ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

«Μακρά χεῖρα» τῆς Τουρκίας οἱ ΜΚΟ

Τίς ἐπικαλεῖται γιά νά μᾶς κατηγορήσει γιά «ἀπάνθρωπες πρακτικές»!

H ΤΟΥΡΚΙΑ ἐκμεταλλεύεται εἰς τό ἔπακρον τούς ἀνυπόστατους ἰσχυρισμούς ξένων ΜΚΟ πού δραστηριοποιοῦνται στά νησιά τοῦ Βορείου Αἰγαίου περί δῆθεν παρανόμων ἐπαναπροωθήσεων ἀκόμη καί πνιγμῶν μεταναστῶν ἀπό τό ἑλληνικό Λιμενικό. Ὁ Πρόεδρος τῆς τουρκικῆς Βουλῆς Μουσταφᾶ Σεντόπ ἐπεκαλέσθη τίς ἐν λόγῳ ἀναφορές καί ἐκθέσεις τῶν ΜΚΟ στίς ἐπιστολές πού ἀπηύθυνε σέ χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως προκειμένου νά πλήξει τήν εἰκόνα τῆς Ἑλλάδος. Μεταξύ ἄλλων ὁ Τοῦρκος ἀξιωματοῦχος ἔκανε λόγο γιά «ἀπάνθρωπες πρακτικές». Ἡ προσπάθειά του ἐντάσσεται στήν γενικώτερη πολιτική τοῦ Ἐρντογάν νά παραπληροφορήσει τήν διεθνῆ κοινότητα καί νά διοχετεύσει ὅσα περισσότερα fake news μπορεῖ στά ξένα ΜΜΕ.

«Τό γεγονός ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἀσκεῖ ἀπάνθρωπες πρακτικές ὅπως τό νά σπρώχνει βάρκες μέ μετανάστες καί νά τίς βυθίζει καί τό ὅτι ἡ Εὐρώπη παρά τό ὅτι ἔχει ἀποδειχθεῖ αὐτό ἐπανειλημμένα παραμένει σιωπηλή, ἀποτελεῖ ἕνα πρόβλημα ἀνθρωπιᾶς. Ἀναφορές πού συνέταξαν στήν Ἑλλάδα κάποιες ΜΚΟ μέ μία ἐπικεφαλίδα τίς ἔστειλα σέ πολλές Ἀρχές στήν Εὐρώπη» δήλωσε ὁ Σεντόπ ἀσκῶν κριτική στήν πολιτική πού ἀσκεῖ ἡ χώρα μας κατά τῆς παρανόμου μεταναστεύσεως στό Αἰγαῖο Πέλαγος καί τόν Ἕβρο.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ τουρκικοῦ Κοινοβουλίου ἐπιχειρεῖ νά καταδείξει ὡς θῦμα τήν χώρα του, παραβλέποντας τό γεγονός ὅτι ἔχει εἰσπράξει δισεκατομμύρια εὐρώ γιά νά κρατήσει τούς μετανάστες κοντά σέ σύνορα μέ τήν Συρία καί τό Ἰράκ καί ὄχι γιά νά τούς χρησιμοποιεῖ ὡς ὑβριδική ἀπειλή κατά τῆς Ἑλλάδος καί τελευταίως κατά χωρῶν τῆς Βορείου Εὐρώπης.

«Ὅταν τήν ὥρα πού ὑπάρχει μία τόσο μεγάλη ἀνθρωπιστική κρίση κάποιοι πολιτικοί στήν Εὐρώπη δηλώνουν πώς ἔφτασαν οἱ μετανάστες στά σύνορά μας αὐτό πέρα ἀπό ἀνθρωπιστικό θέμα καταδεικνύει καί ἕνα ξεχωριστό θέμα ἀνθρωπιᾶς. Στόν κόσμο πού ζοῦμε δέν μπορεῖ νά λέμε πώς κάποιες χῶρες ἔχουν μόνο εὐθῦνες ἐνῶ κάποιες ἄλλες ἔχουν μόνο δικαιώματα. Ἐπιθυμῶ νά ὑπενθυμίσω στήν Εὐρώπη ὅτι ἀπέναντι σέ αὐτή τήν ἀνθρωπιστική κρίση ἔχουν ἕνα χρέος συνειδήσεως καί ἀνθρωπιᾶς ἀπέναντι σέ αὐτούς πού κάποτε ἐκμεταλλεύοντο» συνέχισε προκλητικῶς ὁ Σεντόπ, ζητῶντας ἀπό εὐρωπαϊκούς φορεῖς νά ἀσκήσουν πιέσεις στήν Ἑλλάδα, ἐπειδή προφανῶς ἐνοχλεῖται πού ἡ χώρα φυλάσσει ἀποτελεσματικά θαλάσσια καί χερσαῖα σύνορα, πού εἶναι καί εὐρωπαϊκά.

Εἶναι βέβαιον ὅτι αὐτό πού δυσαρεστεῖ τήν Τουρκία εἶναι ἡ πολιτική τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως πού δέν ἀφήνει πολλά «παραθυράκια» εἴτε σέ ΜΚΟ πού ἐξυπηρετοῦσαν ἄλλα συμφέροντα εἴτε σέ Τούρκους διακινητές πού τά βρίσκουν σκοῦρα ἀπέναντι στούς ἐνστόλους τοῦ Λιμενικοῦ.

Ὁ ὑπουργός Μεταστατευτικῆς Πολιτικῆς Νότης Μηταράκης δήλωσε χθές ὅτι ἔχουν φύγει ἀπό τήν χώρα, νόμιμα, μέ ἀπελάσεις, μετεγκαταστάσεις καί θεωρητικές ἐπιστροφές περίπου 10.000 ἄνθρωποι. «Τά τελευταῖα δύο χρόνια εἶναι περισσότερα τά ἄτομα πού φεύγουν ἀπό αὐτά πού ἔρχονται. Βλέπουμε μιά ἀποσυμφόρηση καί στά νησιά μας καί στήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα» εἶπε κάνοντας λόγο γιά μείωση τῶν ροῶν κατά 90% στά νησιά. Μίλησε γιά μιά πιό διαχειρίσιμη κατάσταση, δεδομένου ὅτι οἱ δομές στήν χώρα εἶναι πλέον 35 ἀπό 121. Τό 2019, ὅπως ἐπεσήμανε, στά νησιά ὑπῆρχαν 17.000 ἄτομα καί σήμερα εἶναι 3.500! «Αὐτό πού βάλαμε στόχο εἶναι νά ἀλλάξουμε αὐτό πού συμβαίνει στά σημεῖα εἰσόδου. Ἀπό τίς ἀνοικτές δομές ὅπως λ.χ. στή Μόρια πού ντρόπιασαν τή χώρα, τώρα μιλᾶμε γιά κλειστές, ἐλεγχόμενες δομές, πού δίνουν ἀξιοπρεπέστατες συνθῆκες διαβίωσης καί μαζί ὑπάρχει σέ αὐτές αὐξημένο αἴσθημα ἀσφάλειας καί γιά τούς ὠφελούμενους καί γιά τούς ἐργαζόμενους καί γιά τίς τοπικές κοινωνίες» εἶπε ὁ κ. Μηταράκης.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Κυβέρνησις» δικαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἡ Πολιτεία μεταθέτει τίς εὐθῦνες της γιά τούς πλειστηριασμούς καί τά funds καθώς καί γιά τήν συμμετοχή τοῦ κόμματος Κασιδιάρη στίς ἐκλογές στήν Ὁλομέλεια καί Τμήματα τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Τό ἴδιο ἐπιχειρεῖ καί μέ τίς ὑποκλοπές

Τηλεφώνημα Μητσοτάκη στόν ὑβριστή τῆς Ὀρθοδοξίας, κ. Τατσόπουλο

Εφημερίς Εστία
ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ προσλαμβάνει ἡ ὑπόθεσις Τατσόπουλου, μέ ἀφορμή τήν ἀπόλυσή του ἀπό τήν ἐφημερίδα «Τά Νέα» (ἐπειδή ἐπροτίμησε νά δώσει προηγουμένως συνέντευξη στό «Πρῶτο Θέμα»  γιά τό περιστατικό τῆς συλλήψεώς του.)

Γιά νά μαθαίνουμε τήν Ἱστορία μας…

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, 2 Φεβρουαρίου, τό 1950, ἔφυγε ἀπό τήν ζωή ὁ μέγας μαθηματικός Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆ, στό ἔργο τοῦ ὁποίου στηρίχθηκε μέρος τῆς περίφημης «Θεωρίας τῆς σχετικότητος», ὅπως ἔχει ἀναφέρει ὁ ἴδιος ὁ Ἀλβέρτος Ἀϊνστάιν.

Σάββατον, 2 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΙ ΝΗΣΟΙ ΦΙΤΖΙ

Την Κυριακή 05.02 με την Εστία: Τζορτζ Όργουελ & ΕΣΤΙΑζω

Εφημερίς Εστία
Στις 05.02 με την Εστία της Κυριακής: Τα γνωστότερα έργα του Τζορτζ Όργουελ σε σκληρόδετη αυθεντική έκδοση!