Τό Βερολῖνο αὐξάνει τόν δανεισμό του!

Παλαιότερη συνάντησις τῆς Μέρκελ μέ τόν Κόντε (photo: epa OLIVIER HOSLET)

Θά ζητήσει 199 δισεκατομμύρια ἀπό τίς ἀγορές

Τῆς Μύρνας Νικολαΐδου

ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ πρίν ἀπό τά Χριστούγεννα, καί θά περίμενε κανείς ὅτι τό κλῖμα θά ἦταν ἑορτινό μέ τίς γνωστές δόσεις αἰσιοδοξίας. Ὁ φανταχτερός ὅμως στολισμός καί τά ὑπέροχα γλυκίσματα δέν ἀντικατοπτρίζουν διόλου τήν κατάσταση πού ἐπικρατεῖ στήν εὐρωπαϊκή οἰκονομία. Ἡ Γερμανία –ἐπιτομή τῆς αὐστηρῆς λιτότητος– ἀπεφάσισε νά αὐξήσει τόν δανεισμό της ἐν μέσω σημαντικῆς πτώσεως τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ κλίματος στήν χώρα. Ἡ Γαλλία προχώρησε σέ ἔκτακτες παροχές γιά νά ἀποφύγει γενική ἐξέγερση, ἐκτροχιάζοντας τόν προϋπολογισμό της. Ἡ Ἰταλία προσπαθεῖ νά ἔλθει σέ συμβιβασμό μέ τήν Κομμισσιόν γιά τό ὕψος τοῦ ἐλλείμματός της καί ἡ Βρεταννία τελεῖ ὑπό πρωτόγνωρη ἀστάθεια, χωρίς ξεκάθαρο βηματισμό γιά τήν μετά Brexit ἐποχή. Ἀναλυτικώτερα, ἡ γερμανική κυβέρνησις προγραμματίζει νά δανεισθεῖ περισσότερα χρήματα τό 2019 ἀπό ὅ,τι ἐφέτος, συμφώνως πρός τήν ἁρμοδία ὁμοσπονδιακή ὑπηρεσία τῆς χώρας (Federal Finance Agency). Ὅπως μεταδίδει τό Reuters, σχεδιάζει τήν ἔκδοση ὁμολόγων ὕψους 199 δισ. εὐρώ τό 2019. Ἐφέτος τό ποσό ἔφθασε τά 173 δισ. Τήν ἴδια ὥρα, ὁ δείκτης ἐπιχειρηματικοῦ κλίματος τοῦ ἰνστιτούτου Ifo κατέγραψε τήν μεγαλύτερη πτώση τῶν δύο τελευταίων ἐτῶν. «Ἡ γερμανική οἰκονομία εὑρίσκεται ἀντιμέτωπη μέ μιά “σφιχτή” ἑορταστική περίοδο» παραδέχεται ὁ ἐπί κεφαλῆς τοῦ Ifo Κλέμενς Φούεστ. «Δέν θά πρέπει νά ἀναμένει κανείς “δωράκια” πρίν ἀπό τά Χριστούγεννα» συμπληρώνει ὁ οἰκονομολόγος τοῦ Ifo Κλάους Βολράμπε.

Στήν δέ Βρεταννία ἡ κατάστασις εἶναι χαώδης, μέ τήν κυβέρνηση νά προετοιμάζεται πλέον καί γιά τό ἐνδεχόμενο ἄτακτης ἐξόδου ἀπό τήν ΕΕ. Κατά τά βρεταννικά μέσα, τά σχέδια προετοιμασίας χωρίς συμφωνία θά χρηματοδοτηθοῦν μέ περίπου δύο δισ. λίρες. Μόλις χθές τό ὑπουργικό συμβούλιο συνεφώνησε ὅτι πρέπει νά τεθοῦν σέ ἐφαρμογή τά σχέδια ἐκτάκτου ἀνάγκης, τά ὁποῖα περιλαμβάνουν τήν κράτηση χώρου στά φέρρυ γιά τήν μεταφορά τροφίμων καί φαρμάκων, ἐνῶ 3.500 στρατιωτικοί θά τεθοῦν σέ ἑτοιμότητα, προκειμένου νά ἀντιμετωπισθεῖ ἡ ὅποια ἀναταραχή. Στά δέ ὑψηλά κλιμάκια οἱ σύμβουλοι ξένων τραπεζῶν, ὅπως ἡ Gredit Suisse, συστήνουν στούς πελάτες τους νά μεταφέρουν τά περιουσιακά στοιχεῖα τους ἐκτός Ἡνωμένου Βασιλείου, λόγω τῆς ἀβεβαιότητος ἀναφορικῶς μέ τό Brexit, ὅπως χαρακτηριστικῶς μεταδίδουν οἱ «Financial Times». Πολυεκατομμυριοῦχοι ἐπενδυτές ἤδη προετοιμάζοντο νά μεταναστεύσουν προκειμένου νά ἀποφύγουν τό ἐνδεχόμενο ἑνός «φόρου στούς πλουσίους», στήν περίπτωση πού ἀναλάβει τήν ἐξουσία ὁ ἡγέτης τῶν Ἐργατικῶν Τζέρεμυ Κόρμπυν. Ὅσον ἀφορᾶ στήν Ἰταλία, μετά τήν ἀρχική «ἀνταρσία» καί τίς κινήσεις ἐντυπωσιασμοῦ, ὅπως ἀπεδείχθη ἐκ τῶν ὑστέρων, ὁ κυβερνητικός συνασπισμός φαίνεται ὅτι λογικεύθηκε καί πλέον προσπαθεῖ νά ἀποφύγει μέ κάθε τρόπο τήν ἐπιβολή κυρώσεων ἀπό τήν Κομμισσιόν. Οἱ ἀναλυτές ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ Ρώμη ἀναμένεται νά προχωρήσει σέ ἀναθεώρηση πρός τά κάτω τοῦ ρυθμοῦ ἀναπτύξεως τῆς οἰκονομίας, ἀπό 1,5% στό 1%. Στό κέντρο τῆς κριτικῆς εὑρίσκεται καί ἡ Γαλλία, μέ τό ἔλλειμμα πλέον νά ξεπερνᾶ τό ὅριο τοῦ Συμφώνου Σταθερότητος καί νά ἐκτοξεύεται στό 3,2% τοῦ ΑΕΠ λόγω τῶν νέων μέτρων πού ἀνεκοίνωσε προσφάτως ὁ Μακρόν. «Ἡ παραβίασις τοῦ Συμφώνου Σταθερότητος ἀπό τό γαλλικό ἔλλειμμα πού θά ὑπερβεῖ τό 3% τοῦ ΑΕΠ δέν φαίνεται νά προβληματίζει τόν Γάλλο ἐπίτροπο Πιέρ Μοσκοβισί, ἐφ’ ὅσον ἡ ὑπέρβασις τοῦ ὁρίου δέν εἶναι μία κατάσταση διαρκείας» ἐπισημαίνει ἡ «Tagesspiegel» τοῦ Βερολίνου. «Προφανῶς οἱ ἀρχές τῶν Βρυξελλῶν δέν θέλουν νά τά βάλουν μέ ἕνα ἰσχυρό κράτος μέλος, ὅπως εἶναι ἡ Γαλλία. Σέ περίπτωση ὅμως πού ἡ Ἐπιτροπή ἀρνηθεῖ τήν ἐφαρμογή αὐστηρῶν κριτηρίων στήν περίπτωση τῆς Γαλλίας, θά μποροῦσε νά ὁδηγήσει στήν ἀπώλεια ἀξιοπιστίας της, τήν ὥρα πού ἀκριβῶς κέρδισε σέ ἀξιοπιστία μέ τήν αὐστηρή στάση της ἀπέναντι στήν ἐθνολαϊκιστική ἰταλική κυβέρνηση» καταλήγει ἡ γερμανική ἐφημερίδα.

Στήν ἄλλη ὄχθη τοῦ Ἀτλαντικοῦ, ἡ κόντρα τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου μέ τήν Κεντρική Τράπεζα συνεχίζεται μέ ἀμείωτη ἔνταση. «Ἐλπίζω ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ στήν Fed θά διαβάσουν τό σημερινό editorial τῆς Wall Street Journal, πρίν κάνουν ἀκόμη ἕνα λάθος. Ἐπίσης, μήν ἀφήσετε νά ἀφαιρεθεῖ κι ἄλλη ρευστότης ἀπό τήν ἀγορά» ἔγραψε ὁ Ντόναλντ Τράμπ στό tweet του. Συμφώνως πρός ἐκτιμήσεις, ἡ Νομισματική Ἐπιτροπή τῆς Κεντρικῆς Τραπέζης τῶν ΗΠΑ θά αὐξήσει τά ἐπιτόκια, γιά τέταρτη φορά ἐφέτος, καί ἕβδομη φορά ἀφ’ ὅτου ἀνέλαβε τήν προεδρία ὁ Τράμπ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Βορίδης: Μόνο μέ διαφορά 4% ἀπό τόν Σύριζα ἐφικτή ἡ αὐτοδυναμία τῆς ΝΔ

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν θέτει δημοσίως ἐκλογικό πῆχυ στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Ἄλλο νά λάβουμε 30%, ἄλλο 34% καί ἄλλο 37% – Θνησιγενές οἱοδήποτε σχῆμα συνεργασίας μέ τόν Κυριάκο Βελόπουλο Προανήγγειλε ὅτι ὑπηρεσιακός Πρωθυπουργός θά ἀναλάβει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, κ. Ἰωάννης Σαρμᾶς

Μία ἄνοιξη πού πασχίζει νά ἔρθει

Μανώλης Κοττάκης
Οἱ νέοι στήν ἐξίσωση τῆς 21ης Μαΐου

Νέα μεγάλη προσφορά στήν Ἐκκλησία ἀπό τόν κ. Ν. Πατέρα

Εφημερίς Εστία
Σέ κλῖμα συγκινήσεως ἐπραγματοποιήθη χθές ἡ τελετή παραχωρήσεως τοῦ Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πτωχοκομείου στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ τήν συμβολή τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Κατάσκοποι, τρομοκράτες καί μυστικές ὑπηρεσίες

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μας νά διαφωνήσουμε μέ τούς «ἐξυπνακισμούς» διαφόρων, μεταξύ των δυστυχῶς καί ἐπαγγελματιῶν δημοσιογράφων, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά διακωμωδήσουν τήν ἐξάρθρωση ὁμάδας μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἀναφέρουν τά στοιχεῖα τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν οἱ ὁποῖες συνεργάστηκαν ἄψογα μέ τίς ἰσραηλινές μυστικές ὑπηρεσίες, σχεδίαζαν ἐπίθεση κατά ἰσραηλινοῦ στόχου στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ