«Μοναρχία» Μητσοτάκη μέ 41%

Ἡ ἀναλογική διέλυσε τόν δικομματισμό – Ὁ ΣΥΡΙΖΑ μέ 20,4% ἔχει τό χειρότερο ποσοστό δευτέρου κόμματος ἀπό τό 1974 – Ἡ Ἑλλάς δέν ἔχει μείζονα ἀντιπολίτευση

Βαρυτάτη ἧττα ὑπέστη ὁ ΣΥΡΙΖΑ κατά τίς χθεσινές ἐκλογές, οἱ ὁποῖες ἀνέδειξαν τόν Κυριάκο Μητσοτάκη οὐσιαστικῶς σέ μονοκράτορα, μέ ποσοστό πού ἐγγίζει τό 41%. Τό κόμμα τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως ὑπέστη τά ἐπίχειρα τοῦ ἐκλογικοῦ συστήματος τῆς ἀσταθείας τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς, τήν ὁποία καθιέρωσε, ἀλλά καί μίας σειρᾶς ἀκόμη ἀστοχιῶν, ὅπως οἱ πρόσφατες δηλώσεις Κατρούγκαλου καί ἡ ἀναταραχή πού ἐδημιουργήθη ἐξ αἰτίας αὐτῶν στό ψηφοδέλτιό του. Οὕτως ἤ ἄλλως ὅμως, ἐπισημαίνεται ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ δέν εἶχε οὐσιαστική πολιτική πρόταση, καθώς περιώρισε τήν προεκλογική του ἐκστρατεία στήν προσωπική στοχοποίηση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη καί ἦταν καί αὐτός ἕνας λόγος γιά τήν βαρυτάτη ἧττα του. Στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἤδη ἀπό χθές ὑπεστήριζον ὅτι κατά τήν προεκλογική περίοδο «δέν τούς ἐδόθη ἡ εὐκαιρία» νά θέσουν τά προβλήματα τῆς καθημερινότητος καί νά ἀναδείξουν αὐτά πού θεωροῦν ἀποτυχία τῆς κυβερνήσεως τῆς ΝΔ. Στήν πραγματικότητα ὅμως, οὐδόλως ἐπεδίωξαν νά συζητήσουν ὁτιδήποτε ἄλλο ἐκτός ἀπό ἀρνητικά σχόλια γιά τούς ἀντιπάλους τους, καί κυρίως γιά τόν Κυριάκο Μητσοτάκη, καί τοῦτο, ἐν τέλει, τό ἐπλήρωσαν.

Μέ βάση πάντως τά ἀποτελέσματα πού ἔχουν διαμορφωθεῖ, ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἤδη ἀμφισβητεῖται καί, ἄν ἀκόμη δέν τεθεῖ τώρα θέμα ἡγεσίας, ὅλα τά ἐνδεχόμενα εἶναι ἀνοικτά νά γίνει κάτι τέτοιο σέ μεταγενέστερο χρόνο. Ἀπό αὐτήν τήν στιγμή, πάντως, θά ὑπάρξουν ἀναταράξεις, πού ἐνδεχομένως θά ὁδηγήσουν σέ κάποιες ἀνακατατάξεις καί ἀπομακρύνσεις. Τοῦτο ὅμως, προσωρινῶς τοὐλάχιστον, θά ἰσχυροποιήσει τόν Ἀλέξη Τσίπρα, ὁ ὁποῖος θά ἔχει τήν εὐκαιρία νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό κάποια ἐσωκομματικά «ζιζάνια». Σέ κάθε περίπτωση πάντως, θά ὁδηγηθεῖ στίς ἑπόμενες ἐκλογές μέ τά κύρια προεκλογικά του συνθήματα ἀποδυναμωμένα, καθώς ἤδη ἀποδοκιμάζονται ἀπό τούς πολῖτες. Ἐπιπροσθέτως, ἀποδεικνύεται ἀτυχής ἡ ἐπιλογή νά ἐπικεντρώσει τήν κριτική του προσωπικῶς στόν Κυριάκο Μητσοτάκη. Ἡ ὅλη κατάστασις ἐπιφέρει καί σημαντική πτώση τοῦ ἠθικοῦ τῶν ἀριστερῶν ψηφοφόρων.

Τό ΠΑΣΟΚ ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ἔχοντας ἐξασφαλίσει διψήφιο ποσοστό, ἔχει κάθε λόγο νά πανηγυρίζει καί νά ἐλπίζει ὅτι μπορεῖ νά διεμβολίσει τό ἀριστερό κόμμα καί νά αὐξήσει περισσότερο τήν δύναμή του. Ἤδη πολλοί ὁμιλοῦν γιά ἀναδιάταξη δυνάμεων στόν εὐρύτερο χῶρο τῆς κεντροαριστερᾶς, ἐλπίζοντας ὅτι τό ΠΑΣΟΚ θά ξαναδεῖ τά ποσοστά τοῦ παρελθόντος του. Ἄνοδο τῶν ποσοστῶν του εἶδε καί τό ΚΚΕ, συνεπῶς διαπιστώνεται ὅτι ἡ ἁπλῆ ἀναλογική ἀνέδειξε μέν τήν Νέα Δημοκρατία σέ ἀδιαμφισβήτητο νικητή ἀλλά τόν δικομματισμό τόν διέλυσε.

Μία ἄλλη σοβαρή πτυχή τῆς χθεσινῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας εἶναι τό γεγονός ὅτι τό κόμμα τοῦ Γιάνη Βαρουφάκη μένει ἐκτός Βουλῆς, ἐνῷ τό κόμμα Πλεύση Ἐλευθερίας τῆς Ζωῆς Κωνσταντοπούλου ἐπλησίασε τό ὅριο τοῦ 3%, χωρίς ὅμως νά τό ἀγγίξει καί νά εἰσέλθει στήν Βουλή.

Ἐξ ἄλλου, κοντά στό 3%, χωρίς ὅμως νά εἰσέρχεται στήν Βουλή, εὑρίσκεται τό πρωτοεμφανιζόμενο κόμμα Νίκη τοῦ Δημήτρη Νατσιοῦ, τό ὁποῖο πρεσβεύει τίς παραδοσιακές ἀξίες τῆς πατρίδος καί τῆς οἰκογενείας. Μέ τό ποσοστό αὐτό, ὁ κ. Νατσιός δημιουργεῖ τίς προοπτικές νά συσπειρώσει δεξιούς ψηφοφόρους, πού αὐτήν τήν στιγμή αἰσθάνονται πολιτικῶς ἄστεγοι.

Δέν θεωρεῖται πιθανόν νά ὑπάρξουν διαρροές ἀπό τήν Νέα Δημοκρατία πρός τήν Νίκη, ἀφοῦ οἱ ψηφοφόροι πού ἔδωσαν τήν ψῆφο τους στήν Κυβέρνηση, εἶχαν πρωταρχικό κριτήριο τήν ἀπόρριψη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί, μέ βάση αὐτό, θά ψηφίσουν καί στίς ἑπόμενες ἐκλογές.

Ὅμως, οἱ ψηφοφόροι τῶν μικρῶν δεξιῶν κομμάτων, οἱ ὁποῖοι εὑρέθησαν ἐν συγχύσει ἐξ αἰτίας τῆς ἀπορρίψεως τοῦ κόμματος Κασιδιάρη καί τῆς πληθώρας ἄλλων σχηματισμῶν πού ἐνεφανίσθησαν, θά εὕρουν τώρα ἕναν πολιτικό πόλο ἰσχυρό, καθαρό, πού δέν βαρύνεται ἀπό ἕνα παρελθόν οὔτε ἔχει ταυτισθεῖ μέ δυσάρεστες καταστάσεις.

Κεντρικό θέμα