Λιγότερα τά καμπαναριά – Περισσότεροι οἱ μιναρέδες!

Πῶς ἡ Ἄγκυρα ἐλέγχει τέσσερεις ἀπό τούς ἕξι βουλευτές τοῦ ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου – Πρός ἀνατροπή τῶν δημογραφικῶν συσχετισμῶν – Νά ζητηθεῖ ἡ ἀπέλαση τοῦ Τούρκου προξένου, ἄν ἔγιναν παρεμβάσεις τῆς Ἀγκύρας στόν Νομό Ροδόπης, ὅπως κατήγγειλε ὁ κύριος Μητσοτάκης

Τό βράδυ τῶν ἐκλογῶν τῆς 21ης Μαΐου, ὅλη ἡ Ἑλλάδα ἦταν μπλέ ἐκτός ἀπό ἕναν νομό, ὁ ὁποῖος εἶχε χρωματιστεῖ ρόζ ἀπό τούς ὑπολογιστές τῆς Singular Logic: τόν Νομό Ροδόπης. Τό γεγονός ἐνόχλησε τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

  • Τοῦ Μανώλη Κοττάκη

Θά ἤθελε νά δεῖ ὅλο τόν χάρτη μπλέ, ἐνδεικτικό τῆς νέας ψυχολογίας του. Τόν ἐνόχλησε ἐπίσης γιατί, ἐάν ἡ Νέα Δημοκρατία ἔρθει ἐκεῖ πρῶτο κόμμα, θά καταφέρει νά ἀποσπάσει ἐπιπλέον ἕδρα στήν δεύτερη ἀναμέτρηση τῆς ἐνισχυμένης ἀναλογικῆς. Γιά τόν λόγο αὐτό, ὁ πρόεδρος τῆς Νέας Δημοκρατίας ἀποφάσισε νά καταγγείλει τίς πρακτικές τοῦ τουρκικοῦ προξενείου, οἱ ὁποῖες εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα νά ἀναδειχθεῖ μέςῳ τῆς στηρίξεως συγκεκριμένου ὑποψηφίου, τοῦ Φερχάτ Ὀζγκιούρ, ὁ Σύριζα πρῶτο κόμμα στόν Νομό Ροδόπης. Ὀρθῶς ἔπραξε ὁ πρόεδρος τῆς Νέας Δημοκρατίας.

Πράγματι, τό τουρκικό προξενεῖο δεκαετίες τώρα παρεμβαίνει ὠμά στά ἐσωτερικά πράγματα τῆς χώρας καί καθοδηγεῖ τίς μειονοτικές ψήφους πρός τό ἕνα ἤ τό ἄλλο κόμμα, ὄχι βεβαίως μέ ἰδεολογικά κριτήρια (ἡ θρησκευτική μειονότητα εἶναι πάντοτε συντηρητική καί ὄχι πάντως ἀριστερή) ἀλλά μέ ἀποκλειστικό γνώμονα τί συμφέρει τόν τουρκικό ἀναθεωρητισμό. Κορυφαία ἐπιτυχία του οἱ ἐκλογές τοῦ 2015, ὅταν καί οἱ τρεῖς βουλευτές τοῦ Νομοῦ Ροδόπης προέρχονταν ἀπό τήν μουσουλμανική μειονότητα. Ἡ χριστιανική πλειονότητα μεταξύ 2015 καί 2019 δέν ἐκπροσωπεῖτο στό Κοινοβούλιο. Χωρίς βεβαίως νά συγκινηθεῖ κανείς, ἰδιαιτέρως στήν Ἀθήνα, καί νά καταγγείλει τότε τό τουρκικό προξενεῖο.

Στήν συγκεκριμένη ἀναμέτρηση, οἱ ἐκλογομάγειροι τοῦ νομοῦ καί εἰδικά τῆς ὁδοῦ Ἰώνων, ὅπου στεγάζεται τό προξενεῖο, γνωρίζουν ἄριστα τί συνέβη: ἄνθρωποι τοῦ προξενείου «ἀπέσπασαν» περί τίς 3.000 ψήφους ἀπό τόν μειονοτικό ὑποψήφιο τῆς Νέας Δημοκρατίας Κατραντζῆ, ὁ ὁποῖος εἶχε λάβει, τό 2019, 5.000 ψήφους καί τώρα οὔτε 2.000. Ἀπέσπασαν, ἐπίσης, 3.000 ψήφους ἀπό τίς 8.000 πού εἶχε λάβει τό 2019 ὁ βουλευτής τοῦ ΠΑΣΟΚ Ἀχμέτ Ἰλχάν, τίς προσέθεσαν στόν ὑποψήφιο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί κατάφεραν, ἔτσι, νά ἐκλέξουν δύο στούς τρεῖς βουλευτές τοῦ νομοῦ.

Ὁ χριστιανός βουλευτής τοῦ Σύριζα Τάκης Χαρίτου ἔχασε τήν ἕδρα του. Καί ἡ ἕδρα τῆς Νέας Δημοκρατίας θά εἶχε τεθεῖ ὑπό διακινδύνευση ἄν τό προξενεῖο διαπίστωνε ὅτι ἡ χριστιανική ψῆφος πρός τό κυβερνῶν κόμμα ἦταν ἀσθενής καί ὅτι μποροῦσε ὁ ὑποψήφιός του νά ὑπερκεράσει τόν βουλευτή Ροδόπης, Εὐριπίδη Στυλιανίδη. Ἀλλά στούς Χριστιανούς, ἡ Νέα Δημοκρατία θριάμβευσε, ἔλαβε τό 60% τῆς ψήφου καί, γι’ αὐτό, ἐγκατέλειψαν τά σχέδιά τους.

Ἀκριβῶς τά ἴδια ἔγιναν καί στόν γειτονικό Νομό Ξάνθης. Τό τουρκικό προξενεῖο ἔχει ὑπό τήν προστασία του τόν βουλευτή τοῦ Σύριζα Ζεϊμπέκ, ὁ ὁποῖος στηρίχθηκε κι ἀπό τήν τουρκική ραδιοτηλεόραση καί τόν βουλευτή τοῦ ΠΑΣΟΚ Μπουρχάν Μπαράν. Τό ἀποτέλεσμα ἴδιο: τό προξενεῖο ἐξέλεξε δύο στούς τρεῖς βουλευτές στόν Νομό Ξάνθης. Αὐτό εἶναι καί τό μέγα θέμα τῆς ἐκλογικῆς ἀναμετρήσεως. Ἡ συστηματική προσπάθεια πού καταβάλλει ἡ Ἄγκυρα κατά περιόδους ἀπό τίς ἐκλογές τοῦ 1989, ὅταν τό μειονοτικό κόμμα Σαδίκ «Γκιουβέν» ἦρθε πρῶτο στόν νομό, ἀπό τίς εὐρωεκλογές τοῦ 2019, ὅταν τό μειονοτικό κόμμα DEP ἦρθε πρῶτο στήν Θράκη, ἕως καί σέ αὐτές τίς ἐκλογές, προκειμένου νά ἀποδείξει ὅτι ἡ μουσουλμανική μειονότητα ἔγινε πλειονότητα καί ἡ χριστιανική πλειονότητα ἔγινε μειονότητα.

Ἡ καταγγελία τοῦ προέδρου τῆς Νέας Δημοκρατίας ἔχει πολύ μεγάλη σημασία, βεβαίως, καί εἶναι ἀληθής πέρα ὥς πέρα, ἀλλά θά εἶχε μεγαλύτερη ἀξία, ἄν συνοδευόταν ἀπό αἴτημα πρός τόν ὑπηρεσιακό Πρωθυπουργό καί τόν ὑπηρεσιακό ὑπουργό Ἐξωτερικῶν νά ἀπελάσουν σέ πρώτη φάση τόν πρόξενο, πού ἀναμείχθηκε ἀπαραδέκτως στίς ἐσωτερικές μας ὑποθέσεις. Μέ προοπτική ἀκόμη καί τό κλείσιμο τοῦ τουρκικοῦ προξενείου στήν περιοχή. Θά εἶχε, ἐπίσης, ἀξία ἄν συνοδευόταν ἀπό αὐστηρότατες συστάσεις ἐπί ποινῇ διαγραφῆς σέ ὅλους τούς αἱρετούς ὑποψήφιους δημάρχους καί περιφερειάρχες τῆς Νέας Δημοκρατίας στήν περιοχή, νά μήν ἐπισκέπτονται καί ὑποβάλλουν τά σέβη τους στόν Τοῦρκο πρόξενο, ὅπως ἔκαναν στό παρελθόν ἀτιμώρητα. Καί νά μήν στέλνουν… γλαδιόλες, γιά νά συγχαροῦν τήν ἐκλογή τοῦ, ὑποτίθεται, ἐκλεγμένου ψευδομουφτῆ τῆς μειονότητας στούς Νόμους Ροδόπης καί Ξάνθης.

Ἐν πάσῃ περιπτώσει ὅμως, αὐτά εἶναι γνωστά καί ὁ καθένας ἀξιολογεῖται. Τό μεῖζον θέμα τῆς περιοχῆς, ἀνεξαρτήτως τῆς δράσεως τοῦ τουρκικοῦ προξενείου ἤ ὄχι ἐκεῖ, εἶναι ἡ συστηματική προσπάθεια τῆς Ἄγκυρας νά ἀνατρέψει τόν πληθυσμιακό συσχετισμό, γιά νά ἀποδείξει ὅτι τά ἐπιχειρήματά της ἔχουν στέρεα βάση. Καθώς, ἄν οἱ Χριστιανοί εἶναι πλειονότητα, σύμφωνα μέ τήν ἀπογραφή τῆς στατιστικῆς ὑπηρεσίας, πού ἔδειξε μόνο 3,1% μείωση πληθυσμοῦ, πῶς ἐξηγεῖται τό φαινόμενο ὅτι τέσσερεις ἀπό τίς ἕξι ἕδρες τῶν δύο νομῶν καταλαμβάνονται ἀπό Μουσουλμάνους;

Κρυφή ἐπιθυμία;

Σέ βάθος χρόνου, τό προξενεῖο θέλει νά ἐγείρει ζητήματα αὐτονομίας, κατά τά πρότυπα τοῦ Κοσσυφοπεδίου. Αὐτό εἶναι τό μέγα θέμα τῆς περιοχῆς. Τά καμπαναριά πλέον εἶναι λιγότερα ἀπό τούς μιναρέδες. Οἱ παπᾶδες εἶναι πλέον λιγότεροι ἀπό τούς ἰμάμηδες. Ὁ χριστιανικός πληθυσμός ἔχει φύγει μετανάστης στήν Ἀθήνα, τήν Θεσσαλονίκη καί τήν Γερμανία καί μόνο στά χαρτιά φαίνεται πλειονότητα. Γιά αὐτά ἔπρεπε νά μιλοῦν οἱ μητροπολῖτες τῆς Θράκης, ὅπως ὁ Ἄνθιμος Ἀλεξανδρουπόλεως, ἀντί νά ἐπιτίθενται στούς Χριστιανούς.

Δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού ὁ τόπος ἀντιμετώπισε τέτοιο ζήτημα. Στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90, ὁ Πρωθυπουργός Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης ἐπόπτευσε τήν ἐπιχείρηση «Χρυσόμαλλο Δέρας» γιά τήν ἐγκατάσταση χιλιάδων παλιννοστούντων Ποντίων ἀπό τήν τέως Σοβιετική Ἕνωση στήν Θράκη. Ὡς ἐπικεφαλῆς τοῦ γραφείου ἐνημέρωσης Θράκης τῆς Γενικῆς Γραμματείας Τύπου, συντόνισα ἐπικοινωνιακά τήν ἐπίσκεψη τοῦ κύριου Μητσοτάκη στήν Θράκη τόν Μάϊο τοῦ 1991. Ὁ Μητσοτάκης δέν ἔκανε τίποτα λιγότερο ἀπό τό νά ἐφαρμόσει τήν πολιτική τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου καί τοῦ διοικητῆ τοῦ Χαρισίου Βαμβακᾶ, γιά νά ἐνσωματώσει τήν Θράκη στόν ἐθνικό κορμό τό 1920.

Αὐτή ἦταν ἡ τελευταία μεγάλη πληθυσμιακή ἔνεση πού ἔγινε στήν περιοχή. Τό ΠΑΣΟΚ τοῦ Γιώργου Παπανδρέου τό 2010 διέπραξε ἐθνικό ἔγκλημα μέ τόν Καλλικράτη. Προκειμένου νά δώσει, ὡς ἔνδειξη καλῆς θέλησης, δήμους καί στήν μειονότητα, ἄλλαξε τά διοικητικά ὅρια τῶν δήμων καί, ἔτσι, φθάσαμε στό σημεῖο σέ περιοχές τῆς Ροδόπης οἱ πρόσφυγες χριστιανοί κάτοικοι, πού κατέφθασαν στήν περιοχή μετά τήν «ἀνταλλαγή τῶν πληθυσμῶν», νά βρεθοῦν μειονότητα σέ δήμους τούς ὁποίους διοίκησαν ἀκατάλληλοι ἄνθρωποι. Ὅσα συνέβησαν στόν Δῆμο Ἰάσμου εἶναι χαρακτηριστικά.

Ἡ χαριστική βολή ἐδόθη στήν διάρκεια τῶν μνημονίων, ὅταν ὁ πληθυσμός ἄρχισε νά μεταναστεύει μαζικά, χωρίς κανείς νά μπορεῖ νά τόν συγκρατήσει. Ἡ ΣΕΚΑΠ τῆς Ξάνθης διεσώθη μόλις καί μετά βίας τήν τελευταία στιγμή ἀπό τήν πώλησή της σέ τουρκικά χέρια μέ τήν ἐξαγορά της, κατόπιν παρακλήσεως τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ἀπό τόν ἐπιχειρηματία Ἰβάν Σαββίδη· ὁ ὁποῖος ἀπογοητευμένος ἀπό τήν στάση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους τήν μεταπώλησε ἀργότερα στήν ἰαπωνική ἑταιρεία Sebaco. Ἄν ἡ συνεταιριστική βιομηχανία εἶχε πέσει σέ τούρκικα χέρια, ὅλοι οἱ ἀγρότες καπνοπαραγωγοί τῆς Θράκης θά ἦταν ὑπόδουλοι στό τουρκικό προξενεῖο Κομοτηνῆς.

Καί νά ἦταν μόνο αὐτό: παρά τίς ἀγωνιώδεις ἐκκλήσεις τοῦ βουλευτῆ Ροδόπης Εὐριπίδη Στυλιανίδη, μειώθηκε δραματικά ἀντί νά αὐξηθεῖ ὁ ἀριθμός τῶν εἰσαγόμενων φοιτητῶν στό Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης καί ἔκλεισαν οἱ Σχολές τῆς Ἀστυνομίας, πού ἀποτελοῦσαν τό μέγα πληθυσμιακό ἀντίβαρο.

Ὅποιος θέλει, λοιπόν, νά μιλήσει σοβαρά γιά τήν Θράκη, δίπλα στήν λέξη τουρκικό προξενεῖο θά βάζει καί τήν λέξη «ἀποτροπή» τῆς δημογραφικῆς ἀλλοιώσεως τῆς περιοχῆς. Γιά αὐτήν τά κόμματα, ὅλα τά κόμματα, ἔχουν τεράστιες εὐθῦνες. Ἀκόμη καί ἡ προσπάθεια πού ἔκανε ὁ ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος νά ἐπιδοτήσει τίς τρίτεκνες οἰκογένειες τῆς Θράκης, γιατί τό πρόβλημα τῆς πατρίδας μας εἶναι τά παιδιά καί ἡ παιδεία, χλευάστηκε ἀπό τήν ξιπασμένη ἐλίτ τῶν Ἀθηνῶν. Καί ἰδού τά ἀποτελέσματα! Ἀπό τούς ἕξι βουλευτές τῆς Θράκης δύο ὁρκίστηκαν στό Εὐαγγέλιο καί τέσσερεις στό Κοράνι!

Υ.Γ. Τώρα πού πέρασε ὁ κορωνοϊός στόν πρόεδρο τῆς Νέας Δημοκρατίας, εἶμαι βέβαιος ὅτι θά πραγματοποιήσει τήν ἐξ ἀναβολῆς ἐπίσκεψή του στήν Θράκη, τήν ὁποία ἐπισκέφτηκαν κι ἄλλα κορυφαῖα στελέχη τῆς Νέας Δημοκρατίας, ὅπως ἡ Ντόρα Μπακογιάννη καί ὁ Νῖκος Δένδιας.

Κεντρικό θέμα