Πρόστιμα καί λουκέτα γιά τήν σύνδεση τῶν ταμειακῶν

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΕΣ μέ τσουχτερά πρόστιμα καί «λουκέτα» ἕως…

… 10 ἡμέρες θά βρεθοῦν ἀπό τήν 1η Δεκεμβρίου οἱ ἐπιχειρήσεις πού δέν θά διαβιβάζουν στήν φορολογική διοίκηση τά στοιχεῖα πού ἐκδίδουν ἀπό τίς ταμειακές μηχανές γιά τίς λιανικές πωλήσεις. Ἡ ΑΑΔΕ ἔχει ἤδη στείλει e-mail στίς ἐπιχειρήσεις οἱ ὁποῖες ἄν καί ὑπόχρεες σέ χρήση Φορολογικοῦ Ἠλεκτρονικοῦ Μηχανισμοῦ ἐνετοπίσθησαν νά μήν ἔχουν διαβιβάσει στήν Φορολογική Διοίκηση τά στοιχεῖα λιανικῆς μετά τίς 31 Ὀκτωβρίου 2022, μέ τά ὁποῖα καλοῦνται νά συμμορφωθοῦν ἐντός προθεσμίας δέκα ἡμερῶν ἀπό τήν ἡμέρα τῆς ἀποστολῆς τοῦ μηνύματος.

Ὡστόσο, τά προειδοποιητικά μηνύματα σταματοῦν στίς 30 Νοεμβρίου καί ἀπό τήν 1η Δεκεμβρίου σέ ὅσους δέν συμμορφώνονται μέ τήν ὑποχρέωση διαβιβάσεως τῶν δεδομένων ἀπό τίς ἀποδείξεις λιανικῆς πωλήσεως πού ἐκδίδονται ἀπό ταμειακές μηχανές θά ἐπιβάλλονται πρόστιμα ἀπό 250 ἕως καί 1.000 εὐρώ καί λουκέτα ἀπό 2 ἕως καί 10 ἡμέρες. Σέ περίπτωση πράξεων πού ἐπιβαρύνονται μέ ΦΠΑ, ἐπιβάλλεται πρόστιμο ὕψους ἴσου μέ τό 50% ἐπί τοῦ ΦΠΑ πού ἀναγράφεται ἐπί τοῦ κάθε μή διαβιβασθέντος στοιχείου. Τό πρόστιμο αὐτό δέν μπορεῖ νά εἶναι κατώτερο, ἀθροιστικά ἀνά φορολογικό ἔλεγχο, τῶν 250 εὐρώ, ἄν ἡ ὀντότης εἶναι ὑπόχρεη τηρήσεως ἁπλογραφικοῦ λογιστικοῦ συστήματος καί τῶν 500 εὐρώ, ἄν ἡ ὀντότης εἶναι ὑπόχρεη τηρήσεως διπλογραφικοῦ λογιστικοῦ συστήματος.

Πέραν τῶν προστίμων ἀναστέλλεται ἄμεσα γιά 48 ὧρες ἡ λειτουργία τῆς ἐπαγγελματικῆς ἐγκαταστάσεως στήν ὁποία διενεργήθηκε ὁ ἔλεγχος ἐφ’ ὅσον ἀπό τόν ἴδιο μερικό ἐπιτόπιο φορολογικό ἔλεγχο διαπιστώνεται εἴτε ἡ μή ἔκδοσις ἤ ἡ ἀνακριβής ἔκδοσις πλέον τῶν δέκα προβλεπόμενων παραστατικῶν πωλήσεως ἄνω τῶν 500 εὐρώ ἤ μή διαβίβασις στήν ΑΑΔΕ πλέον τῶν δέκα στοιχείων λιανικῆς πωλήσεως πού ἔχουν ἐκδοθεῖ μέσῳ ΦΗΜ. Ἐάν, ἐντός τοῦ ἴδιου ἤ τοῦ ἑπόμενου φορολογικοῦ ἔτους ἀπό τήν διαπίστωση τῶν παραβάσεων, διαπιστωθεῖ ἐκ νέου ἤ ἡ ἀνακριβής ἔκδοσις ἤ μή διαβίβασις τοὐλάχιστον τριῶν παραστατικῶν πωλήσεως, ἀναστέλλεται γιά 96 ὧρες.

Ειδήσεις / Άρθρα

Τό ἀπόρρητο σχέδιο «180» γιά τό συνυποσχετικό στήν Χάγη

Μανώλης Κοττάκης
Γεωπολιτική ἄσκησις ἡ σύνθεσις τοῦ νέου Κοινοβουλίου • Πλειοψηφία 3/5 ἀπαιτεῖται βάσει τοῦ Συντάγματος γιά παραπομπή θεμάτων ἐθνικῆς κυριαρχίας στό Διεθνές Δικαστήριο • Στήν κρίση του, ΑΟΖ, ὑφαλοκρηπίς καί ἀποστρατιωτικοποίησις, συμφώνως πρός τό μοντέλο Κέννεντυ στήν κρίση τῆς Κούβας • Σύμφωνο μή ἐπιθέσεως καί διαφοροποιημένα χωρικά ὕδατα κατά τό πρότυπο Σημίτη, τό πρῶτο βῆμα • Πρόκριμα γιά τήν συμφωνία τό συνυποσχετικό μέ τήν Ἀλβανία, γιά τό ὁποῖο ἡ Ἑλλάς «θυσιάζει» τόν Μπελέρη • Ὁ ρόλος τῶν 4 μειονοτικῶν βουλευτῶν τῆς Θράκης • Γιατί τό κόμμα «Νίκη» συζητήθηκε στήν σύσκεψη τῶν Πολιτικῶν Ἀρχηγῶν ὑπό τήν κ. Σακελλαροπούλου • Στό Ἅγιον Ὄρος ὁ Πρωθυπουργός

Διεκδικεῖ τήν ἡγεσία τοῦ Ἰσλάμ μέ λάβαρο τήν Ἁγία Σοφία

Εφημερίς Εστία
Προκλητική ἐκδήλωσις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Μουσουλμανικοῦ Φόρουμ ὑπέρ Ἐρντογάν στά τείχη τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας – Τήν ὀνομάζουν σύμβολο τῶν μελλοντικῶν νικῶν τοῦ τουρκικοῦ ἔθνους

Οἱ ἐξελίξεις δέν περιμένουν

Εφημερίς Εστία
ΟΣΟ στήν Ἑλλάδα εἴμαστε ἀπασχολημένοι μέ ἐκλογικές διαδικασίες πού σέ ἕναν βαθμό εἶναι ἀνούσιες, ἀφοῦ διαμορφώθηκαν ἀπό κόμματα πού ὑπονόμευαν τήν δυνατότητα τῆς χώρας νά κυβερνηθεῖ, οἱ ἐξελίξεις ἀνά τόν κόσμο δέν περιμένουν.

Συγκρούσεις Σέρβων – Ἀλβανῶν στό βόρειο Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
Εκρυθμος εἶναι, ἀπό χθές, ἡ κατάστασις στό βόρειο Κοσσυφοπέδιο καί τά σύνορα μέ τήν Σερβία.

Ἡ Στοκχόλμη, ἡ πλατεῖα καί ἡ κατάσταση

Δημήτρης Καπράνος
Γιά νά ἐξηγούμεθα, τό «σαράντα καί κάτι» τοῖς ἑκατό τῶν ψήφων γιά ἕνα κόμμα ἐξουσίας, εἶναι κάτι πού θεωρεῖται –παγκοσμίως– φυσιολογικό.