Διασύροντας τούς πυροσβέστες ἀθωώνετε τόν ΣΥΡΙΖΑ!

Μετατοπίζει τίς εὐθύνες ἡ μετάδοσις ἠχητικῶν ἀπό τό κέντρο 199 γιά τό Μάτι

H «EΣΤΙΑ» δέν ἀξιολογεῖ ὡς ἰδιαιτέρως σημαντικά ἀπό πολιτικῆς ἀπόψεως τά εὑρήματα τῆς δημοσιογραφικῆς ἔρευνας τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ γιά τήν πυρκαϊά στό Μάτι, γι’ αὐτό καί ἀπεῖχε χθές ἀπό τήν ἀναπαραγωγή τους.

Πρῶτον διότι εἶναι ἤδη γνωστά, μέ ὅλο τόν σεβασμό, στούς κορυφαίους διακεκριμένους συναδέλφους μας. Οἱ διάλογοι πού μετεδόθησαν, περιέχονται μαζί μέ ἄλλους στό ἐξαιρετικό πόρισμα τοῦ εἰσαγγελέως Ἠλία Ζαγοραίου καί ἀνεκτήθησαν μέ ἐντολές τῆς Δικαιοσύνης. Δέν δημοσιεύονται πρώτη φορά. Ἠχητικά μεταδίδονται πρώτη φορά καί αὐτό, ναί, ἔχει τήν σημασία του γιά ἄλλους λόγους.

Δεύτερον καί σημαντικώτερον ὅμως, ἡ «Ἑστία» δέν τούς ἀξιολογεῖ γιατί ἡ μετάδοσίς τους μετατοπίζει τήν εὐθύνη γιά τίς ἀπώλειες ἑκατό καί πλέον συμπολιτῶν μας ἀπό τήν Κυβέρνηση καί τήν τοπική αὐτοδιοίκηση (Περιφέρεια Ἀττικῆς-Δῆμοι) στούς ἁπλούς τηλεφωνητές τοῦ 199, οἱ ὁποῖοι ὑπό συνθῆκες χάους προσπαθοῦσαν νά συμμαζέψουν τά ἀσυμμάζευτα ἐκεῖνο τό μοιραῖο ἀπόγευμα τῆς 23ης Ἰουλίου. Δέν ἀμφισβητοῦμε ὅτι μεταξύ χιλιάδων κλήσεων πού ἐδέχθη ἐκείνη τήν ἡμέρα τό τηλεφωνικό κέντρο τῆς Πυροσβεστικῆς, ἐλέχθησαν καί ἀνοησίες. Ὅπως αὐτή μέ τόν τηλεφωνητή πού ὑπογραμμίζει ὅτι «ὁ δήμαρχος Μαραθῶνα τά ἔχει καλά μέ τά κανάλια» – δυστυχῶς, ἔτσι ἐκπαίδευσε τό πολιτικό μας σύστημα τήν δημόσια διοίκηση, νά φοβᾶται ὅποιον ἔχει σχέση μέ τά κανάλια. Γιά νά «ξεσκονίσουμε» τήν μνήμη μάλιστα, ὑπενθυμίζουμε ὅτι τό πόρισμα Ζαγοραίου περιέχει καί ἄλλη συνδιάλεξη σόκ.

Ἀξιωματικός τῆς Πυροσβεστικῆς σέ μεγάλη ἔνταση, ἐκτός ἑαυτοῦ, λέει σέ συνομιλητή του γιά τήν πυρκαϊά στήν Κινέττα τήν ἀπαράδεκτη φράση «νά καοῦν γιά νά βάλουν μυαλό τά ὄρνια πού μένουν ἐκεῖ».

Δέν ἀμφισβητοῦμε, ἐπίσης, ὅτι ἔχει μεγάλες εὐθύνες γιά τήν ἀπώλεια τοῦ ἐλέγχου ὁ τότε ὑπαρχηγός τῆς Πυροσβεστικῆς, ὁ ὁποῖος προήχθη ἀπαραδέκτως σέ ἀρχηγό γιά εὐνόητους λόγους. Ἀλλά ἀλήθεια: ἡ κριτική τῆς Ἀντιπολιτεύσεως στό σύνολό της ὅλο τό καλοκαῖρι τοῦ 2018 ἑστιάσθηκε στούς χειρισμούς ἐλάχιστων ἀνδρῶν τοῦ τηλεφωνικοῦ κέντρου τῆς Πυροσβεστικῆς ἤ στό γεγονός ἄν τό Συντονιστικό Κέντρο καί ἡ Περιφέρεια ἔδωσαν ἤ δέν ἔδωσαν ἐγκαίρως ἐντολή ἐκκενώσεως τοῦ οἰκισμοῦ στό Μάτι; Αὐτό δέν ἀναφέρει καί τό πόρισμα τοῦ ἐγκρίτου καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης Κώστα Συνολάκη, πού παρήγγειλε ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως, ὡς βασική αἰτία τῆς τραγωδίας;

Ὅτι ὑπῆρχε πολύς χρόνος γιά τήν ἐκκένωση καί πώς, ἄν εἶχε ἀξιοποιηθεῖ, οἱ νεκροί ἀπό τήν φονική αὐτή πυρκαϊά θά ἦταν κατά πολύ ὀλιγώτεροι;

Ἄν, λοιπόν, ἡ καρδιά τοῦ θέματος εἶναι αὐτή, γιατί δημιουργοῦμε ἐντυπώσεις μέ τήν μετάδοση ἠχητικῶν ἀποσπασμάτων ἀπό τό κέντρο 199 τῆς Πυροσβεστικῆς; Ὅποιοι κάνουν αὐτή τήν ἱεράρχηση, στήν πραγματικότητα προσφέρουν τεράστια ὑπηρεσία στήν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τῆς δίνουν μεγάλη πάσα. Ρίχνουν βορά στήν κοινή γνώμη τούς ἡρωικούς ἄνδρες τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας, οἱ ὁποῖοι στήν συντριπτική τους πλειονότητα ἐπιδεικνύουν ὑψηλό ἐπαγγελματισμό στήν κατάσβεση πυρκαϊῶν, μέ τά ἀπαρχαιωμένα καί κακοσυντηρημένα μέσα πού ἔχουν στήν διάθεσή τους ἐλέω μνημονίων, καί ἀποσποῦν τήν προσοχή ἀπό τίς τεράστιες κυβερνητικές εὐθύνες γιά τήν διαχείριση τῆς πυρκαϊᾶς. Ὅσοι, ἐπίσης, στέκονται στήν πυρκαϊά πού εἶχε εἰσέλθει τήν ἴδια στιγμή τήν ἴδια ἡμέρα στό διυλιστήριο τῆς «Μότορ Ὄιλ» στό ἄλλο μέτωπο, δημιουργώντας τήν ἐντύπωση πώς ἡ Πυροσβεστική μερολήπτησε, τί ἀκριβῶς θέλουν νά ποῦν; Ὅτι δέν ἔπρεπε νά σβηστεῖ πυρκαϊά μέσα σέ Διυλιστήριο Πετρελαίων, ἀναλαμβάνοντας τό κόστος γι’ αὐτό πού θά ἀκολουθοῦσε;

Ἡ «Ἑστία» διαπιστώνει σύγχυση. Ἤ ἡ Κυβέρνησις εὐθύνεται ἤ οἱ ἄνδρες τῆς Πυροσβεστικῆς μέ τούς μισθούς τῶν 900 καί 1.000 εὐρώ, πού κρέμονται στά μανταλάκια ἐπειδή δύο τρεῖς συνάδελφοί τους ξεστόμισαν ἀνοησίες ἐκείνη τήν μέρα. Προφανῶς καί εἶναι ξεχωριστό, μεῖζον, θέμα ἡ διαχείρισις τῆς μνήμης τῶν νεκρῶν, τήν ὕπαρξη τῶν ὁποίων ἀπέκρυψε ἡ Κυβέρνησις ἐκείνη τήν ἡμέρα γιά νά κάνει ἐπικοινωνιακό σώου ὁ Πρωθυπουργός. Καί προφανῶς, αὐτή ἡ συμπεριφορά ἀποτελεῖ στίγμα τό ὁποῖο ἔχει ἤδη καταγγελθεῖ καί τόν ἀκολουθεῖ. Ἀλλά ἡ Πυροσβεστική εἶχε ἐνημερώσει καί οἱ συμπολῖτες μας εἶχαν ἤδη χάσει τήν ζωή τους. Τό ζητούμενο ἦταν νά μήν τήν χάσουν. Καί σέ κάθε περίπτωση, οἱ ἄνδρες τῆς Πυροσβεστικῆς λειτουργοῦν ἐντός ὀργανωτικοῦ πλαισίου πού δέν ἐπέλεξαν οἱ ἴδιοι ἀλλά περιγράφεται ἀνάγλυφα σέ ὅλα τά πορίσματα: Ζαγοραίου (δικαιοσύνη), Γκάντμπερ (Γερμανός ἐμπειρογνώμων πού μετεκλήθη ἀπό τήν Κυβέρνηση), Κώστα Συνολάκη (συνετάχθη κατόπιν παρακλήσεως τοῦ προέδρου τῆς ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη).

Θά κάνουμε, λοιπόν, τό ἴδιο λάθος μέ τόν Νῖκο Τόσκα, ὁ ὁποῖος εἶχε χαρακτηρίσει τό 2017 τήν Πυροσβεστική στήν Βουλή ὡς «τόν πιό στρεβλό μηχανισμό τοῦ κράτους»;

Κεντρικό θέμα