ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Πρόστιμα καί λουκέτα γιά τήν σύνδεση τῶν ταμειακῶν

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΕΣ μέ τσουχτερά πρόστιμα καί «λουκέτα» ἕως…

… 10 ἡμέρες θά βρεθοῦν ἀπό τήν 1η Δεκεμβρίου οἱ ἐπιχειρήσεις πού δέν θά διαβιβάζουν στήν φορολογική διοίκηση τά στοιχεῖα πού ἐκδίδουν ἀπό τίς ταμειακές μηχανές γιά τίς λιανικές πωλήσεις. Ἡ ΑΑΔΕ ἔχει ἤδη στείλει e-mail στίς ἐπιχειρήσεις οἱ ὁποῖες ἄν καί ὑπόχρεες σέ χρήση Φορολογικοῦ Ἠλεκτρονικοῦ Μηχανισμοῦ ἐνετοπίσθησαν νά μήν ἔχουν διαβιβάσει στήν Φορολογική Διοίκηση τά στοιχεῖα λιανικῆς μετά τίς 31 Ὀκτωβρίου 2022, μέ τά ὁποῖα καλοῦνται νά συμμορφωθοῦν ἐντός προθεσμίας δέκα ἡμερῶν ἀπό τήν ἡμέρα τῆς ἀποστολῆς τοῦ μηνύματος.

Ὡστόσο, τά προειδοποιητικά μηνύματα σταματοῦν στίς 30 Νοεμβρίου καί ἀπό τήν 1η Δεκεμβρίου σέ ὅσους δέν συμμορφώνονται μέ τήν ὑποχρέωση διαβιβάσεως τῶν δεδομένων ἀπό τίς ἀποδείξεις λιανικῆς πωλήσεως πού ἐκδίδονται ἀπό ταμειακές μηχανές θά ἐπιβάλλονται πρόστιμα ἀπό 250 ἕως καί 1.000 εὐρώ καί λουκέτα ἀπό 2 ἕως καί 10 ἡμέρες. Σέ περίπτωση πράξεων πού ἐπιβαρύνονται μέ ΦΠΑ, ἐπιβάλλεται πρόστιμο ὕψους ἴσου μέ τό 50% ἐπί τοῦ ΦΠΑ πού ἀναγράφεται ἐπί τοῦ κάθε μή διαβιβασθέντος στοιχείου. Τό πρόστιμο αὐτό δέν μπορεῖ νά εἶναι κατώτερο, ἀθροιστικά ἀνά φορολογικό ἔλεγχο, τῶν 250 εὐρώ, ἄν ἡ ὀντότης εἶναι ὑπόχρεη τηρήσεως ἁπλογραφικοῦ λογιστικοῦ συστήματος καί τῶν 500 εὐρώ, ἄν ἡ ὀντότης εἶναι ὑπόχρεη τηρήσεως διπλογραφικοῦ λογιστικοῦ συστήματος.

Πέραν τῶν προστίμων ἀναστέλλεται ἄμεσα γιά 48 ὧρες ἡ λειτουργία τῆς ἐπαγγελματικῆς ἐγκαταστάσεως στήν ὁποία διενεργήθηκε ὁ ἔλεγχος ἐφ’ ὅσον ἀπό τόν ἴδιο μερικό ἐπιτόπιο φορολογικό ἔλεγχο διαπιστώνεται εἴτε ἡ μή ἔκδοσις ἤ ἡ ἀνακριβής ἔκδοσις πλέον τῶν δέκα προβλεπόμενων παραστατικῶν πωλήσεως ἄνω τῶν 500 εὐρώ ἤ μή διαβίβασις στήν ΑΑΔΕ πλέον τῶν δέκα στοιχείων λιανικῆς πωλήσεως πού ἔχουν ἐκδοθεῖ μέσῳ ΦΗΜ. Ἐάν, ἐντός τοῦ ἴδιου ἤ τοῦ ἑπόμενου φορολογικοῦ ἔτους ἀπό τήν διαπίστωση τῶν παραβάσεων, διαπιστωθεῖ ἐκ νέου ἤ ἡ ἀνακριβής ἔκδοσις ἤ μή διαβίβασις τοὐλάχιστον τριῶν παραστατικῶν πωλήσεως, ἀναστέλλεται γιά 96 ὧρες.

Ειδήσεις / Άρθρα

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ