Ἀφοπλίζουμε τίς 152 βραχονησῖδες;

Αὐτά εἶναι τά «ἐδαφικά ζητήματα» πού τίθενται στόν ἑλληνοτουρκικό διάλογο; Ἀφωνία τῶν Ἀθηνῶν σέ δημοσίευμα τῆς ἐρντογανικῆς «Γενί Σαφάκ», πού ὑποστηρίζει ὅτι σταματήσαμε νά ἐξοπλίζουμε τά μικρονήσια, τήν κυριαρχία τῶν ὁποίων ἀμφισβητεῖ ἡ Ἄγκυρα

ΟΣΟ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ἡ 7η Δεκεμβρίου, ἡμέρα πραγματοποιήσεως τῆς συναντήσεως ὑψηλοῦ ἐπιπέδου Ἑλλάδος-Τουρκίας στήν Θεσσαλονίκη, οἱ ἀνησυχίες μας ἐντείνονται. Συνεχῆ εἶναι τά μηνύματα ἀπό τήν ἐκεῖθεν πλευρά τοῦ Αἰγαίου, ὅτι ἡ γείτων δέν προτίθεται νά ὑποχωρήσει σέ καμμία ἀπό τίς ἀπαιτήσεις καί τίς διεκδικήσεις της. Τό χειρότερο εἶναι ὅτι ἀπό τήν Τουρκία ἔρχονται πληροφορίες γιά ὑποχωρητικές κινήσεις τῶν Ἀθηνῶν γιά τίς ὁποῖες ἐπιχαίρει ὁ τουρκικός Τύπος. Ἀπό τήν ἑλληνική Κυβέρνηση σιγή. Δέν τολμᾶμε νά πιστέψουμε ὅτι μπορεῖ τέτοια δημοσιεύματα νά ἀνταποκρίνονται στήν πραγματικότητα, ἀλλά μᾶς δημιουργεῖ ἀνησυχίες ἡ ἀφωνία τῶν Ἀθηνῶν. Τέτοιου εἴδους δημοσιεύματα ἔπρεπε νά διαψεύδονται ἀμέσως καί κατηγορηματικῶς. Καί ἄς μήν ἰσχυρισθεῖ κανείς ὅτι δέν ἔχει λόγο ἡ Κυβέρνησις νά διαψεύδει δημοσιεύματα, ὅταν δέν προέρχονται ἀπό ἐπισήμους. Πέρα ἀπό τό γεγονός ὅτι καί τῶν ἐπισήμων Τούρκων οἱ αἰτιάσεις ἀφήνονται ἀναπάντητες, ὑπάρχουν κάποια δημοσιεύματα στά ὁποῖα ἀπαιτεῖται ἄμεσος ἀπάντησις. Ἄμεσος διάψευσις. Ἔστω καί ἄν αὐτή γίνει ἀπό ὑπηρεσιακό παράγονται καί ὄχι μέλος τῆς Κυβερνήσεως. Διαφορετικά δημιουργοῦνται ἀνησυχίες καί σχετικά μέ τίς «ἐδαφικές διαφορές» στίς ὁποῖες ἀνεφέρθη ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός. Ἦταν ἁπλῶς μία φράσις «ἀψυχολόγητη» ἤ μήπως ὑποκρύπτει κάτι ἄλλο;

Τώρα ἡ τουρκική ἐφημερίς «Γενί Σαφάκ» ὑποστηρίζει ὅτι ἔχει ἀρχίσει ἡ ἀποστρατιωτικοποίησις τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου. Τό ζήτημα εἶναι πολύ σοβαρό γιά νά τό ἀφήνει ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις νά αἰωρεῖται! Ἔπρεπε νά ἔχει ἀσχοληθεῖ τοὐλάχιστον ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν! Πρόκειται ἄλλως τε γιά πρωτοσέλιδο δημοσίευμα ὑπό τόν τίτλο «Κίνησις ἔκπληξις ἀπό τήν Ἀθήνα» τό ὁποῖο ὑπογράφει ὁ δημοσιογράφος Τσάνμπεργκ Ντογκάν. Ἀναφέρει συγκεκριμένως μεταξύ ἄλλων:

«Ἡ διαδικασία ἐξομαλύνσεως μεταξύ Τουρκίας καί Ἑλλάδας προχωρᾶ θετικά. Ἡ κυβέρνησις τῆς Ἀθήνας σταμάτησε νά ἐξοπλίζει τά νησιά, τίς βραχονησῖδες καί τούς βράχους τῶν ὁποίων ἡ κυριαρχία δέν καθορίζεται μέ συνθῆκες, πού ἀποτελοῦν μιά ἀπό τίς προβληματικές περιοχές. Τά βήματα ἐξομαλύνσεως, πού ξεκίνησαν μετά τίς καταστροφές τοῦ Φεβρουαρίου, ἐνισχύθηκαν περαιτέρω μέ τήν συνάντηση τοῦ Προέδρου Erdogan καί τοῦ Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, τόν Σεπτέμβριο. Θετικές ἐξελίξεις ἀναμένονται στό νησιωτικό ζήτημα, πού ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά σοβαρότερα προβλήματα μεταξύ τῶν δύο χωρῶν, μέχρι τήν σύνοδο τῶν ἡγετῶν πού θά ἐπαναληφθεῖ τόν Δεκέμβριο».

Σύμφωνα μέ τό δημοσίευμα, τό θέμα τῶν νησίδων «εἶναι ἕνα ἀπό τά πιό σοβαρά καί πολύπλοκα θέματα ἀτζέντας μεταξύ τῶν δύο χωρῶν, ἐπηρεάζει ἄμεσα τά χωρικά ὕδατα περίπου 152 νησιῶν, νησίδων καί βράχων, καθώς καί τήν Ἀποκλειστική Οἰκονομική Ζώνη καί τήν Ὑφαλοκρηπῖδα.» Ὑποστηρίζεται ἀκόμη ὅτι τά ὀνόματα καί τό καθεστώς τῶν νησιῶν καί τῶν νησίδων στό Αἰγαῖο, τῶν ὁποίων τό νομικό καθεστώς εἶναι ἀσαφές, δέν καθορίστηκαν στίς Συνθῆκες τῆς Λωζάννης τοῦ 1923 καί τῶν Παρισίων τοῦ 1947.

Καί σέ ἄκρως ἐπιθετική γλῶσσα συνεχίζει: «Τό νησιωτικό ζήτημα μεταξύ τῶν δύο χωρῶν πηγάζει ἀπό τήν ἐπιθυμία τῆς Ἑλλάδας νά κατέχει ὅλα τά νησιά, βραχονησῖδες καί βράχους ἐκτός τῶν τριῶν ναυτικῶν μιλίων ἀπό τίς ἀκτές τῆς Ἀνατολίας, κατά παράβαση τῶν κανόνων στό πλαίσιο τοῦ διεθνοῦς δικαίου. Λόγῳ τῆς διαφωνίας, δέν μπόρεσε νά βρεθεῖ λύσις σέ ζητήματα ὅπως θέματα ὑφαλοκρηπίδας καί ἐναέριου χώρου, καθώς καί στήν κατανομή τῶν θαλάσσιων καί ἀεροπορικῶν δικαιοδοσιῶν στήν Θάλασσα τῶν Νησιῶν».

Ἡ ἐφημερίς ἀναφέρεται καί στό ἐξοπλιστικό πρόγραμμα τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν στό Αἰγαῖο. «Ἡ Ἑλλάδα, ἡ ὁποία ἀποφάσισε νά ἐνισχύσει τήν ἀεροπορία της κατά τῆς Τουρκίας τούς τελευταίους μῆνες, παρήγγειλε ἀεροπλάνα Rafale ἀπό τήν Γαλλία καί τά τοποθέτησε στό νησί Λιμένι, λίγες ὧρες μακριά ἀπό τήν Τουρκία. Ὁμοίως, ἑκατοντάδες Ἕλληνες στρατιῶτες ὑπηρετοῦν σέ 4 βάσεις, μεγάλες καί μικρές, στήν Σάμο, πού εἶναι τό πιό κοντινό νησί στήν Τουρκία. Ὑπάρχουν συστήματα πού ἀνήκουν στίς ἑλληνικές στρατιωτικές δυνάμεις σέ Meis, Sakız, Batnoz, İpsara, Nergizcik, Eşek, Bulancak, Kalolimnoz, Keçi, Sömbeki, Çamada καί Karaada, πού ἐπίσης βρίσκονται πολύ κοντά στήν Τουρκία.»

Ἐπίσης στό τουρκικό δημοσίευμα σημειώνεται: «Πηγές ἀνέφεραν ὅτι μέ τήν νέα περίοδο μεταξύ τῶν δύο χωρῶν, ἡ ἐπένδυση σέ πυρομαχικά στά νησιά, πού ἦταν ὁπλισμένα στό παρελθόν, σταμάτησε καί μέ τίς θετικές ἀποφάσεις πού θά ληφθοῦν στό μέλλον, θά ὑπάρξουν θετικές ἐξελίξεις γιά τήν τελευταία κατάσταση στά νησιά».

Τό δέ δημοσίευμα καταλήγει: «Πηγές ἀναφέρουν ὅτι ἡ Ἑλλάδα σταμάτησε τήν προμήθεια πολεμοφοδίων σέ αὐτά τά νησιά»!

Καί αὐτό τό πρωτοσέλιδο ἔχει μείνει ἀναπάντητο. Πόσες ὧρες πρέπει νά περάσουν γιά νά κινητοποιηθεῖ ὁ ἑλληνικός κρατικός μηχανισμός;

Σέ μιά χώρα, ὅπως ἡ Ἑλλάς πού ἐπικαλεῖται τό Διεθνές Δίκαιο σέ κάθε περίπτωση ζητημάτων πού ἀνακύπτουν στίς διεθνεῖς σχέσεις της, δέν ἐπιτρέπεται νά ἀφήνεται ἀναπάντητος ὁ ἰσχυρισμός ὅτι κατέχει 152 νησιά πού δέν τίς ἀνήκουν, οὔτε βεβαίως ἡ ἀνυπόστατη ἀπαίτησις γιά ἀποστρατιωτικοποίηση νησιῶν πού εὑρίσκονται στήν παραμεθόριο καί τελοῦν ὑπό ἀπειλήν. Μήπως ἀπέσυρε ἡ Τουρκία τήν ἀπειλή τοῦ casus belli καί δέν τό ἔχουμε ἀντιληφθεῖ; Καί πάλι βεβαίως δέν δικαιολογεῖται ἡ ἀπαίτησις ἀποστρατιωτικοποιήσεως. Ἐνδεχομένως ἡ Τουρκία θά μποροῦσε νά τό θέσει πρός συζήτησιν ὡς κίνησις καλῆς θελήσεως, ὑπό τήν προϋπόθεση ὅτι θά εἶχε κάνει κάποιες ἀνάλογες κινήσεις ἡ ἴδια. Δέν ἔχει κάνει καμμία. Οὔτε τήν ρητορική της ἔχει ἀλλάξει οὔτε τόν στρατιωτικό σχεδιασμό της. Εἶναι λοιπόν σοβαρό τό ἐρώτημα τοῦ τί θά συζητήσουν οἱ δύο κυβερνήσεις στήν Θεσσαλονίκη στίς 7 Δεκεμβρίου…

Κεντρικό θέμα