Οἱ μεταλλάξεις καθυστεροῦν τήν ἀνοσία τῆς ἀγέλης

Ἀντιδράσεις στήν Εὐρώπη – Χαλάρωσις μέτρων στήν Ἰταλία

Η Εμφάνισις νέων, πιό λοιμογόνων μεταλλάξεων τοῦ κορωνοϊοῦ πού ἴσως διαπερνοῦν τίς ἄμυνες ἀπό τά ἐμβόλια, ἀπειλεῖ νά παρατείνει καί φέτος τήν ὑγειονομική κρίση μέ ἐπιστήμονες νά προειδοποιοῦν –ἐν μέσῳ ἐναλλαγῆς αἰσιόδοξων καί ἀποθαρρυντικῶν μηνυμάτων– ὅτι ἡ πανδημία ἀπέχει τοῦ νά ἀποτελέσει παρελθόν, ὅπως σημειώνει σέ ἀνάλυσή της ἡ «Washington Post». Τά εὑρήματα ἀναλύσεων πού δημοσιεύθηκαν τό τελευταῖο διάστημα ὑποδεικνύουν ὅτι ἐμβόλια παραμένουν ἀποτελεσματικά ἔναντι μεταλλαγμένων παραλλαγῶν τοῦ κορωνοϊοῦ, ἀλλά ἴσως νά μήν εἶναι τόσο ἀποδοτικά, καθώς ὁ SARS-CoV-2 ἐξακολουθεῖ νά προσαρμόζεται στόν νέο ξενιστή του, τούς ἀνθρώπους, ὑποχρεώνοντας τήν ἐπιστημονική κοινότητα νά ἐπιτείνει τήν γονιδιωματική παρακολούθηση τοῦ ἰοῦ καί τούς κατασκευαστές ἐμβολίων νά ἐπανεξετάζουν τίς φόρμουλές τους σέ μιά προσπάθεια νά ἀντιμετωπίσουν τήν νέα πραγματικότητα. «Ἀνησυχοῦμε πολύ» παρεδέχθη ὁ διευθυντής τῶν ἀμερικανικῶν Ἐθνικῶν Ἰνστιτούτων Ὑγείας, Φράνσις Κόλλινς.

Ὁ Κόλλινς ἐτόνισε ὅτι τόν προβληματίζει ἰδιαίτερα ἡ πληροφορία τῆς Novavax, κατασκευάστριας ἐμβολίου πού ἀπεδείχθη ἀποτελεσματικό σέ κλινικές δοκιμές, ὅτι ἡ νέα νοτιοαφρικανική μετάλλαξις δείχνει νά διαπερνᾶ τήν φυσική ἀνοσία μεταξύ ἐθελοντῶν, πού εἶχαν ἀναρρώσει ἀπό μόλυνση μέ τό πιό κοινό στέλεχος τοῦ κορωνοϊοῦ. Τό ἐμβόλιο τῆς Novavax ἦταν σαφῶς λιγότερο ἀποτελεσματικό ἔναντι αὐτῆς τῆς μεταλλάξεως, τῆς B.1.351, σέ σχέση μέ ἄλλα στελέχη.

Οἱ τρεῖς μεταλλάξεις πού προκαλοῦν τήν μεγαλύτερη ἀνησυχία –δηλαδή ἡ βρεταννική, ἡ νοτιοαφρικανική καί ἡ βραζιλιανική, περιέπλεξαν τά πράγματα καί πιθανῶς νά παρατείνουν τό διάστημα πού θά ἀπαιτηθεῖ γιά τήν καταπολέμηση τῆς πανδημίας, σημειώνει ἡ «Washington Post». Στούς ἐπιδημιολόγους ἀποτελεῖ κοινό τόπο ὅτι ἡ ἀνοσία τῆς ἀγέλης ἔναντι ἑνός πιό λοιμογόνου ἰοῦ ἀπαιτεῖ ὑψηλότερο ποσοστό ἀνοσοποιημένων ἀτόμων. Στίς ἀρχές τῆς πανδημίας οἱ ἐπιστήμονες ὑπελόγιζαν ὅτι θά χρειαζόταν νά ἐμβολιασθεῖ ἤ νά ἀποκτήσει μέ φυσικό τρόπο –δηλαδή μέ ἀνάρρωση μετά τήν νόσηση– ἀνοσία ἕνα ποσοστό γύρω στό 70% τοῦ πληθυσμοῦ γιά νά φθάσουμε στό ὅριο πού θά ἔμπαινε φρένο στήν διασπορά τοῦ κορωνοϊοῦ. Αὐτό τό ποσοστό πλέον φαντάζει πολύ χαμηλό, ἀναφέρει τό δημοσίευμα.

Στήν Βρεταννία ἀνεκοινώθη ὅτι ὅλοι οἱ ἡλικιωμένοι πού ζοῦν σέ οἴκους εὐγηρίας ἔχουν ἐμβολιασθεῖ κατά τῆς covid-19, μέ κάποιες λίγες ἐξαιρέσεις ἀτόμων πού εἶχαν προσφάτως προσβληθεῖ ἀπό covid-19 ἤ γιά ἄλλους λόγους ὑγείας. Τήν ἴδια στιγμή, σέ πολλές χῶρες τῆς Εὐρώπης σημειώνονται ἀντιδράσεις κατά τῶν περιοριστικῶν μέτρων, χωρίς ὅμως οἱ κυβερνήσεις νά ἀποφασίζουν νά προχωρήσουν σέ χαλάρωση. Μόνη ἐξαίρεσις ἡ Ἰταλία πού προέβη σέ ἄρση περιορισμῶν ἐπιτρέποντας μεταξύ ἄλλων τήν ἐπαναλειτουργία τοῦ Κολοσσαίου καί τῆς Καπέλα Σιξτίνα στήν Ρώμη. Ἡ μεγάλη πλειονότης τῶν ἰταλικῶν περιφερειῶν κατατάσσονται πλέον στό «κίτρινο» ἐπίπεδο, πού σημαίνει μέτριο κίνδυνο, μέ ἐξαίρεση τόν Ἄνω Ἀδίγη (βόρεια), τήν Οὔμπρια (κέντρο), τήν Ἀπουλία, τήν Σαρδηνία καί τήν Σικελία (νότια), πού εἶναι «πορτοκαλί». Καμμία ἰταλική περιφέρεια δέν εἶναι πλέον «κόκκινη», τό πιό ὑψηλό ἐπίπεδο κινδύνου.

Ειδήσεις / Άρθρα

Εκτάκτως το Σάββατο 25.03 με την Εστία: Οι ιστορικές σημαίες της Επανάστασης!

Εφημερίς Εστία
Εκτάκτως το Σάββατο 25.03, η Εστία της Κυριακής τιμά την εθνική μας επέτειο με την συλλογή: Οι ιστορικές σημαίες της Επανάστασης!

Χωρίς ἔλεγχο νομιμότητος συμβάσεις γιά προμήθειες τοῦ Δημοσίου ἕως 1,7 ἑκατ. εὐρώ!

Εφημερίς Εστία
Ἡ Κυβέρνησις ἀφήρεσε ἀπό τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο τήν ἁρμοδιότητα νά κάνει προσυμβατικό ἔλεγχο – Τά ἔργα τοῦ Ταμείου Ἀνακάμψεως, ὁ ἀναπτυξιακός νόμος καί ἡ σιωπή τῆς Ἀντιπολιτεύσεως

Πολύ χαμηλά ὁ πῆχυς!

Μανώλης Κοττάκης
ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ἀκριβά αὐτό τό «οἱ εὐθῦνες ὑπάρχουν διαχρονικά» πού ἐπαναλαμβάνει ἡ Κυβέρνηση, ἀπό τήν πρώτη βραδιά τοῦ δυστυχήματος τῶν Τεμπῶν.

Ἀστάθεια καί στήν Γαλλία

Εφημερίς Εστία
Μετά τήν παραδοχή, προχθές, ἐκ μέρους τοῦ Ἐμμανυέλ Μακρόν, ὅτι ἡ Κυβέρνησίς του δέν διαθέτει τήν πλειονοψηφία τοῦ Κοινοβουλίου νά περάσει τό ἀσφαλιστικό νομοσχέδιο, χθές ἦταν ἡ σειρά τῆς καταθέσεως προτάσεων μομφῆς.

Μέ λόγια ἁπλά, γιά μιά πολυσύνθετη ὑπόθεση

Δημήτρης Καπράνος
Μία ἄκρως ἐνδιαφέρουσα διάλεξη παρακολουθήσαμε προχθές στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.