Κατελύθη τό κράτος σέ ΑΕΙ – ΕΛ.ΑΣ.

Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης συνομιλεῖ μέ τόν Τομεάρχη Προστασίας τοῦ Πολίτου Μάξιμο Χαρακόπουλο ἔξω ἀπό τό Α.Τ. Ὁμονοίας (PHOTO: ΑΠΕ-ΜΠΕ Παντελής Σαίτας)

Ἀναρχικοί ἔχουν ἐπιβάλει παντοῦ τόν δικό τους νόμο

Ο ΝΟΜΟΣ τοῦ «Ἐξαρχιστάν» ζεῖ καί βασιλεύει στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν. Ἀστυνομικοί, πανεπιστημιακοί, ἔμποροι, ἐπαγγελματίες, φοιτητές καί χιλιάδες κάτοικοι εἶναι ἕρμαια τῶν φονικῶν διαθέσεων τῶν ἀναρχικῶν. Ἡ προχθεσινή ἐπίθεσις στό Α.Τ. Ὁμονοίας πού λίγο ἔλειψε νά ἔχει θύματα ἀστυνομικούς, καταδεικνύει τήν ἀδυναμία τοῦ κράτους νά παράσχει τήν βασική λειτουργία του πού εἶναι ἡ ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν. Χθές τό πρωί, ἐλάχιστες ὧρες μετά τήν ἐπίθεση κατά τῶν ἀστυνομικῶν, μιά ἄλλη ὁμάδα, πιθανώτατα ἀντιεξουσιαστῶν, ἐγκλώβισε σέ αἴθουσα τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ὄχι ἕναν, οὔτε δύο, ἀλλά περισσοτέρους ἀπό 30 πανεπιστημιακούς, λίγο πρίν ἀπό τήν συνεδρίαση τῆς Συγκλήτου. Στόχος τους ἦταν νά στείλουν μηνύματα στήν πανεπιστημιακή κοινότητα ὅτι πρέπει νά ἀποσυρθεῖ τό νομοσχέδιο γιά τήν τριτοβάθμια ἐκπαίδευση καί νά μήν ζητήσει ἡ Σύγκλητος τήν ἔξωση τοῦ «Ρουβίκωνα» ἀπό τό νεοσύστατο γραφεῖο του στήν Φιλοσοφική Ἀθηνῶν. Μέ ἀπειλητικές διαθέσεις εἶπαν στά μέλη τῆς Συγκλήτου ὅτι «φέρατε τόν Μητσοτάκη στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καί δέν θά ἔρθει ὁ ‘Ρουβίκωνας”;». Ἡ κατάληψις τῶν γραφείων ἀπό τόν «Ρουβίκωνα» προεκάλεσε τήν ἀντίδραση τῶν Πρυτανικῶν Ἀρχῶν, οἱ ὁποῖες «ἀπαιτοῦν» ἀπό τήν ἀναρχική ὁμάδα νά ἀποχωρήσει ἀπό τό κτίριο. Ἡ ΠΟΣΔΕΠ ζήτησε ἀπό τήν Πολιτεία νά ἀναλάβει τίς εὐθύνες της καί νά προστατευθεῖ ὁ πανεπιστημιακός χῶρος. Μετά ὅμως τήν νέα ἐπίθεση σέ ἀστυνομικό τμῆμα διερωτᾶται κανείς ἐάν οἱ ἀστυνομικές δυνάμεις, οἱ ὁποῖες δέν μποροῦν νά προστατεύσουν τά ἴδια τά ἀστυνομικά τμήματα, μποροῦν νά ἐπιβάλουν τόν νόμο ἐντός τῶν πανεπιστημίων.

Χθές τό πρωί διαδραματίσθηκαν πρωτοφανεῖς σκηνές ἔξω ἀπό τό μπαρουτοκαπνισμένο Α.Τ. Ὁμονοίας, ὅταν συγκεντρωμένοι ἀστυνομικοί ἀποδοκίμασαν τήν ὑπουργό Προστασίας τοῦ Πολίτου Ὄλγα Γεροβασίλη. Ἡ ὑπουργός ἐξέφρασε τήν ἀποφασιστικότητα νά ἀντιμετωπισθοῦν οἱ «δυσκολίες» καί ὑποσχέθηκε ὅτι τά ληφθοῦν μέτρα πού θά γίνουν «ὁρατά». Ἐρωτώμενη γιά τήν κατάργηση τῆς ὁμάδος ΔΕΛΤΑ, ἡ ὁποία εἶχε ἐπιφορτισθεῖ μέ τήν ἀντιμετώπιση καί τῶν ἀναρχικῶν ὁμάδων, ἀπήντησε ὅτι δέν φτάνει ἡ κατάργησις ἤ μή συγκεκριμένων ὁμάδων· πρέπει νά ὑπάρχει ὁ ἀνάλογος τρόπος δράσεως καί ὁ κατάλληλος συντονισμός.

Νωρίτερα, τό Α.Τ. Ὁμονοίας εἶχε ἐπισκεφθεῖ ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, ὁ ὁποῖος δέν συνηντήθη μέ τήν ὑπουργό. «Δέν ὑπάρχει εὐημερία χωρίς ἀσφάλεια. Ὑποσχόμαστε ὅτι ὅλα αὐτά τά φαινόμενα θά παταχθοῦν τήν ἑπόμενη κιόλας ἡμέρα πού θά μᾶς ἐμπιστευτεῖ ὁ ἑλληνικός λαός. Ἔπρεπε νά γίνει αὐτή ἡ ἐπίθεση γιά νά εὐαισθητοποιηθεῖ ἡ πολιτική ἡγεσία τῆς ΕΛ.ΑΣ. καί νά ἔρθει ἐπιτέλους στό Α.Τ. Ὁμόνοιας. Καλό θά ἦταν ἡ κ. Γεροβασίλη νά πάει πιό κάτω καί στό Πολυτεχνεῖο νά δεῖ τίς καταλήψεις. Ἐμεῖς ὅλα αὐτά θά τά πατάξουμε» δήλωσε ὁ κ. Μητσοτάκης.

Μέλη τῆς Ἑνώσεως πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας ἔξω ἀπό τό τμῆμα, τό ὁποῖο συμπτωματικῶς ἐδέχθη ἐπίθεση τήν ἡμέρα πού ἐγκαινιάζετο τό μέτρο τῶν πεζῶν περιπολιῶν στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν. Ὁ γενικός γραμματεύς τῶν Εἰδικῶν Φρουρῶν Στράτος Μαυροειδάκος ἔκανε λόγο γιά ἀδίστακτους δολοφόνους, πού ἤθελαν νεκρό ἀστυνομικό. Πάντως ὁ ἀρχηγός τῆς Ἀστυνομίας Ἀριστείδης Ἀνδρικόπουλος διέταξε Ἔνορκη Διοικητική Ἐξέταση γιά νά διερευνηθοῦν οἱ τυχόν εὐθύνες ἀστυνομικῶν εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ στήν ἑτοιμότητά τους πρίν ἀπό τό κτύπημα ἀλλά καί τήν μετέπειτα ἀντίδρασή τους. Τήν ὥρα τῆς ἐπιθέσεως ἔξω ἀπό τό τμῆμα εὑρίσκοντο δύο ἀστυνομικοί –μέ πολιτικά– οἱ ὁποῖοι μπροστά στό μένος τῶν ἀναρχικῶν ἐτράπησαν σέ φυγή, ἀφοῦ δέν ἔφεραν τόν κατάλληλο ἐξοπλισμό γιά νά τούς ἀντιμετωπίσουν.

*  Πρός τί ἡ ἔκπληξις μέ τό παράρτημα «Ρουβίκωνα» στήν Φιλοσοφική; Τό πόρισμα Παρασκευόπουλου γιά τό πανεπιστημιακό ἄσυλο δέν ἐφαρμόζει; Αὐτός δέν πρότεινε τήν δημιουργία «γραφείου καταληψιῶν» στούς ἀκαδημαϊκούς χώρους; 

Ειδήσεις / Άρθρα

Μέτωπο Ἑλλάδος – Ἀραβικοῦ κόσμου ἐναντίον τῆς Τουρκίας

Εφημερίς Εστία
Τί σηματοδοτεῖ ἡ μεταφορά τῆς συστοιχίας Patriot στήν Σαουδική Ἀραβία – Ἡ συμμαχία μέ Ἡνωμένα Ἀραβικά Ἐμιράτα καί Αἴγυπτο – Ἡ παρουσία Δένδια καί Παναγιωτόπουλου στό Ρυάντ

Δημοκρατία ἄνευ καταλύτου

Μανώλης Κοττάκης
MΕΡΑ πού εἶναι σήμερα δέν ἔχει νόημα νά ἐπαναλάβουμε πράγματα γνωστά

Ἀνάστασις στίς 9μ.μ. μισή ὥρα νωρίτερα οἱ Ἀκολουθίες

Εφημερίς Εστία
Ὁμοφώνως ἡ Ἐκκλησία συνεφώνησε μέ τίς κυβερνητικές ὁδηγίες

Πότε μιά εἴδηση δέν εἶναι «εἴδηση»

Δημήτρης Καπράνος
Στόν ραδιοφωνικό σταθμό, ὅπου…

Παρασκευή, 21 Ἀπριλίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ