Πῶς ἀλλάζουν οἱ ἀεροπορικές μετακινήσεις

Ἀπό αὔριο ραντεβού γιά τήν τέταρτη δόση τοῦ ἐμβολίου

ΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ γιά νά ἐπιβιβασθοῦν στό ἀεροπλάνο χωρίς τέστ πρέπει νά φέρουν πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ μέ χρονική ἰσχύ ἕως ἐννέα μῆνες μετά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ βασικοῦ ἐμβολιασμοῦ καί χωρίς χρονικό περιορισμό γιά τούς ταξιδιῶτες πού ἔχουν λάβει καί τήν ἐνισχυτική δόση ἤ ἐναλλακτικά πιστοποιητικό νοσήσεως πού ἡ ἰσχύς του διαρκεῖ ἕως ἕξι μῆνες. Σέ σχέση μέ τήν προηγούμενη ἀεροπορική ὁδηγία (notam), ἡ ἀλλαγή εἶναι στούς χρόνους πού ἰσχύουν τά πιστοποιητικά ἐμβολιασμοῦ καί νοσήσεως πού ἀπό τούς ἑπτά μῆνες καί τρεῖς μῆνες πού προεβλέπετο πρίν, τώρα θά ἰσχύουν ἐννέα καί ἕξι μῆνες ἀντιστοίχως. Καί τό εὐρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό εἶναι ἐπίσης ἀποδεκτό. Ὅσοι δέν ἔχουν ἐμβολιασθεῖ πρέπει νά ἐπιδείξουν ἀρνητικό PCR τέστ ἐντός τῶν τελευταίων 72 ὡρῶν πρίν ἀπό τήν προγραμματισμένη ὥρα πτήσεως ἤ ἐντός 48 ὡρῶν μέ rapid test πρίν ἀπό τήν ἀναχώρηση τῆς πτήσεώς τους. Οἱ ἀνήλικοι ἀπό 4 ἕως 17 ἐτῶν μποροῦν νά πραγματοποιοῦν τίς ἀεροπορικές μετακινήσεις τους καί μέ διενέργεια αὐτοδιαγνωστικοῦ ἐλέγχου πού πραγματοποιεῖται ἕως 24 ὧρες πρίν ἀπό τήν πτήση. Ἐφ’ ὅσον πρόκειται γιά ἀλλοδαπούς προερχόμενους ἀπό τό ἐξωτερικό μποροῦν νά προσκομίζουν τό πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ ἤ τήν βεβαίωση νοσήσεως ἤ τό ἀρνητικό τέστ, στήν ἑλληνική, ἀγγλική, γαλλική, γερμανική, ἱσπανική, ἰταλική ἤ ρωσσική γλῶσσα. Ἀπαραίτητη προϋπόθεσις εἶναι τά ἔγγραφα νά ἔχουν ἐκδοθεῖ ἀπό δημόσια ἀρχή καί σύμφωνα μέ τήν οἰκεία νομοθεσία.

Ἐν τῷ μεταξύ, ἀνοίγει σταδιακῶς ἀπό αὔριο ἡ ἠλεκτρονική πλατφόρμα γιά νά κλείνουν ραντεβού οἱ πολῖτες ἀπό 60 ἐτῶν καί ἄνω προκειμένου νά λάβουν τήν τέταρτη δόση τοῦ ἐμβολίου κατά τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἡ πρόεδρος τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐμβολιασμῶν Μαρία Θεοδωρίδου δήλωσε ὅτι ἡ πλατφόρμα θά ἀνοίξει ἀρχικῶς γιά τούς ἄνω τῶν 80 ἐτῶν. Ἐν συνεχεία, πιθανώτατα τήν ἑπόμενη ἑβδομάδα θά μπορεῖ νά κλείνει ραντεβού ἡ ἡλικιακή ὁμάς ἀπό 70 ἕως 79 ἐτῶν καί τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα ὅσοι εἶναι ἀπό 60 ἕως 69 ἐτῶν.

Ἡ κ. Θεοδωρίδου ἐξήγησε ὅτι τά ἄτομα μεγάλης ἡλικίας καί ὅσοι εἶναι ἀνοσοκατασταλμένοι κινδυνεύουν. «Λόγῳ τῆς αὐξημένης μεταδοτικότητος τῆς “Ὄμικρον” καί τῆς χαλάρωσης τῶν μέτρων ἐξακολουθοῦμε νά παρατηροῦμε μεγάλο ἀριθμό μολύνσεων» ἀνέφερε ἡ κ. Θεοδωρίδου. Πιστεύει ὅτι ἡ τέταρτη δόσις θά ὠφελήσει τά ἡλικιωμένα ἄτομα καί τούς 60άρηδες μέ ὑποκείμενα νοσήματα. «Γι’ αὐτό προτείνουμε τέταρτη δόση (2η ἀναμνηστική) μετά τήν παρέλευση τεσσάρων μηνῶν ἀπό τήν πρώτη ἀναμνηστική (3η δόση) γιά τούς πολῖτες ἄνω τῶν 60 ἐτῶν» διευκρίνισε ἡ κ. Θεοδωρίδου.

Ἐπίσης γνωστοποίησε ὅτι ἐνεκρίθη ἡ τέταρτη δόσις, τρεῖς μῆνες μετά τήν τρίτη, καί γιά παιδιά καί ἐφήβους ἡλικίας 12 ἕως 17 ἐτῶν. Γιά δέ τά παιδιά 12-17 ἐτῶν μέ ηὐξημένους κινδύνους (διαβήτης, παχυσαρκία κ.λπ.) χορηγεῖται τρίτη δόση ἕξι μῆνες μετά ἀπό τήν δεύτερη δόση. Ἡ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐμβολιασμοῦ τόνισε ὅτι ἡ δεύτερη ἀναμνηστική δόσις θά γίνει μέ mRNA ἐμβόλια, ἤτοι Pfizer ἤ Moderna, τέσσερεις μῆνες μετά τήν τρίτη δόση.
Τέλος, ἡ κ. Θεοδωρίδου ἔκανε λόγο γιά διεύρυνση τοῦ διαστήματος ἐμβολιασμοῦ μεταξύ πρώτης καί δεύτερης δόσεως τῶν ἐνηλίκων σέ ὀκτώ ἑβδομάδες γιά MRNA ἐμβόλια, ἀπό τρεῖς ἑβδομάδες γιά τό Pfizer καί τέσσερεις ἑβδομάδες γιά τό Moderna. Ἐπίσης ἔγινε γνωστό ὅτι τήν τρίτη δόση τοῦ ἐμβολίου ἔχει κάνει ἤ ἔχει προγραμματίσει νά τό κάνει τό 85% ὅσων δικαιοῦνται νά ἐμβολιασθοῦν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Παρουσίασε τον συνδυασμό του ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Εφημερίς Εστία
Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη

Ἡ ἀδράνεια τοῦ Δημοσίου ἔνοχη γιά τά κενά ἀσφαλείας στίς ἐξετάσεις!

Εφημερίς Εστία
Ἡ γραφειοκρατία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἀρνεῖται τήν ἔνταξη τῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων τῶν ἐξετάσεων στίς δομές τοῦ ψηφιακοῦ κράτους, γιά νά μήν χάσει τά «προνόμιά» της – Ἀλήθειες καί ψέματα ἀπό τόν κ. Σκέρτσο

Εἶναι ἡ Δημοκρατία κλειστό κλάμπ;

Μανώλης Κοττάκης
Ο Πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, Τζό Μπάϊντεν, συμφώνησε προχθές μέ τόν ρεπουμπλικάνο πρόεδρο τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, Κέβιν Μακάρθι, γιά τήν αὔξηση τοῦ ὁρίου χρέους τῶν ΗΠΑ.

Οἱ Τοῦρκοι διακινητές διέβρωσαν τήν ΕΥΠ στόν Ἕβρο

Εφημερίς Εστία
Στήν ΕΥΠ εἶχαν ἀποσπασθεῖ μέλη τοῦ κυκλώματος συνοριοφυλάκων πού συνελήφθησαν γιά συνεργασία μέ Τούρκους διακινητές στόν Ἕβρο.

Ἐναλλαγή ἐνδυμάτων καί συναισθημάτων

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε τόσο ἀκοῦμε καί βλέπουμε ρεπορτάζ, ἀναλύσεις, ντοκυμανταίρ, μέ ἀντικείμενο τήν «κλιματική ἀλλαγή».