Τά δάνεια καί οἱ καταθέσεις τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν

Οἱ δηλώσεις «πόθεν ἔσχες» γιά τό παρελθόν ἔτος

ΟΙ ΠΛΕΟΝ χρεωμένοι Ἕλληνες πολιτικοί εἶναι, συμφώνως πρός τίς δηλώσεις «πόθεν ἔσχες» πού δημοσιοποιήθηκαν χθές, ὁ πρώην ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν Τέρενς Κουίκ καί ἡ πρώην ὑπουργός Τουρισμοῦ Ἕλενα Κουντουρᾶ. Μαζί καί οἱ δύο ὀφείλουν περισσότερα ἀπό δύο ἑκατομμύρια εὐρώ πρός τραπεζικά ἱδρύματα καί Δημόσιο. Οἱ ὀφειλές τοῦ κ. Κουίκ ἀνέρχονται παρά τήν ρύθμιση τῶν χρεῶν του στά 1.229.768 εὐρώ. Ἡ κ. Κουντουρᾶ τό ἔτος 2016 ἐμφανίζει εἰσοδήματα περίπου 93.000 εὐρώ, ἐνῶ ὁ σύζυγός της εἰσόδημα 0,02 εὐρώ. Τό ἑπόμενο ἔτος τά εἰσοδήματά της εἶναι 44.640 εὐρώ, ἐνῶ ὁ σύζυγός της δέν δηλώνει εἰσόδημα. Οἱ δανειακές ὑποχρεώσεις της ἀνέρχονται σέ 877.924 εὐρώ καί ἀφοροῦν τέσσερα δάνεια. Δέκα ὀχήματα ἔχει, μαζί μέ τήν σύζυγό του, ὁ ἱδρυτής καί γραμματεύς τοῦ κόμματος «ΜέΡΑ25» Γιάν(ν)ης Βαρουφάκης, ὁ ὁποῖος κατά τό φορολογικό ἔτος 2018 δηλώνει καθαρό εἰσόδημα 32.425,58 εὐρώ, ἐνῶ ἡ σύζυγός του δηλώνει ἔσοδα ἀπό ἀκίνητα 840,00 εὐρώ. Ὅμως ἔχει εἰσόδημα 316.047,56 ἀπό «ἐπιχειρηματική δραστηριότητα» καί 109.564,53 εὐρώ ἀπό μερίσματα. Ἐπίσης διαθέτει λογαριασμούς τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί τό ἐξωτερικό. Μαζί μέ τήν σύζυγό του ἔχει περίπου 227.706,00 στήν τράπεζα Corner Banca στήν Ἑλβετία, ἐνῶ ὑπάρχουν πιό μικρά ποσά μοιρασμένα σέ ἑλληνικές τράπεζες. Ἕνα ἀπό τά πολιτικά πρόσωπα τῆς ἐπικαιρότητος λόγω τῆς ὑποθέσεως Novartis εἶναι ὁ πρώην ἀναπληρωτής ὑπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, τό καθαρό εἰσόδημα τοῦ ὁποίου γιά τό 2018 εἶναι 75.026,6. Τῆς συζύγου του ἀντιστοίχως 14.034,89. Ὁ κ. Παπαγγελόπουλος ἔχει ἀμοιβαῖα κεφάλαια ἀποτιμήσεως 9.372 εὐρώ, ἐνῶ ἡ σύζυγός του ἔχει μετοχές ἀξίας 60 εὐρώ. Δηλώνει ἐπίσης καταθέσεις ὕψους 138.209 εὐρώ καί ἡ σύζυγός του ὕψους 262.432 εὐρώ σέ γερμανική τράπεζα καί σέ ἑλληνικές 37.058 εὐρώ.

Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε τό 2016 εἰσόδημα 99.296 εὐρώ, ἐνῶ ἡ σύζυγός του Μαρέβα 331.240 εὐρώ. Οἱ καταθέσεις του ἀνῆλθαν σέ 4.224 εὐρώ καί 556 δολλάρια. Οἱ καταθέσεις τῆς συζύγου του Μαρέβα ἦσαν 325.000 δολλάρια καί 521.666 εὐρώ. Ἡ οἰκογένεια Μητσοτάκη ἔχει ἀκίνητα στήν Ἀθήνα, τήν Κρήτη, τίς Κυκλάδες καί τήν Μεγάλη Βρεταννία. Ὁ κ. Μητσοτάκης τό 2016 εἶχε στήν κατοχή του δύο αὐτοκίνητα καί ἕνα φορτηγό γιά ἀγροτικές ἐργασίες καί ἡ Μαρέβα Μητσοτάκη δύο αὐτοκίνητα. Ἐκτός ἀπό τήν ἐμπορική ἐπιχείρηση Zeus & Dion καί Grabofski ΟΕ, δήλωνε συμμετοχή στήν ἑταιρεία Personal Ventures στήν Γαλλία κατά 95%, τήν ὁποία μετεβίβασε δωρεάν. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης εἶχε ὀφειλές ἀπό δάνεια καί κάρτες 312.288 εὐρώ. Τό ποσόν πού ὤφειλε ἡ κ. Μητσοτάκη σέ δάνεια καί κάρτες ἀνήρχετο σέ 950.612 εὐρώ καί 5.990 δολλάρια.

Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας δηλώνει εἰσοδήματα 33.412,77, ἐνῶ ἡ σύζυγός του Περιστέρα Μπαζιάνα 19.820 εὐρώ. Δέν ἔχουν μετοχές ἤ ὁμόλογα. Ἡ κ. Μπαζιάνα διαθέτει ἀπό τό 2003 μία θυρίδα. Ὁ κ. Τσίπρας ἔχει καταθέσεις συνολικοῦ ὕψους 51.052,5 εὐρώ καί ἡ σύζυγός του 12.318,91 εὐρώ. Στό ὄνομα τοῦ γυιοῦ τους Φοίβου-Παύλου ὑπάρχει λογαριασμός μέ ποσό 25.463 εὐρώ. Δηλώνουν ἕνα ἀκίνητο καί ἕνα οἰκόπεδο –καί τά δύο ἀπό γονική παροχή. Ἐπίσης, ὁ κ. Τσίπρας δηλώνει μία μηχανή, ἐνῶ ἕνα αὐτοκίνητο ἡ σύζυγός του.

Εἰσοδήματα 69.151 εὐρώ φαίνονται στό «πόθεν ἔσχες» τῆς Φώφης Γεννηματᾶ, ἐνῶ ὁ σύζυγος δηλώνει εἰσόδημα 33.088 εὐρώ. Οἱ καταθέσεις της ἀνέρχονται σέ 15.656,5 εὐρώ καί ὁ σύζυγός της ἔχει 72.055 εὐρώ καί 21.000 δολλάρια. Ἡ ἐπί κεφαλῆς τοῦ ΚΙΝΑΛ διαθέτει ἕνα ἀκίνητο στήν Βούλα, ἐνῶ ὁ σύζυγός της διαθέτει ἀρκετά ἀκίνητα καί οἰκόπεδα σέ Ἀττική καί Εὔβοια. Ἔχει στήν κατοχή της ἕνα αὐτοκίνητο καί ὡς ὑπόλοιπο δανείου ἐμφανίζει ποσόν 4.678 εὐρώ.

Ὁ Δημήτρης Κουτσούμπας δηλώνει εἰσόδημα 72.712 εὐρώ καί ἡ σύζυγός του 18.449 εὐρώ. Οἱ καταθέσεις του ἀνέρχονται σέ 8.487,38 εὐρώ καί τῆς συζύγου του σέ 9.923 εὐρώ. Ἔχουν δύο ἀκίνητα στήν Βοιωτία.

Ἕνα ἀπό τά πιό ἐντυπωσιακά «πόθεν ἔσχες» εἶναι αὐτό τοῦ ἀναπληρωτοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, καθώς δηλώνει περισσότερα ἀπό 120 ἀκίνητα. Ὡστόσο, πρέπει νά σημειωθεῖ πώς δέν πρόκειται γιά σπίτια, ἀλλά κυρίως γιά μικρούς χώρους ἐπαγγελματικῆς στέγης-καταστημάτων, καθώς καί οἰκόπεδα.

Κατακόρυφη πτώση παρουσιάζουν τά εἰσοδήματα τῆς πρώην προέδρου τῆς Βουλῆς Ζωῆς Κωνσταντοπούλου. Ἀπό 52.177 εὐρώ πού δήλωνε τό 2015 ὅταν ἀκόμη ἦταν βουλευτής τό 2016 δήλωσε μόλις 0,19 εὐρώ καί τό 2017 λιγώτερο ἀπό 3.000 εὐρώ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Πολῖτες ἀπειλοῦν νά πυρπολήσουν τούς διαχειριστές τῶν κόκκινων δανείων!

Εφημερίς Εστία
Ὀργή καί ἀγανάκτησις γιά τίς αὐξήσεις 25% στίς μηνιαῖες δόσεις συμβάσεων τῆς τελευταίας πενταετίας – Ἀνησυχία στούς λεγόμενους “servicers” – Ζητοῦν προστασία ἀπό τήν Κυβέρνηση

Ὁ ἐπιδοματικός καπιταλισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΑΚΟΥΓΑ χθές τό πρωί, στήν ἐκπομπή τοῦ Παύλου Τσίμα, στόν «Σκάι», τόν πρώην ὑπουργό Οἰκονομικῶν Νῖκο Χριστοδουλάκη μέ τόν ὁποῖο μᾶς δένουν σχέσεις ἀμοιβαίας ἐκτίμησης, νά ἀναλύει τά βασικά προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Ἧττα Πλεύρη γιά τούς ἀνεμβολίαστους

Εφημερίς Εστία
Τό ΣτΕ ἄναψε τό «πράσινο φῶς» γιά τήν ἐπιστροφή ἀνεμβολίαστων ὑγειονομικῶν

Πανικός στήν Ἄγκυρα: Τό «Ἀμπντουλχαμίντ Χάν» στό Αἰγαῖο μετά τό ἑλληνο-αιγυπτιακό μνημόνιο καί τήν καταδίκη τῆς Τουρκίας ἀπό τήν Εὐρωβουλή

Εφημερίς Εστία
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πανικό ὑποδηλοῖ ἡ κίνησις τῆς Τουρκίας νά βγάλει στήν Μεσόγειο τό πλωτό γεωτρύπανο Ἀμπντουλχαμίντ Χάν, τό ὁποῖο ὅλο τό προηγούμενο διάστημα ἦταν ἀγκυροβολημένο λόγῳ ἐργασιῶν συντηρήσεως.

Ἕνα Παγκόσμιο Κύπελλο μέ καλοριφέρ!

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά μποροῦσα νά μείνω ἀδιάφορος ἀπέναντι στό Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, ἀκόμη καί ἄν αὐτό διεξάγεται σέ μιά χώρα ἡ ὁποία δέν θέλει οὔτε νά ἀκούσει γιά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἀκόμη καί ἄν διεξάγεται χειμῶνα καί δέν μπορεῖς νά ἀπολαύσεις τό θέαμα στό μπαλκόνι ἤ τήν βεράντα, συντροφιά μέ τούς ντελιβεράδες τῆς περιοχῆς!