Δεύτερο «φάουλ» Σακελλαροπούλου: Λέξις γιά τίς ἀποζημιώσεις στήν Μέρκελ

Ἐνῶ ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ἄφησε αἰχμές κατά τῆς Καγκελλαρίου γιά «ἀδικίες» καί ἐτόνισε ὅτι «ἡ λιτότης δέν μπορεῖ νά εἶναι ἀπάντησις εἰς ὅλα»

ΓΙΑ μίαν ἀκόμη φορά εὑρισκόμεθα στήν πολύ δυσάρεστη θέση νά ἀσχοληθοῦμε μέ τήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας καί τόν «ἀποστασιοποιημένο» τρόπο διά τοῦ ὁποίου ἀσκεῖ τά καθήκοντά της. Ἡ κ. Σακελλαροπούλου ἔχει ἀποτύχει νά ἐκφράσει τό λαϊκό αἴσθημα. Τό ἔδειξε καί χθές ὑποδεχομένη τήν Ἄγγελα Μέρκελ. Ἠρκέσθη σέ φιλοφρονήσεις καί γενικότητες. Εἰς τό φλέγον διά ὅλους τούς Ἕλληνες ζήτημα τῶν γερμανικῶν ἀποζημιώσεων δέν βρῆκε καί πάλι νά πεῖ οὔτε λέξη. Ἀντιθέτως, ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσφωνῶν τήν ἀπερχομένη Γερμανίδα Καγκελλάριο, εἶπε ὅλα ὅσα ἔπρεπε νά πεῖ χρησιμοποιοῦσα μάλιστα περίτεχνη πολιτική γλῶσσα.

Ἡ Πρόεδρος ἠρκέσθη σέ μιά ἀόριστη εὐχή ὅτι «προσβλέπουμε» στήν στήριξη τῆς Γερμανίας γιά τά ἑλληνοτουρκικά καί ἀνελώθη σέ ἀπεραντολογίες γιά τήν συμβολή τῆς Μέρκελ στήν ἐπίλυση «δυσκόλων καταστάσεων» γιά τήν ΕΕ. Ὅμως ἡ κατ’ ἐξοχήν δύσκολη κατάστασις ἐξακολουθεῖ νά ὑπάρχει ἀνάμεσα στήν Ἑλλάδα καί τήν Γερμανία. Καί εἶναι τό ζήτημα τῶν ἀποζημιώσεων ἀλλά καί τῶν ἐν γένει ἀναγνωρίσεων, τά ὅσα διεπράχθησαν εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος κατά τόν πόλεμο. Τό ὑποχρεωτικό κατοχικό δάνειο εἶναι μόνον ἕνα ἀπό αὐτά. Θέμα τό ὁποῖο θά ἀναδειχθεῖ καί ἀπό τήν ἀγγλόφωνη ταινία «Καλάβρυτα 1943» πού θά προβληθεῖ προσεχῶς στούς κινηματογράφους. Καί γιά νά μήν νομίζει κανείς ὅτι ὑπερβάλλουμε, παραθέτουμε τό πλῆρες κείμενο τῶν δηλώσεων τῆς κ. Σακελλαροπούλου καί τῆς προσφωνήσεώς της πρός τήν κ. Μέρκελ:

«Μέ χαρά σᾶς ὑποδέχομαι. Ὑποδέχομαι μιά σπουδαία πολιτικό πού διαμόρφωσε τήν πολιτική τῆς Γερμανίας καί τῆς Εὐρώπης γιά σχεδόν δύο δεκαετίες. Ἡ παραμονή σας στό τιμόνι μιᾶς σημαντικῆς εὐρωπαϊκῆς δύναμης εἶμαι σίγουρη ὅτι σᾶς ἔφερε ἀντιμέτωπη μέ προκλήσεις καί κρίσεις, ἀλλά σᾶς ἔδωσε τήν εὐκαιρία νά συμμετάσχετε προσωπικά στήν ἐπίλυση καταστάσεων δύσκολων γιά τήν εὐρωπαϊκή οἰκογένεια.

»Θά ἤθελα νά σᾶς εὐχαριστήσω καί προσωπικά γιά τίς προσπάθειες πού καταβάλλατε γιά τήν ἐνίσχυση τῶν διμερῶν μας σχέσεων καί τήν ἀντιμετώπιση καταστάσεων πού ἔβαλαν σέ κίνδυνο τήν Εὐρωπαϊκή συνοχή.

»Ὑπῆρξαν καί στιγμές δυσκολίας καί ἔντασης. Ἡ οἰκονομική κρίση πού ἀντιμετώπισαν πολλές χῶρες τῆς Εὐρώπης ἔφερε κυρίως σέ δύσκολη θέση τήν Ἑλλάδα. Ἦταν μιά πρωτόγνωρη κατάσταση καί ἡ Ἑλλάδα αἰσθάνθηκε δικαιολογημένα μόνη. Ὅμως ἡ περίοδος αὐτή χρησιμεύει γιά τήν ἄντληση χρήσιμων συμπερασμάτων γιά τό παρόν καί τό μέλλον.

»Εἶναι σημαντικό ὅτι ἡ ΕΕ διατήρησε τή συνοχή της καί αὐτό καταδείχθηκε καί στή διαχείριση τῆς πανδημίας καί στό Ταμεῖο Ἀνάκαμψης.

»Οἱ διμερεῖς σχέσεις Ἑλλάδας-Γερμανίας ἔχουν διμερεῖς βάσεις καί ἔχουν δυνατότητες ἐπέκτασης κυρίως στήν ἀντιμετώπιση προβλημάτων ὅπως εἶναι ἡ μετανάστευση καί ἡ κλιματική ἀλλαγή.

»Προσβλέπουμε στή στήριξη τῆς Γερμανίας καί στά ἑλληνοτουρκικά.

»Σέ προσωπικό ἐπίπεδο θά ἤθελα νά σᾶς εὐχηθῶ νά εἶστε δημιουργική καί δραστήρια καί νά ἀπολαύσετε στιγμές χαλάρωσης καί ἠρεμίας».

Θά ἐπισημάνουμε στό σημεῖο αὐτό τόν πολύ διαφορετικό τρόπο μέ τόν ὁποῖο ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ὑπεδέχθη τήν κ. Μέρκελ. Ναί μέν διετύπωσε τίς ἐπιβεβλημένες φιλοφρονήσεις, ἀλλά προέβη καί σέ ἐπισημάνσεις. «Οὔτε ἡ λιτότητα οὔτε τά φθηνά συνθήματα ἄντεξαν» ἐτόνισε μέ νόημα γιά νά πεῖ παρακάτω ὅτι «ἡ λιτότητα δέν μπορεῖ νά εἶναι ἡ ἀπάντηση σέ ὅλα». «Φοβᾶμαι ὅτι συχνά ἡ δυτική ψυχραιμία ἐνθαρρύνει τήν τουρκική αὐθαιρεσία» ἐπεσήμανε σέ ἄλλο σημεῖο. Ἀξίζει λοιπόν νά δοῦμε τό κείμενο τῶν δηλώσεών του:

«Δέν εἶναι ἡ πρώτη μας ἐπαφή, εἶναι ὡστόσο ξεχωριστή γιατί εἶναι ἡ τελευταία. Ὡς ὁ 8ος Ἕλληνας πρωθυπουργός πού συναντᾶ τήν ἀγαπητή Ἄγγελα, θά τολμήσω μιά σύντομη ἀνασκόπηση.

»Ἡ σημερινή Ἑλλάδα εἶναι πολύ διαφορετική ἀπό αὐτή πού γνωρίσατε τήν τελευταία δεκαετία. Δέν εἶναι ἀποικία κράτους, εἶναι ἕνα σύγχρονο κράτος πού σχεδιάζει τό αὔριο. Τό ἀναγνωρίζουν καί οἱ δικοί σας ἐπιχειρηματίες.

Ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ αὔξηση τῶν εἰσαγωγῶν, τό γερμανικό ἐνδιαφέρον γιά ἐπενδύσεις, ἡ ἐξαγορά startups ἀπό Γερμανούς καί ὁ ὑπερδιπλάσιος ἀριθμός Γερμανῶν τουριστῶν.

»Ἡ Ἑλλάδα καί ἡ ΕΕ δοκιμάστηκαν ἀπό δύσκολες ἀποφάσεις πού μετατράπηκαν σέ λαϊκισμό. Ἄλλως τε καί ἐσεῖς παραδεχτήκατε ὅτι ζητήσατε πολλά ἀπό τούς Ἕλληνες. Οὔτε ἡ λιτότητα οὔτε τά φθηνά συνθήματα ἄντεξαν. Ἡ ΕΕ ἀπέδειξε ὅτι οἱ μεγάλες ἀποφάσεις τήν τοποθετοῦν στή σωστή πλευρά, ἐνῶ ἡ Ἑλλάδα ὡρίμασε.

»Σέ ὅλα αὐτό τό διάστημα ἡ Μέρκελ ὑπῆρξε ἡ φωνή τῆς λογικῆς καί τῆς σταθερότητας. Ἄδικη κάποιες φορές, ὅμως καθοριστική στίς ὁριακές στιγμές. Ὅπως τό 2015, ὅταν ἀπέναντι ἀπό κορυφαίους ὑπουργούς της ἀρνήθηκε τό Grexit. Τό βάρος τῶν πολιτικῶν ἀποφάσεων κρίνεται στή ζυγαριά τῆς ἀναγκαιότητας. Καί ἔτσι ἡ ΕΕ τῶν αὐστηρῶν δημοσιονομικῶν πλαισίων ἐξελίχθηκε στήν ΕΕ τῆς κοινῆς ὑγειονομικῆς ἄμυνας καί τοῦ Ταμείου Ἀνάκαμψης. Ὅλα αὐτά ἔχουν τό βάρος καί τῆς δικῆς σας στάσης. Καθῶς ἡ ΕΕ προχωρᾶ μέ ὁμοφωνία, αὐτό γίνεται μέ συμφωνίες. Ἦταν γενναία ἡ ἀλλαγή στάσης τῆς καγκελλαρίου γιά τό Ταμεῖο Ἀνάκαμψης. Εἶδε τήν ἀναγκαιότητα στήριξης τῶν πιό ἀδύναμων οἰκονομικῶν γιά νά ἀντιμετωπίσουν τήν κρίση πού δέν εἶχαν καμμία εὐθύνη.

»Ἡ μάχη κατά τοῦ Covid εἶχε καί χρῶμα ἑλληνικό. Ἡ Ἑλλάδα μπῆκε πρώτη στή μάχη κατά τῆς πανδημίας, εἰσηγήθηκε τό εὐρωπαϊκό πιστοποιητικό, ἐνῶ πέτυχε μέ μεταρρυθμίσεις νά ἐπαναφέρει τή δική της οἰκονομία σέ τροχιά προόδου. Δέν ἦταν εὔκολος δρόμος, καθῶς τήν ἴδια περίοδο εἴχαμε ἐξωτερικές προκλήσεις, καί ἀνοιχτές κρίσεις, ὅπως μέ τήν ἐπιθετικότητα τῶν γειτόνων μας πέρυσι τό καλοκαίρι, κάτι πού διαρκεῖ μέ στόχο τήν Εὐρώπη καί τή Δύση.

»Ἐγώ ἀγωνίζομαι γιά νά κρατῶ πάντα ἀνοιχτούς τούς διαύλους ἐπικοινωνίας. Φοβᾶμαι ὅμως ὅτι συχνά ἡ δυτική ψυχραιμία ἐνθαρρύνει τήν τουρκική αὐθαιρεσία. Οἱ καλοί λογαριασμοί κάνουν τούς καλούς φίλους. Ἡ Ἑλλάδα θέλει μόνο φίλους καί τό ἀποδεικνύει ὑπογράφοντας συμφωνίες συνεργασίας μέ ὅλα τά γειτονικά κράτη. Δέν ἀνεχόμαστε οὔτε ἀπειλές οὔτε ἀμφισβητήσεις τῶν δικαιωμάτων μας. Τά ζητήματα αὐτά θά ἀπασχολήσουν καί τή νέα ἡγεσία τῆς Γερμανίας. Μαζί της προσδοκῶ νά διευρύνω τίς σχέσεις μας. Θέλω νά σχεδιάσουμε μαζί τό μέλλον μιᾶς νέας, ἀνεξάρτητης καί ἰσχυρῆς Εὐρώπης. Ἡ λιτότητα δέν μπορεῖ νά εἶναι ἡ ἀπάντηση σέ ὅλα. Αὐτό εἶναι παρακαταθήκη καί γιά τό νέο Σύμφωνο Σταθερότητας. Καί τό γαλλογερμανικό σύμφωνο καί ἡ ἀμυντική συμφωνία Ἑλλάδας – Γαλλίας μποροῦν νά ἀποτελέσουν τό πρόπλασμα μιᾶς εὐρωπαϊκῆς ἀμυντικῆς αὐτονομίας. Βαθαίνοντας τή δημοκρατία καί περιορίζοντας τίς ἀνισότητες. Τό μέλλον προβλέπεται συναρπαστικό καί γιά τήν Ἑλλάδα καί γιά τή Γερμανία. Θά βαδίσουμε σέ αὐτό ὁπλισμένοι μέ τό ρῆμα τῆς καγκελλαρίου “προσπαθῶ, προσπάθησα” καί τήν ἐμπειρία τῆς ἐποχῆς της, μιᾶς περιόδου μέ κυματισμούς πού κατέληγε ὅμως σέ ἤρεμα νερά. Σᾶς ἀποχαιρετῶ μέ σεβασμό, ἡ Ἀθήνα σᾶς περιμένει πάντα ὡς φίλη».

Νά σημειωθεῖ ὅτι στήν Ἑλλάδα ὁ Πολιτειακός ἄρχων, ἐν προκειμένῳ ἡ Πρόεδρος, ἔχει περισσότερη εὐελιξία δηλώσεων, μιά καί δέν δεσμεύεται ἀπό τήν ἀμεσότητα τῶν ὑποχρεώσεων τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας. Ἀπαιτεῖται ὅμως ὥριμη πολιτική σκέψις γιά νά γίνεται αὐτό. Τό ἔπραττε κατά τόν καλύτερο τρόπο ὁ ἐκλιπών Κωνσταντῖνος Στεφανόπουλος πού ἐξησφάλισε τήν γενική ἐκτίμηση τῶν Ἑλλήνων. Φοβούμεθα ἡ κ. Σακελλαροπούλου ἐπ’ οὐδενί θά μποροῦσε νά ἀχθεῖ εἰς ἀνάλογον ὕψος.

Κεντρικό θέμα