Ὁ μυστικός δεῖπνος Κυριάκου γιά τίς πρόωρες ἐκλογές

Παρόντος τοῦ ἰδιοκτήτου τοῦ «Σκάι» Ἰωάννη Ἀλαφούζου – Τί ἀπήντησε γιά τόν «πελάτη» κύριο Τσίπρα καί γιά τόν λόγο πού καθυστερεῖ τήν ἀναμέτρηση

ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ διεξήχθη μετά πάσης μυστικότητος καί μέ τήν τήρηση ὅλων τῶν ὑγειονομικῶν πρωτοκόλλων σέ διαμέρισμα τοῦ ἱστορικοῦ κέντρου τῶν Ἀθηνῶν πρό ἡμερῶν. Ἡ σύνθεσις, ἐξαιρετικῶς περιορισμένη. Ἀμφιτρύων ἦταν γνωστός σοβαρός μηντιάρχης τῶν κοινωνικῶν δικτύων καί ἐπίτιμος προσκεκλημένος ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεταξύ τῶν ὀλίγων συνδαιτυμόνων ἦταν ἐπίσης ὁ ἐπίσης πασίγνωστος ἰδιοκτήτης τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ, κύριος Ἰωάννης Ἀλαφοῦζος. Ἡ βραδυά κύλησε εὐχάριστα σέ χαλαρό κλῖμα καί σέ ἀτμόσφαιρα οἰκειότητος καθώς οἱ συνδαιτυμόνες εἶναι γνώριμοι τοῦ Πρωθυπουργοῦ πολλά χρόνια, οὕτως ὥστε ἄλλες φορές τόν προσφωνοῦσαν μέ τήν φράση «κύριε Πρόεδρε» καί ἄλλες φορές μέ τό μικρό του ὄνομα. Τό μενού εἶχε βεβαίως πανδημία, ἑλληνοτουρκικά, ἀπόδοση Κυβερνήσεως, ἀλλά ὅπως εἶναι φυσικό οἱ ἀμφιτρύονες ἐνδιαφέροντο τά μέγιστα γιά τό κλασσικό ἐρώτημα: ὑπάρχει περίπτωσις διεξαγωγῆς πρόωρων ἐκλογῶν; Τό ἐρώτημα ἐτέθη κάποια στιγμή στόν Πρωθυπουργό, ὄχι πάντως ἀπό τόν κύριο Ἀλαφοῦζο ὅπως καταφέραμε νά μάθουμε. Ἐκεῖνος δέν ἀπήντησε ἀμέσως. Ἠθέλησε νά κερδίσει χρόνο καί πρός τοῦτο ἐζήτησε τήν γνώμη τῶν παρισταμένων τῆς μικρῆς πλήν σημαντικῆς ὁμηγύρεως. Παλαιές καραβάνες ὅμως ἐκεῖνοι ἤξεραν νά ἀποφύγουν τόν σκόπελο ἐπιμένοντες ὅτι αὐτή ἡ ἀπάντησις ἀνήκει δικαιωματικῶς στόν Πρωθυπουργό.

Ὁ κύριος Μητσοτάκης δέν εἶχε πολλά περιθώρια. Οἱ πρόωρες ἐκλογές εἶναι ἕνα ἐξαιρετικό προνόμιο πού ἐπιφυλάσσει τό Σύνταγμα στόν Πρωθυπουργό γιά λόγους ἐξαιρετικῆς ἐθνικῆς σημασίας, καί ἀκόμη καί νά τίς ἔχει στό μυαλό του ὡς λίαν ἐξαιρετικό ἐνδεχόμενο δέν θά τίς ἀπεκάλυπτε ποτέ στό πλαίσιο ἑνός ἰδιωτικοῦ ἀνεπισήμου δείπνου. Ἀκόμη καί ἄν σέ αὐτόν μετεῖχαν ἄνθρωποι ἐμπιστοσύνης του, φημισμένοι καί δοκιμασμένοι γιά τήν ἐχεμύθειά τους. «Ἐκλογές νά κάνω γιά ποιό λόγο; Ὁ Τσίπρας ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι εἶναι …πελάτης μας! Γιατί νά τό ρισκάρουμε, νά τόν κατανικήσουμε καί νά βρεθοῦμε στό μέλλον ἀπέναντι νέου ἀντιπάλου;» ἦταν τό ἐπιχείρημα τοῦ Πρωθυπουργοῦ γιά τήν ἀπόρριψη κάθε σεναρίου διεξαγωγῆς ἐκλογῶν. Ἀπάντησις μᾶλλον ἀναμενομένη. Τό νεώτερο πού προσετέθη στήν ἤδη διατυπωθεῖσα δημόσια ἐπιχειρηματολογία Μητσοτάκη μετά ταῦτα εἶναι ὅτι συνδέει τήν ἐξάντληση τῆς τετραετίας του μέ τήν παρουσία τοῦ ἀδυνάμου σήμερα ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως στήν θέση του. Ἀρχηγό τόν ὁποῖο σημειωτέον στό παρελθόν οὐδέποτε ὑπετίμησε. Πρίν ἀπό τίς ἐκλογές τοῦ 2019 ὑπεστήριζε ἰδιωτικῶς ὅτι ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἦταν ὁ πιό δύσκολος ἀντίπαλος τῆς κεντροδεξιᾶς παρατάξεως μετά τόν Κώστα Σημίτη. Οἱ συνδαιτυμόνες ἐκράτησαν τήν «διαβεβαίωση» Μητσοτάκη, ὅτι δέν σχεδιάζονται πρόωρες ἐκλογές ἀλλά παλαιές καραβάνες ὄντες καί οὖσες δέν ἐπείσθησαν καί ἐντελῶς. Καί τοῦτο, διότι βασικό κριτήριο πρόωρης προσφυγῆς στίς κάλπες τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς δέν εἶναι ἁπλῶς ἡ νίκη τῆς ΝΔ πού μέ τά σημερινά δεδομένα εἶναι διασφαλισμένη. Βασικό κριτήριο εἶναι ἡ νίκη μέ μεγάλη διαφορά, ὥστε νά ἔχει τήν ἰσχύ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης νά προχωρήσει σέ νέες ἐπαναληπτικές ἐκλογές μέ ἐνισχυμένη ἀναλογική. Χωρίς νά ἐγκλωβισθεῖ στίς διερευνητικές ἐντολές καί στόν σχηματισμό μεταβατικῆς κυβερνήσεως. Καί ἔτσι νά μπορέσει νά ὑλοποιήσει τό σχέδιο 2+4 χρόνια στήν ἐξουσία. Ἐκτός ἀπό τίς δημοσκοπήσεις (οἱ ὁποῖες στά ποιοτικά χαρακτηριστικά τους δείχνουν μετά μία διετία στήν ἐξουσία τά πρῶτα σημάδια φθορᾶς –πού ἄν δέν προσεχθοῦν θά στοιχίσουν ἕδρες στίς ἐκλογές μέ ἀναλογική) καί ἐκτός ἀπό τό τσουνάμι ἀρνητικῶν σχολίων στό facebook τοῦ Πρωθυπουργοῦ γιά τήν ἀστυνομική βία (ὑπῆρξε ἀνάρτησίς του μέ 80.000 ἀντιδράσεις καί 60.000 dislike), ἐσχάτως ἔμπειροι πολιτικοί παρατηρητές θεωροῦν ὅτι οἱ διαβεβαιώσεις περί μή ἐκλογῶν ἀποτελοῦν προπέτασμα καπνοῦ. Τό Μαξίμου θέλει νά αἰφνιδιάσει τόν κουρασμένο ΣΥΡΙΖΑ καί νά τοῦ καταφέρει συντριπτικό κτύπημα. Γιά μῆνες κορυφαῖα στελέχη τοῦ Μαξίμου ἔστελναν πρός τήν ἀντιπολίτευση παραπλανητικά μηνύματα ὅτι δέν θά συσταθεῖ προανακριτική γιά τούς κυρίους Καλογρίτσα – Παππᾶ ὑποστηρίζοντας μάλιστα ὅτι τά αἰτήματα τοῦ ἐργολάβου γιά συναντήσεις μέ κορυφαίους παράγοντες ἀπορρίπτοντο. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐκοιμήθη. Καί τώρα ἀντιμετωπίζει γιά πρώτη φορά ζήτημα παραπομπῆς σέ προανακιτρική στενοῦ συνεργάτου τοῦ κυρίου Τσίπρα καί μέλους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. (Ὁ κύριος Παπαγγελόπουλος δέν εἶναι μέλος.)

Στούς πολιτικούς διαδρόμους πολλά θρυλοῦνται ἐπίσης γιά τήν ὑπόθεση τῆς χρηματοδοτήσεως τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μέ κονδύλια τοῦ καθεστῶτος Μαδοῦρο ἀπό τήν Βενεζουέλα στό παρελθόν. Ἡ Κύπρος κρύβει πολλά μυστικά καί λογαριασμούς . Ἡ δικαστική στοχοποίησις κορυφαίων προσώπων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, οἱ συχνές ἔξοδοι στίς ἀγορές (ὁ ΟΔΔΗΧ ἀνεκοίνωσε χθές νέο δεκαετές ὁμόλογο), ἡ βιασύνη νά κλείσουν ὅλες οἱ νομοθετικές πρωτοβουλίες καί τά ἐξοπλιστικά προγράμματα ἕως τόν Μάιο-Ἰούνιο, οἱ δέσμες μέτρων καί οἱ παροχές δίδουν σέ ἀνεξαρτήτους ἀναλυτάς τήν ἑξῆς ἐντύπωση: ναί μέν ὁ κύριος Μητσοτάκης λέει τήν ἀλήθεια, ὅτι δέν σχεδιάζει ἐκλογές ἀλλά ἑτοιμάζεται μέ συστηματικότητα εἰς τρόπον ὥστε στό πρῶτο ξέφωτο πού θά βγεῖ νά εἶναι ἀπολύτως ἕτοιμος νά τίς ἀποτολμήσει. Στρατηγικῶς, ἄν ξεπεράσει τόν Ὀκτώβριο, θά ἐξακολουθήσει νά εἶναι πρῶτος, καί μέ καλό προβάδισμα ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ κανείς δέν τοῦ διασφαλίζει ὅμως ὅτι ἀπό τήν ὑπέρβαση τοῦ ὁροσήμου αὐτοῦ καί μετά θά μπορεῖ νά ἐπιτύχει νίκη ἱκανή νά τόν ὁδηγήσει ἀμέσως στόν δεύτερο γῦρο τῶν ἐπαναληπτικῶν ἐκλογῶν.

Κεντρικό θέμα