Ὁ κ. Μητσοτάκης συνδέει ἐκλογικό νόμο καί Πρόεδρο Δημοκρατίας

Ἐπιλογή ἡ Χάγη – Κόστος καί γιά τούς δύο ἀπό θερμό ἐπεισόδιο

Η ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ τοῦ νέου ἐκλογικοῦ νόμου στήν Βουλή καί τό πρόσωπο πού θά προταθεῖ ἀπό τόν Πρωθυπουργό γιά Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας θά εὑρεθοῦν τόν Ἰανουάριο στό ἐπίκεντρον τῆς πολιτικῆς ἐπικαιρότητος. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, σέ συνέντευξή του σέ κυριακάτικη ἐφημερίδα, συνδέει τίς δύο αὐτές διαδικασίες, καθώς ἐπιθυμία του εἶναι νά ἐπιτευχθεῖ συναίνεσις –κυρίως μέ τό ΚΙΝΑΛ καί τά κόμματα τῆς ἐλάσσονος ἀντιπολιτεύσεως, καί δευτερευόντως μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ, πρίν ἀπό τήν ἐκλογή Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, παρά τό γεγονός ὅτι ὁ νέος νόμος ἀποσυνδέει τήν ἐκλογή Προέδρου ἀπό τήν διευρυμένη πλειοψηφία βουλευτῶν καί ἀπό τήν διάλυση τῆς Βουλῆς.

Ὁ Πρωθυπουργός τονίζει ὅτι εἶχε δεσμευθεῖ προεκλογικῶς νά ἀλλάξει τόν ἐκλογικό νόμο στήν ἀρχή τῆς κυβερνητικῆς θητείας του καί ἀμέσως μετά νά ἀκολουθήσει ἡ διαδικασία ἐκλογῆς Προέδρου. Θεωρεῖ ὅτι ὑπό κανονικές συνθῆκες ὁ ΣΥΡΙΖΑ πού αὐτοπροσδιορίζεται κόμμα ἐξουσίας, ὅπως σημειώνει, θά ἀναθεωρήσει τά περί ἁπλῆς ἀναλογικῆς. «Ἄν πιστεύει ὅτι μπορεῖ νά εἶναι πρῶτο κόμμα στίς ἑπόμενες ἐκλογές, δέν ἔχει λόγο νά μήν ψηφίσει αὐτόν τόν ἐκλογικό νόμο, ὥστε ἡ χώρα νά γλυτώσει καί τήν περιπέτεια τῶν διπλῶν ἐκλογῶν. Διότι ἄν ὁ ἐκλογικός νόμος δέν ψηφισθεῖ μέ 200 ψήφους, τότε οἱ ἑπόμενες ἐκλογές οἱ ὁποῖες θά γίνουν τό 2023, πολύ πιθανόν νά εἶναι διπλές» ἀναφέρει ὁ κ. Μητσοτάκης. Προσθέτει ὅτι τό μπόνους τῶν ἑδρῶν θά εἶναι ἀνάλογο μέ τό ποσοστό πού θά λάβει τό πρῶτο κόμμα καί ἐξηγεῖ ὅτι ἐάν ἐφηρμόζετο ἡ ἁπλή ἀναλογική στίς τελευταῖες ἐθνικές ἐκλογές, μόνο μέ συμμαχία ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ θά ἐξασφαλίζετο πλειοψηφία στήν Βουλή. Διερωτᾶται εὐλόγως σέ αὐτήν τήν περίπτωση ἐάν ἐπρόκειτο γιά «ἀλλοίωση» καί «παραμόρφωση» τῆς ψήφου πού μόλις εἶχαν δώσει οἱ πολῖτες. «Ἡ πολιτική σταθερότητα πού προσφέρει μία αὐτοδύναμη Κυβέρνηση καί ἡ ταχύτης μέ τήν ὁποία μποροῦμε νά λαμβάνουμε ἀποφάσεις, εἶναι πού διαφοροποιοῦν τήν δική μας χώρα ἀπό πολλές ἄλλες, οἱ ὁποῖες δυσκολεύονται νά σχηματίσουν κυβέρνηση. Δεῖτε τί γίνεται στήν Ἱσπανία. Ἐμεῖς ἐδῶ ἔχουμε μία σταθερή κυβέρνηση ἡ ὁποία ἔχει λάβει ἰσχυρή ἐντολή ἀπό τόν λαό. Ἡ ἰσχυρή ἐντολή πρέπει νά ὁδηγεῖ σέ ἰσχυρή κυβέρνηση» ἐπισημαίνει σέ ἄλλο σημεῖο τῆς συνεντεύξεως.

Ὡς πρός τά κριτήρια μέ τά ὁποῖα θά ἐπιλέξει τό πρόσωπο πού θά προτείνει γιά τό ἀνώτατο ἀξίωμα τῆς χώρας, εἶναι πρωτίστως νά συμβολίζει τήν ἑνότητα τοῦ ἔθνους. «Κατά συνέπεια, θά ἦταν σημαντικό νά μήν ἐκλεγεῖ μόνο ἀπό τήν παράταξη πού θά τόν προτείνει καί ἔχει τήν πλειοψηφία στή Βουλή σήμερα. Ἄρα, εἶναι σημαντικό τό πρόσωπο πού θά προταθεῖ νά μπορεῖ νά συγκεράσει πολιτικές δυνάμεις ἐντός τοῦ Κοινοβουλίου» λέει χαρακτηριστικά ὁ κ. Μητσοτάκης. Βεβαίως ἐπισημαίνει ὅτι ἡ εὐθύνη γιά τήν ἐπιλογή τοῦ ὀνόματος εἶναι «βαθειά προσωπική ἀπόφαση». Πιστεύει δέ ὅτι τό πρόσωπο πού θά ἀνακοινώσει θά εἶναι τό πλέον κατάλληλο γιά τήν θέση καί ὅσα κόμματα ἐπιμείνουν νά μήν ἐγκρίνουν τήν πρότασή του, «θά κληθοῦν νά αἰτιολογήσουν γιατί δέν θά τήν ψηφίσουν». Σχολιάζοντας πάντως ὁ Πρωθυπουργός τήν ἕως τώρα στάση τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα, ὑπογραμμίζει ὅτι θά ἐπιδιώξει τήν συναίνεση ἐκεῖ πού μπορεῖ νά τήν πετύχει, καί τό τί θά πράξει τελικῶς ἡ ἀντιπολίτευσις «εἶναι δική της δουλειά». «Εὔχομαι στόν ΣΥΡΙΖΑ νά βρεῖ τό δρόμο του, διότι ἡ χώρα χρειάζεται μία σοβαρή καί μετρημένη ἀντιπολίτευση» προσθέτει. Καταγράφει ὡστόσο ὡς θετική ἐξέλιξη τήν συναίνεση τῶν τελευταίων ἑβδομάδων στά μείζονα ἐθνικά θέματα.

Στήν ἴδια συνέντευξη ὁ Πρωθυπουργός σχολιάζει τίς ραγδαῖες ἐξελίξεις στά ἑλληνοτουρκικά, μέ αἰχμή τήν ὑφαλοκρηπῖδα καί τίς θαλάσσιες ζῶνες. Σέ περίπτωση πού ὁ διάλογος μέ τήν Τουρκία δέν ἀποφέρει καρπούς, τότε ἡ χώρα θά προσφύγει στό Διεθνές Δικαστήριο τῆς Χάγης, τονίζει. «Ἄν πιστεύουμε –καί τό πιστεύουμε– ὅτι ἔχουμε τό δίκιο μέ τό μέρος μας, δέν ἔχουμε νά φοβηθοῦμε τίποτα ὡς χώρα ἀπό αὐτή τήν ἐξέλιξη» ἀναφέρει ὁ κ. Μητσοτάκης στή συνέντευξη στό «Βῆμα τῆς Κυριακῆς». Πάντως πρόθεσίς του εἶναι νά συνεχισθοῦν οἱ διερευνητικές ἐπαφές καί ὁ πολιτικός διάλογος μέ τήν γείτονα χώρα. Διευκρινίζει ὅτι ἐάν ἡ χώρα ἀποφασίσει νά προσφύγει στήν Χάγη – μία κίνησις πού πρέπει νά ὑποστηριχθεῖ ἀπό ὅλες τίς πολιτικές δυνάμεις– πρέπει ὅλοι νά εἴμεθα ἕτοιμοι νά δεχθοῦμε τήν τελική ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου. Σημειώνεται δέ ὅτι ἡ «Ἑστία», τήν ἑπομένη τῆς συναντήσεως Μητσοτάκη – Ἐρντογάν στό Λονδῖνο (4 Δεκεμβρίου 2019), εἶχε ἀναφέρει ὅτι τό μήνυμα πού ἐξεπέμφθη εἶναι μία ἐνδεχομένη προσφυγή στήν Χάγη. Μέλος τῆς ἑλληνικῆς ἀντιπροσωπίας εἶχε δηλώσει πρός τήν «Ἑστία»: «Ἄν ἐπικρατήσουν μαξιμαλιστικές ἀπόψεις καί ἀπό τίς δύο πλευρές στό ζήτημα τῆς ὁριοθετήσεως τῆς ὑφαλοκρηπίδας, θά προσφύγουμε στό Διεθνές Δικαστήριο».

Ὁ Πρωθυπουργός στήν ἴδια συνέντευξη τονίζει ὅτι οἱ διαφορές μέ τήν Τουρκία δέν πρέπει νά ἐπιλυθοῦν ὑπό καθεστώς πιέσεως καί ἐκβιασμῶν, καί ξεκαθαρίζει ὅτι ἡ ἑλληνική κοινωνία ἔχει καταλάβει ὅτι δέν μπορεῖ ἡ χώρα νά παραμένει σέ μιά «ἰσορροπία τρόμου» μέ τήν Τουρκία, πού μπορεῖ νά καταλήξει σέ θερμό ἐπεισόδιο. «Διότι κερδισμένος δέν ὑπάρχει σέ ἕνα σενάριο θερμοῦ ἐπεισοδίου» εἶναι τό μήνυμα πού στέλνει ὁ Πρωθυπουργός. Ἀποφεύγει δέ ἐπιμελῶς νά χαρακτηρίσει τίς τελευταῖες κινήσεις τοῦ Ταγίπ Ἐρντογάν, λέγοντας ὅτι στήν συνάντηση πού εἶχαν στήν βρεταννική πρωτεύουσα ἐπεδίωξε νά ἔχει σχέσεις καλῆς γειτονίας, φιλίας καί διαλόγου μέ τόν Τοῦρκο Πρόεδρος. Ἐπ’ οὐδενί ὅμως αὐτή ἡ στάσις του, ἐξηγεῖ, δέν σημαίνει ὅτι ἡ Ἑλλάς δέν θά ὑπερασπισθεῖ τά κυριαρχικά δικαιώματά της μέ ὅλα τά μέσα πού ἔχει στήν διάθεσή της, ὅπως διπλωματικές πρωτοβουλίες. Κρίνει ὅτι ἡ Τουρκία μέ τίς ἐπιλογές της ἔχει ἀπομονωθεῖ σέ μεγάλο βαθμό ἐν ἀντιθέσει πρός τήν Ἑλλάδα, πού οἱ θέσεις της ἔχουν βρεῖ καθολική ἀποδοχή καί στήριξη ἀπό τίς ΗΠΑ, τήν Εὐρώπη, τήν Ρωσσία, τήν Αἴγυπτο, τό Ἰσραήλ, τίς περισσότερες χῶρες τοῦ Κόλπου καί ἀπό ἕνα μεγάλο κομμάτι τῆς ἰδίας τῆς Λιβύης. Ταυτοχρόνως ἀναφέρεται στήν πρόσφατη συμφωνία ἀναβαθμίσεως τῶν F-16 καί τῶν Μιράζ, καθιστῶντας τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις μας «πανέτοιμες καί ἀποτρεπτικά ἰσχυρές».

Ἐρωτώμενος γιά τούς ἐκβιασμούς τῆς Ἀγκύρας μέ κυρίαρχο θέμα τό μεταναστευτικό, ὁ κ. Μητσοτάκης ἐλπίζει ὅτι ἡ Τουρκία θά φερθεῖ πιό λογικά βάσει καί τῶν δεσμεύσεων πού ἔχει ἀναλάβει ἔναντι τῆς ΕΕ. «Ἄν, ὡστόσο, τό κόστος πού πρέπει νά πληρώσει ἡ χώρα γιά μιά στιβαρή ἐξωτερική πολιτική εἶναι οἱ αὐξημένες ροές, τότε θά τό ἀναλάβει. Δέν πρόκειται νά νερώσω καθόλου τό κρασί μου στήν ὑπεράσπιση τῶν δικαιωμάτων μας. Ἔχουμε πεῖ πολλές φορές τί θά κάνουμε γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ Μεταναστευτικοῦ καί ἐλπίζω σέ μεγαλύτερη εὐρωπαϊκή ἐμπλοκή» ὑπογραμμίζει ὁ Πρωθυπουργός. Δέν παραλείπει νά ἀναφερθεῖ στίς ἐξελίξεις στήν Λιβύη, λέγοντας ὅτι ἡ Ἑλλάς θέλει νά ἔχει λόγο σέ αὐτές. Κατά συνέπεια, προσθέτει, θά ἐπιμείνει προκειμένου ἡ χώρα μας νά συμμετάσχει στήν διάσκεψη τοῦ Βερολίνου γιά τήν Λιβύη, ὅπου ἡ Τουρκία θά δώσει δυναμικό «παρών». «Γιατί συμμετέχει ἡ Τουρκία καί ὄχι ἡ Ἑλλάδα; Θά χρειασθεῖ ὁπωσδήποτε πολιτική ἐπίλυση τοῦ προβλήματος τῆς Λιβύης. Καί ἐμεῖς θέτουμε ἕναν ὅρο γιά νά ὑπάρξει λύση μέ σφραγῖδα τῆς ΕΕ, καθώς ἡ Εὐρώπη θά ἔχει ἄποψη γιά τό αὔριο τῆς Λιβύης: ἡ ἑπόμενη Κυβέρνηση νά θεωρήσει ἀμέσως ἄκυρη τήν “συμφωνία” μέ τήν Τουρκία. Ὁ ὅρος αὐτός εἶναι ἀδιαπραγμάτευτος» καταλήγει ὁ Πρωθυπουργός.

Κεντρικό θέμα