4η Μαΐου: Ἐλεύθεροι ὑπό ὅρους

Μητσοτάκης: Μόνιμη ἡ τηλε-εργασία – Νέα ὡράρια γιά τούς ἐργαζομένους – Ὑπό διαρκῆ ἀξιολόγηση ἡ κοινωνία

Ο «ΣΤΑΡ» τῶν χθεσινῶν ἀνακοινώσεων τῆς Κυβερνήσεως γιά τήν ἄρση τῆς καραντίνας δέν ἦταν ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ὁ «στάρ» ἦταν ὁ ὑφυπουργός του μέ ἁρμοδιότητα τόν συντονισμό καί τήν ἀξιολόγηση τῆς Κυβερνήσεως, ὁ πρώην Γενικός Διευθυντής τοῦ ΣΕΒ Ἄκης Σκέρτσος. Ἁρμοδιότης τοῦ «Σκανδιναβοῦ» –λόγω παρουσιαστικοῦ– ἐκ Θεσσαλονίκης ὑφυπουργοῦ ἕως τώρα ἦταν τό «κυνήγι» καί ἡ ἀξιολόγησις τῶν ὑπουργῶν. Ὁ κ. Σκέρτσος ἔχει ἐγκαταστήσει στό Μαξίμου ἕνα σύστημα πού ἐμφανίζει κόκκινες σημαῖες στίς ὀθόνες τῶν ὑπουργῶν μόλις διαπιστωθεῖ ὅτι καθυστεροῦν τήν ὑπογραφή μιᾶς ἀποφάσεως γιά τήν ὁποία ὑπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ἀκούγοντάς τον χθές νά ἀνακοινώνει μέ ἐντολή Μητσοτάκη ὅλο τό χρονοδιάγραμμα ἐξόδου ἀπό τήν καραντίνα στίς λεπτομέρειές του, συνειδητοποιήσαμε ὅτι ὁ κ. Σκέρτσος ἀπό ἀξιολογητής τῆς Κυβερνήσεως ἀναβαθμίζεται σέ ὑπουργό Ἀξιολογήσεως τῆς Κοινωνίας. Ὑπουργό Πειθαρχίας τῶν Ἑλλήνων. Δύο στοιχεῖα: ἡ ρητορεία του περιελάμβανε μνημονιακούς ὅρους. Ὁμίλησε γιά «σταδιακή αὔξηση τῶν ὅρων τῆς ἐλευθερίας ὑπό τό πρῖσμα τῆς ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» (διαβόητος ὅρος τῆς τρόικα-conditionality). Προειδοποίησε «γιά ἀναλογική ἐπιστροφή περιοριστικῶν μέτρων σέ τοπικό ἤ ὑπερτοπικό ἐπίπεδο». Τό δεύτερο στοιχεῖο εἰσάγει, ὅπως ἐφάνη σέ πίνακα πού ἔδειξε, τόν θεσμό τῆς κόκκινης σημαίας (Red Flags) ἐκτός ἀπό τό Ὑπουργικό Συμβούλιο καί σέ ἐπίπεδο κοινωνίας. Μέ τήν παραμικρή ἔνδειξη ὅτι τά κρούσματα κορωνοϊοῦ αὐξάνονται σέ χωρικό ἤ ἐθνικό ἐπίπεδο καί ἡ ἐπιδημία ἀναζωπυρώνεται, ὁ κ. Σκέρτσος σέ αὐτή τήν νέα δομή κυβερνήσεως θά ἔχει τήν ἐξουσία νά εἰσηγεῖται τήν ἐπαναφορά τῆς καραντίνας κατά περίπτωσιν. Μέ τήν ἐπικουρία τῶν κ. Χαρδαλιᾶ καί Τσιόδρα οἱ ὁποῖοι θά μετέχουν στό Παρατηρητήριο Κρουσμάτων πού δημιουργεῖ ἡ Κυβέρνησις. Τό χθεσινό πακέτο μέτρων πού ἀνεκοίνωσε ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καί ἐξειδείκευσαν οἱ ὑπουργοί εἶναι ἀπολύτως λογικό σέ σύγκριση μέ τό μέγεθος τῆς ἀπειλῆς, ἀλλά ἔχει τρία προβλήματα: Θά τελεῖ κατ’ ἀρχάς ὑπό διαρκῆ ἀναθεώρηση, ὅπως εἴπαμε. Τό πρῶτο. Καί τό δεύτερο: Ἐπιστρέφει τήν ζωή σέ μίας μορφῆς κανονικότητα πού καλεῖται μέ ὅρους Κωνσταντίνου Τσάτσου «Ζωή σέ Ἀπόσταση». Μία κανονικότητα, ἡ ὁποία ὅμως μπορεῖ νά διαρκέσει πολύ, νά εἶναι ἀορίστου χρόνου μέχρι νά βρεθεῖ τό ἐμβόλιο ὅπως εἶπε ὁ κ. Σκέρτσος. Καί τό δυσμενέστερο, ἀλλάζει τελεσίδικα τήν δομή καί τόν τρόπο λειτουργίας τῆς οἰκονομίας. Μονιμοποιεῖται ἡ τηλεργασία, καθιερώνεται ὑποχρεωτικῶς ἡ μάσκα, ἀλλάζουν τά ὡράρια στόν ἰδιωτικό τομέα, ἡ κοινωνική ζωή στραγγαλίζεται μέ τόν νέο τρόπο λειτουργίας τῶν σινεμά, τῶν θεάτρων, τῶν καφέ, τῶν ρεστωράν, τῶν παραλιῶν. Γιά ἕνα λαό φύσει ἐλεύθερο ὅπως ὁ Ἕλλην, αὐτή εἶναι μία πολύ δύσκολη ἄσκησις. Ἡ πολιτική θά ἀξιολογεῖται πλέον ἀπό λεπτομέρειες τῆς καθημερινότητος καί ὄχι ἀπό τήν στρατηγική σέ μεγάλα θέματα. Ὡστόσο δέν μπορεῖ νά ἀγνοήσει κανείς ὅτι ἡ συστηματική παρουσίασις τοῦ χρονοδιαγράμματος ἄρσεως τῆς καραντίνας ἀπό τούς ὑφυπουργούς Παπαθανάση, Λιβάνιο, Κεφαλογιάννη, Χαρδαλιᾶ, Κοντοζαμάνη καί Σκέρτσο, δημιούργησε ἕνα αἴσθημα ἀσφαλείας στούς πολῖτες. Ξέρουμε ποῦ πᾶμε. Ὅλο τό χρονοδιάγραμμα ἄρσεως τῆς καραντίνας ὅπως τό ἀνεκοίνωσε ὁ Πρωθυπουργός ἔχει ὡς ἑξῆς:

Ἀπό τήν Δευτέρα θά εἶναι ὑποχρεωτική ἡ χρῆσις προστατευτικῆς μάσκας στίς μετακινήσεις στά μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς ἀπό ἐργαζομένους καί ἐπιβατικό κοινό. Ἡ εἴσοδος στούς σταθμούς θά εἶναι ἐλεγχόμενη, ὥστε νά ἐπιτευχθεῖ ἡ ἀναγκαία φυσική ἀπόστασις καί θά αὐξηθεῖ ἡ συχνότητα τῶν δρομολογίων στό μέγιστο δυνατό βαθμό. Ὁ ὑφυπουργός Ὑποδομῶν καί Μεταφορῶν Γιάννης Κεφαλογιάννης εἶπε ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα ἐφαρμογῆς τοῦ πλαισίου σταδιακῆς ἄρσεως τῶν περιορισμῶν, τά δρομολόγια τοῦ ΟΑΣΑ, συμφώνως πρός τόν ὑφυπουργό Μεταφορῶν, θά διαμορφωθοῦν ὡς ἑξῆς: Στό Μετρό καί τόν Ἠλεκτρικό, σήμερα, ἡ συχνότητα τῶν συρμῶν εἶναι στά 7,5 λεπτά κατά τίς ὧρες αἰχμῆς καί σχεδιάζεται νά μειωθεῖ στά 6 λεπτά. Στό Τράμ, ἀπό τά 11 λεπτά, στόχος εἶναι νά φθάσει τά 8 λεπτά στίς ὧρες αἰχμῆς. Στά λεωφορεῖα καί τά τρόλλεϋ, ἀπό 550 ὀχήματα πού κυκλοφοροῦν σήμερα, ὁ ἀριθμός τους τό ἑπόμενο διάστημα θά ἀνέλθει στά 1.000. Ἡ πύκνωσις τῶν ὀχημάτων κατά τίς ὧρες αἰχμῆς θά συνοδεύεται ἀπό ταυτόχρονη μείωση τῶν συχνοτήτων διελεύσεως στά ἐνδιάμεσα διαστήματα, δηλαδή ἀπό τίς 10 τό πρωί ἕως τίς 2 τό μεσημέρι καί ἀπό τίς 6 τό ἀπόγευμα ἕως τά μεσάνυκτα.

Ὁ κ. Κεφαλογιάννης ἀπηύθυνε ἔκκληση στό ἐπιβατικό κοινό νά ἀποφεύγει κάθε ἄσκοπη μετακίνηση μέ τά μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς, ἐνῶ ζήτησε ἡ χρήση τους νά γίνεται γιά ἀπολύτως ἀναγκαίους λόγους. Κάλεσε παραλλήλως τούς πολῖτες πού ἔχουν τήν ἐπιλογή τῆς μετακινήσεως μέ ἰδιωτικό μέσο, νά συνεχίσουν νά τό χρησιμοποιοῦν ὡς πρώτη ἐπιλογή, ἐπισημαίνοντας πώς κανένα εὐρωπαϊκό σύστημα συγκοινωνιῶν δέν ἔχει τήν δυνατότητα, σέ προσωπικό καί ὀχήματα, νά προσφέρει ὑπηρεσίες μεταφορᾶς μέ τρόπο πού νά ἐξασφαλίζεται ἡ ἰατρικῶς θεμιτή φυσική ἀπόστασις μεταξύ τῶν ἐπιβατῶν.

Ἐπί πλέον, γιά λόγους διευκολύνσεως, ἀπεφασίσθη ἡ παράτασις τῆς μή ἰσχύος τοῦ δακτυλίου γιά τόν Μάιο, καθώς καί ἀπό τίς 4 Μαΐου ἡ δυνατότης μεταφορᾶς δύο ἀτόμων (πέραν τοῦ ὁδηγοῦ) στίς μετακινήσεις μέ ΙΧ. Οἱ ἐποπτευόμενοι φορεῖς θά συνεχίσουν τήν συστηματική ἀπολύμανση τῶν χώρων τῶν σταθμῶν, τῶν καθισμάτων, τοῦ πατώματος καί τῶν χειρολαβῶν ὀχημάτων καί τῶν συρμῶν. Ἐπίσης, θά προχωρήσουν στήν σήμανση τῶν σημείων ἀναμονῆς, ὥστε νά ἀποφεύγεται ὁ συγχρωτισμός. Ἡ χρῆσις τῶν ἀνελκυστήρων θά ἀπαγορεύεται, μέ τήν ἐξαίρεση τῶν ἀτόμων μέ σοβαρά κινητικά προβλήματα.

Ὡς πρός τήν μεταφορά πολιτῶν μέ ταξί, συνεχίζεται ἡ ἐφαρμογή τοῦ κανόνος πού ἰσχύει καί σήμερα, δηλαδή ὁ ὁδηγός καί ἕνας ἐπιβάτης, μέ τίς γνωστές ἐξαιρέσεις μεταφορᾶς γονέα μέ ἀνήλικα τέκνα ἤ συνοδείας ἀτόμου γιά ἰατρικούς λόγους. Ἀπό τήν Δευτέρα ἡ κυκλοφορία μέ τά ὀχήματα θά ἐπιτρέπεται μόνο ἐντός τοῦ νομοῦ, ἐνῶ θά ἐξετασθεῖ ἐάν θά ἀρθεῖ τό μέτρο μετά τίς 18 Μαΐου, ὁπότε καί θά μποροῦν νά ἐπισκεφθοῦν τά νησιά καί μή μόνιμοι κάτοικοι.

Ἑπτά στάδια προβλέπονται γιά τό ἄνοιγμα τῶν καταστημάτων πού συνοδεύονται ἀπό περιορισμούς καί αὐστηρές ὑποχρεώσεις ἀπό τήν πλευρά τῶν ὑπαλλήλων καί τῶν πελατῶν. Συγκεκριμένως: Στίς 4 Μαΐου ἐπανεκκινοῦν οἱ ἑταιρεῖες λιανικοῦ ἐμπορίου (βιβλιοπωλεῖα, ὀπτικά, ἀθλητικός ἐξοπλισμός, πωλήσεως φυτῶν, ἀγορές καταναλωτῶν καί ἀπελευθερώνεται ἡ μετακίνησις παραγωγῶν γιά τίς λαϊκές ἀγορές μεταξύ περιφερειῶν) καί παροχῆς ὑπηρεσιῶν (κομμωτήρια, κουρεῖα, κέντρα αἰσθητικῆς καί ΚΤΕΟ). Τό ὡράριο τῶν κομμωτηρίων ἀπελευθερώνεται καί διαμορφώνεται ὡς ἑξῆς: Δευτέρα ἕως καί Παρασκευή ἀπό τίς 7 τό πρωί ἕως τίς 10 τό βράδυ καί Σάββατο ἀπό τίς 7 τό πρωί ἕως τίς 10 τό βράδυ. Οἱ θέσεις ἐργασίας θά πρέπει νά ἔχουν ἀπόσταση δύο μέτρων καί οἱ πελάτες νά κλείνουν ραντεβού, εἴτε τηλεφωνικά εἴτε μέσω ἠλεκτρονικῆς πλατφόρμας. Ἡ ἐπιχείρησις εἶναι ὑποχρεωμένη νά τηρεῖ σχετικό βιβλίο μέ τά ραντεβού, προκειμένου νά τό ἐπιδεικνύει σέ τυχόν ἔλεγχο. Ἡ μάσκα θά εἶναι ὑποχρεωτική γιά ὅλους, ἐργαζομένους καί πελάτες, ὅπως καί τά γάντια μίας χρήσεως γιά τούς ἐργαζομένους στά κομμωτήρια. Ὅσον ἀφορᾶ στήν ρύθμιση τοῦ ὡραρίου λειτουργίας τῶν ἐπιχειρήσεων ἡ ἔναρξίς τους μεταφέρεται στίς 10.00 π.μ. μέ διευρυμένο ὡράριο κατά περίπτωση, τήρησις ἀποστάσεων δύο μέτρων ἀνά ἄτομο, χρήση μάσκας γιά προσωπικό καί πελάτες, ἐνῶ συνιστᾶται μή χρήση ἀνελκυστήρων, ἀλλά ἐφ’ ὅσον εἶναι ἀναγκαία τότε ἐπιτρέπεται χρῆσις τοῦ 40% τῶν προβλεπόμενων ἀτόμων, ἐνῶ ἄν τό κατάστημα ἔχει κυλιόμενες δέν ἐπιτρέπεται στούς πελάτες ἡ χρῆσις τοῦ ἀνελκυστῆρος. Στίς 11 Μαΐου ἐπανεκκινοῦν οἱ ὑπόλοιπες ἐπιχειρήσεις τοῦ λιανεμπορίου μέ τούς ἴδιους κανόνες τῆς πρώτης φάσεως. Ἐπανέρχονται στίς λαϊκές τά βιομηχανικά εἴδη καί ἐπαναλειτουργοῦν οἱ σχολές ὁδηγῶν, μέ μάσκες καί γάντια. Στίς 18 Μαΐου, ἐπαναλειτουργοῦν οἱ ἀρχαιολογικοί χῶροι, τά ζωολογικά πάρκα καί οἱ βοτανικοί κῆποι, ἐνῶ δέν ἐπιτρέπονται οἱ παραστάσεις. Ἐπίσης ἐπαναλειτουργοῦν τά καταστήματα τυχερῶν παιχνιδιῶν χωρίς νά παρέχονται ὑπηρεσίες σέ καθημένους. Τήν 1η Ἰουνίου, ἐπαναλειτουργοῦν τά ἐμπορικά κέντρα, τά ἑστιατόρια καί καφέ σέ ἐξωτερικούς χώρους μέ ἀπόσταση 2 μέτρων καί 4 ἀτόμων ἀνά τραπέζι. Εἰδικά γιά ἑστιατόρια καί καφετέριες σέ ἐξωτερικούς χώρους ἰσχύουν τά ἑξῆς: Ἐλάχιστη ἀπόστασις μεταξύ τραπεζιῶν 2 μέτρα. Ὑποχρεωτική χρῆσις μάσκας καί γαντιῶν μίας χρήσεως ἀπό τούς ἐργαζομένους, χρῆσις ἀντισηπτικοῦ. Μέγιστος ἀριθμός πελατῶν: 1 πελάτης ἀνά 3 τ.μ. Μέγιστη συμμετοχή ἀνά τραπέζι τά 4 ἄτομα.

Τόν Ἰούνιο ἐπανεκκινοῦν τά θερινά σινεμά μέ 1,5 μ. ἀπόσταση μεταξύ τῶν θεατῶν ἀνά σειρά καί πληρότητα ἕως 60%. Ἐπίσης ἐπαναλειτουργοῦν τά ξενοδοχεῖα 12μηνης λειτουργίας, μέ ὅρους ἀντιστοίχους τῶν καφέ καί τῶν ἑστιατορίων. Στό ἕκτο στάδιο ἐπαναλειτουργοῦν τά πάρκα ἀναψυχῆς, τά θεματικά πάρκα καί οἱ παιδότοποι σέ ἐξωτερικούς χώρους, μέ τούς ἴδιους κανόνες ἀπoστάσεως. Στό ἕβδομο στάδιο ἐπαναλειτουργοῦν ἑστιατόρια καί καφέ σέ ἐσωτερικούς χώρους, ἐπιχειρήσεις διασκεδάσεως, καταλύματα διακοπῶν καί ἀθλητικές ἐγκαταστάσεις.

Κεντρικό θέμα