Κυρίαρχος ὁ Στόλος στό Αἰγαῖο μέ προϋπολογισμό μόλις …84 ἑκ. εὐρώ!

Κατά 63% περιεκόπησαν οἱ δαπάνες τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ στήν 10ετία τῶν μνημονίων!

Η «ΕΣΤΙΑ» σέβεται καί ἀναγνωρίζει τήν συνεισφορά καί τῶν τριῶν ὅπλων στήν διαχείριση τῶν πολλαπλῶν κρίσεων πού ἐκλήθησαν νά διαχειρισθοῦν οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις μας στίς σχέσεις μας μέ τήν Τουρκία ἀπό τόν περασμένο Φεβρουάριο στόν Ἕβρο ἕως τόν Ἰούλιο καί τόν Αὔγουστο στό Αἰγαῖο καί στήν Μεσόγειο. Ὁ Στρατός μας ἀναχαίτισε τά στίφη τῶν παρανόμων μεταναστῶν. Ἡ Ἀεροπορία μας ἐξευτέλισε τά τουρκικά ραντάρ, κατέστη ἀόρατος καί πέταξε ἕως τήν Πάφο. Οὔτε τά ἐξελιγμένα ραντάρ τῶν S400 πού ἀπέκτησαν οἱ Τοῦρκοι ἀπό τούς Ρώσσους τά κατάφεραν. Ὡστόσο στήν κορύφωση τῆς κρίσεως μέ τό Ὀρούτς Ρέις –κανείς δέν τό ἀρνεῖται– τό Πολεμικό μας Ναυτικό σήκωσε τό βάρος τῆς διαχειρίσεως. Τῆς φρουρήσεως τῶν ἐξωτερικῶν ὁρίων τῆς ὑφαλοκρηπίδας μας. Τό σάρωμα τῶν βυθῶν. Τήν ἔγκαιρη προειδοποίηση τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας γιά τίς τουρκικές κινήσεις στήν περιοχή. Τά ὑποβρύχιά μας παρέμειναν ἀόρατα ἐπί 69 ἡμέρες. Οἱ Τοῦρκοι δέν κατάφεραν νά τά ἐντοπίσουν ποτέ. Οἱ φρεγάτες μας μέ ἀρχηγό ἐκ τῶν πραγμάτων τήν «Λῆμνος» ἔδωσαν ἐπί 35 μέρες σαφεῖς ἀπαντήσεις. Τό αὐτό οἱ πυραυλάκατοι, οἱ φρεγάτες, τά ἀνθυποβρυχιακά ἑλικόπτερα. Ἡ διάταξις τῶν δυνάμεών μας στήν περιοχή ἦταν σαφῶς καλύτερη (ἀγκιστρωθήκαμε κοντά στήν ξηρά) ἀπό τήν ἀμήχανη τουρκική, ἡ ὁποία εἶχε ὡς βασικό πλεονέκτημα τά νεωτέρας κτήσεως πλοῖα καί τόν κοντινό ναύσταθμο τοῦ Ἀκσάζ γιά ἀνεφοδιασμό. Ἡ Ἑλλάς ὅμως πλειοδοτεῖ –καί τό ἀπέδειξε μία ἀκόμη φορά στούς ἔκπληκτους γείτονες– στήν ναυτοσύνη, στήν στρατηγική καί στήν διαχείριση τοῦ ἔστω πεπαλαιωμένου ὑλικοῦ της. (Οἱ φρεγάτες μας σαραντάρισαν.)

Στό πλαίσιο μίας μεγάλης ἐρεύνης πού κάνει ἡ «Ἑστία» καί πρίν ἀρχίσει δημοσίως ἡ συζήτησις γιά τό νέο ἐξοπλιστικό πρόγραμμα, τό ὁποῖο θά ἐπηρεασθεῖ λογικῶς καί ἀπό τίς προτεραιότητες τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς Μητσοτάκη, κρίναμε σκόπιμο νά δοῦμε πῶς συνετελέσθη αὐτό τό θαῦμα. Ἀρχίζοντας ἀπό τό Πολεμικό μας Ναυτικό καί συνεχίζοντας βεβαίως μέ τόν Στρατό μας καί τήν Ἀεροπορία μας. Τά στοιχεῖα πού ἐντοπίσαμε στό Γενικό Λογιστήριο τοῦ Κράτους μελετώντας καί τόν προϋπολογισμό τοῦ 2020 σέ συνδυασμό μέ τίς πληροφορίες γιά τήν λειτουργία τῶν Μονάδων Διοικητικῆς Μερίμνης τοῦ Ναυτικοῦ μας στόν Ναύσταθμο Σαλαμῖνος, μᾶς ἄφησαν κυριολεκτικῶς ἄφωνους. Τό θαῦμα συνετελέσθη μέ μόλις 84 ἑκατομμύρια λειτουργικό προϋπολογισμό τό 2020! Τό θαῦμα συνετελέσθη μέ τήν 24ωρη λειτουργία τῶν μονάδων διοικητικῆς μερίμνης στόν Ναύσταθμο, πρώτη φορά μετά τόν δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τό θαῦμα συνετελέσθη μέ τήν πραγματοποίηση δεκάδων ἐναερίων ἀποστολῶν ἀνταλλακτικῶν στά πλοῖα μας ἀπό τήν Σαλαμῖνα στό Αἰγαῖο, τίς ὁποῖες προετοίμασαν οἱ ἀφανεῖς ἥρωες τῶν μετόπισθεν, οἱ ἄνδρες καί οἱ γυναῖκες στίς Ἐπιμελητεῖες. Ὁ ἡρωισμός καί ἡ αὐταπάρνησις δέν ἀναιρεῖ ὅμως τούς ἀριθμούς. Τούς παραθέτουμε ἐν ὄψει τῆς συζητήσεως τοῦ προϋπολογισμοῦ μέ τήν ἐλπίδα ὅτι οἱ πολιτικές δυνάμεις θά ἐνδιαφερθοῦν πλήν τῶν ἐξοπλιστικῶν καί γιά τά λειτουργικά ἔξοδα τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεών μας.

Ὁ λειτουργικός προϋπολογισμός τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ ἀνέρχεται ἕως σήμερα λοιπόν στά 84 ἑκατομμύρια εὐρώ. Μέ αὐτό τό ποσόν γίνεται: Συντήρησις καί ἐπισκευή πολεμικῶν πλοίων, συντήρησις καί ἐπισκευή ἱπταμένων μέσων, συντήρησις ὑποδομῶν, τροφοδοσία πλοίων σέ τρόφιμα καί καύσιμα, νοσηλεία, ὁδοιπορικά κ.λπ. Συμφώνως πρός τά διαθέσιμα στοιχεῖα, τά τελευταῖα δέκα ἔτη ἡ τρόικα περιέκοψε τόν προϋπολογισμό τοῦ Πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ κατά 63%!! Ἤτοι κατά 144 εὐρώ! Ἄν λάβει κανείς ὑπ’ ὄψιν του ὅτι οἱ ὑποδομές εἶναι γηραιότερες κατά δέκα ἔτη (ἄρα αὐξάνεται τό κόστος συντηρήσεώς τους) καί ὅτι ἡ διαρκής παρουσία τοῦ Ναυτικοῦ μας εἶναι ἐπιβεβλημένη στό Αἰγαῖο καί στήν Μεσόγειο, τότε καταλήγει σέ ἕνα συμπέρασμα: μέ τά ψέμματα ἐξέθεσε τό Πολεμικό Ναυτικό μας τούς Τούρκους. Μέ ψίχουλα. Σύμφωνα μέ τά ἕως τώρα διαθέσιμα στοιχεῖα ὅπως αὐτά προκύπτουν ἀπό ἔρευνά μας στό Γενικό Λογιστήριο, στό Ναυτικό ἀποδίδεται ποσοστιαῖα τό 17,6% τοῦ συνολικοῦ προϋπολογισμοῦ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ἐξαιρουμένης τῆς μισθοδοσίας. Ἤτοι τό Ναυτικό –ἰδού τό κατόρθωμα τῆς τρόικα– διαχειρίζεται πανάκριβο ὑλικό μέ λειτουργικά ἔξοδα μηδέν. Γιά νά κλείσουν οἱ τρῦπες κατά καιρούς τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἐγκρίνει κονδύλια ἀπό τό Ὑπουργεῖο Μεταναστεύσεως ἤ ἀπό τό πρόγραμμα Δημοσίων Ἐπενδύσεων, γιά τό Ναυτικό!

Καταλήγουμε μέ πρόταση:

– Ἐν ὄψει τῆς συζητήσεως καί ψηφίσεως τοῦ νέου προϋπολογισμοῦ γιά τό 2021

– Ἐν γνώσει τοῦ γεγονότος, ὅτι μέ τήν υἱοθέτηση τοῦ δόγματος τῆς «Γαλάζιας Πατρίδος» ἡ αντιπαράθεσις μέ τήν Τουρκία μεταφέρεται στήν θάλασσα.

– Ἐν ὄψει τῆς δημιουργίας δευτέρου ναυστάθμου στήν Κρήτη πού θά βοηθήσει μέν νά μειωθεῖ στό τουρκικό πλεονέκτημα τοῦ Ἀκσάζ ἀλλά θά ἀποτελέσει ἀκριβή ἐπένδυση δέ, ἡ «Ἑστία» εἰσηγεῖται: Αὐξήσατε τόν λειτουργικό προϋπολογισμό ὅλων τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων μέ προτεραιότητα αὐτήν τήν ἐποχή στό Πολεμικό Ναυτικό μας. Μέ ἔγνοια ἴδια γιά ὅλους. Καί γιά τόν Στρατό καί γιά τήν Ἀεροπορία. Ἀξίζουν!

Κεντρικό θέμα