«Κάηκε» ἕως καί ἡ θάλασσα!

Ἐθνική τραγωδία μέ πυρκαϊές σέ ὅλη τήν Ἀττική • Μέ ἁρματαγωγά, φρεγάτες καί πλοιάρια διέφυγαν οἱ κάτοικοι

ΣTIΓΜΕΣ ἀνάλογες μέ αὐτές πού ἔζησαν οἱ κάτοικοι τῆς Σμύρνης στήν Μικρασιατική καταστροφή τοῦ 1922 ἔζησαν χθές χιλιάδες κάτοικοι τῆς Ἀττικῆς ἀπό τήν Ἀνατολή μέχρι τήν Δύση, οἱ ὁποῖοι εὑρέθησαν ἀντιμέτωποι μέ τόν πύρινο ἐφιάλτη, μέ παράλληλες πυρκαϊές οἱ ὁποῖες ξεκίνησαν σχεδόν ταυτόχρονα στήν Κινέττα, τήν Ραφήνα καί τόν Κάλαμο. Τό μόνο πού ἔλειπε ἀπό τίς εἰκόνες πού παρηκολούθησε συγκλονισμένο τό πανελλήνιο ἀπό τούς τηλεοπτικούς δέκτες του γιά νά θυμίζει ἡ εἰκόνα σέ ὅλα Σμύρνη, ἦταν οἱ «Τοῦρκοι».

Κατά τά λοιπά δεκάδες κατοικίες παρεδόθησαν στίς φλόγες, περιουσίες ἔγιναν παρανάλωμα τοῦ πυρός, πολῖτες πανικόβλητοι ἐγκατέλειψαν τίς ἑστίες τους γιά νά τρέξουν στήν θάλασσα, ἡλικιωμένοι μετεφέρθησαν μέ βαρειά ἐγκαύματα στά νοσοκομεῖα, μικρά πλοιάρια ἔσπευσαν στίς ἀκτές καί ἀπεγκλώβισαν ἀνθρώπους τῆς τρίτης ἡλικίας εἰδικῶς στήν Ἀνατολική Ἀττική, ἁρματαγωγά καί φρεγάτες κατέπλευσαν στό Ζούμπερι γιά νά παραλάβουν δεκάδες ἐγκλωβισμένους, ἀλλοδαποί πού ἔτρεχαν νά ἐπιβιβασθοῦν σέ βάρκες ἀγνοοῦνται, ἐνῶ ἀπηγορεύθη καί ἡ πρόσδεσις τῶν πλοίων πού προσέγγιζαν στό λιμάνι τῆς Ραφήνας καθώς οἱ δρόμοι τῆς περιοχῆς ἦταν κλειστοί καί ἦταν ἀδύνατη ἡ ἀποβίβασις τῶν ἐπιβατῶν.

Δέν θά ἦταν ὑπερβολή νά ποῦμε ὅτι χθές κάηκε ἕως καί ἡ θάλασσα στήν Ἀττική. Ἦταν τόσο μεγάλο τό νέφος πού σηκώθηκε ἀπό τήν πυρκαϊά στόν Ἀττικό οὐρανό μετά τίς τρεῖς τό μεσημέρι, ὥστε γιά λόγους ἀσφαλείας ἔκλεισε –πρωτοφανές στά τόσα χρόνια λειτουργίας του– τό ἀεροδρόμιο «Ἐλευθέριος Βενιζέλος» καί τά ἀεροπλάνα πού τό προσέγγιζαν ἐκλήθησαν νά προσγειωθοῦν σέ ἄλλα ἀεροδρόμια, ἀκόμη καί στρατιωτικά. Γιά τόν ἴδιο λόγο ἔκλεισε καί ἡ Ἐθνική Ὁδός Ἀθηνῶν –Κορίνθου. Ἡ Ἀττική εὑρίσκεται ἀπό χθές τό μεσημέρι σέ κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης καί ἡ Κυβέρνησις ἀπεφάσισε ἀργότερα καί τυπικά τήν ἐνεργοποίηση τῆς σχετικῆς νομοθεσίας.

Ἡ ταυτόχρονη πρόκλησις τῶν πυρκαϊῶν σέ μία ἡμέρα, πού φυσοῦσαν ἰσχυροί ἄνεμοι ἐντάσεως ἑπτά καί ὀκτώ μπωφόρ, γεγονός πού ἔκανε ἐξαιρετικά δύσκολο τό ἔργο τῆς κατασβέσεως τῶν πυρκαϊῶν ἀπό τούς ἄνδρες τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας, οἱ ὁποῖοι ἐπενέβαιναν εἴτε ἀπό ἐδάφους εἴτε ἀπό ἀέρος στίς πληττόμενες περιοχές. Ἡ Κυβέρνησις ἀντέδρασε μᾶλλον αἰφνιδιασμένα καί μουδιασμένα στό πρωτοφανές σέ ἔνταση κῦμα πυρκαϊῶν πού ξέσπασε στό λεκανοπέδιο. Μέ ἐξαίρεση τόν ὑπουργό Δημοσίας Τάξεως Νῖκο Τόσκα, ὁ ὁποῖος ἐνημέρωσε νωρίς τό ἀπόγευμα μέσω τῶν τηλεοπτικῶν δελτίων τούς τηλεθεατές ὅτι ὁ κυβερνητικός μηχανισμός ἐπικοινωνίας ὑπῆρξε ἀπών καί ἐξαφανισμένος. Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν ἦταν ἄφωνος.

Ὁ ἁρμόδιος Γενικός Γραμματεύς Πολιτικῆς Προστασίας δέν ἦταν εἰς θέσιν νά δώσει ἀξιόπιστες πληροφορίες γιά τυχόν ἐγκλωβισμένους καί γιά τήν ἔκταση τῶν καταστροφῶν –στίς δημόσιες παρεμβάσεις του ἦταν ἀμήχανος καί σοκαρισμένος. Ἡ Πυροσβεστική ὑπηρεσία ἀπεφάσισε νά κάνει ἐνημέρωση στό πανελλήνιο γιά μιά φωτιά πού ἄρχισε στίς 12 τό μεσημέρι στά Γεράνια ὄρη καί ἐπεκτάθηκε στήν διάρκεια τῆς ἡμέρας σέ ὅλο τό λεκανοπέδιο, μόλις στίς 9.30 τό βράδυ, μέ γλῶσσα ψυχρά ὑπηρεσιακή. Τό ἁρμόδιο συντονιστικό ὄργανο, ἄμεση σύγκλησις τοῦ ὁποίου προβλέπεται ἀπό τόν νόμο, ἄργησε χαρακτηριστικά. Τό Λιμενικό, ἀπόν.

Ὁ Πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας, σκυθρωπός, σχολίασε ἀπό τήν Βοσνία ὅπου εὑρίσκετο γιά ἐπίσημη ἐπίσκεψη ὅτι προβληματίζεται ἀπό τίς παράλληλες πυρκαϊές καί ἐν τέλει ἀπεφάσισε νά ἐγκαταλείψει τά πανηγύρια γιά τήν βράβευσή του στό Μαυροβούνιο καί νά ἐπιστρέψει στήν Ἀθήνα ἐσπευσμένως. Ὁ συντελεστής δυσκολίας τῆς πυρκαϊᾶς καί τά παράλληλα μέτωπα ἀσφαλῶς καί ἔκαναν ἐξαιρετικά δύσκολο τό ἔργο τῆς πυροσβέσεως, ὡστόσο, ὅπως ἐφάνη στήν πρώτη μεγάλη κρίση αὐτῆς τῆς ἐκτάσεως καί τῆς ἐντάσεως πού ἐκλήθη νά ἀντιμετωπίσει ἡ Κυβέρνησις στήν σχεδόν τετραετῆ θητεία της, συνελήφθη μᾶλλον κοιμώμενη καί ἀσυντόνιστη νά παρακολουθεῖ ἀπό τούς δέκτες τήν καταστροφή. Οἱ πολῖτες δέν ἔνοιωσαν δίπλα τους τό κράτος!

Κεντρικό θέμα