Ἐπίλεκτη ὁμάς εἰδικῶν ἀποστολῶν: Οἱ ἐθελοντές πού ἔσωσαν ζωές ἀπό τήν «Μήδεια»

Μεταφορά νεφροπαθῶν ἀπό τό Αἰγάλεω σέ κλινικές

ΜΕΣΑ στό χάος πού προεκάλεσε ἡ κακοκαιρία «Μήδεια» στήν Ἀττική, ξεχώρισε μιά ὁμάς ἐθελοντῶν πού ἀπέδειξε ὄχι μία, ἀλλά πολλές φορές ὅτι ὅταν ὑπάρχει θέλησις καί συντονισμός, τό ἀποτέλεσμα εἶναι ἐξόχως ἐντυπωσιακό. Ἡ Ἐπίλεκτη Ὁμάς Εἰδικῶν Ἀποστολῶν Αἰγάλεω ἦταν ἐκεῖ ἀπό τήν πρώτη στιγμή. Μετέφερε ἀρρώστους στά νοσοκομεῖα, διένειμε γεύματα σέ οἰκογένειες πού χρήζουν βοηθείας, ἔκοψε καί μετέφερε δέντρα, ἀπεγκλώβισε ἀνθρώπους, ἔκανε συνεχῶς περιπολίες, ἀλλά κυρίως μετέδωσε τό αἴσθημα τῆς ἀσφαλείας στούς κατοίκους περιοχῶν πού ἐπί δύο καί τρεῖς ἡμέρες δέν εἶχαν ἠλεκτρικό ρεῦμα ἤ νερό.

Σέ ἐπικοινωνία πού εἶχε ἡ «Ἑστία» μέ ἐθελοντές τοῦ συλλόγου, τούς ἀποκαλουμένους Ἐπίλεκτους, κατάλαβε γιατί αὐτή ἡ ὁμάς τῶν ἁπλῶν πολιτῶν ἔβαλε τά γυαλιά στήν κρατική μηχανή καί κατάφερε νά εἶναι κοντά στούς πληγέντες συνεχῶς. Οἱ περίπου 150 ἄνδρες καί γυναῖκες πού ἀπαρτίζουν τό τμῆμα Ἐπιλέκτων Αἰγάλεω εἶχαν τεθεῖ ἤδη σέ ἐπιφυλακή (ὅπως καί ὅλα τά παραρτήματα σέ ὅλη τήν χώρα) ἀπό τό περασμένο Σάββατο, μετά τήν τηλεδιάσκεψη τοῦ Συντονιστικοῦ Ὀργάνου Πολιτικῆς Προστασίας καί Περιφέρειας Ἀττικῆς. Δηλαδή δύο ἡμέρες πρίν ἀπό τό κτύπημα τῆς «Μήδειας» στήν Ἀττική, τό κάθε μέλος τοῦ συλλόγου γνώριζε καλά τί ἔπρεπε νά κάνει καί δέν ἐχρειάζετο νά δοθοῦν ὁδηγίες μέσῳ τηλεφώνου, νά γίνουν διευκρινίσεις καί ξανά νά λάβουν ὁδηγίες μέ συνέπεια νά χαθεῖ πολύτιμος χρόνος. Ἀμέσως ἐσχημάτισαν βάρδιες τῶν 15 ἀτόμων ἡ κάθε μία, ὥστε νά μποροῦν νά ἀνταποκριθοῦν ἄμεσα ὅταν τούς ἐζητήθη νά παράσχουν βοήθεια.

Ἡ οὐσιαστική πεντάμηνος ἐκπαίδευσις πού ἔχουν λάβει οἱ ἐθελοντές καί ἡ συμμετοχή σέ ἀρκετές ἀσκήσεις ἀπέδωσε καρπούς. Μπορεῖ τό πεδίο δράσεώς τους νά εἶναι ἡ Δυτική Ἀττική (Βίλλια, Οἰνόη, Ἀσπρόπυργος), ὅμως ὅταν ἡ χιονοθύελλα ἔπληξε καί ἄλλες περιοχές τοῦ νομοῦ, ἀμέσως πῆγαν χωρίς καθυστέρηση στόν Διόνυσο καί τήν Κηφισιά. Σέ δύο περιπτώσεις, ἐθελοντές τοῦ συλλόγου μετέφεραν νεφροπαθεῖς ἀπό τό Αἰγάλεω σέ κλινικές. Στόν Διόνυσο ἐπεχείρησαν νά σώσουν τήν ζωή ἀσθενοῦς πού δέν εἶχε ἡ οἰκία του ἠλεκτρικό ρεῦμα γιά νά λειτουργήσει ἡ συσκευή ὀξυγόνου. Καί φυσικά δέν εἶναι μόνον αὐτές οἱ περιπτώσεις.

Πρόκειται γιά μία ἀξιόμαχη ὁμάδα ἀνθρώπων πού ἔχουν στήν κατοχή τους τόν κατάλληλο ἐξοπλισμό. Ἐκτός ἀπό τά τέσσερα αὐτοκίνητα 4×4, διαθέτουν ἕνα διασωστικό ὄχημα καί μία κινητή ἰατρική μονάδα (προσφορά τῶν Lions), ἔχουν ἁλυσοπρίονα, κάμερες, τροχούς κοψίματος καί ἀντλίες νεροῦ. Ἐπειδή ὅμως δέν εἶναι ἀρκετά, δέν εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι πού διαθέτουν τά ἴδια τά αὐτοκίνητά τους γιά νά μεταφέρουν ὑλικό ἤ ἀνθρώπους πού κινδυνεύουν. Στήν ἐρώτηση πῶς κατάφεραν νά εἶναι ἀδιαλείπτως στήν πρώτη γραμμή, ἡ ἀπάντησις ἦταν μονολεκτική: Θέλησις. Ἀκούραστοι, χωρίς νά ὑπολογίζουν κρύο, ζέστη, ἀέρα, βροχή καί γενικώτερα κίνδυνο. Ὅπως μᾶς εἶπαν χαρακτηριστικά: Μά αὐτό θέλω. Νά προσφέρω, νά βοηθῶ, νά διασώζω. Ὅλοι τους ἐργάζονται, ἀλλά τόν ἐλεύθερο χρόνο τόν ἀξιοποιοῦν πρός ὄφελος τοῦ κοινωνικοῦ συλλόγου. Οἱ Ἐπίλεκτοι εἶναι ἀφοσιωμένοι στό ἔργο τους, καί δέν παραπονιοῦνται πού σέ ἔκτακτα γεγονότα, ὅπως ἡ «Μήδεια», ἔμειναν ἄγρυπνοι γιά περισσότερες ἀπό 24 ὧρες. Νέοι, ἡλικίας 16 ἐτῶν, ἐκδηλώνουν ἐνδιαφέρον νά γίνουν μέλη τῆς ὁμάδος. Ὑπάρχουν ἀκόμη καί ἄτομα ἡλικίας 60 ἐτῶν, ἀφοῦ καί ἕνα μπουκαλάκι νερό νά μπορεῖ κάποιος νά δώσει σέ ὅποιο τόν χρειάζεται εἶναι ὑπερπολύτιμη προσφορά. Ὁ ἐθελοντισμός στήν Ἑλλάδα ἔχει ἀποδείξει ὅτι εἶναι πανίσχυρος, καί οἱ Ἐπίλεκτοι εἶναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εὐχόμεθα νά ἀκολουθήσουν καί ἄλλοι τό παράδειγμά τους καί νά υἱοθετήσουν τόν τρόπο δράσεως πού εἶναι πράγματι ἀξιοζήλευτος.

Κεντρικό θέμα