Πῶς ἀλλάζουν οἱ ἀεροπορικές μετακινήσεις

Ἀπό αὔριο ραντεβού γιά τήν τέταρτη δόση τοῦ ἐμβολίου

ΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ γιά νά ἐπιβιβασθοῦν στό ἀεροπλάνο χωρίς τέστ πρέπει νά φέρουν πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ μέ χρονική ἰσχύ ἕως ἐννέα μῆνες μετά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ βασικοῦ ἐμβολιασμοῦ καί χωρίς χρονικό περιορισμό γιά τούς ταξιδιῶτες πού ἔχουν λάβει καί τήν ἐνισχυτική δόση ἤ ἐναλλακτικά πιστοποιητικό νοσήσεως πού ἡ ἰσχύς του διαρκεῖ ἕως ἕξι μῆνες. Σέ σχέση μέ τήν προηγούμενη ἀεροπορική ὁδηγία (notam), ἡ ἀλλαγή εἶναι στούς χρόνους πού ἰσχύουν τά πιστοποιητικά ἐμβολιασμοῦ καί νοσήσεως πού ἀπό τούς ἑπτά μῆνες καί τρεῖς μῆνες πού προεβλέπετο πρίν, τώρα θά ἰσχύουν ἐννέα καί ἕξι μῆνες ἀντιστοίχως. Καί τό εὐρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό εἶναι ἐπίσης ἀποδεκτό. Ὅσοι δέν ἔχουν ἐμβολιασθεῖ πρέπει νά ἐπιδείξουν ἀρνητικό PCR τέστ ἐντός τῶν τελευταίων 72 ὡρῶν πρίν ἀπό τήν προγραμματισμένη ὥρα πτήσεως ἤ ἐντός 48 ὡρῶν μέ rapid test πρίν ἀπό τήν ἀναχώρηση τῆς πτήσεώς τους. Οἱ ἀνήλικοι ἀπό 4 ἕως 17 ἐτῶν μποροῦν νά πραγματοποιοῦν τίς ἀεροπορικές μετακινήσεις τους καί μέ διενέργεια αὐτοδιαγνωστικοῦ ἐλέγχου πού πραγματοποιεῖται ἕως 24 ὧρες πρίν ἀπό τήν πτήση. Ἐφ’ ὅσον πρόκειται γιά ἀλλοδαπούς προερχόμενους ἀπό τό ἐξωτερικό μποροῦν νά προσκομίζουν τό πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ ἤ τήν βεβαίωση νοσήσεως ἤ τό ἀρνητικό τέστ, στήν ἑλληνική, ἀγγλική, γαλλική, γερμανική, ἱσπανική, ἰταλική ἤ ρωσσική γλῶσσα. Ἀπαραίτητη προϋπόθεσις εἶναι τά ἔγγραφα νά ἔχουν ἐκδοθεῖ ἀπό δημόσια ἀρχή καί σύμφωνα μέ τήν οἰκεία νομοθεσία.

Ἐν τῷ μεταξύ, ἀνοίγει σταδιακῶς ἀπό αὔριο ἡ ἠλεκτρονική πλατφόρμα γιά νά κλείνουν ραντεβού οἱ πολῖτες ἀπό 60 ἐτῶν καί ἄνω προκειμένου νά λάβουν τήν τέταρτη δόση τοῦ ἐμβολίου κατά τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἡ πρόεδρος τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐμβολιασμῶν Μαρία Θεοδωρίδου δήλωσε ὅτι ἡ πλατφόρμα θά ἀνοίξει ἀρχικῶς γιά τούς ἄνω τῶν 80 ἐτῶν. Ἐν συνεχεία, πιθανώτατα τήν ἑπόμενη ἑβδομάδα θά μπορεῖ νά κλείνει ραντεβού ἡ ἡλικιακή ὁμάς ἀπό 70 ἕως 79 ἐτῶν καί τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα ὅσοι εἶναι ἀπό 60 ἕως 69 ἐτῶν.

Ἡ κ. Θεοδωρίδου ἐξήγησε ὅτι τά ἄτομα μεγάλης ἡλικίας καί ὅσοι εἶναι ἀνοσοκατασταλμένοι κινδυνεύουν. «Λόγῳ τῆς αὐξημένης μεταδοτικότητος τῆς “Ὄμικρον” καί τῆς χαλάρωσης τῶν μέτρων ἐξακολουθοῦμε νά παρατηροῦμε μεγάλο ἀριθμό μολύνσεων» ἀνέφερε ἡ κ. Θεοδωρίδου. Πιστεύει ὅτι ἡ τέταρτη δόσις θά ὠφελήσει τά ἡλικιωμένα ἄτομα καί τούς 60άρηδες μέ ὑποκείμενα νοσήματα. «Γι’ αὐτό προτείνουμε τέταρτη δόση (2η ἀναμνηστική) μετά τήν παρέλευση τεσσάρων μηνῶν ἀπό τήν πρώτη ἀναμνηστική (3η δόση) γιά τούς πολῖτες ἄνω τῶν 60 ἐτῶν» διευκρίνισε ἡ κ. Θεοδωρίδου.

Ἐπίσης γνωστοποίησε ὅτι ἐνεκρίθη ἡ τέταρτη δόσις, τρεῖς μῆνες μετά τήν τρίτη, καί γιά παιδιά καί ἐφήβους ἡλικίας 12 ἕως 17 ἐτῶν. Γιά δέ τά παιδιά 12-17 ἐτῶν μέ ηὐξημένους κινδύνους (διαβήτης, παχυσαρκία κ.λπ.) χορηγεῖται τρίτη δόση ἕξι μῆνες μετά ἀπό τήν δεύτερη δόση. Ἡ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐμβολιασμοῦ τόνισε ὅτι ἡ δεύτερη ἀναμνηστική δόσις θά γίνει μέ mRNA ἐμβόλια, ἤτοι Pfizer ἤ Moderna, τέσσερεις μῆνες μετά τήν τρίτη δόση.
Τέλος, ἡ κ. Θεοδωρίδου ἔκανε λόγο γιά διεύρυνση τοῦ διαστήματος ἐμβολιασμοῦ μεταξύ πρώτης καί δεύτερης δόσεως τῶν ἐνηλίκων σέ ὀκτώ ἑβδομάδες γιά MRNA ἐμβόλια, ἀπό τρεῖς ἑβδομάδες γιά τό Pfizer καί τέσσερεις ἑβδομάδες γιά τό Moderna. Ἐπίσης ἔγινε γνωστό ὅτι τήν τρίτη δόση τοῦ ἐμβολίου ἔχει κάνει ἤ ἔχει προγραμματίσει νά τό κάνει τό 85% ὅσων δικαιοῦνται νά ἐμβολιασθοῦν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Κάνει πίσω ὁ κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης γιά πάρκα στό Αἰγαῖο καί Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
«Δέν ἔχουν χωροθετηθεῖ, δέν συνδέονται μέ ἄσκηση κυριαρχίας-κυριαρχικῶν δικαιωμάτων, εἶναι… περιβαλλοντικό ζήτημα» – Ἀπόπειρα κατευνασμοῦ τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Ἄγκυρα – Ἄτακτος ὑποχώρησις στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης – Θά ἀπόσχει ἡ Ἑλλάς, μετά τίς σφοδρές ἀντιδράσεις τῆς Σερβίας

Διακομματική κραυγή ἀγωνίας γιά τήν βιομηχανία μας

Εφημερίς Εστία
ΚΑΠΟΤΕ ἔλεγαν πώς εἶναι ζήτημα κύρους γιά μιά χώρα νά ἔχει δική της ἀμυντική βιομηχανία μέ αὐτόνομη παραγωγή πολεμικοῦ ὑλικοῦ.

Ἄνοιγμα Μητσοτάκη στόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου κ. Κ. Μουτζούρη

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ χθεσινή ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Λέσβο, μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση ἑνός νέου αὐτοκινητoδρ;oμου ἀπό τήν Καλλονή στό Σιγρί, τίς ἐντυπώσεις ἔκλεψαν οἱ φιλοφρονήσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου.

Στίς πλαγιές τοῦ Παρνασσοῦ, στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Δημήτρης Καπράνος
Τό διάβασα στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. «Μόλις προχθές ἔλεγα σέ κάποιο φίλο, “δές τί ὡραῖα πού τά πάει ἡ ‘Ἀλεξάνδρα’ στήν Καλλιθέα, πόσο καλά δουλεύει τόν προγραμματισμό της, καί πόσο καλή εἶναι ἡ προβολή της.

Ο ΣΑΚΑΤΗΣ

Εφημερίς Εστία
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Ἀπριλίου 1924