Μουσουλμάνο πρέσβυ στέλνει ὁ Πούτιν στήν Κύπρο!

Προάγγελος τῆς ἀναγνωρίσεως τοῦ ψευδοκράτους ὁ πρώην πράκτωρ τῆς KGB Ζιαζίκωφ Λευκωσία: «Εἶναι ἡ ἐκδίκησις τοῦ Ρώσσου Προέδρου»

ΟΡΓΗ ἔχει προκαλέσει στήν Κύπρο ἡ ἐπιλογή τοῦ ρωσσικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν νά διορίσει πρέσβυ στήν Λευκωσία, τόν Μουράτ Μαγκομέτοβιτς Ζιαζίκωφ, ἕναν φανατικό μουσουλμάνο, πρώην Πρόεδρο τῆς Ἰνγκουσετίας καί πρώην πράκτορα τῆς KGB. Μάλιστα ἡ ἐπιλογή, συμφώνως πρός πληροφορίες, εἶναι τοῦ ἰδίου τοῦ Πούτιν. Εἶναι βεβαίως γνωστόν ὅτι ἡ στάσις τῶν Ἀθηνῶν καί τῆς Λευκωσίας, κατά τό τελευταῖο διάστημα, ἔχουν καταστρέψει ἀνεπανορθώτως τίς σχέσεις μέ τήν Μόσχα. Ὅμως καί ἡ κυβέρνησις τοῦ Βλαντιμήρ Πούτιν ὑπερβαίνει τά ὅρια. Ἤδη ὑπάρχει μία ὑποβόσκουσα φιλολογία περί ἐνδεχομένης ἀναγνωρίσεως τοῦ Τουρκοκυπριακοῦ ψευδοκράτους, ἀπό τήν Ρωσσία. Ἡ ἀπόφασις γιά τήν τοποθέτηση τοῦ Ζιαζίκωφ μᾶλλον ἐπιβεβαιώνει αὐτά τά σενάρια. Ἄλλως τε ἡ προσέγγισις τῆς Ρωσσίας μέ τήν Τουρκία τοῦ Ἐρντογάν ἔχει θεμελιωθεῖ πολύ πρίν ἀπό τήν εἰσβολή στήν Οὐκρανία, καί οἱ σχέσεις τους γίνονται ὅλο καί στενώτερες. Χαρακτηριστικό εἶναι ὅτι μέ τήν ἀνοχή τῆς Ρωσσίας, ἡ Τουρκία συνεχίζει τίς ἐπιχειρήσεις της στήν βόρειο Συρία, ὅπου ἡ στρατιωτική παρουσία τῆς Ρωσσίας ἀποτελεῖται ἀπό Τάγματα Τουρκοφώνων (Τουράν Ταμπούρου) οἱ ὁποῖοι συνεργάζονται ἁρμονικῶς μέ τόν Στρατό τοῦ Ἐρντογάν.

Στήν Λευκωσία οἱ πρῶτες ἀντιδράσεις στήν τοποθέτηση Ζιαζίκωφ συνοψίζονται στήν φράση, ὅτι «πρόκειται γιά τήν ἐκδίκηση τοῦ Πούτιν» στήν πολιτική τῆς Κύπρου ἀπό τήν ἡμέρα τῆς εἰσβολῆς στήν Οὐκρανία. Κυβερνητικοί κύκλοι ἐπισημαίνουν ὅμως ὅτι δέν μπορεῖ μιά χώρα πού ἔχει ἡ ἴδια ὑποστεῖ εἰσβολή καί ἀκόμη τό 38% τοῦ ἐδάφους της κατέχεται ἀπό ξένη δύναμη, νά ὑποστηρίξει μιάν ἄλλη εἰσβολή, ἀκόμη καί ἄν ὀνομάζεται «εἰδική στρατιωτική ἐπιχείρησις». Οἱ ἴδιοι κύκλοι ὁμιλοῦν γιά περαιτέρω σκλήρυνση τῆς ρωσσικῆς πολιτικῆς, ἄν καί ἐπισημαίνουν ὅτι πρέπει νά ἀξιολογηθεῖ ἡ συμπεριφορά τοῦ νέου πρέσβεως ἀφ’ ἧς ἀναλάβει τά καθήκοντά του, ὁπότε καί θά δείξει πῶς θά ἀντιμετωπίσει τόν κατεχόμενο βορρᾶ καί τήν ψευδοκυβέρνηση τῶν Τουρκοκυπρίων. Οἱ περισσότεροι δέν κρύβουν τήν ἀπαισιοδοξία τους θεωρῶντας ὅτι ἀκόμη καί ἄν δέν ὑπάρξει ἀναγνώρισις τοῦ ψευδοκράτους, ἡ διοίκησις τῶν Τουρκοκυπρίων θά ἔχει προνομιακή ἐπικοινωνία μέ τόν Ρῶσσο πρέσβυ.

Νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ 65χρονος Μουράτ Μαγκομέτοβιτς Ζιαζίκωβ ἔχει ἀρκετά «σκοτεινό» παρελθόν. Εἶναι σουνίτης μουσουλμάνος, ἦταν στρατηγός τῆς ὁμοσπονδιακῆς ὑπηρεσίας ἀσφαλείας (FSB διαδόχου τῆς KGB) καί ἄνθρωπος τοῦ Κρεμλίνου. Ἐξελέγη τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2002 στήν προεδρία τῆς Ἰνγκουσετίας, μετά ἀπό τήν αἰφνίδια παραίτηση τοῦ προκατόχου του Ρουσλάν Ἀοῦτσεφ, ἐθνικοῦ ἥρωος καί στρατηγοῦ τοῦ Στρατοῦ, ὁ ὁποῖος εἶχε υἱοθετήσει ἐπικριτική στάση ἀπέναντι στήν ρωσσική πολιτική στήν Τσετσενία. Τό παράδοξο εἶναι ὅτι καί ὁ προκάτοχός του στήν Κύπρο Στανισλάβ Ὀσάτι εἶχε στενές σχέσεις μέ τίς μυστικές ὑπηρεσίες τῆς Ρωσσίας.

Ὁ Ζιαζίκωφ ἀναθεώρησε τήν πολιτική τοῦ ἀνοίγματος τῆς Ἰνγκουσετίας στούς πρόσφυγες ἀπό τήν Τσετσενία, οἱ ὁποῖοι κατηγοροῦν τίς Ἀρχές τῆς Ἰνγκουσετίας ὅτι τούς ἀναγκάζουν νά ἐπιστρέψουν στήν Τσετσενία. Ὁ Ζιαζίκωβ ἔχει κατηγορηθεῖ ἀπό τούς ἐπικριτές τῆς Κυβερνήσεως τῆς Ἰνγκουσετίας γιά διαφθορά καί ἀνικανότητα νά ἀντιμετωπίσει τήν πολιτική ἀναταραχή πού ἔχει ταλαιπωρήσει τήν δημοκρατία.

Κεντρικό θέμα