Ἡ Ἑλλάς πού ἀντιφάσκει

Ἡ πρωτιά ΝΔ στήν Κρήτη, ἡ πρωτιά Κασιδιάρη σέ Ἐξάρχεια, οἱ ἀντοχές ΣΥΡΙΖΑ στήν Θράκη

H ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ἐλήφθη στό λιμάνι τῆς Αἰγίνης ἀπό κάτοικο τοῦ νησιοῦ καί συμβολίζει τήν κατάσταση στήν ὁποία εὑρίσκεται ἡ Ἑλλάς, δύο ἑβδομάδες πρίν ἀπό τίς ἐκλογές. Ἡ πατρίδα μας εἶναι μία χώρα ἀντιφάσεων. Ἀντίρροππες τάσεις συνυπάρχουν ταυτοχρόνως στό κάδρο τῆς κοινωνίας ὅπως ὁ ἥλιος πού δύει στά ἀριστερά τῆς φωτογραφίας μέ τόν κεραυνό πού βροντᾶ ταυτοχρόνως τήν ἴδια στιγμή καί πίπτει ἐπί τῶν κεφαλῶν ὅλων ἡμῶν. Τάσεις ὅπου μάχονται γιά νά σύρουν τήν χώρα εἴτε πρός τά πάνω εἴτε πρός τά κάτω, ὅπως ἔδειξε καί ἡ προχθεσινή συζήτησις στήν Βουλή. Ὁ πλέον ἐνδεδειγμένος τρόπος γιά νά ἀναγνώσει τίς ἀντιφάσεις τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας –ἡλιοφάνεια καί καταιγίδα συνυπάρχουν ἁρμονικά– εἶναι νά ἐπιχειρήσει νά προβλέψει τό τελικό ἀποτέλεσμα τῶν προσεχῶν εὐρωεκλογῶν. Τήν διαφορά τῆς σίγουρα πρώτης ΝΔ μέ τόν ὁριστικά δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ. Σέ αὐτό οἱ εἰδικοί δέν διαφωνοῦν, ἄν καί στό λίγο χρόνο πού μεσολαβεῖ ἕως τίς κάλπες προεκλογικό κλῖμα στήν κοινωνία δέν ἔχει διαμορφωθεῖ ἀκόμη. Οἱ ἀπόψεις στά κομματικά ἐπιτελεῖα καί στίς ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεων δύο ἑβδομάδες πρίν ἀπό τίς κάλπες διίστανται.

Στήν ΝΔ θεωροῦν πώς ἐάν ἡ ἀπογοήτευσις τῶν ὀπαδῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μετά καί τίς τελευταῖες ἀποκαλύψεις (ὅπως τό ταξίδι ἀναψυχῆς τοῦ κ. Τσίπρα μέ κότερο) μεταφρασθεῖ σέ ἀποχή τους ἀπό τήν κάλπη, τότε δέν ἀποκλείουν ἀκόμη καί διψήφια διαφορά μεταξύ τοῦ κόμματός τους καί τοῦ κυβερνῶντος κόμματος. Στήν Πειραιῶς ὑπολογίζουν ὅτι ἡ ἀποχή τῶν ἀπογοητευμένων ψηφοφόρων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ θά ἐκτινάξει τήν διαφορά πρός τά πάνω. Ὑποστηρίζουν μάλιστα ὅτι ἡ ἁπλή ἀναλογική στίς δημοτικές ἐκλογές καί ἡ διάσπασις τῶν φιλελευθέρων δεξιῶν-ὑποψηφίων σέ τοπικό ἐπίπεδο, θά αὐξήσει τήν συμμετοχή καί θά ὠφελήσει τήν μητέρα παράταξη ΝΔ στήν ἐθνική κάλπη.

Στόν ΣΥΡΙΖΑ ἔχουν ἄλλη ἄποψη: ὁμιλοῦν γιά μία διαφορά 5-5,5 μονάδων ἡ ὁποία κατ’ αὐτούς εἶναι πολιτικῶς διαχειρίσιμη. Στό λίαν πιθανό σενάριο νά χάσουν μέ 7 μονάδες διαφορά ἔχουν ἕτοιμη τήν δικαιολογία: «Ἄν μειώσαμε τίς 15 μονάδες σέ 7, τότε μέχρι τόν Ὀκτώβριο μποροῦμε νά μηδενίσουμε τήν διαφορά». Φροῦδες ἐλπίδες, ἀλλά δέν ἀπαγορεύεται σέ κανέναν νά ὀνειρεύεται. Φροῦδες, διότι οἱ δημοσκόποι δέν ἀποκλείουν νά λάβει τό ΚΙΝΑΛ ποσοστό 10-11%, ἀφαιρώντας ζωτικό χῶρο ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ.

Ἀλλά καί οἱ δημοσκόποι διχάζονται. «Ἡ ψῆφος εἶναι ψυχολογική καί θά διαμορφωθεῖ στήν τελευταία ἑβδομάδα. Ἡ ΝΔ προηγεῖτο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἕως καί τήν Τρίτη, στήν τελευταία ἑβδομάδα πρίν ἀπό τίς τελευταῖες εὐρωεκλογές τοῦ 2014, ἀλλά τά ἀνέτρεψε ὅλα τό βίντεο Κασιδιάρη – Μπαλτάκου» ὑπενθυμίζει ἔμπειρος δημοσκόπος γιά νά ὑπογραμμίσει τήν ρευστότητα. Ὁ συγκεκριμένος ἐπιμένει ὅτι «ἡ …φυλή θά ἀποφασίσει τήν τελευταία ἑβδομάδα. Μήν ἀποκλείετε νά θελήσει τό χάος, γιατί ἡ κανονικότητα δέν τῆς ἀρέσει καί νά στείλει τόν Τσίπρα στό πῦρ τό ἐξώτερον».

«Ἡ ψῆφος εἶναι ἐξαγοράσιμη» τονίζει στήν «Ἑστία» ἄλλος δημοσκόπος, ἐπισημαίνοντας ὅτι «τό 70% τῶν τραπεζικῶν λογαριασμῶν περιέχει συνολικά ποσά ἀνάλογα μέ μιά μηνιαία σύνταξη ὅπως αὐτή πού μοιράζει ὁ Τσίπρας σήμερα». «Φλερτάροντας» μέ τούς ἡλικιωμένους, πού εἶναι πλέον ἡ πιό μεγάλη ὁμάδα τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος, ὁ Πρωθυπουργός ἐπιχειρεῖ νά μετριάσει τήν ἀπήχηση τῆς ΝΔ σέ αὐτά τά στρώματα. Ὤ, τί ἀντίφασις! Ὅμως ἡ ἀπήχησις τῆς ΝΔ σέ αὐτά τά κοινά δέν εἶναι ἀνάλογη σέ εἰδικές κάλπες. Ὁ ὑποψήφιος δήμαρχος τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς στήν Ἀθήνα Ἠλίας Κασιδιάρης κατατάσσεται πρῶτος ἀπό ὅλους τούς ὑποψηφίους στήν πρόθεση ψήφου στά δημοτικά διαμερίσματα Κολωνάκι, Ἐξάρχεια καί Ἅγιος Παντελεήμων! Καί δίδει μάχη συμφώνως πρός ἔμπειρους δημοσκόπους μέ τόν Παῦλο Γερουλᾶνο γιά τήν δεύτερη θέση. Ἀντίφασις καί ἐδῶ: ἡ ἀόρατη στίς τηλεοράσεις Χρυσή Αὐγή ἀντί γιά δύσις ἐξελίσσεται σέ τοπική καταιγίδα.

– «Ὁ ΣΥΡΙΖΑ δέν πάει καλά πουθενά. Ὁ κόσμος δέν τόν πιστεύει. Μόνο τόν Δῆμο Λάρισας μπορεῖ νά κερδίσει σύμφωνα μέ τίς μετρήσεις. Κανέναν ἄλλο. Ἡ ΝΔ προηγεῖται δύο μονάδες τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στήν Κρήτη» μοῦ λέει ἕτερος ἔμπειρος δημοσκόπος. Σημειώνει ὅμως τήν ἀντίφαση: «Κρατᾶ κάποιες δυνάμεις στήν Ἀνατολική Μακεδονία (22%), στήν Κρήτη, στό Νότιο Αἰγαῖο καί στό Λεκανοπέδιο. Δυνάμεις γιά νά ἔχει ἧττα ἀξιοπρεπῆ βεβαίως, ὄχι γιά κάτι ἄλλο»… Μετά ταῦτα τό… συμπέρασμα εἶναι προφανές: ἡ δύσις βγάζει Ἐπίσκοπο καί ἡ αὐγή Μητροπολίτη. Ἡ χώρα ἀναζητεῖ τό οὐράνιο τόξο της.

Κεντρικό θέμα