ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022

Πῶς ἀλλάζουν οἱ ἀεροπορικές μετακινήσεις

Ἀπό αὔριο ραντεβού γιά τήν τέταρτη δόση τοῦ ἐμβολίου

ΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ γιά νά ἐπιβιβασθοῦν στό ἀεροπλάνο χωρίς τέστ πρέπει νά φέρουν πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ μέ χρονική ἰσχύ ἕως ἐννέα μῆνες μετά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ βασικοῦ ἐμβολιασμοῦ καί χωρίς χρονικό περιορισμό γιά τούς ταξιδιῶτες πού ἔχουν λάβει καί τήν ἐνισχυτική δόση ἤ ἐναλλακτικά πιστοποιητικό νοσήσεως πού ἡ ἰσχύς του διαρκεῖ ἕως ἕξι μῆνες. Σέ σχέση μέ τήν προηγούμενη ἀεροπορική ὁδηγία (notam), ἡ ἀλλαγή εἶναι στούς χρόνους πού ἰσχύουν τά πιστοποιητικά ἐμβολιασμοῦ καί νοσήσεως πού ἀπό τούς ἑπτά μῆνες καί τρεῖς μῆνες πού προεβλέπετο πρίν, τώρα θά ἰσχύουν ἐννέα καί ἕξι μῆνες ἀντιστοίχως. Καί τό εὐρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό εἶναι ἐπίσης ἀποδεκτό. Ὅσοι δέν ἔχουν ἐμβολιασθεῖ πρέπει νά ἐπιδείξουν ἀρνητικό PCR τέστ ἐντός τῶν τελευταίων 72 ὡρῶν πρίν ἀπό τήν προγραμματισμένη ὥρα πτήσεως ἤ ἐντός 48 ὡρῶν μέ rapid test πρίν ἀπό τήν ἀναχώρηση τῆς πτήσεώς τους. Οἱ ἀνήλικοι ἀπό 4 ἕως 17 ἐτῶν μποροῦν νά πραγματοποιοῦν τίς ἀεροπορικές μετακινήσεις τους καί μέ διενέργεια αὐτοδιαγνωστικοῦ ἐλέγχου πού πραγματοποιεῖται ἕως 24 ὧρες πρίν ἀπό τήν πτήση. Ἐφ’ ὅσον πρόκειται γιά ἀλλοδαπούς προερχόμενους ἀπό τό ἐξωτερικό μποροῦν νά προσκομίζουν τό πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ ἤ τήν βεβαίωση νοσήσεως ἤ τό ἀρνητικό τέστ, στήν ἑλληνική, ἀγγλική, γαλλική, γερμανική, ἱσπανική, ἰταλική ἤ ρωσσική γλῶσσα. Ἀπαραίτητη προϋπόθεσις εἶναι τά ἔγγραφα νά ἔχουν ἐκδοθεῖ ἀπό δημόσια ἀρχή καί σύμφωνα μέ τήν οἰκεία νομοθεσία.

Ἐν τῷ μεταξύ, ἀνοίγει σταδιακῶς ἀπό αὔριο ἡ ἠλεκτρονική πλατφόρμα γιά νά κλείνουν ραντεβού οἱ πολῖτες ἀπό 60 ἐτῶν καί ἄνω προκειμένου νά λάβουν τήν τέταρτη δόση τοῦ ἐμβολίου κατά τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἡ πρόεδρος τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐμβολιασμῶν Μαρία Θεοδωρίδου δήλωσε ὅτι ἡ πλατφόρμα θά ἀνοίξει ἀρχικῶς γιά τούς ἄνω τῶν 80 ἐτῶν. Ἐν συνεχεία, πιθανώτατα τήν ἑπόμενη ἑβδομάδα θά μπορεῖ νά κλείνει ραντεβού ἡ ἡλικιακή ὁμάς ἀπό 70 ἕως 79 ἐτῶν καί τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα ὅσοι εἶναι ἀπό 60 ἕως 69 ἐτῶν.

Ἡ κ. Θεοδωρίδου ἐξήγησε ὅτι τά ἄτομα μεγάλης ἡλικίας καί ὅσοι εἶναι ἀνοσοκατασταλμένοι κινδυνεύουν. «Λόγῳ τῆς αὐξημένης μεταδοτικότητος τῆς “Ὄμικρον” καί τῆς χαλάρωσης τῶν μέτρων ἐξακολουθοῦμε νά παρατηροῦμε μεγάλο ἀριθμό μολύνσεων» ἀνέφερε ἡ κ. Θεοδωρίδου. Πιστεύει ὅτι ἡ τέταρτη δόσις θά ὠφελήσει τά ἡλικιωμένα ἄτομα καί τούς 60άρηδες μέ ὑποκείμενα νοσήματα. «Γι’ αὐτό προτείνουμε τέταρτη δόση (2η ἀναμνηστική) μετά τήν παρέλευση τεσσάρων μηνῶν ἀπό τήν πρώτη ἀναμνηστική (3η δόση) γιά τούς πολῖτες ἄνω τῶν 60 ἐτῶν» διευκρίνισε ἡ κ. Θεοδωρίδου.

Ἐπίσης γνωστοποίησε ὅτι ἐνεκρίθη ἡ τέταρτη δόσις, τρεῖς μῆνες μετά τήν τρίτη, καί γιά παιδιά καί ἐφήβους ἡλικίας 12 ἕως 17 ἐτῶν. Γιά δέ τά παιδιά 12-17 ἐτῶν μέ ηὐξημένους κινδύνους (διαβήτης, παχυσαρκία κ.λπ.) χορηγεῖται τρίτη δόση ἕξι μῆνες μετά ἀπό τήν δεύτερη δόση. Ἡ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐμβολιασμοῦ τόνισε ὅτι ἡ δεύτερη ἀναμνηστική δόσις θά γίνει μέ mRNA ἐμβόλια, ἤτοι Pfizer ἤ Moderna, τέσσερεις μῆνες μετά τήν τρίτη δόση.
Τέλος, ἡ κ. Θεοδωρίδου ἔκανε λόγο γιά διεύρυνση τοῦ διαστήματος ἐμβολιασμοῦ μεταξύ πρώτης καί δεύτερης δόσεως τῶν ἐνηλίκων σέ ὀκτώ ἑβδομάδες γιά MRNA ἐμβόλια, ἀπό τρεῖς ἑβδομάδες γιά τό Pfizer καί τέσσερεις ἑβδομάδες γιά τό Moderna. Ἐπίσης ἔγινε γνωστό ὅτι τήν τρίτη δόση τοῦ ἐμβολίου ἔχει κάνει ἤ ἔχει προγραμματίσει νά τό κάνει τό 85% ὅσων δικαιοῦνται νά ἐμβολιασθοῦν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Περιοδεία πρόκλησις τοῦ Προέδρου τῆς τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ὁ Μουσταφᾶ Σεντόπ συνάντησε τόν νέο ψευδομουφτῆ συνοδευόμενος ἀπό δέκα Τούρκους βουλευτές καί τόν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ – Ἀμφισβητεῖ τήν κυριαρχία τήν στιγμή πού περιοδεύουν στήν περιοχή ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ καί ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς

Γιατί ἡ Ἑλλάς εἶναι ἀντίθετη μέ τά δημοψηφίσματα τοῦ Πούτιν

Μανώλης Κοττάκης
Ἀλλά καί γιατί αὐτά μπορεῖ νά εἶναι ὁ καταλύτης γιά τήν τελική ἔκβαση τοῦ πολέμου

Ἀνταλλαγή ἀξιωματικῶν τοῦ «Ἀζοφστάλ» μέ τόν Βίκτωρ Μεντβέντσουκ

Εφημερίς Εστία
Εν μέσῳ τῆς παγκοσμίας κατακραυγῆς γιά τό διάγγελμα Πούτιν…

Εἴμαστε δίπλα στίς ἡρωικές γυναῖκες τοῦ Ἰράν

Δημήτρης Καπράνος
Ἑνώνουμε τήν φωνή καί τήν ψυχή μας μέ τίς γυναῖκες τοῦ Ἰράν…

Σάββατον, 22 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ