), εἶχε καρότο γιά νά μετριασθοῦν οἱ λαϊκές ἀντιδράσεις (τά 800 εὐρώ τῆς ἀναστολῆς τῶν συμβάσεων καί τά ἐπιδόματα τῶν 400 εὐρώ γιά τούς μακροχρονίως ἀνέργους), εἶχε αὐτοκριτική (γιά τήν καθυστερημένη λήψη μέτρων στήν Θεσσαλονίκη), εἶχε αἰχμές κατά τῶν πολιτῶν («ψεκασμένοι», «ἐφησυχασμένοι», «ἡ νεολαία δέν ὑπάκουσε»), εἶχε ὑπερβολές («τί νά κάνουμε, νά γεννήσουμε λεωφορεῖα;»), εἶχε φόβο (δέν ἀπέκλεισε τρίτο lockdown μετά τις ἑορτές), εἶχε ἐν τέλει καί πολιτικό διά ταῦτα. Τήν λέξη τήν χρησιμοποίησε μόνος του ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός: «Ἀμφισβήτηση».

Στόν ἑνάμισι χρόνο πού κυβερνᾶ εἶναι ἡ πρώτη φορά πού ἡ μεγάλη πλειονότης τῶν πολιτῶν ἀκόμη καί ἰσχυροῦ τμήματος ἐκείνων πού συγκροτοῦν τήν ἐκλογική του βάση στέκονται κριτικά ἀπέναντί του καί ἀπέναντι σέ Ὑπουργούς του, μέ δυσθυμία. Δέν πείθονται ἀπολύτως ἀπό τό ἐπιχείρημα, ὅτι ἡ εκθετική αὔξησις τῶν κρουσμάτων τῶν τελευταίων πέντε ἡμερῶν, σέ συνδυασμό μέ τίς αὐξημένες εἰσαγωγές ἀσθενῶν στίς ΜΕΘ, ἦταν ἡ αἰτία τῆς ἐπιβολῆς τῶν νέων περιοριστικῶν μέτρων. Καί τοῦτο διότι ἡ Κυβέρνησις εἶχε ὅλον τόν χρόνο ἀπό τόν Μάιο πού ἔληξε ἡ πρώτη καραντίνα ἕως σήμερα νά ἀνοίξει πολλές νέες ἐντατικές γιά νά μήν πιέζεται τό σύστημα. Λεφτά ὅπως ἔδειξε καί ἡ διάθεσις 20 ἑκατομμυρίων γιά τήν λίστα Πέτσα … ὑπῆρχαν. Καί μάλιστα δανεικά, ἀπό τίς ἀγορές μέ χαμηλό ἐπιτόκιο. 16 δισ. εὐρώ. Ὅπως ὑπερηφανεύτηκε χθές τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν. Τό λουκέτο στήν ἑστίαση, ἡ ἀπώλεια τοῦ ἐλέγχου τῆς πανδημίας στήν Θεσσαλονίκη, ἡ διαρκής ἀλλαγή ἀποφάσεων ἀπό μέρα σέ μέρα δημιουργοῦν τίς πρῶτες ρωγμές στήν ἐμπιστοσύνη τοῦ κόσμου πρός τήν Κυβέρνηση καί πρός τόν Πρωθυπουργό, ἡ ὁποία πάντως ἀκόμη παραμένει σέ ὑψηλά ἐπίπεδα. Καί διότι ὁ κύριος πρωθυπουργός καί κεφάλαιο πολιτικό ἔχει νά «κάψει» μέ βάση τίς ἐπιδόσεις του στίς δημοσκοπήσεις καί διότι ἡ ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσις βρίσκεται στό ναδίρ τῆς πολιτικῆς ἀξιοπιστίας της. Κανείς δέν τήν ἀκούει. Ὡστόσο στό Μαξίμου πού ἔχει πλήρη ἐπίγνωση τῆς ἀτμόσφαιρας, καί οἱ ἔνοικοί του δέν εἶναι κλεισμένοι σέ γυάλινο πύργο, γνωρίζουν ἄριστα τό ἑξῆς: ἡ περίοδος χάριτος πού ἄρχισε μετά τίς ἐκλογές τῆς 7ης Ἰουλίου, τελείωσε. Ἴσως λόγω καί τῶν ἐπιδόσεων τῆς Κυβερνήσεως σέ ἄλλα μέτωπα νά κράτησε πολύ παραπάνω ἀπό τό κανονικό. Τό χθεσινό lockdown ἦταν τό πρῶτο ἰσχυρό πλῆγμα στούς δεσμούς ἐμπιστοσύνης πού ἔχει ἀναπτύξει ἡ Κυβέρνησις μέ τό ἐκλογικό σῶμα ἀπό τό 2019. Ὁ κόσμος ἄρχισε νά δυσφορεῖ –μεγάλες ἐπαγγελματικές κατηγορίες προσκείμενες στήν ΝΔ ὅπως ὁ κλάδος τῆς ἑστιάσεως– ἀλλά καί νά χάνει τήν ὑπομονή του. Ἡ ὁποία θά διαρκέσει ἕως τίς 30 Νοεμβρίου. Ἐάν ὅμως παραταθεῖ ἀπό ἕνα σημεῖο καί μετά ἡ κατάστασις πολιτικῶς, μέ τό νέο ἔτος, δύσκολα θά εἶναι διαχειρίσιμη. Πολύ δέ περισσότερο ἄν ἡ ὕφεσις βαθύνει, φθάσει τό 12% καί χαθοῦν θέσεις ἐργασίας.

Τά ἐπιδόματα τῶν 800 καί τῶν 400 εὐρώ πού ἀνεκοίνωσε χθές ὁ κύριος Μητσοτάκης ἔχουν ἡμερομηνία λήξεως. Ἐάν ἡ χώρα δέν γυρίσει σύντομα στήν ἀνάπτυξη, θά ἔχουμε γεγονότα. Ἡ «Ἑστία» δέν θεωρεῖ τυχαῖο ὅτι ὁ Πρωθυπουργός ἔκλεισε τήν συνέντευξή του γιά τό κατά Μπαμπινιώτη «ἀπαγορευτικό» ἀπαντώντας σέ ἐρώτηση τῆς δημόσιας ΕΡΤ γιά τό ἄν θά ἔχουμε σύντομα «πολιτικές ἐξελίξεις». Τά δημόσια μέσα ἐνημερώσεως ποτέ δέν αὐτοσχεδιάζουν ὅταν θέτουν ἐρωτήσεις τέτοιου τύπου γιά «πολιτικές ἐξελίξεις». Πολύ δέ περισσότερο ὅταν καί ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός «ἐπικροτεῖ», δέν ἀποδοκιμάζει τίς ἐρωτήσεις ἀπαντώντας ὅτι «δέν βλέπω τόν λόγο αὐτή τήν στιγμή γιά πολιτικές ἐξελίξεις». Καί ἄν τόν δεῖ αὔριο μεθαύριο;

Κεντρικό θέμα